Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO5186

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
26-11-2010
Datum publicatie
26-11-2010
Zaaknummer
09-647607-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en films. Verdachte heeft gedurende een periode van negen maanden naar dit soort afbeeldingen gezocht en deze gedownload en bewaard op zijn computer. De officier van justitie heeft een straf geëist die zwaarder is dan de nog tot voor kort geëiste en opgelegde straffen in soortgelijke gevallen. De officier van justitie heeft daartoe verwezen naar de nieuwe binnen het Openbaar Ministerie geldende richtlijnen. Naar het oordeel van de rechtbank verhoudt oplegging van een straf als door de officier van justitie geëist zich niet met de huidige stand van zaken in de straftoemeting en druist die te zeer in tegen het beginsel van gelijke berechting. Gelet op al hetgeen [...] is overwogen met name gelet op het feit dat het aantal aangetroffen beelden relatief gering is en verdachte gedurende een relatief korte periode kinderporno in bezit had is de rechtbank van oordeel dat, hoewel het een zeer ernstig feit betreft, een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf niet passend en geboden is. De rechtbank zal evenwel een forse werkstraf opleggen. Werkstraf voor de tijd van 180 uren; voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, proeftijd 5 jaar, onder de bijzondere voorwaarde: reclasseringstoezicht, ook als dat inhoudt begeleiding dor en/of (ambulante) behandeling bij De Waag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer 09/647607-10

Datum uitspraak: 26 november 2010

(Verkort vonnis)

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,

adres: [adres]

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 12 november 2010.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. L.C. Blok, advocaat te Leiden, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr. M.A. van der Laan heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, ook indien dit inhoudt het volgen van een behandeling bij De Waag.

De officier van justitie vordert voorts dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen

(beslaglijst) onder 1 en 2 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer.

De tenlastelegging.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 01 januari 2009 tot en met 28 september 2009 te [plaats], in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 858 foto('s) en/of 11 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) en/of een mediaplayer, heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het naakt poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 12 en 17 jaar, waarbij de vagina en borst van dat meisje duidelijk te zien zijn ([bestand]) en/of

- het naakt staand met een arm steunend op haar knie poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 9 en 14 jaar, waarbij haar borsten en vagina te zien zijn ([bestand]) en/of

- het naakt of deels naakt poseren in verschillende standen door een meisje, vermoedelijk tussen 10 en 15 jaar, waarbij haar vagina en/of borsten te zien zijn ([bestand]; dit betreft één foto uit een serie van 13 foto's) en/of

- het (laten) vasthouden van een (stijve) penis van een (op zijn knieën naast haar zittende) naakte jongen ter hoogte van het gezicht/lichaam van een meisje, vermoedelijk tussen 12 en 17 jaar, terwijl dat meisje met haar andere hand haar vagina opent ([bestand]) en/of

- het deels naakt poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 10 en 14 jaar, terwijl dat meisje alleen een slip draagt, waarbij haar schaamlippen te zien zijn en/of een borst te zien is ([bestand]) en/of

- het betasten en/of likken van de ontblote vagina van een vrouw/meisje door een onbloot meisje van vermoedelijk tussen 10 en 15 jaar ([bestand]) en/of

- het (deels) naakt liggend poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 7 en 13 jaar, waarbij zij haar benen opgetrokken gespreid heeft, waardoor haar vagina te zien is ([bestand]) en/of

- het (laten) vasthouden van een (stijve) penis ter hoogte van de open mond van een meisje van vermoedelijk tussen 6 en 10 jaar ([bestand]) en/of

- het deels naakt liggend poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 8 en 11 jaar, waarbij zij haar benen gespreid heeft, waardoor haar ontblote vagina duidelijk te zien is, daarbij houdt zij met 2 knijpers haar schaamlippen van elkaar ([bestand]) en/of

- het (naakt) liggend poseren door twee meisjes, vermoedelijk tussen 3 en 6 jaar, waarbij zij hun benen gespreid hebben, waardoor hun vagina's duidelijk in beeld zijn, daarbij houden ze met hun handen hun schaamlippen van elkaar ([bestand]) en/of

- het (deels) naakt poseren door een meisje (uit een serie), vermoedelijk tussen 13 en 16 jaar, waarbij haar borsten ontbloot te zien zijn ([bestand]) en/of

