Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU7420

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
09-12-2011
Datum publicatie
09-12-2011
Zaaknummer
09-650001-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bedreigingen jegens burgemeester (e-mail) en koningin Beatrix (Twitterberichten) en belediging van de Koningin. (Twitterberichten). Verdachte dient als volledig ontoerekeningsvatbaar te worden beschouwd. De bewezen verklaarde feiten kunnen niet aan verdachte worden toegerekend. Verdachte is niet strafbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten. De rechtbank legt de verdachte de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal één jaar op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/650001-11

Datum uitspraak: 9 december 2011

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats],

adres: [adres],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Haaglanden, locatie Zoetermeer.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 25 november 2011.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. N. Vogelenzang en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. R.A. Kaarls, advocaat te 's-Gravenhage, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 29 december 2010 te [P], althans in Nederland, [burgemeester van P] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een emailbericht naar die [burgemeester] gestuurd met daarin onder meer de tekst "Overigens is de voorspelling dat je midden in je muil geschoten wordt bijgesteld - we willen tot en met de 10de graad van je complete bloedlijn af en er zal voor jou geen gelegenheid komen om je geflipte incestfamilie in veiligheid te brengen."

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 18 april 2011 te [P], althans in Nederland, H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een aantal twitterberichten verzonden met daarin de tekst:

- "Kijk die lach van oor tot oor" en/of

- "Queen of the Mob wat is ze goor" en/of

- "Maar dat verandert snel in janken" en/of

- "Queen of the Mob, tussen zes-zes-zes planken" en/of

- "zij stoort zich niet aan heksenspreuken" en/of

- "omdat zij zich in haar reet laat neuken" en/of

- "door dikke Ivo en zijn mannen" en/of

- "maar ook die worden naar de hel verbannen" en/of

- "nog nooit is een land zo slecht af geweest" en/of

- "als met dit vase wijf, als met dit vieze beest" en/of

- "geduld, want er komen snel betere tijden" en/of

- "de dood van die rothoer is niet te vermijden" en/of

- "och Beatrix toch, och wanstaltige troel" en/of

- "geniet nog maar van Ivo's lul in je smoel" en/of

- "want dat duurt niet lang meer, jij walgelijk stuk schijt" en/of

- "de weg naar de hel is voor jou geplaveid",

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking;

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 22 juli 2011 tot en met 7 augustus 2011 te [P], althans in Nederland, opzettelijk heeft beledigd H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, immers heeft hij, verdachte, in het openbaar (telkens) middels (een) zogenaamd(e) twitterbericht(en) de navolgende tekst(en) verzonden:

- "Als een smerige Haagse hoer zo hard uit 'r bilderbek meurt dat we er in [P] last van hebben, wie moet je dan bellen?" en/of

- "[A] op het station; rotpoot, stalker, wietkweker en vriendje van diekankerhoer op Noordeinde" en/of

- "Dat komt ervan in een narcostaat die geregeerd wordt door een fascistische hoer die haar vette hol laat uitlikken door de nazi's van de VVD" en/of

- "Hebben we al een andere koninging, of zit dat smerige misvormde dikkontige stuk nazischijt nog steeds in Den Haag?" en/of

- "Zeker naar je zin met de maffialul van Berlusconi in je quasikoninklijke rotsmoel. Meestal doet ie 't alleen met kleine meisjes..." en/of

- "Als je bedenkt hoe vies en ziek het wijf is dat in Nederland burgemeesters benoemt, is 't niet zo gek dat we tussen huisvuil moeten wonen." en/of

- "En over fouten van god gesproken - is die valse dikkontige potsnol al terug uit Italie?" en/of

- "Betaal m'n WAO-gat eens uit, gore misvormde afperser van Bilderberg!!!" en/of

- "Ik trouw toch niet met een nikker, ook al word ik nog zo hard afgeperst door jou en je koninklijke kankermaffia!" en/of

- "...met je aangifte van belediging, en je rotte verkankerde teringbek - BAH!" en/of

- "Uit het feit da'k hier nog gewoon zit, zou die hoer d'r conclusies moeten trekken, maar daar is ze kennelijk te stom voor..." en/of

- "Die vieze slet gaat het pas snappen als ze aan d'r haren de paleistuin wordt uitgesleurd - dat duurt niet lang meer." en/of

- "Deurwaarder... 'In naam der Koningin'... Gimme a break - we hebben hier geen konigin - het is een HOER, versta je?! Een HOER!" en/of

