Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BR1058

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
08-07-2011
Datum publicatie
08-07-2011
Zaaknummer
392087 / KG ZA 11-429
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Buma c.s. vordert dat de voorzieningenrechter [X], die de onderneming onder de handelsnaam Nederland FM drijft, zal bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking van een door Buma c.s. vertegenwoordigd muziekwerk of een gedeelte daarvan, meer in het bijzonder op het internet, nog meer in het bijzonder op de website Nederland FM, zonder dat daarvoor auteursrechtelijke toestemming is verkregen, alsmede [X] te veroordelen een voorschot op schadevergoeding aan Buma c.s. te voldoen. In dit kort geding ligt de interessante vraag voor of een zgn. 'embedded link' een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling oplevert. Aan de beantwoording daarvan wordt evenwel niet toegekomen. Buma c.s. heeft niet voortvarend gehandeld in deze procedure. Buma c.s. heeft geen spoedeisend belang. Bij gebreke van een spoedeisend belang wordt Buma c.s. niet-ontvankelijk verklaard in haar verbodsvordering. In het kielzog hiervan strandt alleen al om die reden ook de vordering strekkende tot een voorschot op de schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 392087 / KG ZA 11-429

Vonnis in kort geding van 8 juli 2011

in de zaak van

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING BUMA,

2. de stichting

STICHTING STEMRA,

beide statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te Hoofddorp,

eiseressen,

advocaat: mr. J.M.B. Seignette te Amsterdam,

tegen

[X] H.O.D.N. NEDERLAND FM,

wonende te [Y],

gedaagde,

advocaat: mr. O.G. Trojan te 's-Gravenhage.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Buma c.s. (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud) genoemd worden. Afzonderlijk zullen zij waar nodig worden aangeduid als Buma en Stemra. De gedaagde partij zal [X] genoemd worden. De zaak is voor Buma c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en mr. J.W.A. Meddens, advocaat te Amsterdam. Voor [X] is opgetreden de advocaat voornoemd, mr. B.D.P. van der Eijk, advocaat te 's-Gravenhage, en prof. mr. M.R.F. Senftleben, rechtsanwalt (in het advocatenregister ingeschreven als EU-advocaat).

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 april 2011 met de producties 1 t/m 12;

- de producties 1 t/m 28 zijdens [X];

- de door beide partijen (respectievelijk als productie 13 en 29) overgelegde opgave en specificatie van de proceskosten;

- de pleitnota's van partijen, met van de zijde van [X] een separate hand out van een op de mondelinge behandeling getoonde powerpoint-presentatie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Buma c.s. exploiteert en handhaaft auteursrechten met betrekking tot muziekwerken op basis van overeenkomsten van overdracht met componisten, schrijvers en uitgevers en wederkerigheidsovereenkomsten met zusterorganisaties in het buitenland. Op grond van deze overeenkomsten vertegenwoordigt Buma c.s. vrijwel het gehele wereldrepertoire. Buma exploiteert en handhaaft daarbij openbaarmakingsrechten, Stemra verveelvoudigingsrechten. Buma en Stemra werken bij de verlening van licenties voor digitaal muziekgebruik samen.

2.2. [X] drijft een onderneming onder de handelsnaam Nederland FM. Sinds 2001 beheert hij de website Nederland FM (beschikbaar op www.nederland.fm en www.nederlandfm.nl). Via de website kan een groot aantal radiostations beluisterd worden.

2.3. De bezoeker kan het door hem gewenste station horen door op de home page van Nederland FM op het logo van het gewenste station te klikken. De website is beschikbaar voor gebruik op zowel pc's en laptops als op mobiele telefoons.

Een afbeelding van de homepage van Nederland FM is hieronder weergegeven:

[afbeelding, homepage]

2.4. Nederland FM is een zeer populaire site. De site vermeldt dat het ruim 2.470.000 unieke bezoekers, 6.700.000 bezoeken en 23.700.000 luisteraars per maand heeft.

2.5. De bezoeker betaalt niet voor het gebruik van de site. [X] verdient aan de site door onder meer de verkoop van advertentieruimte (banners en reclamefilmpjes) en door de verkoop van gegevens over het klik- en luistergedrag op de site. [X] exploiteert een aparte website www.internetluisteronderzoek.nl waar deze gegevens worden aangeboden.

