Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO9260

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
29-11-2010
Datum publicatie
29-12-2010
Zaaknummer
380309 / FT-RK 10.2618 + 10.2597
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek voorlopige voorziening ex art. 287 lid 4 om verkoop tot executoriale inbeslagneming van roerende zaken tegen te gaan. De rechtbank is van oordeel dat voornoemd artikel bedoeld is om een noodmaatregel te treffen in verband met de primaire levensbehoeften en legt hierbij een parallel naar de artikelen 447 en 448 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rekestnummer: 380309/FT-RK 10.2618 + 10.2597

nummer verklaring: DHG1011008882

uitspraakdatum: 29 november 2010

RECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE

sector civiel recht - enkelvoudige kamer

[verzoeker],

wonende te [adres]

[postcode en woonplaats],

verzoeker,

heeft op 15 november 2010 een verzoek ingediend waarin gevraagd wordt om een voorlopige voorziening als bedoeld in art. 287 lid 4 van de Faillissementswet. Het verzoek zal worden behandeld op 28 januari 2011.

Het verzoek strekt ertoe dat aan BMW Financial Services B.V. (vertegenwoordigd door Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders) wordt verboden om over te gaan tot de executoriale inbeslagneming van de roerende zaken. De verkoop tot executoriale inbeslagneming van de roerende zaken staat thans gepland voor 13 december 2010. Het gaat om de volgende roerende zaken: een rood lederen hoekbank met opstaande zijleuning, een rood lederen voetenbank/salontafel, een schilderij met tulpen van o/a, een tweetal replica's met 4 violisten en vijf mannen, een witte ladekast, een grote houten olifant, een witte eettafel, vier lederen eettafelstoelen, een flatscreen televisie van het merk Samsung, een all-in-one printer van het merk Dell, een PC met toebehoren van het merk Dell, een zwarte hoge eettafel, vijf barkrukken met lederen zitting, een witte wasmachine van het merk Nordland en een hogedruk reiniger van het merk Karcher type K 5.000.

Om een voorlopige voorziening in de zin van artikel 287 lid 4 van de Faillissementswet uit te spreken dient er sprake te zijn van een spoedeisend belang. Volgens de parlementaire geschiedenis ( Memorie van Toelichting Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, blz. 7 onder punt 11) is de voorlopige voorziening bedoeld als noodvoorziening om diegenen die bedreigd worden met acute executiemaatregelen (ontruiming, afsluiting van de nutsvoorzieningen of openbare verkoop van de inventaris) of faillissement een moratorium te bieden. De rechtbank is van oordeel dat artikel 287 lid 4 Faillissementswet is bedoeld om een noodmaatregel te treffen in verband met de primaire levensbehoeften zoals woonruimte, levering van gas, water en elektriciteit en het kunnen beschikken over de (strikt) noodzakelijke woninginrichting. De rechtbank legt hierbij een parallel naar de artikelen 447 en 448 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In dit licht is de rechtbank van oordeel dat de hoekbank, de witte ladekast, de witte eettafel en vier eettafelstoelen, de Dell PC en all-in-one printer en de wasmachine primaire levensbehoeften zijn, waarvan verzoeker het gebruik moet blijven behouden. Ter zake van deze zaken kan derhalve een voorlopige voorziening worden gegeven. Ter zake van de overige zaken is de rechtbank van oordeel dat dit niet het geval is. De voorlopige voorziening moet derhalve ter zake van die zaken worden geweigerd.

Verzoeker heeft nog aangevoerd dat verkoop van de zaken vlak voor de behandeling van het verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling onevenredige benadeling van de overige schuldeisers oplevert. De rechtbank is van oordeel dat bescherming van de belangen van schuldeisers niet een belang is dat artikel 287 lid 4 Faillissementswet beoogt te beschermen.

Mede gelet op het tijdstip waarop het verzoek door de rechtbank is ontvangen, bestaat er geen mogelijkheid het verzoek te behandelen voorafgaand aan de geplande openbare verkoop van deze roerende zaken. De rechtbank zal de gevraagde voorziening met betrekking tot de hoekbank, de witte ladekast, de witte eettafel en vier eettafelstoelen, de Dell PC en all-in-one printer en de wasmachine dan ook verlenen, zulks voor een periode van na te noemen duur.

BESLISSING

De rechtbank:

- verbiedt BMW Financial Services B.V. (vertegenwoordigd door Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders) over te gaan tot openbare verkoop van een rood lederen hoekbank met opstaande zijleuning, een witte ladekast, een witte eettafel, vier lederen eettafelstoelen, een all-in-one printer van het merk Dell, een PC met toebehoren van het merk Dell en een witte wasmachine van het merk Nordland op het adres van verzoeker totdat op het op 15 november 2010 ingediende verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening door de rechtbank een eindbeslissing is genomen;

- wijst het verzoek met betrekking tot de verkoop van een rood lederen voetenbank/salontafel, een schilderij met tulpen van o/a, een tweetal replica's met 4 violisten en vijf mannen, een grote houten olifant, een flatscreen televisie van het merk Samsung, een zwarte hoge eettafel, vijf barkrukken met lederen zitting en een hogedruk reiniger van het merk Karcher type K 5.000 af.

- verklaart deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- bepaalt dat het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening verder wordt behandeld op vrijdag 28 januari 2011 om 10:45 uur.

Gewezen door mr. C.W.D. Bom, lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 november 2010 in tegenwoordigheid van K.H.C. Gorter, griffier.

De schuldenaar heeft gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak het recht van hoger beroep. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.