Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM3656

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
07-05-2010
Datum publicatie
07-05-2010
Zaaknummer
09/900087-09, 09/655480-09 en 09/900669-09
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6589, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van afpersing, verkrachtingen, één geval van ontucht, mishandeling en medeplegen of medeplichtigheid aan het bezit / vervaardigen / verspreiden van vals geld. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan: mensenhandel door minderjarige meisjes te werven voor de prostitutie; ontuchtige handelingen bestaande uit het sexueel binnendringen van het lichaam van twee meisjes die de leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt; het vervaardigen, in bezit hebben en verspreiden van van kinderporno; het bezit van wapens en munitie; het voorbereiden van de produktie van verdovende middelen. Gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummers 09/900087-09, 09/655480-09 en 09/900669-09

Datum uitspraak: 7 mei 2010

(Verkort vonnis)

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte ],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988,

adres: [adres]

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 7 mei 2009, 4 augustus 2009, 11 augustus 2009, 29 oktober 2009, 7 april 2010, 8 april 2010, 9 april 2010, 12 april 2010 en 13 april 2010.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. P.W. Hermens, advocaat te Amsterdam, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

De officieren van justitie mr. R.P. Peters en mr. H.A.C. Banning hebben gevorderd dat

de verdachte, ter zake van het hem bij dagvaarding met parketnummer 09/900087-09 onder 3, 4 en 6 ten laste gelegde wordt vrijgesproken en dat de verdachte, met toepassing van artikel 77b Wetboek van Strafrecht, ter zake van het hem bij dagvaarding met parketnummer 09/900087-09 onder 1, 2, 5 primair, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde, het bij dagvaarding met parketnummer 09/655480-09 onder primair ten laste gelegde, het bij dagvaarding met parketnummer 09/900669-09 onder primair ten laste gelegde en het bij dagvaarding met parketnummer 09/920177-09 onder 1, eerste cumulatief /alternatief, 2 primair, 3, 4 en 5 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

De officieren van justitie hebben voorts gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (beslaglijst (parketnummer 09/900087-09), die als bijlage aan dit vonnis is gehecht) onder 6, 8 en 9 genummerde voorwerpen zullen worden verbeurdverklaard en dat de onder 5 en 7 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer.

De tenlastelegging.

Aan de verdachte is ten laste gelegd - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - dat:

Dagvaarding A (parketnummer 09/900087-09)

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 april 2008 tot en met 23 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van XTC-pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA (Methyleendioxymethylamfetamine) en/of MDEA (Methyleendioxyethylamfetamine), zijnde MDMA (Methyleendioxymethylamfetamine) en/of MDEA (Methyleendioxyethylamfetamine) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

immers heeft hij, verdachte, toen en daar opzettelijk:

- contact gelegd met personen ten behoeve van de verkoop van een tabletteermachine voor de xtc-productie en/of

- informatie verzameld op internet ten behoeve van de vervaardiging van mdma en/of xtc-tabletten en/of

- ongeveer 5000 gram, althans een hoeveelheid, materiaal bevattende een microcellulose met een mengsel magnesium stearate en/of een of meer metalen stempel(s) met daarop een logo van een kroon en/of een appel, althans een of meer onderde(e)l(en), welke deel uitmaken van een tabletteermachine voorhanden heeft gehad,

waarvan verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat dat/die zij bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

2.

hij op of omstreeks 23 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, een of meer wapens van categorie III, te weten

- een (omgebouwd) alarm- c.q startpistool 9mm ([merk]) en/of

- een pistool 6.35mm ([merk]),

en/of munitie van categorie III, te weten

- 21 patronen van 7.65mm kaliber,

voorhanden heeft gehad;

3.

hij in of omstreeks de periode van 21 januari 2009 en 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en / of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en / of bedreiging met geweld [A] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag (ter hoogte van 8.000,- euro), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [A], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte:

- meermalen, althans eenmaal met een of meer andere personen naar de woning van die [A] is gegaan en/of

- die andere personen op de hoek van de straat hebben staan wachten en/of

- hij zich Willem heeft genoemd en zich daardoor heeft voorgedaan als iemand anders en/of