2.6. [X] heeft zijn succesvolle concept voor de Nederland FM website gekopieerd naar websites gericht op andere doelgroepen. Zo biedt hij de muziek van buitenlandse radiostations aan op respectievelijk www.deutschland.fm, www.belgië.fm, www.lafrance.fm, www.norge.fm, www.danmark.fm, www.england.fm, www.italia.fm, www.polskafm.pl, www.espana.fm, www.severige.fm, www.america.fm.

2.7. [X] heeft geen licenties van Buma c.s. voor het gebruik van muziek via de in r.o. 2.2. en 2.6. bedoelde websites.

2.8. Buma c.s. verleent licenties voor internet radiozenders. Een bedrijfsmatig radiostation betaalt 13% van de netto met de website gegenereerde inkomsten met een minimum per zender van € 65,00 per maand of € 780,00 per jaar (excl. BTW).

Voor websites die op hun site meerdere radiostations van derden ter beschikking stellen (hierna: radioportals), is het basistarief per jaar voor 2 of meer stations 10% van de met de website netto gegenereerde inkomsten, met een minimum als volgt: 2-25 zenders € 585,00, 26-50 zenders € 1.112,00, 51-100 zenders € 1.585,00, 100-175 zenders € 2.012,00, 176-275 zenders € 2.396,00, 276-400 zenders € 2.741,00, 401-550 zenders € 3.052,00 (excl. BTW).

2.9. Buma c.s. licenseert radioportals sinds 2009. Voor die tijd, in 2004 en in 2007, heeft [X] contact gezocht met Buma c.s. om zich ervan te verzekeren dat hij opereerde binnen de wettelijke kaders. In 2004 heeft er op verzoek van [X] ook een gesprek plaatsgevonden met Buma c.s.

2.10.Na de publicatie van haar beleid in 2009 voor radioportals, heeft Buma c.s. geprobeerd om met [X] tot een licentieovereenkomst te komen.

Op 21 september 2009 hebben partijen daarover met elkaar gesproken. Diezelfde dag stuurt Buma c.s. een e-mail aan [X] met de volgende inhoud:

Goed dat we elkaar hebben leren kennen. Wij hebben onder andere besproken dat Buma/Stemra een tarief heeft geïntroduceerd voor RTV-portals en op jouw website(s) van toepassing is (en tevens op elk gelijkend initiatief dat er op de markt actief is).

Daarentegen heb jij ons uitgelegd dat het verdienmodel in mindere mate op reclame op de website is gebaseerd, maar dat de focus van het genereren van omzet zit in het zgh. Internet Luister Onderzoek. Hieruit wordt de inzage in de gegevens vervolgens per zender afgezet tegen vergoeding.

Deze omzet gerichte informatie zal door ons gebruikt worden voor een berekening van de auteursrechtelijke afdracht op basis van een 10% van muziekgerelateerde omzet (exclusief BTW) op / met de website. Dit zal worden afgezet tegenover het te berekenen minimum (staffel) tarief, dat wij zullen opstellen naar aanleiding van de actieve kanalen c.q. zenders op de aangeboden websites vanuit Nederland.fm.

We hebben afgesproken dat jij ons een overzicht stuurt met de inschatting van de omzet over het jaar 2009 zal sturen in de week van 28 september 2009, waarna er rond januari een definitieve verklaring namens je accountant zal worden opgesteld en ingestuurd. Op basis daarvan zal er uiteraard een definitieve berekening worden gemaakt met (indien nodig) een eventuele verrekening.

Vanuit Buma/Stemra mag je dan in de opvolgende week (vanaf 5 oktober) de uitkomst verwachten met de berekening en hoogte van de op jouw activiteiten van toepassing zijnde auteursrechtelijke afdracht.

(...)

2.11. Op 21 september 2009 beantwoordt [X] de in r.o. 2.10. bedoelde e-mail van Buma c.s. als volgt:

Dank voor jullie tijd en antwoorden op mijn vragen.

Ik zal je volgende week een prognose doen toekomen voor 2009 van de inkomsten uit bannering op onze radiosites.

Ik zie de inkomsten uit onderzoek toch duidelijk als een afgeleide dus daar hebben we zeker nog discussie over, maar ik zal ze ook vermelden.