- "Da's geen nieuws - als je Van Amsberg heet, ben je al rot in je cellen voordat je geboren wordt.",

althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

art 111 Wetboek van Strafrecht

art 266 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op of omstreeks 18 september 2011 te [P], althans in Nederland, opzettelijk heeft beledigd H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, immers heeft hij, verdachte, in het openbaar middels een (zogenaamd) twitterbericht de navolgende tekst(en) verzonden: "Hoe laat begint die smerige zeug dinsdag eigenlijk te kotsen?", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

art 111 Wetboek van Strafrecht

art 266 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3. Bewijsoverwegingen

3.1 Inleiding

Deze strafzaak ziet op een aantal email- en Twitterberichten, afkomstig van verdachte, welke mogelijk bedreigend dan wel beledigend van aard zijn geweest. Zo is er een e-mail bericht van 29 november 2010 aan [burgemeester], burgemeester van de gemeente [P], en zijn er diverse Twitterberichten, geplaatst op 18 april 2011, aan H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, waarin volgens aangevers sprake zou zijn van bedreiging door verdachte. Daarnaast zou verdachte, eveneens via Twitter, in de periode van 22 juli tot en met 7 augustus 2011 en op 18 september 2011 beledigingen die gericht waren tot H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, naar het twitteraccount van het Koninklijk Huis hebben verzonden.

De vragen die de rechtbank ten aanzien van de feiten moet beantwoorden is of bij [burgemeester] en H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, na kennisneming van genoemde berichten de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf dan wel de misdrijven waarmee volgens aangevers werd gedreigd, ook daadwerkelijk gepleegd zouden worden. Tevens dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of verdachte H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, meermalen heeft beledigd.

3.2 Het standpunt van de officier van justitie

Het standpunt van de officier van justitie komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat [burgemeester] en H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, bedreigd zijn door verdachte en dat verdachte H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, meermalen heeft beledigd.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte alle tenlastegelegde feiten heeft begaan.

3.3 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van feit 1 aangevoerd dat de inhoud van de tekst geen bedreiging betreft, doch enkel een voorspelling, welk woord ook letterlijk in de desbetreffende tekst is opgenomen. Wat betreft het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman aangevoerd dat de inhoud van de door verdachte verzonden twitterberichten niet als een bedreiging in de zin van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt. Verdachte heeft een bepaalde zienswijze op de persoon van H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, en deze zienswijze heeft hij middels deze uitingen op Twitter op kunstzinnige wijze willen tonen aan het grote(re) publiek. Ter onderbouwing van deze stelling heeft de raadsman verwezen naar een vonnis van de Rechtbank Rotterdam (LJN BB1962) en daaropvolgend een tweetal arresten, te weten van het Gerechtshof 's-Gravenhage (LJN BD3043) en uiteindelijk de Hoge Raad (LJN BM9768). In deze strafzaak ging het eveneens om een kunstuiting, te weten om het plaatsen van 'altaartjes' op openbare plaatsen met foto's van politicus G. Wilders, lid van de Tweede Kamer. De desbetreffende verdachte is destijds vrijgesproken, welke uitspraak in hoger beroep en in cassatie stand heeft gehouden. Gelet op het voorgaande dient de verdachte van het onder 1 en 2 ten laste gelegde te worden vrijgesproken. Ten aanzien van de feiten 3 en 4 heeft de raadsman zich namens de verdachte gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De verdachte heeft zich bij wijze van aanvulling op het betoog van zijn raadsman op het standpunt gesteld dat de persoon die bekend staat als H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, niet de rechtmatige koningin van Nederland is. Ook om die reden kan hij nimmer een belediging hebben geuit jegens een koningin.

3.4 De beoordeling van de tenlastelegging1

De rechtbank gaat bij haar beoordeling uit van de volgende redengevende feiten en omstandigheden. Deze feiten en omstandigheden hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvraag.

Feit 1:

Op 30 december 2010 heeft [burgemeester], burgemeester van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente [P], aangifte gedaan van onder meer bedreiging. [burgemeester] heeft verklaard dat hij op 29 december 2010 op zijn e-mailadres [e-mailadres 1] een e-mailbericht had ontvangen. Dit e-mailbericht was om 13:30 uur verzonden door een persoon genaamd "[verdachte]" en afkomstig van het e-mailadres "[e-mailadres 2]" .2 Het e-mailbericht was gericht aan [burgemeester]. In het e-mailbericht stond onder meer het volgende:

"Overigens is de voorspelling dat je midden in je muil geschoten wordt bijgesteld - we willen tot en met de 10de graad van je complete bloedlijn af en er zal voor jou geen gelegenheid komen om je geflipte incestfamilie in veiligheid te brengen."3

Verdachte heeft desgevraagd ter terechtzitting verklaard dat hij gebruiker is van het e-mailadres "[e-mailadre 2s]" en dat hij het e-mailbericht heeft verstuurd.4 Verdachte heeft voorts bij de politie verklaard dat hij e-mails verstuurt via zijn eigen pc, welke de politie "nu op het bureau heeft staan". De politie heeft in de woning van verdachte te [P] ten tijde van zijn aanhouding een aangesloten computer aangetroffen en in beslag genomen.5

Feit 2:

Op 21 april 2011 heeft [Adjudant-Generaal], in zijn functie van Adjudant-Generaal, werkzaam voor Hare Majesteit de Koningin, Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin, namens H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden aangifte gedaan van bedreiging. [Adjudant-Generaal] heeft verklaard dat op 18 april 2011 op diverse tijdstippen op http://www.twitter.com berichten zijn geplaatst door een gebruiker met de naam "[naam]". Deze berichten waren gericht aan het Twitteraccount "KHtweets", welk account in gebruik is bij het Koninklijk Huis. H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, is op 21 april 2011 op de hoogte gesteld van de bedreiging.6

Uit onderzoek blijkt dat er diverse berichten middels een sms naar KHtweets zijn verstuurd en dat deze op 18 april 2011 via het systeem van de website http://www.sms2tweet.nl tussen 11.24 en 15.06:03 uur, regel voor regel en telkens met een korte tussenpauze, met de volgende inhoud zijn geplaatst:7

"Kijk die lach van oor tot oor"

"Queen of the Mob wat is ze goor"

"Maar dat verandert snel in janken:"

"Queen of the Mob, tussen zes-zes-zes planken"

"zij stoort zich niet aan heksenspreuken"

"omdat zij zich in haar reet laat neuken"

"door dikke Ivo en zijn mannen"

"maar ook die worden naar de hel verbannen"

"nog nooit is een land zo slecht af geweest"

"als met dit valse wijf, als met dit vieze beest"

"geduld, want er komen snel betere tijden"

"de dood van die rothoer is niet te vermijden"

"och Beatrix toch, och wanstaltige troel"

"geniet nog maar van Ivo's lul in je smoel"

"want dat duurt niet lang meer, jij walgelijk stuk schijt"

"de weg naar de hel is voor jou geplaveid"8

Verdachte heeft desgevraagd verklaard dat hij op Twitter berichten heeft geplaatst met gebruikersnaam [gebruikersnaam 1] en dat hij de in de tenlastelegging opgenomen berichten vanuit de tuin van de woning van zijn moeder in [P] heeft verstuurd. 9

Feit 3:

Op 17 augustus 2011 heeft [Adjudant-Generaal] in zijn functie van Adjudant-Generaal, werkzaam voor Hare Majesteit de Koningin, Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin, namens H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden aangifte gedaan van bedreiging en belediging. [Adjudant-Generaal] heeft verklaard dat in de periode van juli en augustus 2011 diverse berichten zijn geplaatst op http://www.twitter.com. Deze berichten waren middels "Twitter for Blackberry" geplaatst door een gebruiker met gebruikersnaam "[gebruikersnaam 2]". Deze berichten waren gericht aan het Twitter-account "HKtweets" welke in gebruik is bij het Koninklijk Huis.10

De Twitter-berichten zijn verstuurd in de periode van 22 juli tot en met 6 augustus 2011 en hebben als inhoud:

22 juli 2011: "Als een smerige Haagse hoer zo hard uit 'r bilderbek meurt dat we er in [P] last van hebben, wie moet je dan bellen?"

28 juli 2011: "[A] op het station; rotpoot, stalker, wietkweker en vriendje van die kankerhoer op Noordeinde"

2 augustus 2011: "Dat komt ervan in een narcostaat die geregeerd wordt door een fascistische hoer die haar vette hol laat uitlikken door de nazi's van de VVD"

3 augustus 2011: "Hebben we al een andere koningin, of zit dat smerige misvormde dikkontige stuk nazischijt nog steeds in Den Haag?"

3 augustus 2011: "Zeker naar je zin met de maffialul van Berlusconi in je quasikoninklijke rotsmoel. Meestal doet ie 't alleen met kleine meisjes..."

4 augustus 2011: "Als je bedenkt hoe vies en ziek het wijf is dat in Negerland burgemeesters benoemt, is 't niet zo gek dat we tussen huisvuil moeten wonen."