- tegen die [A] heeft gezegd dat hij wordt gevolgd en/of

- aan die [A] 2000,- euro heeft gevraagd en dat geldbedrag heeft verhoogd naar 8000,- voor (dader-)informatie over de bij die [A] gepleegde inbraak en/of

- (vervolgens) door de politie gewaarschuwd werd dat hij op 22 januari 2009 bedreigd en/of afgeperst zou worden door ene [verdachte] en zijn vrienden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [B] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [B], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) zijn/hun penis in de vagina en/of de mond van die [B] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

- haar benen uit elkaar heeft/hebben geduwd en/of

- haar heeft/hebben vastgehouden en/of

- haar kleding heeft/hebben uitgetrokken en/of

- haar een mes heeft/hebben getoond en/of

- heeft/hebben gedreigd dat zij voor [verdachte] aan het werk moest in de prostitutie

en/of (aldus) voor die [B] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

5.

hij in of omstreeks de periode van 11 juli 2006 tot en met 31 december 2008 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op een of meer tijdstip(pen) telkens door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [C] (geboren [geboortedatum] 1991) meermalen (telkens) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [C], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

(Film 144-21)

- zijn/hun penis(sen) in de vagina en/of de anus en/of de mond van die [C] en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s)

- haar onverhoeds bij haar heupen heeft/hebben beetgepakt en/of

- met zijn borst op de rug van die [C] heeft/hebben gedrukt en/of

- het haar van die [C] heeft/hebben vastgepakt en/of daaraan heeft/hebben getrokken en/of

- het hoofd van die [C] in de richting van zijn penis geduwd heeft/hebben en/of

- de nek en/of de heupen van die [C] heeft/hebben vastgehouden, waardoor zij niet omhoog kon komen en/of

- tezamen met drie, althans een of meer perso(o)n(en), in een kelderbox, althans een kleine (afgesloten) ruimte, bij die [C] was/waren en daardoor een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die [C] heeft/hebben gehad

en/of (aldus) voor die [C] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

en/of

(Film 144-1MP4-8/144-8)

- met kracht zijn/hun vinger(s) in de vagina van die [C] geduwd en/of gebracht

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s)

- (terwijl die [C] tegenwerkt) de benen van die [C] uit elkaar heeft geduwd, althans met kracht met zijn hand tussen die bijelkaar geklemde benen van die [C] is gegaan en/of

- tezamen met drie, althans een of meer perso(o)n(en), in een kelderbox, althans een kleine (afgesloten) ruimte, bij die [C] was/waren en daardoor een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die [C] heeft/hebben gehad

en/of (aldus) voor die [C] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

en/of

in voornoemde periode meermalen, althans eenmaal, telkens

- zijn/hun penis(sen) in de vagina en/of de anus en/of de mond van die [C] geduwd en/of gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van zijn) mededader(s)

-zich heeft/hebben voorgedaan alsof hij en/of zijn mededader(s) bepaalde affectieve gevoelens voor [C] had(den) en/of

-heeft/hebben gedreigd en/of gezegd dat zij voor [verdachte] en/of zijn mededader(s) aan het werk moest in de prostitutie en/of dat hij haar naar het buitenland zou brengen en/of haar (vervolgens) zou verkopen en/of

-heeft/hebben ingepraat op [C] om seksuele handelingen met hem/hen en/of anderen te verrichten en/of te ondergaan en/of

-heb(ben) geweten van de jonge leeftijd en/of de emotionele kwetsbaarheid van [C] en/of

-alcohol en/of drugs heeft/hebben gegeven en/of laten gebruiken aan/door [C] en/of

-die [C] heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of

-onverwacht en/of onverhoed meerdere perso(o)n(en) bij die seksuele handelingen heeft/hebben betrokken en/of

-die seksuele handelingen heeft/hebben gefilmd en/of laten filmen en/of

-die seksuele handelingen heeft/hebben laten plaatsvinden in een afgesloten kelderbox, althans een kleine ruimte, in aanwezigheid van meerdere personen en/of

-door intimidatie en/of ontstane machtsongelijkheid en/of overwicht een dusdanige druk op [C] heeft/hebben uitgeoefend, waardoor [C] verminderd in staat was om weerstand te bieden en/of/althans een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op [C] heeft/hebben gehad en/of (aldus) voor die [C] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode 11 juli 2006 tot en met [datum] 2007 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [C] (geboren [geboortedatum] 1991) die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [C], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

- zijn/hun penis(sen) in de vagina en/of de anus en/of de mond van die [C] geduwd en/of gebracht en/of

- zijn/hun vinger(s) in de vagina van die [C] geduwd en/of gebracht;

6.

hij in of omstreeks 11 juli 2006 tot en met [datum] 2007 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [D] (geboren [geboortedatum] 1991), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het

lichaam van die [D], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) zijn penis in haar mond gedaan;

7.