- het naakt poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 8 en 13 jaar, waarbij haar vagina en borsten te zien zijn ([bestand]),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan acht de rechtbank bewezen en is zij tot de overtuiging gekomen dat de verdachte, zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad, dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan. De rechtbank verklaart bewezen dat verdachte:

in de periode van 01 januari 2009 tot en met 28 september 2009 te [plaats], afbeeldingen, te weten 858 foto's en 11 films in bezit gehad heeft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer

- het naakt poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 12 en 17 jaar, waarbij de vagina en borst van dat meisje duidelijk te zien zijn ([bestand]) en/of

- het naakt staand met een arm steunend op haar knie poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 9 en 14 jaar, waarbij haar borsten en vagina te zien zijn ([bestand]) en/of

- het naakt of deels naakt poseren in verschillende standen door een meisje, vermoedelijk tussen 10 en 15 jaar, waarbij haar vagina en/of borsten te zien zijn ([bestand]; dit betreft één foto uit een serie van 13 foto's) en/of

- het (laten) vasthouden van een (stijve) penis van een (op zijn knieën naast haar zittende) naakte jongen ter hoogte van het gezicht/lichaam van een meisje, vermoedelijk tussen 12 en 17 jaar, terwijl dat meisje met haar andere hand haar vagina opent ([bestand]) en/of

- het deels naakt poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 10 en 14 jaar, terwijl dat meisje alleen een slip draagt, waarbij haar schaamlippen te zien zijn en/of een borst te zien is ([bestand]) en/of

- het betasten en/of likken van de ontblote vagina van een vrouw/meisje door een onbloot meisje van vermoedelijk tussen 10 en 15 jaar ([bestand]) en/of

- het (deels) naakt liggend poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 7 en 13 jaar, waarbij zij haar benen opgetrokken gespreid heeft, waardoor haar vagina te zien is ([bestand]) en/of

- het (laten) vasthouden van een (stijve) penis ter hoogte van de open mond van een meisje van vermoedelijk tussen 6 en 10 jaar ([bestand]) en/of

- het deels naakt liggend poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 8 en 11 jaar, waarbij zij haar benen gespreid heeft, waardoor haar ontblote vagina duidelijk te zien is, daarbij houdt zij met 2 knijpers haar schaamlippen van elkaar ([bestand]) en/of

- het (naakt) liggend poseren door twee meisjes, vermoedelijk tussen 3 en 6 jaar, waarbij zij hun benen gespreid hebben, waardoor hun vagina's duidelijk in beeld zijn, daarbij houden ze met hun handen hun schaamlippen van elkaar ([bestand]) en/of

- het (deels) naakt poseren door een meisje (uit een serie), vermoedelijk tussen 13 en 16 jaar, waarbij haar borsten ontbloot te zien zijn ([bestand]) en/of

- het naakt poseren door een meisje, vermoedelijk tussen 8 en 13 jaar, waarbij haar vagina en borsten te zien zijn ([bestand]).

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straffen en maatregel zijn in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en films. Daarop zijn jonge kinderen te zien zijn die poseren op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkelingen op te wekken en met wie daarnaast ook seksuele handelingen worden verricht.Verdachte heeft gedurende een periode van negen maanden naar dit soort afbeeldingen gezocht en deze gedownload en bewaard op zijn computer. Verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik in ernstige mate geschonden. Door het aankopen, downloaden en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor deze productie worden jonge kinderen ernstig seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor de camera gezet om te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf en anderen te verrichten en te ondergaan waaraan zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, nog lang niet toe zijn. Tengevolge hiervan lopen deze kinderen psychische schade op die gedurende lange tijd diepe sporen nalaat. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is namelijk gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, vrijwel onmogelijk blijvend van internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Dat verdachte hieraan, als consument, een bijdrage levert, rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ernstige feiten hetgeen dan ook scherpe afkeuring verdient en in beginsel zeer streng bestraft dient te worden. De rechtbank neemt bij de strafmaat evenwel in aanmerking dat verdachte zich inmiddels vrijwillig heeft aangemeld bij De Waag en hier behandeling ondergaat.

