Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4955

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
23-11-2010
Datum publicatie
25-11-2010
Zaaknummer
09-757233-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor bezit en aanbieden van kinderporno. De rechtbank heeft opgelegd: een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden (+ behandeling bij De Waag) en een onvoorwaardelijke werkstraf van 240 uur. De ernst van de bestanden en de jonge leeftijd van de slachtoffers daarop woog hierbij zwaar mee.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer: 09/757233-09

Datum uitspraak: 23 november 2010

(Verkort vonnis)

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] in 1965,

adres: [adres]

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 9 november 2010.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. C.R.D. Kommer, advocaat te 's-Gravenhage, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr. M.S. Warnaar heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en als bijzondere voorwaarde een verplicht reclasseringstoezicht, ook als dit inhoudt een behandeling bij De Waag.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de onder verdachte in beslag genomen computer zal worden verbeurdverklaard.

De tenlastelegging.

Aan de verdachte is ten laste gelegd - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - dat:

hij in of omstreeks de periode van van 26 augustus 2008 tot en met 6 februari 2009 te Rijswijk, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 125, althans een aantal foto('s) en/of (aantal) video('s) en/of 23, althans een aantal film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) heeft aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestand a] en/of [bestand b] en/of [bestand c] en/of

- het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/(een) perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt/zichzelf (onder meer [bestand d] en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis en/of het drukken en/of wrijven van een vibrator in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestand e] en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestand b]. en/of [bestand f] en/of [bestand g] en/of [bestand h] en/of [bestand i] en/of

- het in de mond en/of hand (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestand j]) en/of

- het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestand f])

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan acht de rechtbank bewezen en is zij tot de overtuiging gekomen dat de verdachte het op de dagvaarding ten laste gelegde feit heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - de inhoud van de tenlastelegging, zoals deze hieronder is vermeld:

dat hij in de periode van 26 augustus 2008 tot en met 6 februari 2009 te Rijswijk, afbeeldingen, te weten een aantal foto's en/of video's en 23 films heeft aangeboden en verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal of anaal penetreren (met de penis en/of vinger) door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ([bestand b] en/of [bestand k] en

- het betasten van de vagina door zichzelf ([bestand d] en

- het wrijven van een vibrator tegen de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet[bestand e] en

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ([bestand b]. en [bestand f] en [bestand k] en [bestand h] en [bestand L] en

- het in de mond of hand (laten) nemen van de penis van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt door een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer [bestand j]) en

- het door een volwassen man masturberen boven en ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer [bestand f]).

Nadere bewijsoverweging / partiele vrijspraak.

De rechtbank oordeelt dat vast is komen te staan dat verdachte in de periode van 26 tot en met 31 augustus 2008 tien bestanden betreffende kinderpornografisch beeldmateriaal heeft aangeboden via een zogenaamd "peer to peer" programma. Voorts zijn op 6 februari 2009 op de computer van verdachte twee afbeeldingen en 23 films betreffende kinderpornografisch beeldmateriaal aangetroffen. De rechtbank oordeelt dat verdachte deze bestanden derhalve in ieder geval op die datum voorhanden heeft gehad.

Dat verdachte van het voorgaande een gewoonte zou hebben gemaakt, acht de rechtbank gelet op de relatief korte periode waarin verdachte de betreffende bestanden heeft aangeboden, alsmede het relatief geringe aantal aangetroffen afbeeldingen en films, onvoldoende aannemelijk. Verdachte zal dan ook van het strafverzwarende bestanddeel "een gewoonte heeft gemaakt" vrijspreken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft via het internet kinderpornografische foto's en films gedownload, op zijn computer opgeslagen en vervolgens gedurende vijf dagen aangeboden via een "peer to peer" programma. Het materiaal betrof telkens kinderen van zeer jonge leeftijd, waarbij het seksuele misbruik dat op de foto's en films te zien was, deels tot de zwaarste categorie behoorde. Bezit van kinderporno is strafbaar omdat het de exploitatie van seksueel misbruik van kinderen, veelal in internationaal georganiseerd verband, bevordert. Hiertegen dient krachtig te worden opgetreden, onder meer door middel van zware straffen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de feiten verdachte zwaar moeten worden aangerekend en dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in beginsel op zijn plaats is. Hierbij merkt de rechtbank op dat verdachte ter zitting een afwachtende houding heeft aangenomen waarbij hij ten onrechte zijn aandeel in de verweten handelingen leek te bagatelliseren.

De rechtbank houdt rekening met het feit dat verdachte blijkens een Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 20 oktober 2010 niet eerder wegens een soortgelijk feit met justitie in aanraking is geweest.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van het rapport van Stichting Reclassering Nederland, waarin de kans op herhaling als hoog gemiddeld wordt ingeschat. De reclassering legt hieraan onder meer ten grondslag dat verdachte geen inzicht heeft in de ernst van zijn gedrag. De reclassering adviseert om verdachte een onvoorwaardelijke werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, met daarbij als bijzondere voorwaarde dat verdachte verplicht wordt een ambulante groepsbehandeling bij De Waag te volgen. Bij brief van 27 september 2010 heeft de reclassering laten weten dat verdachte niet voor behandeling bij De Waag open staat en dat De Waag verdachte om deze reden niet in behandeling wil nemen. Ter terechtzitting heeft verdachte desgevraagd verklaard dat hij toch wel mee wil werken aan een behandeling, zij het niet van harte. Omdat de rechtbank een behandeling wel van belang acht, zal zij - mede om de kans op herhaling in de toekomst te voorkomen - verdachte een verplicht reclasseringstoezicht opleggen met daarbij als bijzondere voorwaarde behandeling bij De Waag

Bij de bepaling van de strafmaat houdt de rechtbank overigens rekening met de op zich betrekkelijk geringe hoeveelheid pornografisch materiaal en de eveneens betrekkelijk korte periode van enkele dagen gedurende welke verdachte materiaal heeft aangeboden.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf maar een werkstraf opleggen, met daarnaast als "stok achter de deur" een voorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, een computer, verbeurdverklaren. Dit voorwerp is voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien dit voorwerp aan verdachte toebehoort en met behulp van dit voorwerp het bewezenverklaarde feit is begaan.

Bij de vaststelling van deze bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 24, 33, 33a en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding ten laste gelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, aanbieden;

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 MAANDEN;

bepaalt, dat die straf niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en dat veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken;

alsmede onder de hierna te noemen bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, zolang die instelling zulks nodig acht, ook als dat inhoudt (ambulante) behandeling bij De Waag;

geeft hierbij opdracht aan bovengenoemde reclasseringsinstelling krachtens het bepaalde bij artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

veroordeelt de verdachte voorts tot:

een werkstraf voor de duur van 240 UREN;

bepaalt dat de werkstraf bij gebreke van uitvoering zal worden vervangen door hechtenis voor de tijd van 120 DAGEN;

verklaart verbeurd het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, te weten: een computer, grijs, HEWLETT PACKARD.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.H.Th. de Boer, voorzitter,

mr. M.C. Bruining en mr. P.C. Krekel, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. B.M. van Heemst, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 november 2010.