Daarnaast vind ik de terugwerkende kracht regel voor 2009 niet helemaal terecht bij mij, zeker daar ik altijd ieder jaar actief contact met jullie heb gehad.

Afhankelijk van jullie offerte voor een Buma Stemra licentie zal ik:

- akkoord gaan

- niet akkoord gaan en al onze sites zo aanpassen dat geen licentie nodig is.

Hopende echter op een mooie deal zodat dat laatste niet nodig is.

2.12. Op 2 oktober 2009 stuurt [X] een opgave van zijn inkomsten m.b.t. de radioportals. Hij schrijft:

Hierbij de inkomsten voor mijn Radioportals.

(...)

Ik heb zowel de bannerinkomsten als onderzoeksinkomsten vermeldt. Zoals eerder vermeldt zie ik die laatste als afgeleide.

We hebben volgend weekend wel weer contact.

(...)

2.13. Op 16 oktober 2009 stuurt Buma c.s. een e-mail aan [X] met de volgende inhoud:

Vriendelijk dank voor de overzichten van inkomsten, al dan niet op basis van forecasts, vanuit de banners en onderzoeksgegevens van jouw websites voor 2009. (...) In ons gesprek van 21 september jl. hebben we besproken dat er uitgebreid gekeken zal worden naar een zo transparant mogelijke oplossing die binnen de grenzen liggen van de tarieven voor Radio Portals.

Hierdoor komen we uit op een calculatie van 10% van de inkomsten gegenereerd uit de websites. Dit beslaat de bannerinkomsten als inkomsten uit marktgegevens welke worden verkregen via, in jouw situatie, onderzoek dat wordt verkocht aan de eigenaren van de radiozenders welke op jouw websites zijn geplaatst.

Dit brengt ons tot de volgende calculatie voor de auteursrechtelijke licentie voor 2009;

(...)

De uitleg over o.a. het betrekken van de inkomsten uit onderzoek ligt in het gegeven dat er zonder de te plaatsen radiozenders op jouw websites geen banners worden verkocht alsook geen onderzoeksgegevens beschikbaar kunnen zijn. Deze relatie tussen het exploiteren van radiozenders en daarmee het gebruik van beschermde muziekwerken is zo direct aantoonbaar dat, naast inkomsten uit banners, de inkomsten uit onderzoek worden aangemerkt als bijkomende inkomsten met als focuss het exploiteren van marktgegevens, verkregen uit het gebruik van door Buma/Stemre beheerd wereldmuziekrepertoire. Voor het laatst genoemde bedrag zullen wij een voorschotfactuur opstellen en aan je versturen. Aan het einde van 2009, zullen wij verzoeken om een definitief overzicht van de verkregen inkomsten te genereren, hierop zal tenslotte de uiteindelijke factuur worden gebaseerd en is het mogelijk dat er vanuit Buma/Stemra een verrekening plaatsvindt. Het contract volgt binnen enkele weken.

(...)

2.14. Bij e-mail van 25 oktober 2009 schrijft [X] aan Buma c.s.:

Hierbij mijn reactie naar aanleiding van je email van 16 oktober jongstleden.

1

Grondslag voor embedden is helemaal niet duidelijk

Wij blijven van mening dat embedden geen nieuwe openbaarmaking is.

Onze site maakt deel uit van het totale proces om radio te luisteren. Wij verwijzen slechts door naar de bron die al afdraagt aan Buma Stemra.

Ik kan geen rechtzaken vinden die aangeven dat embedden een nieuwe openbaarmaking zou zijn.

Kunnen jullie mij (links van) jurispredentie doen toekomen waarin dat wel het geval is.

Staan jullie open voor een proefproces hierover?

Onder voorbehoud van bovenstaande heb ik nog de volgende punten.

2

Met terug werkende kracht

We hebben na een door ons geinitieerd gesprek bij jullie in 2005 iedere 2 jaar zelf steeds actief contact gezocht om te vragen of we een licentie nodig hadden. De laatste keer was dat op 16 juni 2009. De licentie is daarna op 30 juli 2009 pas bekend gemaakt.

Ik blijf het niet juist vinden dat wij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari moeten betalen en vind vanaf 1 juli 2009 meer terecht.

3

Buitenlandse dochters

Een aantal buitenlandse auteursrechten organisaties bevestigen ons dat geen licentie nodig is voor wat wij doen.