De rechtbank heeft acht geslagen op het uittreksel uit de Justitiële Documentatie betreffende verdachte waaruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld wegens enig strafbaar feit. In 1992 en 1995 heeft verdachte transacties voldaan ter zake van het plegen van schennis van de eerbaarheid.

De rechtbank heeft kennis genomen van het advies van de Reclassering Nederland van 13 augustus 2010. Hieruit blijkt onder meer dat de rapporteur de seksuele ontwikkeling van verdachte zorgwekkend vindt, daar er verschillende incidenten hebben plaatsgevonden waarbij sprake was van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Niet uitgesloten kan worden dat verdachte een speciale interesse heeft voor jonge meisjes en behoefte heeft aan een bepaalde seksuele opwinding, waardoor hij grenzen overschrijdt. Het recidiverisico wordt hooggemiddeld geschat. Met name het patroon van grensoverschrijdende seksuele gedragingen en de diversiteit ervan baart rapporteur zorgen. Verdachte benoemt wel duidelijk te willen voorkomen dat hij opnieuw in conflict komt met maatschappelijke normen en waarden. In het kader van de beperking van het recidiverisico adviseert de reclassering om verdachte toe te leiden naar de forensisch psychiatrische polikliniek De Waag om de behandelmogelijkheden te onderzoeken. Het is wenselijk dat de reclassering hierop toeziet en daarnaast beziet in hoeverre controle op zijn gedrag nodig is.

Met de reclassering acht de rechtbank het zinvol om één en ander te blijven monitoren in welk kader de oplegging van reclasseringstoezicht en een behandeling bij De Waag zinvol wordt geacht.

De officier van justitie heeft een straf geëist die zwaarder is dan de nog tot voor kort geëiste en opgelegde straffen in soortgelijke gevallen. De officier van justitie heeft daartoe verwezen naar de nieuwe binnen het Openbaar Ministerie geldende richtlijnen. Naar het oordeel van de rechtbank verhoudt oplegging van een straf als door de officier van justitie geëist zich niet met de huidige stand van zaken in de straftoemeting en druist die te zeer in tegen het beginsel van gelijke berechting.

Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen met name gelet op het feit dat het aantal aangetroffen beelden relatief gering is en verdachte gedurende een relatief korte periode kinderporno in bezit had is de rechtbank van oordeel dat, hoewel het een zeer ernstig feit betreft, een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf niet passend en geboden is. De rechtbank zal evenwel een forse werkstraf opleggen. Daarnaast zal de rechtbank, teneinde de ernst van het door de verdachte gepleegde feit nog meer tot uitdrukking te brengen, aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Deze voorwaardelijke gevangenisstraf dient er tevens toe verdachte ervan te weerhouden zich wederom schuldig te maken aan soortgelijke of andere strafbare feiten. Aan dit voorwaardelijk strafdeel zal de rechtbank tevens de bijzondere voorwaarde verbinden dat verdachte zich moet houden aan de aanwijzingen van de reclassering, ook als die inhouden dat hij zich laat behandelen voor zijn problematiek bij De Waag of een soortgelijke instelling. Gelet op de ernst van het feit en het hooggemiddelde recidiverisico zal de rechtbank een aanmerkelijk langere proeftijd dan gebruikelijk bepalen.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met behulp van deze voorwerpen het bewezenverklaarde feit is begaan of voorbereid en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straf en maatregel is gegrond op de artikelen:

- 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij gewijzigde dagvaarding tenlastegelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, in bezit hebben;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de tijd van 180 (HONDERDTACHTIG) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 90 (NEGENTIG) DAGEN;

veroordeelt verdachte te dier zake voorts tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 (ZES) MAANDEN;

bepaalt dat die straf niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 5 (VIJF) JAREN vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en dat veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet of de identificatieplicht aanbiedt;

en onder de bijzondere voorwaarde:

- dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, zolang die instelling zulks nodig acht, ook als dat inhoudt begeleiding door en/of (ambulante) behandeling bij De Waag;

geeft hierbij opdracht aan bovengenoemde reclasseringsinstelling krachtens het bepaalde bij artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen, te weten: 2 computers en 6 harddisks.

Dit vonnis is gewezen door

mr. Wijnnobel-Van Erp, voorzitter,

mrs. Meijers en Van de Kragt, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Van Halderen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 november 2010.