4 augustus 2011: "En over fouten van God gesproken - is die valse dikkontige potsnol al terug uit Italie?"

5 augustus 2011: "BETAAL M'N WAO-GAT EENS UIT, GORE MISVORMDE AFPERSER VAN BILDERBERG !!!"

5 augustus 2011: "Ik trouw toch niet met een nikker, ook al word ik nog zo hard afgeperst door jou en je koninklijke kankermaffia!"

5 augustus 2011: "...met je aangifte van belediging, en je rotte verkankerde teringbek - BAH!"

5 augustus 2011: "Uit het feit da'k hier nog gewoon zit, zou die hoer d'r conclusies moeten trekken, maar daar is ze kennelijk te stom voor..."

5 augustus 2011: "Die vieze slet gaat het pas snappen als ze aan d'r haren de paleistuin wordt uitgesleurd - dat duurt niet lang meer."

5 augustus 2011: "Deurwaarder... 'In naam der Koningin'... Gimme a break - we hebben hier geen koningin - het is een HOER, versta je?! Een HOER!"

6 augustus 2011: "Da's geen nieuws - als je Van Amsberg heet, ben je al rot in je cellen voordat je geboren wordt."11

Verdachte heeft desgevraagd verklaard dat hij op Twitter berichten heeft geplaatst met de gebruikersnaam [gebruikersnaam 2] en dat hij de in de tenlastelegging opgenomen berichten heeft verstuurd.12 Wat betreft de pleegplaats merkt de rechtbank op dat verdachte niet met zoveel woorden heeft verklaard op welke locatie hij zich exact bevond op het moment dat hij genoemde berichten verstuurde. Echter, gelet op zijn verklaring13 dat hij op 3 juni 2011 is ontslagen uit het psychiatrisch ziekenhuis te Schiedam en sedertdien "thuis" - naar de rechtbank aanneemt: in zijn woning in [P] - verblijft en de hele dag in zijn keuken zit voor de rust, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte genoemd feit in [P], althans te Nederland heeft gepleegd.

Feit 4:

Op 19 september 2010 constateerde verbalisant [verbalisant], hoofdagent Operationele Teams Regionale Recherche, tijdens een onderzoek naar het bij verdachte in gebruik zijnde Twitter-account "[gebruikersnaam 2]", dat er middels "Twitter for Blackberry" een bericht was geplaatst, afkomstig van het Twitter-account "[gebruikersnaam 2]", welk bericht mogelijk betrekking had op H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden. 14

Het bericht was geplaatst op 18 september 2011 en had de volgende inhoud:

Hoe laat begint die smerige zeug dinsdag eigenlijk te kotsen?"15

Verdachte heeft desgevraagd verklaard dat hij dit bericht heeft geplaatst en dat met "zeug" H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, wordt bedoeld.16 Wat betreft de pleegplaats merkt de rechtbank op dat verdachte ook wat betreft dit feit niet heeft verklaard op welke locatie hij zich exact bevond op het moment dat hij genoemd bericht verstuurde. Echter, gelet op zijn verklaring17 dat hij erg honkvast is, weinig buiten [P] komt en de door hem beschreven dagelijkse bezigheden alle in [P] dan wel de directe omgeving daarvan plaatsvinden, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte genoemd feit in [P], althans te Nederland heeft gepleegd.

3.4.1 De verweren

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of er ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde sprake van is van uitingen die van dien aard zijn en onder zodanige omstandigheden zijn gedaan, dat bij [burgemeester] en H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf danwel de misdrijven waarmee werd gedreigd ook gepleegd zouden worden en in het verlengde daarvan sprake is geweest van bedreigingen in de zin van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van het onder 3 en 4 ten laste gelegde ziet de rechtbank zich gesteld voor de vraag of er sprake is van aantasting van de eer of goede naam van H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden en het met haar positie verweven staatsbelang. De rechtbank overweegt als volgt.

Kunnen de uitingen van verdachte jegens [burgemeester] en H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden worden beschouwd als bedreiging(en) in de zin van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht? (feiten 1 en 2)

Vast staat dat verdachte op 29 december 2010 een e-mailbericht naar [burgemeester] heeft gestuurd met de hiervoor aangehaalde inhoud.

