Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6076

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-02-2011
Datum publicatie
28-02-2011
Zaaknummer
384869 - FA RK 11-237
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vernietiging echtscheidingsconvenant

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
EB 2011/39
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 11-237

Zaaknummer: 384869

Datum beschikking: 2 februari 2011

Vernietiging echtscheidingsconvenant

Beschikking op het op 9 november 2010 ingekomen verzoek van:

[de vrouw],

de vrouw,

wonende te [woonplaats A],

advocaat: mr. T. Dreiling te Leiderdorp.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de man],

de man,

wonende te [woonplaats B].

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van:

- het verzoekschrift;

- het faxbericht d.d. 13 december 2010 van de zijde van de vrouw.

Verzoek

Het verzoekschrift strekt er - kort weergegeven - toe:

1a. primair: te verklaren voor recht dat het echtscheidingsconvenant d.d. 8 juli 2010 door dwaling c.q. misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen en het echtscheidingsconvenant te vernietigen op grond van dwaling c.q. misbruik van omstandigheden;

1b. subsidiair: te verklaren voor recht dat de bij voornoemd echtscheidingsconvenant vastgestelde verdeling van de schulden nietig is wegens benadeling van de vrouw voor meer dan een kwart;

2a. primair: over te gaan tot verdeling van de schulden van partijen conform het voorstel van de vrouw;

2b. subsidiair: partijen te veroordelen om over te gaan tot verdeling van de schulden, met benoeming van een notaris en een onzijdig persoon;

3. de man te veroordelen in de kosten van het geding;

een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

Feiten

De rechtbank gaat uit van de volgende feiten.

1. Partijen zijn op [huwelijksdatum] te [huwelijksplaats] met elkaar gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.

2. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 4 augustus 2010 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en is, voor zover hier van belang, bepaald dat de regeling, zoals tussen partijen is overeengekomen in het aan die beschikking gehechte convenant, als in de beschikking herhaald en ingelast wordt beschouwd en deel uitmaakt van die beschikking.

3. De echtscheidingsbeschikking is op 9 augustus 2010 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beoordeling

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest in algehele gemeenschap van goederen. De huwelijksgemeenschap van partijen is per 9 augustus 2010 van rechtswege ontbonden.

Ingevolge artikel 261, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) worden alleen die zaken met een verzoekschrift ingeleid ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.

Op grond van het bepaalde in artikel 827, eerste lid, sub b Rv kan de rechter ingeval de echtscheiding wordt uitgesproken als nevenvoorzieningen voorzieningen treffen met betrekking tot de verdeling van de gemeenschap. Alsdan zijn ingevolge het bepaalde in artikel 677, vierde lid, Rv de bepalingen van de vijfde afdeling (de artikelen 677-680 Rv) van overeenkomstige toepassing. Die situatie doet zich in dezen niet voor. In dezen is de ontbinding van de huwelijksgemeenschap een feit en zijn aan de orde zelfstandige verzoeken tot vernietiging van het echtscheidingsconvenant en "verdeling" van de schulden van partijen, oftewel bepaling van de wijze waarop de schulden die zijn aangegaan voor ontbinding van de huwelijksgemeenschap onderling dienen te worden gedragen. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om een zaak als de onderhavige met een verzoekschrift in te leiden, zodat deze met een dagvaarding had moeten worden ingeleid. De rechtbank zal derhalve, gezien het bepaalde in artikel 69 Rv, beslissen als na te melden.

Beslissing

De rechtbank:

beveelt dat de procedure zal worden voortgezet volgens de regels die gelden voor de dagvaardingsprocedure;

bepaalt dat de zaak zal worden uitgeroepen ter rolzitting van de civiele kamer van deze rechtbank van 23 maart 2011;

beveelt de vrouw om de man bij exploot aan te zeggen dat de zaak op voornoemde zitting zal worden uitgeroepen, en hem daarbij het inleidende processtuk te doen betekenen.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.C. Ritsema van Eck-van Drempt, bijgestaan door mr. J.M.A.L. de Backer als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 februari 2011.