Zij staan de embedded player dus wel toe zonder extra licentie.

In neem aan dat over de inkomsten in die landen geen afdracht gedaan hoeft te worden.

4

Onderzoeksinkomsten

Ik ben her er niet mee eens dat de onderzoeksgelden worden meegenomen in de omzet voor afdracht Buma Stemra.

Die kunnen ook plaatsvinden als er niet embedded wordt gewerkt. Wij meten alleen de kliks op een radiozender logo.

Intomart GFK betaald ook geen heffing aan Buma Stemra voor het doen van het Continu Luister Onderzoek (CLO). Ook met dat onderzoek worden inkomsten gegenereerd met auteursrechtelijk beschermde werken.

Daarnaast is de marge bij het doen van dit arbeidsintensieve luisteronderzoek 15% en zullen wij daarmee stoppen als een afdracht van 10% moet worden gedaan.

5

Wanneer moet ik beslissen en/of de site's aanpassen?

U meldt op uw site het volgende: Keuzemogelijkheid: wél of geen muziek op je site

Iedereen met beschermde muziek op zijn website ontvangt vanaf heden eerst een brief waarin de eigenaar van de website gevraagd wordt een licentie af te sluiten bij Buma/ Stemra voor het gebruik van de muziek op zijn site. De eigenaar wordt ook de mogelijkheid gegeven om de muziek van zijn site te verwijderen. Wanneer hij dit aan Buma/Stemra aangeeft en de muziek wordt daadwerkelijk van de website gehaald, verstuurt Buma/Stemra geen factuur.

Tot wanneer kan ik besluiten mijn sites aan te passen?

Ik neem aan dat voor de volgende twee versies geen licentie nodig is. Graag bevestiging daarvan.

A: Hyperlinken naar extern geopende mediaplayer.

[url opgenomen, vzr]

B: Hyperlinken naar de internetsite van het radiostation met player daarin.

[url opgenomen, vzr]

Voorstel:

We wachten de uitkomst van de 2e kamervragen en een bodemprocedure over embedden als nieuwe openbaarmaking af.

We betalen in de tussentijd onder protest als auteursrechten heffing 10% van de omzet over de bannerinkomsten van de landen die dat ons verplichten met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2009.

Graag je reactie.

2.15. Bij e-mail van 29 juli 2010 schrijft Buma c.s. aan [X]:

Ik werk sinds kort voor Buma Stemra, ik ben daar verantwoordelijk voor de digital department. Ik ben me aan het inlezen in de verschillende dossiers en daarbij kwam het dossier van Nederland FM ook voorbij. Het viel me op omdat het dreigde een rechtszaak te worden en (...).

Ik zou graag eens met je willen afspreken om jouw kant van het verhaal te horen en om te zien of we de huidige patstelling kunnen doorbreken. Volgende week ben ik even op vakantie maar vanaf 9 augustus ben ik weer beschikbaar.

Ik hoor graag wanneer het je schikt.

2.16. Bij e-mail van 29 juli 2010 antwoordt [X] als volgt:

Wat toevallig dat je daar nu werkt en mijn dossier voorbij kwam.

Een gesprek is altijd prima.

Ik ben de komende 2 weken met vakantie. (...) Dus laten we woensdagmiddag 25 augustus om 14.00u afspreken bij jou op kantoor, mits jij dan natuurlijk ook kan.

(...)

2.17. Op 30 juli 2010 stuurt Buma c.s. per e-mail de volgende reactie:

(...)

Woensdag 25 augustus om 14.00 uur is prima, ik kan ook naar jou toekomen als dat beter uitkomt.

(...)

2.18. Op 25 augustus 2010 vindt een gesprek plaats tussen Buma c.s. en [X].

2.19. Op 26 augustus 2010 e-mailt [X] aan Buma c.s.:

Was een leuk, goed en informatief gesprek gisteren.

(...)

2.20. Op 27 augustus 2010 reageert Buma c.s. per e-mail als volgt:

Ik vond het ook een leuke en interessante meeting. Ik ga eens goed studeren op een voorstel en zorg dat je het in september van me ontvangt.

2.21. Bij e-mail van 29 november 2010 bericht Buma c.s. [X] als volgt:

Het heeft even geduurd sinds onze laatste, zeer plezierige meeting maar ik heb nu instemming van alle betrokkenen om je het volgende voorstel te doen.

