Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU1964

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-10-2011
Datum publicatie
26-10-2011
Zaaknummer
AWB 11/5564
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zorgtoeslag, toeslagpartner.

De rechtbank acht voldoende aannemelijk gemaakt dat eisers en haar vriend in het jaar 2009 op hetzelfde adres (in een recreatiepark) samenwoonden en dat de vriend moet worden aangemerkt als haar toeslagpartner. De rechtbank gaat daarmee voorbij aan de omstandigheid dat eiseres en haar partner in dat jaar niet op hetzelfde GBA adres ingeschreven stonden, omdat onweersproken is gesteld dat inschrijving in de GBA van een adres op een recreatiepark niet mogelijk is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2011/2641
V-N 2012/4.33.10
FutD 2011-2664
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11/5564

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van 13 oktober 2011 van de enkelvoudige kamer ingevolge artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de zaak tussen

[X], wonende te [Z], eiseres

en

de Belastingdienst/[te P], verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 17 juni 2011 op het bezwaar van eiseres tegen de definitieve berekening van de zorgtoeslag over het berekeningsjaar 2009.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2011.

Eiseres is daar in persoon verschenen, bijgestaan door [A] en haar vader [B]. Namens verweerder is verschenen [C].

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- herroept de beschikking zorgtoeslag van 4 maart 2011 met beschikkingsnummer [nummer];

- draagt verweerder op een nieuwe beschikking te nemen, met inachtneming van hetgeen hierna is overwogen;

- gelast dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van € 41 aan haar vergoedt.

Overwegingen

1. Met dagtekening 8 mei 2009 is aan eiseres voor het berekeningsjaar 2009 een voorschot zorgtoeslag verleend van € 975.

Bij beschikking met dagtekening 4 maart 2011 is de zorgtoeslag voor het jaar 2009 definitief berekend op € 462. Het teveel betaalde voorschot is teruggevorderd.

2. In geschil is of de zorgtoeslag over het berekeningsjaar 2009 terecht op € 462 is vastgesteld. Eiseres stelt zich op het standpunt dat verweerder ten onrechte haar partner niet als toeslagpartner heeft aangemerkt. Zij en [A] (hierna: haar vriend) hebben samen een kind dat is geboren op [datum] 2009. Zij woonden in dat jaar uit nood samen in een chalet op een recreatiepark te Moordrecht, omdat reguliere woonruimte niet beschikbaar was. Inschrijving in de GBA van Moordrecht van adressen op een recreatiepark was niet mogelijk.

3. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres voldoende aannemelijk gemaakt dat zij en haar vriend in het jaar 2009 op hetzelfde adres samenwoonden en dat de vriend moet worden aangemerkt als haar toeslagpartner. De daartoe overgelegde stukken (in het bijzonder de gemeenschappelijke bankrekening, waarop betalingen aan het recreatiepark voorkomen, de jaaropgaaf van de vriend met daarop als adres het chalet, de aankoopfactuur van het chalet) en aangedragen argumenten acht de rechtbank voldoende overtuigend. De rechtbank gaat daarmee voorbij aan de omstandigheid dat eiseres en haar partner in dat jaar niet op hetzelfde GBA adres ingeschreven stonden, omdat onweersproken is gesteld dat inschrijving in de GBA van een adres op het recreatiepark niet mogelijk is.

4. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep gegrond verklaard en is de uitspraak op bezwaar vernietigd. Aan verweerder wordt opgedragen om opnieuw een (definitieve) berekening zorgtoeslag 2009 af te geven, waarbij [A] voor het jaar 2009 als toeslagpartner van eiseres wordt aangemerkt.

5. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling, omdat niet is gesteld of gebleken dat eiseres kosten heeft gemaakt die op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G.J. Ebbeling, rechter, in aanwezigheid van

mr. P.C. Stroebel, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2011.

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending van de uitspraak hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. (Nadere informatie www.raadvanstate.nl)

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.