De rechtbank is van oordeel dat door de inhoud van het bericht, te weten dat [burgemeester] in zijn 'muil' zou worden geschoten, alsmede de daaropvolgende woorden ten aanzien van de familie van [burgemeester], wel degelijk bij [burgemeester] de redelijke vrees kon ontstaan dat de verzender van dat bericht over zou kunnen gaan tot realisatie van hetgeen waarmee werd gedreigd. Dat verdachte dat al dan niet bij wijze van voorspelling aan [burgemeester] bekend zou hebben gemaakt of bedoeld zou hebben, door in het bericht aan een eerder gestelde voorspelling te refereren, doet daar niet aan af. Immers gaat het bij een bedreiging niet enkel om de wijze waarop een bedreiging wordt geformuleerd, maar ook om de mogelijke uitwerking op de bedreigde van de inhoud van die bedreiging. De rechtbank acht dan ook het onder 1 ten laste gelegde bewezen.

Wat betreft het onder 2 ten laste gelegde staat vast dat verdachte op 18 april 2011 een reeks van berichten op Twitter.com heeft geplaatst en dat deze berichten betrekking hebben op H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden.

Anders dan de raadsman heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat wel degelijk sprake is van een bedreiging jegens H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden. Zo is in de reeks van berichten meermalen een directe verwijzing opgenomen naar het overlijden van H.K.H. Beatrix, te weten in de volgende passages: "Queen of the Mob, tussen zes-zes-zes planken", "geduld, want er komen snel betere tijden", kort daarna gevolgd door: "de dood van die rothoer is niet te vermijden" en "dat duurt niet lang meer, jij walgelijk stuk schijt", kort daarna gevolgd door: "de weg naar de hel is voor jou geplaveid".

De rechtbank kan genoemde passages niet anders verstaan dan dat verdachte hiermee heeft willen aangeven dat het beter zou zijn dat H.K.H. Beatrix dood zou zijn, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank niet anders kan worden geïnterpreteerd als een bij verdachte aanwezige positieve beleving van een ophanden zijnde dood van H.K.H. Beatrix. Reeds hierom slaagt het beroep op de door de verdediging aangehaalde jurisprudentie niet, nu daarin werd geoordeeld dat het enkele in verband brengen van genoemde politicus met de dood, zonder enige concrete uiting die er op duidt dat die dood ook door die verdachte werd nagestreefd, niet op. Daarvan is in deze strafzaak gezien voorgaande overweging, immers geen sprake.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat naar zijn uiterlijke verschijningsvorm uit de ten laste gelegde tekst valt af te leiden dat verdachte de dood van H.K.H. Beatrix wenselijk achtte en dat door op een dergelijke wijze zodanige uitingen te doen, er omstandigheden aanwezig waren waaronder in het algemeen naar objectieve maatstaven een redelijke vrees bij H.K.H. Beatrix kon worden opgewekt dat tegen haar enig geweld zou worden aangewend.

Het enkele feit dat de verschillende berichten een op rijm gesteld geheel vormen, en derhalve naar de mening van de verdediging als een kunstzinnige uiting dienen te worden beschouwd, doet aan het voorgaande niet af. Dat verdachte zich, zoals hij zelf aangeeft, graag creatief uit met het woord, en in het verlengde daarvan zijn intentie slechts zou zijn geweest het zich op kunstzinnige wijze uiten, valt op geen enkele wijze uit het dossier, en meer specifiek uit de reeks van berichten zoals verzonden, op te maken. Dit verweer slaagt dan ook niet.

De rechtbank acht daarom ook het onder 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Heeft verdachte H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, meermalen beledigd? (feiten 3 en 4)

Vast staat dat verdachte in de periode van 22 juli tot en met 6 augustus 2011 berichten en op 18 september 2011 één bericht heeft geplaatst op Twitter.com.

De rechtbank is van oordeel dat deze uitingen van verdachte - gelet op hun inhoud en de context waarin ze zijn geschreven - als een aantasting in de eer en goede naam kunnen worden beschouwd. Het door verdachte gevoerde verweer dat H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, niet de rechtmatige koningin van Nederland is, waardoor het gebeurde in elk geval niet kan worden gekwalificeerd als een overtreding van artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht - een specialis van de eenvoudige belediging als strafbaar gesteld in artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht - wordt door de rechtbank verworpen. Op grond van de Grondwet heeft H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, middels erfopvolging het koningschap verkregen. De vraag die verdachte zichzelf ter zake daarvan gesteld ziet, te weten of zij (of voorgangers van haar in de erfopvolging) op basis van afkomst wel of geen aanspraak op de troon had (of hadden) mogen doen, doet daar niet aan af. De rechtbank acht dan ook het onder 3 en 4 ten laste gelegde eveneens bewezen.