Gezien de lange voorgeschiedenis, waarbij jij het initiatief hebt genomen om een licentie aan te vragen willen we je met inachtneming van alle omstandigheden van het geval onverplicht het volgende voorstel doen teneinde het verleden af te wikkelen en een regeling te sluiten voor de toekomst. Duidelijk is dat wij van mening zijn dat gezien de wijze waarop Nederland.fm haar muziek verkrijgt en aanbiedt, er sprake is van een afzonderlijke openbaarmaking zodat een regeling waarmee je van Buma/Stemra de toestemming verkrijgt nodig is.

(...)

Wij denken hiermee een passende oplossing te bieden voor de achterliggende jaren en we groeien geleidelijk binnen 2 jaar naar ons standaardtarief.

Ik kijk uit naar je reactie.

2.22. [X] antwoordt per e-mail van 2 december 2010:

Dank voor je reactie en voorstel.

Even een paar opmerkingen daarover.

(...)

Gezien je voorstel blijven beide partijen achter hun standpunten staan. Ik snap dat jullie op zoek moeten naar nieuwe inkomstenmodellen maar hou het dan bij licenties die zich richten op verveelvuldigen en openbaar maken.

Daarbij belast je de bron. De online radiolicentie is de enige uitzondering op die regel.

Ik ben er erg voor om een proefproces hierover te starten en de rechter zich hierover te laten buigen.

Ik kan me voorstellen dat jullie ook duidelijkheid willen hebben hierover.

Waarom doen we dat niet samen in alle openheid?

(...)

Laten we snel erna een afspraak plannen, eventueel met de advocaten erbij om een en ander in gang te zetten.

Graag je reactie!

2.23. Op 14 december 2010 reageert Buma c.s. per e-mail aan [X] als volgt:

Bedankt voor je reactie. In overleg met onze juristen kan ik je melden dat we ons beraden op verdere stappen. Ik zal je hierover snel berichten.

2.24. Bij brief van 23 maart 2011 verzoekt de advocaat van Buma c.s. [X] haar uiterlijk 30 maart 2011 te berichten of hij alsnog op het in die brief vervatte licentievoorstel ingaat.

2.25. Op 7 april 2011 laat de advocaat van [X] aan Buma c.s. weten dat hij niet op het licentievoorstel ingaat.

3. Het geschil

3.1. Buma c.s. vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [X], op straffe van een dwangsom, zal bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking van een door Buma c.s. vertegenwoordigd muziekwerk of een gedeelte daarvan, meer in het bijzonder op het internet, nog meer in het bijzonder op de website Nederland FM (beschikbaar via de domeinnamen www.nederland.fm en www.nederlandfm.nl), zonder dat daarvoor auteursrechtelijke toestemming is verkregen, alsmede [X] te veroordelen bij wijze van voorschot op schadevergoeding aan Buma c.s. te voldoen een bedrag van € 34.384,28, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan die van de voldoening, met veroordeling van [X] in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv door haar begroot op € 30.007,78.

3.2. Aan haar vorderingen legt Buma c.s. ten grondslag dat [X] door het signaal van radiostations op haar website Nederland FM ter beschikking te stellen - te 'embedden', zij de muziek die deze stations uitzenden zelf openbaar maakt. Nederland FM heeft geen licentie voor haar op de website aangeboden diensten en maakt daarmee inbreuk op de door Buma c.s. vertegenwoordigde auteursrechten op de muziekwerken.

3.3. [X] voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In dit kort geding ligt de interessante vraag voor of een zgn. 'embedded link' een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling oplevert. Aan de beantwoording daarvan wordt evenwel niet toegekomen.

4.2. Als meest verstrekkend verweer heeft [X] namelijk aangevoerd dat Buma c.s. geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen en dat verweer slaagt. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.3. Tussen partijen staat vast dat [X] reeds in 2001 de website Nederland FM is gaan exploiteren. Voorts staat vast dat hij diverse malen voorafgaand aan de datum waarop Buma c.s. haar licentiebeleid ten aanzien van radioportals had gepubliceerd - blijkens productie 5 van [X] vond dit plaats door middel van een persbericht op 1 oktober 2009, eigener beweging contact heeft opgenomen met Buma c.s. om zich ervan te verwittigen dat hij met zijn website opereerde binnen de wettelijke kaders. Ten tijde van de publicatie van het licentiebeleid is Buma c.s. met [X] in contact getreden met het doel een licentieovereenkomst met hem te sluiten. Dat ving aan met een gesprek in september 2009. Nadat [X] een opgave had gedaan van de met de site naar verwachting te genereren inkomsten voor 2009, heeft Buma c.s. een calculatie aan [X] gestuurd. [X] heeft daar vlot inhoudelijk op gereageerd (zijn reactie dateert van 25 oktober 2009) en een tegenvoorstel gedaan (vgl. r.o. 2.14.).