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2008 tot en met 22 januari 2009 te 's- Gravenhage en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [E] (telkens) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het meermalen seksueel binnendringen van het lichaam van die [E], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) zijn/hun penis in de vagina en/of de mond en/of de anus van die

[E] geduwd/gebracht en/of aan de vagina van die [E] gelikt en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens):

- met kracht bij haar is/zijn binnengedrongen en/of

- haar meermalen, althans eenmaal, heeft/hebben geslagen en/of geschopt tegen het lichaam en/of

- zich heeft/hebben voorgedaan alsof hij en/of zijn mededader(s) bepaalde affectieve gevoelens voor [E] had(den) en/of

- heeft/hebben gedreigd en/of gezegd dat zij voor [verdachte] en/of zijn mededader(s) aan het werk moest in de prostitutie en/of dat hij haar naar het buitenland zou brengen en/of haar (vervolgens) zou verkopen en/of

- heeft/hebben ingepraat op die [E] om seksuele handelingen met hem/hen en/of anderen te verrichten en/of te ondergaan en/of

- heb(ben) geweten van de jonge leeftijd en/of de emotionele kwetsbaarheid van die [E] en/of

- alcohol en/of drugs heeft/hebben gegeven en/of laten gebruiken aan/door die [E] en/of

- onverwacht en/of onverhoed meerdere perso(o)n(en) bij die seksuele handelingen heeft/hebben betrokken en/of

- die seksuele handelingen heeft/hebben laten plaatsvinden in kamer, in aanwezigheid van meerdere personen en/of

- door intimidatie en/of ontstane machtsongelijkheid en/of overwicht een dusdanige druk op die [E] heeft/hebben uitgeoefend, waardoor die [E] verminderd in staat was om weerstand te bieden en/of/althans een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die [E] heeft/hebben gehad en (aldus) voor die [E] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

8.

hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2008 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland opzettelijk een persoon (te weten [E]), meermalen, althans eenmaal,

- in haar nier(en) en/of tegen haar be(e)n(en) en/of haar gezicht, althans tegen haar lichaam heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

9.

hij in of omstreeks 11 juli 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente

Pijnacker-Nootdorp, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeelding(en) van seksuele gedragingen, te weten, onder meer:

- (p.281/395/404/488) film 2009-144-11, 45 seconden, geschatte leeftijd tussen 16 en 18 jaar oud, geheel naakt meisje ([C], geboren [geboortedatum] 1991) met twee mannen ([medeverdachte 3] en [verdachte]) in beeld. Het meisje pijpt de eerste man. Vervolgens stopt zij en draait zich naar de tweede man. Ze houdt de penis van de eerste man in haar hand en trekt hem af, de tweede man pijpt zij en/of

- (p.1243) film 2009-144-2-MP4-13, filmpje waarop een meisje ([F], geboren [geboortedatum] 1991) een man oraal bevredigt en/of seksuele handelingen verricht met twee mannen en/of

- (p.491) films 144-16 en 144-17, waarop is te zien dat een meisje ([G], geboren [geboortedatum] 1990) seksuele handelingen verricht met twee mannen ([medeverdachte 3] en [verdachte]). Beide mannen laten zich oraal door haar bevredigen en beide mannen brengen hun penis in haar vagina en/of

- (p.502) film 113-2, waarop is te zien dat een meisje ([D], geboren [geboortedatum] 1991) een man ([medeverdachte 3]) oraal aan het bevredigen is, terwijl een andere man ([verdachte]) in die ruimte aanwezig is en filmt. Deze laatste man heeft ook een ontblote stijve penis.

