Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4593

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-11-2010
Datum publicatie
22-11-2010
Zaaknummer
09-665049-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

In het dossier kan onvoldoende bewijs worden gevonden voor de in de tenlastelegging genoemde opzet op het bezit van kinderporno. De rechtbank verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding tenlastegelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/665049-10

Datum uitspraak: 22 november 2010

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1958,

adres: [adres].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 8 november 2010.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. Y. de Groot en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. A.H. Westendorp, advocaat te

's-Gravenhage, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 08 april 2009 te Rijswijk, in elk geval in Nederland, telkens, althans één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende 2 filmpjes/video's, althans één of meer, (bewegende) beeld(en) van één of meer seksuele gedraging(en), waarbij (telkens) een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken en welke

(naakte en/of deels naakte) perso(o)n(en) op zodanige wijze pose(e)r(t)(en) en/of is/zijn afgebeeld, dat zijn/haar/hun ontblote geslachtsde(e)l(en) (nadrukkelijke en/of uitdagend) in beeld is/zijn gebracht (op een wijze kennelijk bedoeld, althans mede bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken) en/of die (een) seksuele gedraging(en) met/bij zichzelf en/of een of meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten (op een wijze kennelijke bedoeld, seksuele gedraging(en) onder meer uit:

- ([…], 7 minuten en 5 seconden), geschatte leeftijd tussen de twee en veertien jaar oud; betreft een compilatie van 58 korte filmpjes. In alle filmpjes zijn kinderen te zien die vaginaal of oraal gepenetreerd worden door een volwassen man met zijn stijve penis. In alle filmpjes ejaculeert een man in of over de kinderen;

- ([…])) […], 1 minuut en 51 seconden), geschatte leeftijd tien a twaalf jaar oud; Twee volwassen blanke vrouwen en een meisje liggen naakt op hun rug op bed. Beide vrouwen betasten het meisje aan haar borstjes en vagina, ook betasten de vrouwen elkaar;

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad.

3. Vrijspraak

3.1 Het standpunt van de officier van justitie

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte 2 filmpjes met kinderporno heeft gedownload en dus in bezit heeft gehad.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte dit feit heeft begaan. De officier van justitie heeft zich hiertoe op het standpunt gesteld dat zoiets als bijvangst van kinderporno nauwelijks voorkomt en dat de verdachte door de zoektermen 'young girls'en 'teens' te gebruiken in ieder geval voorwaardelijk opzet op het downloaden van de onderhavige kinderporno heeft gehad.

3.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak bepleit en heeft daar toe -kort samengevat- het volgende aangevoerd.

De raadsman heeft primair betoogd dat op het moment dat de politie de woning van verdachte is binnengetreden er onvoldoende verdenking tegen verdachte bestond, zodat dit binnentreden onrechtmatig was. Alle bewijsmiddelen die zijn voortgevloeid uit dit onrechtmatige binnentreden dienen te worden uitgesloten van het bewijs. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de politie, na de telefonische melding van de adjunct-directeur van de verzekeringsmaatschappij van verdachte, meteen naar het adres van verdachte is gegaan en diens computer en andere gegevensdragers in beslag heeft genomen. De politie heeft de melding niet eerst geverifieerd en heeft zelf niet eerst nader onderzoek verricht aan de hand van deze melding.

Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat verdachte geen opzet heeft gehad op het bezit van de kinderporno. De raadsman heeft in dit kader verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 26 oktober 2010, LJN BO1713. Verdachte downloadde in die tijd veel (legale) volwassenen porno op zijn computer. Als hij deze porno na het downloaden interessant vond, plaatste hij het in een daartoe aangemaakt bestand, van waaruit hij het eventueel kon branden. De 2 filmpjes met kinderporno zijn tijdens het vele downloaden een keer meegekomen, zonder dat verdachte bewust naar dergelijke porno op zoek is geweest. De verdachte heeft ze meteen na het ontdekken naar de prullenbak van zijn computer verplaatst.

3.3 De beoordeling van de tenlastelegging

De politie heeft op 8 april 2009 met toestemming van verdachte diens woning betreden. Zij heeft vervolgens, na aan verdachte de reden te hebben gemeld waarom zij de in huis aanwezige gegevensdragers wilden meenemen (te weten onderzoek op de mogelijke aanwezigheid van kinderporno), met toestemming van verdachte de aanwezige computers en DVD's meegenomen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de politie daarmee rechtmatig gehandeld.

Ten aanzien van het opzet op het bezit van de kinderporno overweegt de rechtbank het volgende. Verdachte heeft verklaard dat hij met behulp van het programma LimeWire, een zogenaamd peer-to-peerprogramma (P2P), veel volwassenen porno downloadde. Het kwam voor dat hij op het internet 10 tot 15 bestanden aanklikte om te downloaden en dat hij vervolgens naar bed ging. De volgende dag ging hij dan pas kijken wat hij eigenlijk had binnengehaald. Hij gebruikte hierbij zoektermen als 'young Girls' en 'teens' en wilde daarmee volwassen porno binnenhalen. Uit het dossier blijkt dat bij verdachte een notebook, een personal computer, een externe harde schijf en 98 DVD's in beslag zijn genomen. In de prullenbak van de personal computer zijn 2 bestanden met kinderporno aangetroffen.

De rechtbank kan zich op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting geen duidelijk beeld vormen van:

- de historie van het websitebezoek van verdachte, bijvoorbeeld de namen van eventueel door verdachte bezochte websites, de in de zoekopdrachten gebruikte termen, hoe vaak hij downloadde en of - en hoe lang hij de (volwassen) pornografische bestanden heeft bekeken;

- het moment van downloaden van de onderhavige bestanden met kinderporno en de wijze waarop, het moment van ontdekking (het eerst openen) van deze bestanden, het eventueel hebben bekeken van (een deel van) deze bestanden, alsmede de eventuele duur en frequentie daarvan;

- de structuur van de map(pen) waarin verdachte de door hem gedownloadde (volwassen pornografische) bestanden heeft opgeslagen, bijvoorbeeld aan de hand van de aard van de namen van de map(pen) en eventuele submap(pen);

- de hoeveelheid volwassen pornografische bestanden die stonden op de gegevensdragers die onder verdachte in beslag zijn genomen.

Het ontbreken van deze informatie leidt ertoe dat de rechtbank zich geen oordeel kan vormen over de vraag of het bij de aangetroffen kinderporno om meer ging dan 'bijvangst' van (een) reguliere zoekopdracht(en) naar pornografisch materiaal, zoals door de verdediging gemotiveerd is betoogd. Dit betoog kan dan ook niet worden weerlegd en de slotsom moet zijn, dat in het dossier onvoldoende bewijs kan worden gevonden voor de in de tenlastelegging genoemde opzet op het bezit van de onderhavige kinderporno. Bij die stand van zaken dient vrijspraak te volgen.

11. De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding tenlastegelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs. Poustochkine, voorzitter,

Harms en Van Zeijst-Repelaer van Driel, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Schuurmans-van Erkel, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 november 2010.