Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3684

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-11-2010
Datum publicatie
11-11-2010
Zaaknummer
378823 / FT-EA 10-411
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing aangifte strekkende tot eigen faillietverklaring op grond van artikel 18 Faillissementswet, daar recentelijk de schuldsaneringsregeling van verzoekster zonder schone lei is beëindigd en verzoekster niet voldoende heeft aangetoond dat er baten aanwezig zijn om de faillissementskosten mee te voldoen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RI 2011/17
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rekestnummer: 378823/FT-EA 10.411

uitspraakdatum: 4 november 2010

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht - enkelvoudige kamer

[verzoekster]

verzoekster,

heeft aangifte gedaan strekkende tot eigen faillietverklaring.

Verzoekster is ter zitting verschenen en gehoord. Daarnaast is mevrouw Kouwer, maatschappelijk werker, verschenen.

Mevrouw Kouwer heeft namens verzoekster verklaard dat recentelijk de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing zijnde op verzoekster zonder de toekenning van de zogenoemde schone lei is beëindigd, daar er gedurende de schuldsaneringsregeling een nieuwe schuld is ontstaan en dit conform de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling een reden is om de regeling zonder schone lei te beëindigen. Mevrouw Kouwer heeft verder verklaard dat verzoekster niet over enig actief kan beschikken en zonder hulp van buitenaf niet uit haar financiële problemen kan komen. Met betrekking tot de kosten die gemoeid zijn met een faillissement heeft mevrouw Kouwer verklaard dat een medewerkster van de Gemeente Den Haag heeft aangegeven dat het salaris van de curator via bijzondere bijstand voldaan zou kunnen worden. Tot slot heeft mevrouw Kouwer verklaard te erkennen dat het faillissement de schulden van verzoekster niet zal oplossen, maar het faillissement verzoekster een rustpauze zal geven, waarin zij kan trachten haar financiën te ordenen en de ontstane schulden af te lossen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Op grond van artikel 18 Faillissementswet dient een schuldenaar aan te tonen dat er voldoende baten aanwezig zijn om de faillissementskosten te voldoen, indien binnen drie jaar na opheffing van een eerder faillissement van de schuldenaar wederom een verzoek tot faillietverklaring wordt gedaan.

Naar het oordeel van de rechtbank dient artikel 18 Faillissementswet analoog worden toegepast op de situatie zoals de onderhavige waarbij een schuldenaar het faillissement aanvraagt na afloop van een schuldsaneringsregeling, die zonder schone lei is beëindigd. Zowel het faillissement als de schuldsaneringsregeling betreffen immers een situatie van insolventie.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verzoekster onvoldoende aangetoond dat er voldoende baten aanwezig zijn om de kosten van het faillissement te bestrijden. Mevrouw Kouwer heeft weliswaar te kennen gegeven dat het salaris van de curator via bijzondere bijstand vergoed zou kunnen worden, maar enige zekerheid daartoe is er niet en bovendien zijn de betreffende gelden thans niet beschikbaar. Zij heeft bovendien niet gesproken over andere bijkomende kosten, laat staan dat enige (evenredige) uitkering aan crediteuren gerealiseerd zou kunnen worden, hetgeen toch juist het kerndoel is van een faillissement. Het genoemde belang van verzoekster, zijnde het creëren van een rustpauze waarin verzoekster haar financiën zal trachten te ordenen, is geen door de Faillissementswet beschermd belang. Het verzoek tot faillietverklaring dient om deze redenen te worden afgewezen.

BESLISSING

De rechtbank:

- wijst af het verzoek tot faillietverklaring van:

[verzoekster].

Gewezen door mr. C.W.D. Bom en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 november 2010 om 16.00 uur, in tegenwoordigheid van mr. B.M.J.W. Robeerst, griffier.

Tegen deze uitspraak kan degene die is verschenen en aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, uitsluitend via een advocaat binnen acht dagen na de dag van deze uitspraak hoger beroep instellen bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof te 's-Gravenhage.

L 35