Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU7608

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
07-12-2011
Datum publicatie
12-12-2011
Zaaknummer
403865 - HA ZA 11-2464
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheid (relatief + indirect rechtsmacht). Overeenkomst tussen Duitse eiser en Nederlandse gedaagde met forumkeuzeclausule voor de rechtbank Amsterdam. De Nederlandse gedaagde betoogt dat de Haagse rechtbank relatief onbevoegd is met een beroep op artikel 108 Rv (op grond van de forumkeuzeclausule). Artikel 23 lid 1 EEX-Verordening met betrekking tot de forumkeuzeclausule regelt echter ook de relatieve bevoegdheid exclusief, zodat de Haagse rechtbank op grond van dat artikel onbevoegd is."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 403865 / HA ZA 11-2464

Vonnis in het relatieve bevoegdheidsincident van 7 december 2011 (bij vervroeging)

in de zaak van

AYKE PHARMA GMBH,

gevestigd te Keulen, Duitsland,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. M.C.J. Swart te Eindhoven,

tegen

de naamloze vennootschap

PHARMING GROUP N.V.,

gevestigd te Leiden,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. D. Klein te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Ayke Pharma en Pharming Group genoemd worden.

1.De procedure

1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 september 2011, met producties;

- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, met productie.

1.2.Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald in het incident.

2.Vordering en grondslag in de hoofdzaak

2.1.Ayke Pharma vordert in de hoofdzaak - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Pharming Group zal veroordelen om aan Ayke Pharma € 30.365,14 te betalen, vermeerderd met wettelijke handelsrente en kosten.

2.2.Ter onderbouwing van haar vordering stelt Ayke Pharma dat zij met Pharming Group een consultancyovereenkomst heeft gesloten. Vanaf 1 september 2007 tot augustus 2010 heeft (de heer [A] van) Ayke Pharma conform de gemaakte afspraken werkzaamheden verricht. Op basis van de consultancyovereenkomst stelt Ayke Pharma dat zij recht heeft op vergoeding van € 28.000,- voor niet genoten vakantiedagen en op een bedrag van € 2.365,14 aan variabele kosten. Pharming Group weigert deze kosten te vergoeden, aldus Ayke Pharma.

3.De beoordeling in het incident

3.1.Pharming Group vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart. Zij stelt daartoe dat in artikel 12 van de tussen partijen gesloten overeenkomst een forumkeuzebeding is opgenomen waarin de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd is verklaard om van de geschillen tussen partijen kennis te nemen.

3.2.Aan Ayke Pharma is op 23 november 2011 akte niet dienen verleend.

3.3.De rechtbank stelt voorop dat de vraag of sprake is van een geldige forumkeuze beantwoord dient te worden aan de hand van artikel 23 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-verordening). De EEX-verordening is materieel toepasselijk op grond van de considerans en artikel 1 van deze verordening. Voorts leidt een geldige ongeclausuleerde forumkeuze (waarop Pharming Group zich beroept) tot derogatie van rechtsmacht bij de rechter die zonder forumkeuze bevoegd zou zijn geweest, hetgeen betekent dat artikel 23 EEX-verordening tevens de relatieve bevoegdheid regelt, zodat artikel 108 Rv in dit geval buiten toepassing blijft.

3.4.Volgens artikel 23 lid 1 aanhef en onder a EEX-verordening komt een geldige forumkeuze - onder andere - schriftelijk tot stand of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst. In dat kader constateert de rechtbank dat partijen hetzelfde document aan de tussen hen gesloten overeenkomst ten grondslag leggen (door Ayke Pharma overgelegd als productie 11 bij dagvaarding en door Pharming Group overgelegd als productie bij de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid). Zoals Pharming Group terecht stelt, is de rechtbank Amsterdam in artikel 12 van deze overeenkomst exclusief bevoegd verklaard, waarmee sprake is van een geldige forumkeuze op basis van de EEX-verordening.

3.5.Het voorgaande betekent dat de onderhavige rechtbank niet bevoegd is van de vordering kennis te nemen. De rechtbank zal de zaak in de stand waarin zij zich bevindt verwijzen naar de rechtbank Amsterdam, sector civiel recht. Ayke Pharma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in het incident.

4.De beslissing

De rechtbank

in het incident en in de hoofdzaak

4.1.verklaart zich onbevoegd van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen,

4.2.verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rechtbank Amsterdam, sector civiel recht, teneinde verder te procederen,

4.3.veroordeelt Ayke Pharma in de kosten van het incident, aan de zijde van Pharming Group tot op heden begroot op € 452,- aan salaris advocaat,

4.4.verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de rolrechter mr. D.R. Glass en bij vervroeging in het openbaar uitgesproken op 7 december 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.