3.5 De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen - met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en/of taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - dat:

1.

hij op 29 december 2010 te [P], althans in Nederland, [burgemeester] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een e-mailbericht naar die [burgemeester] gestuurd met daarin onder meer de tekst "Overigens is de voorspelling dat je midden in je muil geschoten wordt bijgesteld - we willen tot en met de 10de graad van je complete bloedlijn af en er zal voor jou geen gelegenheid komen om je geflipte incestfamilie in veiligheid te brengen.";

2.

hij op 18 april 2011 te [P] H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een aantal twitterberichten verzonden met daarin de tekst:

- "Kijk die lach van oor tot oor

- Queen of the Mob wat is ze goor

- maar dat verandert snel in janken:

- Queen of the Mob, tussen zes-zes-zes planken

- zij stoort zich niet aan heksenspreuken

- omdat zij zich in haar reet laat neuken

- door dikke Ivo en zijn mannen

- maar ook die worden naar de hel verbannen

- nog nooit is een land zo slecht af geweest

- als met dit valse wijf, als met dit vieze beest

- geduld, want er komen snel betere tijden

- de dood van die rothoer is niet te vermijden

- och Beatrix toch, och wanstalige troel

- geniet nog maar van Ivo's lul in je smoel

- want dat duurt niet lang meer, jij walgelijk stuk schijt

- de weg naar de hel is voor jou geplaveid";

3.

hij in de periode van 22 juli 2011 tot en met 7 augustus 2011 te [P], althans in Nederland, opzettelijk heeft beledigd H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, immers heeft hij, verdachte, in het openbaar telkens middels zogenaamde twitterberichten de navolgende teksten verzonden:

- "Als een smerige Haagse hoer zo hard uit 'r bilderbek meurt dat we er in [P] last van hebben, wie moet je dan bellen?" en

- "[A] op het station; rotpoot, stalker, wietkweker en vriendje van die kankerhoer op Noordeinde" en

- "Dat komt ervan in een narcostaat die geregeerd wordt door een fascistische hoer die haar vette hol laat uitlikken door de nazi's van de VVD" en

- "Hebben we al een andere koningin, of zit dat smerige misvormde dikkontige stuk nazischijt nog steeds in Den Haag?" en

- "Zeker naar je zin met de maffialul van Berlusconi in je quasikoninklijke rotsmoel. Meestal doet ie 't alleen met kleine meisjes..." en

- "Als je bedenkt hoe vies en ziek het wijf is dat in Negerland burgemeesters benoemt, is 't niet zo gek dat we tussen huisvuil moeten wonen." en

- "En over fouten van God gesproken - is die valse dikkontige potsnol al terug uit Italie?" en

- "BETAAL M'N WAO-GAT EENS UIT, GORE MISVORMDE AFPERSER VAN BILDERBERG !!!" en

- "Ik trouw toch niet met een nikker, ook al word ik nog zo hard afgeperst door jou en je koninklijlke kankermaffia!" en

- "...met je aangifte van belediging, en je rotte verkankerde teringbek - BAH!" en

- "Uit het feit da'k hier nog gewoon zit, zou die hoer d'r conclusies moeten trekken, maar daar is ze kennelijk te stom voor..." en

- "Die vieze slet gaat het pas snappen als ze aan d'r haren de paleistuin wordt uitgesleurd - dat duurt niet lang meer." en

- "Deurwaarder... 'In naam der Koningin'... Gimme a break - we hebben hier geen koningin - het is een HOER, versta je?! Een HOER!" en

- "Da's geen nieuws - als je Van Amsberg heet, ben je al rot in je cellen voordat je geboren wordt.";

4.

hij op 18 september 2011 te [P], althans in Nederland, opzettelijk heeft beledigd H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, immers heeft hij, verdachte, in het openbaar middels een zogenaamd twitterbericht de navolgende tekst verzonden: "Hoe laat begint die smerige zeug dinsdag eigenlijk te kotsen?".

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

5.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten verdachte wegens een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kunnen worden toegerekend en gevorderd dat verdachte ter zake van al hetgeen tenlastegelegd is, wordt ontslagen van alle rechtsvervolging en dat de maatregel tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgelegd, voor de duur van maximaal één jaar.

5.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat uit de over verdachte opgemaakte NIFP-rapporten niet blijkt dat verdachte een gevaar voor de samenleving is. Zo blijkt niet dat verdachtes gedrag verder gaat dan alleen hinderlijk gedrag. Er is geen sprake van fysiek gevaar. Voorts is het de vraag of verdachte, die bereid is om mee te werken aan een opname, op grond van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht geplaatst zou moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis.

