Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3687

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-11-2010
Datum publicatie
11-11-2010
Zaaknummer
378774 / FT-EA 10-410
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing aangifte tot eigen faillietverklaring op grond van misbruik van recht (artikel 3:13 BW).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2011/6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rekestnummer: 378774/FT-EA 10.410

uitspraakdatum: 4 november 2010

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht - enkelvoudige kamer

PEDICUREPRAKTIJK [X.] B.V.

verzoekster,

heeft aangifte gedaan strekkende tot eigen faillietverklaring.

Verzoekster is bij monde van haar bestuurder, zijnde mw. [X.], in raadkamer gehoord.

Namens verzoekster heeft de bestuurder desgevraagd verklaard dat de onderneming thans niet over enig actief kan beschikking dit in de toekomst ook niet anders zal zijn.

De rechtbank overweegt als volgt.

Op grond van artikel 6 lid 3 Faillissementswet dient er - wil een faillissementsverzoek slagen - sprake te zijn van pluraliteit van schuldeisers en dient de schuldenaar in kwestie te verkeren in de toestand van opgehouden te betalen.

In lijn met de uitspraken van deze rechtbank van 3 augustus 2005 (JOR 2006/191), 11 april 2007 (LJN BA2958), 29 september 2009 (LJN BJ9971) en meest recentelijk 27 juli 2010 (RI 2010/74) kan de rechtbank van een verzoeker van een faillissement in situaties waarin niet de verwachting bestaat dat er enig actief vergaard zal worden, dan wel zal vrijkomen om de faillissementskosten mee te kunnen voldoen, verlangen dat er daarnaast ook sprake is van een redelijk belang bij faillietverklaring. Bij deze vraag wordt het belang van de verzoeker afgewogen tegen het belang dat de curator heeft om de faillissementskosten voldaan te zien. Indien er een dergelijk zwaarwegend belang ontbreekt kan er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid op grond van artikel 3:13 BW, wat in dat geval leidt tot het afwijzen van het faillissementsverzoek.

In casu heeft de bestuurder van verzoekster verklaard dat de onderneming thans niet over enig actief beschikt en zij niet verwacht dat de onderneming in de toekomst over enig actief zal kunnen beschikken. Uitzicht op enige mogelijkheid tot voldoening van de faillissementskosten is er niet. Verzoekster heeft noch in haar verzoekschrift noch ter zitting een zwaarwegend belang naar voren gebracht, waardoor eerdergenoemde belangafweging ten faveure van verzoekster zou moeten uitvallen. Daarbij komt nog dat uit de overgelegde stukken blijkt dat het crediteurensaldo van verzoekster (slechts) € 2.616,83 bedraagt met totaal 11 crediteuren. Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een onevenredigheid tussen het belang van verzoekster, het belang van een curator anderzijds verschoond te blijven van niet verhaalbare kosten en de belangen van de schuldeisers om hun vordering betaald te zien, wat bij het uitspreken van het faillissement van verzoekster zou leiden tot misbruik van bevoegdheid op grond van artikel 3:13 BW. De rechtbank neemt hierbij in overweging dat het belang dat in wezen door het faillissement zou moeten worden gediend, namelijk een verdeling van de boedel onder de schuldeisers, vanwege het geringe aantal schuldeisers, het betrekkelijk geringe (gemiddelde) bedrag van hun vorderingen en het uitzicht dat zij naar een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen uitkering zullen ontvangen, niet opweegt tegen de andere betrokken belangen. De rechtbank concludeert dan ook dat het verzoek tot faillietverklaring afgewezen dient te worden.

BESLISSING

De rechtbank:

- wijst af het verzoek tot faillietverklaring van:

PEDICUREPRAKTIJK [X.] B.V.

Gewezen door mr. C.W.D. Bom en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 november 2010 om 16.00 uur, in tegenwoordigheid van mr. B.M.J.W. Robeerst, griffier.

Tegen deze uitspraak kan degene die is verschenen en aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, uitsluitend via een advocaat binnen acht dagen na de dag van deze uitspraak hoger beroep instellen bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof te 's-Gravenhage.

afwijzing faillissement

L35