4.4. Vervolgens heeft Buma c.s. eerst op 29 juli 2010 gereageerd in die zin dat (door een nieuwe werknemer die het dossier heeft overgenomen) opnieuw een verkennend gesprek met [X] wordt aangegaan (vgl. r.o. 2.15.). Ook nadien wordt er weinig voortvarend gehandeld. Nadat op 25 augustus 2010 bedoeld gesprek heeft plaatsgevonden, doet Buma c.s. op 27 augustus 2010 de toezegging dat een voorstel in september 2010 kan worden verwacht (vgl. r.o. 2.20). Buma c.s. stuurt het voorstel evenwel eerst op 29 november 2010 (vgl. r.o. 2.21).

4.5. Wanneer [X] op 2 december 2010 in zijn e-mail aan Buma c.s. constateert dat beide partijen achter hun standpunten blijven staan en een voorstel doet in gezamenlijk overleg een proefproces te initiëren - waarmee hij, zoals al eerder in de e-mail van 25 oktober 2009 voorgesteld en ook ter zitting duidelijk is geworden, een bodemprocedure voor ogen heeft -, laat Buma c.s. op 14 december 2010 aan [X] weten dat zij zich beraadt op nadere stappen en hierover snel zullen berichten. Ook dan duurt het nog tot 23 maart 2011 voor een sommatie van de zijde van de advocaat van Buma c.s. afkomt.

4.6. Gelet op de in r.o. 4.3. t/m 4.5. genoemde omstandigheden, kan niet worden gezegd dat Buma c.s. in deze procedure voortvarend heeft gehandeld. Buma c.s. heeft desgevraagd ook geen goede verklaring kunnen geven voor bijvoorbeeld de radiostilte tussen 25 september 2009 en eind juli 2010. Het betoog dat zij 'de handen vol had' aan de door [X] geïnitieerde lobby actie tegen de 'embed tax', welke volgens Buma c.s. 'handig was aangeknoopt' bij de licentie voor niet-bedrijfsmatig gebruik van embedded files (in de omschrijving van Buma c.s.:

'hoe durft Buma geld te vragen aan kinderen die een YouTube filmpje op hun Hyves pagina embedden?'), welke stelling [X] heeft betwist (volgens hem is het een bewuste keuze geweest van Buma c.s. de storm over te laten waaien), is in ieder geval niet een omstandigheid die Buma c.s. ter zake zou kunnen sauveren. Dat de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de bij Buma c.s. aangesloten componisten, schrijvers en uitgevers jegens hen ook nu nog voortduurt, zoals Buma c.s. nog naar voren heeft gebracht, is in een situatie als de onderhavige niet langer voldoende reden om een spoedeisend belang voor ingrijpen in dit kort geding aan te nemen. Dit betekent dat Buma c.s. bij gebreke van een spoedeisend belang niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar verbodsvordering. In het kielzog hiervan strandt alleen al om die reden ook de vordering strekkende tot een voorschot op de schadevergoeding.

4.7. Buma c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [X] worden, nu deze zijdens Buma c.s. niet zijn weersproken, conform haar opgave begroot op € 16.303,30, te vermeerderen met een bedrag van € 588,00 aan griffierecht, zodat in totaal een bedrag van € 16.891,30 zal worden toegewezen. De gevorderde hoofdelijkheid van de proceskostenveroordeling is niet weersproken en zal worden toegewezen als na te melden.

4.8. Nu zulks niet is gevorderd, zal de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Voor een ambtshalve toepassing op de voet van artikel 258 Rv ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart Buma c.s. niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.2. veroordeelt Buma c.s. hoofdelijk, des de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van [X] tot op heden begroot op € 16.891,30.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.