5.3 Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van de strafbaarheid van de verdachte overweegt de rechtbank het volgende.

De rechtbank heeft acht geslagen op het Pro Justitia-rapport d.d. 17 september 2011, opgesteld door drs. A. Banaei Kashani, psychiater. Daaruit blijkt onder meer dat verdachte volgens de psychiater lijdt aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van een langer bestaand paranoïde psychotisch toestandsbeeld in het kader van schizofrenie van het paranoïde type en dat het verdachte ontbreekt aan ziektebesef en -inzicht. De psychiater is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat verdachte ten tijde van het ten laste gelegde onder de invloed was van een paranoïde psychotisch toestandbeeld en daarnaast onder invloed van cannabis verkeerde. Voorts concludeert de psychiater dat de toenmalige gedragskeuzes en gedragingen van verdachte volledig bepaald werden door de paranoïde wanen, waarbij het chronisch gebruik van cannabis tot toename van de achterdocht heeft geleid. Het denken van verdachte werd ten tijde van de ten laste gelegde feiten volledig in beslag genomen door zijn bizarre waandenkbeelden en zijn gedrag vloeide daar direct uit voort. Verdachte was niet in staat om alternatieve gedragskeuzes in ogenschouw te nemen en te gebruiken. Er was sprake van een gestoorde realiteitstoetsing. Verdachte moet dan ook volledig ontoerekeningsvatbaar worden geacht, aldus de psychiater.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op het Pro Justitia-rapport d.d. 10 oktober 2011, opgesteld door drs. M.J.B. van Eck, psycholoog, onder supervisie van drs. M.H. Keppel, GZ-psycholoog. Daaruit blijkt onder meer dat verdachte naar het oordeel van de psycholoog lijdt aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de vorm van schizofrenie van het paranoïde type en dat hij lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van antisociale en narcistische persoonlijkheidskenmerken. Ten slotte is er sprake van cannabismisbruik. Voorts concludeert de psycholoog dat de gedragskeuzes en gedragingen van verdachte ten tijde van het ten laste gelegde volledig werden beïnvloed door genoemde ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling. Verdachte was ten gevolge van de schizofrenie niet in staat het ontoelaatbare van zijn handelen in te zien en er was bij verdachte geen onderscheid meer tussen de werkelijkheid en de waangedachten. De psycholoog concludeert dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd.

De rechtbank kan zich verenigen met de hiervoor vermelde bevindingen en conclusies van de deskundigen omtrent de persoon van verdachte en maakt deze tot de hare. Zij overweegt daarbij nog dat zij ter terechtzitting heeft geconstateerd dat verdachtes uitingen en denkbeelden overeenkomen met hetgeen is beschreven in voornoemde rapportages, en met de verklaringen en brieven van verdachte in het dossier.

De bewezen verklaarde feiten kunnen derhalve wegens een stoornis van zijn geestvermogens niet aan verdachte worden toegerekend. Verdachte is mitsdien niet strafbaar, zodat hij dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten.

6. Maatregel

Bij de beslissing over de maatregel die aan verdachte zal worden opgelegd, heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

De rechtbank heeft ten eerste acht geslagen op een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 21 september 2011 betreffende verdachte. Daaruit blijkt dat verdachte niet recent (onherroepelijk) voor een strafbaar feit is veroordeeld.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van de eensluidende adviezen van de hiervoor genoemde rapporteurs, die strekken tot oplegging van de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal één jaar op grond van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht. De gedragsdeskundigen hebben op verschillende plaatsen in hun rapportages gewezen op het recidiverisico, gelet op de aard van de psychische stoornis en het middelengebruik. Hoewel de deskundigen in hun rapportage niet met zoveel woorden het 'gevaar voor zichzelf, anderen of gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen' - zoals genoemd in artikel 37 Sr - benoemen, is hun gebruik van het begrip recidiverisico tegen de achtergrond van de bewezen verklaarde feiten duidelijk genoeg en voldoende om tot uitdrukking te brengen dat zij van oordeel zijn dat verdachte gevaarlijk is voor zichzelf, anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen. De rechtbank leidt daaruit dan ook af dat er een causaal verband bestaat tussen de psychische stoornis en het (delict)gevaar dat van verdachte uitgaat.

