Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8459

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
06-04-2011
Datum publicatie
21-06-2011
Zaaknummer
AWB 11/9363
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening DNA-onderzoek.

Bij uitspraak van 15 oktober 2010 (AWB 10/29714) heeft de voorzieningenrechter verweerder opgedragen een DNA-onderzoek uit te voeren.

Verzoeker en zijn vader zijn hiervoor van Conakry, Guinee, naar Bamako, Mali, gereisd waar zij DNA-materiaal hebben afgestaan. Zij zijn vervolgens weer terug gegaan naar Conakry, Guinee. Door een fout van verweerder is deugdelijk onderzoek met dit materiaal niet meer mogelijk. Verweerder erkent dit en stelt verzoeker en zijn vader in staat om opnieuw DNA-materiaal af te staan. Verzoeker is hier financieel niet toe in staat en verzoekt om behandeld te worden als ware hij in het bezit van een mvv.

De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe, in die zin dat verweerder op zijn kosten zorgt voor transport en verblijf naar Bamako, Mali, om aldaar DNA-materiaal af te staan. Dit alles op straffe van een dwangsom.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:67
Algemene wet bestuursrecht 8:81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JV 2011/368
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’s-GRAVENHAGE

Sector Bestuursrecht

Zittinghoudende te Amsterdam

zaaknummer: AWB 11/9363

V-nr: [V-nr]

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter voor vreemdelingenzaken van 6 april 2011 in de zaak tussen

[verzoeker],

geboren op [geboortedatum] 2006, van Guineese nationaliteit, verzoeker,

gemachtigde A.C.M. Nederveen, advocaat te Amsterdam

en

de minister voor Buitenlandse Zaken,

verweerder,

gemachtigde mr E. de Jong, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Zitting hebben:

Mr. J.P. Smit, voorzieningenrechter,

Mr. J. Krikke, griffier.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 april 2011. Partijen zijn vertegenwoordigd door hun gemachtigden.

Met inachtneming van artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk na sluiting van het onderzoek ter zitting mondeling uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter heeft hierbij aan partijen meegedeeld dat tegen de uitspraak geen rechtsmiddel open staat.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek toe;

- draagt verweerder op om, binnen twee weken na heden, verzoeker en zijn vader in staat te stellen van Conakry, Guinee, naar Bamako, Mali, te reizen, daar te verblijven en terug te reizen, om aldaar DNA-materiaal af te staan, een en ander op kosten van verweerder, op straffe van een dwangsom van € 200,-- per dag dat verweerder daaraan niet voldoet met een maximum van € 20.000,--;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten, begroot op € 874,-- te betalen aan de griffier van deze rechtbank;

- bepaalt dat verweerder het griffierecht van € 152,-- aan verzoeker moet vergoeden.

Motivering

Verzoeker heeft een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aangevraagd. Verweerder heeft bij besluit van 9 april 2010 deze aanvraag afgewezen. Verzoeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Bij uitspraak van 15 oktober 2010 (AWB 10/29714) heeft de voorzieningenrechter verweerder opgedragen een DNA-onderzoek uit te voeren.

Verzoeker en zijn vader zijn hiervoor van Conakry, Guinee, naar Bamako, Mali, gereisd waar zij bij de Nederlandse vertegenwoordiging aldaar DNA-materiaal hebben afgestaan. Zij zijn vervolgens weer terug gegaan naar Conakry, Guinee.

Verweerder heeft het DNA-materiaal vervolgens verzonden naar Sanquin te Amsterdam opdat aldaar het DNA-onderzoek zou plaatsvinden. Door een fout van verweerder zijn bij de verzending de benodigde formulieren niet bijgevoegd. Toen deze fout eenmaal was ontdekt, was het materiaal inmiddels te verouderd om nog een deugdelijk onderzoek te verrichten. Verweerder erkent dat zij deze fout hebben gemaakt en stelt verzoeker en zijn vader in staat om opnieuw DNA-materiaal af te staan.

Verzoeker voert aan dat zij financieel niet in staat zijn om nogmaals deze reis en het verblijf in Bamako, Mali, te kunnen betalen. Verzoeker vraagt dan ook om behandeld te worden als ware hij in het bezit van een mvv.

De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder een fout heeft gemaakt en dat van verweerder verwacht mag worden dat hij die fout op een of andere manier herstelt. Het louter in de gelegenheid stellen om opnieuw DNA-materiaal af te staan is daartoe te mager. Het verzoek van verzoeker gaat echter ook te ver. Waar nog steeds onduidelijkheid is over de afstamming, is een voorziening die waarschijnlijk onomkeerbaar is op dit moment nog niet op zijn plaats. Meer in aanmerking komt de voorziening dat verweerder op zijn kosten zorgt voor transport en verblijf naar Bamako, Mali, om aldaar DNA-materiaal af te staan. De voorzieningenrechter zal aldus het verzoek toewijzen en verweerder in de kosten veroordelen.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

griffier voorzieningenrechter

afschrift verzonden op:

Conc.: JK

Coll.:

D: C

VK

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.