Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BV2992

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
16-11-2011
Datum publicatie
07-02-2012
Zaaknummer
AWB 11/33231
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Besluitmoratorium Ivoorkust, niet tijdig beslissen.

Op grond van artikel 42, eerste lid, van de Vw 2000 diende verweerder in beginsel op uiterlijk 11 februari 2011 op de aanvraag van eiser te beslissen. Verweerder heeft echter voor asielzoekers uit Ivoorkust, zoals eiser, een besluitmoratorium ingesteld (nummer 5688651/11) voor de duur van een half jaar. Het besluit is op 31 maart 2011 in werking getreden. Het besluitmoratorium is daarna niet verlengd. Ingevolge artikel 1 van het besluitmoratorium wordt de beslistermijn uit artikel 42 van de Vw 2000 verlengd met een jaar. Dit betekent in het geval van eiser, anders dan deze rechtbank (nevenzittingsplaats ’s Hertogenbosch) in haar uitspraak van 6 juni 2011 overwoog, dat verweerder op uiterlijk 12 februari 2012 op de aanvraag van eiser dient te beslissen.

Aangezien die beslistermijn nog niet is verstreken, is van het niet tijdig nemen van een beslissing nog geen sprake. De rechtbank verklaart het beroep dan ook niet ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE

Zittingplaats Roermond

Sector bestuursrecht

Zaaknummer: AWB 11 / 33231

Uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 november 2011 in de zaak tussen

[eiser], eiser

(gemachtigde: mr. A.A.W.A. Vissers),

en

de minister voor Immigratie en Asiel, verweerder.

Procesverloop

Op 11 augustus 2010 heeft eiser een aanvraag ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de zin van artikel 28 van

de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000).

Tegen het uitblijven van een beslissing op de aanvraag heeft eiser op 14 oktober 2011 beroep ingesteld.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:54 van de Awb kan de rechtbank, totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, het onderzoek sluiten indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is omdat zij kennelijk onbevoegd is, dan wel het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is.

2. De rechtbank zal in dit geval van die bevoegdheid gebruik maken en zonder zitting uitspraak doen.

3. Op grond van artikel 42, eerste lid, van de Vw 2000 diende verweerder in beginsel op uiterlijk 11 februari 2011 op de aanvraag van eiser te beslissen. Verweerder heeft echter voor asielzoekers uit Ivoorkust, zoals eiser, een besluitmoratorium ingesteld (nummer 5688651/11) voor de duur van een half jaar. Het besluit is op 31 maart 2011 in werking getreden. Het besluitmoratorium is daarna niet verlengd. Ingevolge artikel 1 van het besluitmoratorium wordt de beslistermijn uit artikel 42 van de Vw 2000 verlengd met een jaar. Dit betekent in het geval van eiser, anders dan deze rechtbank (nevenzittingsplaats ’s Hertogenbosch) in haar uitspraak van 6 juni 2011 overwoog, dat verweerder op uiterlijk 12 februari 2012 op de aanvraag van eiser dient te beslissen.

4. Aangezien die beslistermijn nog niet is verstreken, is van het niet tijdig nemen van een beslissing nog geen sprake. De rechtbank verklaart het beroep dan ook niet ontvankelijk.

5. Op grond van het bovenstaande wordt met toepassing van het bepaalde in artikel 8:54, eerste lid, van de Awb beslist als volgt.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.M. Nollen, rechter, in aanwezigheid van

M.B.G. Cox-Vorage, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

16 november 2011.

w.g. M.B.G. Cox-Vorage,

griffier w.g. mr. C.M. Nollen,

rechter

Voor eensluidend afschrift:

de griffier,

Afschrift verzonden aan partijen op: 16 november 2011.

MC

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na dagtekening van de verzending van het afschrift van de uitspraak verzet doen bij de rechtbank.