Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BV0212

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
12-12-2011
Datum publicatie
05-01-2012
Zaaknummer
401404
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank is van oordeel dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, gelet op zijn taakomschrijving in artikel 1:20 juncto 1:24 BW, als belanghebbende in de zin van artikel 1:24 kan worden beschouwd. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan derhalve het onderhavige verzoek tot doorhaling van een latere vermelding indienen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Meervoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 11-6562

Zaaknummer: 401505

Datum beschikking: 12 december 2011

Doorhaling van een latere vermelding

Beschikking op het op 22 augustus 2011 ingekomen verzoekschrift van:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Katwijk,

zetelende te Katwijk,

hierna te noemen: de ambtenaar,

advocaat mr. F.P. van Galen te Leiden.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[de man],

de man,

wonende te [woonplaats man],

en

[de vrouw],

de vrouw,

wonende te [woonplaats vrouw].

Procedure

De zaak is verwezen naar de meervoudige kamer van de rechtbank.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift.

Verzoek

Het verzoek strekt ertoe, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Katwijk te gelasten tot doorhaling van de latere vermelding betreffende doorhaling van een latere vermelding van een ingeschreven echtscheidingsuitspraak, opgemaakt op 6 januari 2010, behorend bij de huwelijksakte nummer [aktenummer] van het jaar 2006.

Feiten

- Bij beschikking van [datum beschikking] 2009 van de rechtbank Middelburg is de echtscheiding tussen de man en de vrouw uitgesproken.

- Voormelde beschikking is, hoewel de beschikking nog niet in kracht van gewijsde was gegaan, op [datum inschrijving] 2009 ingeschreven in het register van de ambtenaar.

- Op 6 januari 2010 is - op grond van een vermeende uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van [datum uitspraak] 2009 - de latere vermelding betreffende de inschrijving van de echtscheidingsuitspraak doorgehaald.

- Op 6 januari 2010 is bij latere vermelding op verzoek van de man en de vrouw de echtscheidingsuitspraak nogmaals ingeschreven in het register van de ambtenaar.

- Bij beschikking van de rechtbank 's-Gravenhage van [datum beschikking] 2010 is het verzoek van de officier van justitie tot doorhaling van de akte van latere vermelding betreffende echtscheiding van de man en de vrouw, opgemaakt te Katwijk op 29 juli 2009 door de ambtenaar, afgewezen.

- De ambtenaar is van de beschikking van [datum beschikking] 2010 in hoger beroep gekomen. Het Gerechtshof 's-Gravenhage heeft bij beschikking van 3 augustus 2011 de ambtenaar gelast de latere vermelding, opgemaakt op 29 juli 2009, door te halen.

Beoordeling

Ingevolge artikel 1:24 Burgerlijk Wetboek (BW) kan aanvulling van een register van de burgerlijke stand met een daarin ontbrekende akte of latere vermelding, doorhaling van een daarin ten onrechte voorkomende akte of latere vermelding, of verbetering van een daarin voorkomende akte of latere vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, op verzoek van belanghebbenden of van het openbaar ministerie worden gelast door de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, gelet op zijn taakomschrijving in artikel 1:20 juncto 1:24 BW - zie onder meer de uitspraken van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 3 december 2003 (LJN AO1803) en 14 december 2005 (LJN AU9744) - als belanghebbende in de zin van artikel 1:24 BW kan worden beschouwd. De ambtenaar kan derhalve een verzoek als het onderhavige indienen.

De ambtenaar verzoekt de doorhaling te gelasten van de op 6 januari 2010 op grond van een vermeende uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage - welke uitspraak echter nimmer is gedaan - geplaatste latere vermelding betreffende doorhaling van een latere vermelding van een ingeschreven echtscheidingsuitspraak.

De man heeft bij instemmingsverklaring d.d. 3 augustus 2011, ondertekend door zijn advocaat mr. L. Rijsdam, verklaard in te stemmen met de doorhaling van de latere vermelding betreffende doorhaling van een latere vermelding van een vermeende uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage. Ook de vrouw heeft bij instemmingsverklaring, gedateerd 10 augustus 2011 en ondertekend door haar advocaat mr. C. Wendenburg, verklaard in te stemmen met de verzochte doorhaling.

Het verzoek is op de wet gegrond en op navolgende wijze voor toewijzing vatbaar.

Beslissing

De rechtbank:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Katwijk de latere vermelding betreffende doorhaling van een latere vermelding van een ingeschreven echtscheidingsuitspraak, opgemaakt te Katwijk op 6 januari 2010, behorend bij de huwelijksakte nummer [aktenummer] van het jaar 2006, ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente Katwijk, door te halen.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.W. de Wit, F.J. Verbeek en A.M.A. Keulen, bijgestaan door mr. M. Pereira Horta-van Dijk als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 december 2011.