Ook heeft de rechtbank acht geslagen op het reclasseringsadvies dat op 15 september 2011 is opgesteld door [medewerker reclassering]. Uit dit advies blijkt onder meer dat de rapporteur de kans op recidive zeer hoog acht indien behandeling uitblijft. Gelet op de persoon van verdachte adviseert ook zij om aan verdachte de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis krachtens artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

Uit voornoemde rapportages blijkt dat klinische behandeling en begeleiding alsmede medicamenteuze ondersteuning noodzakelijk worden geacht om de kans op herhaling te verkleinen. Weliswaar heeft verdachte verklaard bereid te zijn om mee te werken aan een opname, doch uit genoemde rapportages volgt dat verdachte zich wegens een gebrek aan ziektebesef en ziekteinzicht niet (medicamenteus) wil laten behandelen en begeleiden.

De rechtbank acht dan ook - mede gelet op de afwezigheid van enig ander haalbaar alternatief - plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis de meest passende en gerede maatregel en zal aldus beslissen, teneinde te voorkomen dat verdachte zichzelf of anderen in gevaar brengt en opnieuw strafbare feiten pleegt, en om te voorzien in de benodigde behandeling van verdachte.

7. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen maatregel is gegrond op de artikelen 37, 39, 57, 111, en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8. De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 1 tot en met 4 tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van de feiten 1 en 2:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd

ten aanzien van de feiten 3 en 4:

opzettelijke belediging van de Koning, meermalen gepleegd

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart verdachte niet strafbaar voor het bewezen verklaarde feit en ontslaat hem van alle rechtsvervolging;

gelast de plaatsing van verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal één jaar;

beveelt de gevangenneming van verdachte ter zake van de feiten 2, 3 en 4.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H. Steenhuis, voorzitter,

mrs M.C. Bruining en J.T.W. van Ravenstein, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.J. van Zelst, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 december 2011.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van:

- het doorgenummerde proces-verbaal met het nummer PL1581 2010264739-1 (hierna aangeduid als Pv1) van de regiopolitie Haaglanden, gedateerd 1 januari 2011 (p. 1 t/m 55, met bijlagen);

- het doorgenummerde proces-verbaal met het nummer PL15J2 2011083348-1 (hierna aangeduid als Pv2) van de regiopolitie Haaglanden, gedateerd 23 juni 2011 (p. 1 t/m 93, met bijlagen);

- het doorgenummerde proces-verbaal met het nummer PL15J2 2011167751 (hierna aangeduid als Pv3) van de regiopolitie Haaglanden, gedateerd 25 augustus 2011 (p. 1 t/m 47, met bijlagen);

- het doorgenummerde proces-verbaal met het nummer PL15J2 2011198265 (hierna aangeduid als Pv4) van de regiopolitie Haaglanden, gedateerd 20 september 2011 (p. 1 t/m 48, met bijlagen) en

- het niet-doorgenummerde proces-verbaal met het nummer 2011 198265 (hierna aangeduid als Pv4a) van de regiopolitie Haaglanden, bureau regionale recherche, gedateerd 20 september 2011

2 Proces-verbaal van aangifte van [burgemeester], p. 26 en 27 (Pv1)

3 Geschrift, te weten een afdruk van een e-mailbericht met daarin vermeld een op 29 december 2010 om 13.30 uur verstuurd e-mailbericht vanaf het e-mailadres [e-mailadres 1], p. 29 (Pv1)

4 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 november 2011

5 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 50 (Pv1) en Proces-verbaal van bevindingen, p. 32 (Pv1)

6 Proces-verbaal van aangifte, p. 12 en 13 (Pv2)

7 Geschrift, te weten de schriftelijke reactie van Visualweb, p. 90 (Pv2)

8 Geschrift, te weten een overzicht van sms-berichten die door het systeem van http://www.sms2tweet.nl zijn geplaatst voor de gebruiker [naam], p. 93 (Pv2)

9 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 30 (Pv2); Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 november 2011

10 Proces-verbaal van aangifte [Adjudant-Generaal], p. 14 t/m 16 (Pv3)

11 Geschrift, te weten een overzicht van berichten, geplaatst door gebruiker [gebruikersnaam 2], p. 18 t/m 21 (Pv3)

12 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 33 (Pv3); Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 november 2011

13 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 30-31 (Pv3)

14 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8 (Pv4)

15 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8 (Pv4); Geschrift, te weten schermafdruk van http://www.twitter.com met geplaatst door de gebruiker [gebruikersnaam 2], p.36 (Pv4)

16 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 november 2011

17 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 september 2011, niet doorgenummerd (Pv4a)