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft/hebben verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft/hebben gehad;

10.

hij in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of te Delft, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

a. [E] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de

leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

b. [H] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

c. [C] (geboren [geboortedatum] 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [[datum] 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

d. [F] (geboren [geboortedatum] 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

e. [I] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

f. [J] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [E] en/of die [H] en/of die [C] en/of die [F] en/of die [I] en/of die [J],

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- meermalen, althans eenmaal, in chatgesprekken gesproken over dat/die meisje(s) voornoemd, om haar/hen te 'vangen' en/of te hersenspoelen en/of in zijn/hun macht te krijgen en/of verliefd op hem/hun te laten worden en/of

- meermalen, althans eenmaal tegen dat/die meisje(s) gezegd dat zij voor hem moest(en) werken als prostituee en/of gezegd wat zij waard zou zijn als zij als prostituee voor hem/hen zou gaan werken en/of

- een huis en/of kamer gehuurd en/of contacten gelegd om een kamer/huis te huren in Den Haag en/of Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland geregeld waar die/dat meisje(s) ondergebracht kon(den) worden om seksuele handelingen te verrichten en/of

- informatie verzameld en/of contacten gelegd, althans gesproken met [broer verdachte] over het opstellen van contracten ten behoeve van de prostitutie en/of

- met een of meer meisje(s) voornoemd seksuele handelingen verricht en/of deze handelingen gefilmd en/of

- een of meer filmpje(s) met daarop seksuele handelingen met een of meer meisje(s) aan een ander laten zien en/of daarbij gezegd: "Als je vrouwen wilt hebben of leasen, dan kun je mij altijd bellen", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, althans een of meer meisje(s) aan (een) ander(en) aangeboden om met haar seksuele handelingen mee te verrichten;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of te Delft, althans in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

a. [E] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

b. [H] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

c. [C] (geboren [geboortedatum] 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

d. [F] (geboren [geboortedatum] 1991),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2007 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2007 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

e. [I] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of

f. [J] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum] 2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en/of

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

te werven, vervoeren, over te brengen, te huisvesten, op te nemen, met het oogmerk van uitbuiting van die [E] en/of die [H] en/of die [C] en/of die [F] en/of die [I] en/of die [J],

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- meermalen, althans eenmaal, in chatgesprekken gesproken over dat/die meisje(s) voornoemd, om haar/hen te 'vangen' en/of te hersenspoelen en/of in zijn/hun macht te krijgen en/of verliefd op hem/hun te laten worden en/of

- meermalen, althans eenmaal tegen dat/die meisje(s) gezegd dat zij voor hem moest(en) werken als prostituee en/of gezegd wat zij waard zou zijn als zij als prostituee voor hem/hen zou gaan werken en/of

- een huis en/of kamer gehuurd en/of contacten gelegd om een kamer/huis te huren in Den Haag en/of Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland geregeld waar die/dat meisje(s) ondergebracht kon(den) worden om seksuele handelingen te verrichten en/of

- informatie verzameld en/of contacten gelegd, althans gesproken met [broer verdachte] over het opstellen van contracten ten behoeve van de prostitutie en/of

- met een of meer meisje(s) voornoemd seksuele handelingen verricht en/of deze handelingen gefilmd en/of

- een of meer filmpje(s) met daarop seksuele handelingen met een of meer meisje(s) aan een ander laten zien en/of daarbij gezegd: "Als je vrouwen wilt hebben of leasen, dan kun je mij altijd bellen", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, althans een of meer meisje(s) aan (een) ander(en) aangeboden om met haar seksuele handelingen mee te verrichten,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Dagvaarding B (parketnummer 09/655480-09)

hij op een of meer tijdstip(pen) in omstreeks de periode van [geboortedatum] 2006 tot en met [datum] 2008 te Delft, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [F] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [F], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) (met kracht)

- zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die [F] gebracht en/of

- zijn penis in de mond van die [F] gebracht en/of

- die [F] gedwongen hem en/of zijn mededader(s) af te trekken

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

-zich heeft/hebben voorgedaan alsof hij en/of zijn mededader(s) bepaalde affectieve gevoelens voor [F] had(den) en/of

-heeft/hebben gedreigd en/of gezegd dat zij voor [verdachte] en/of zijn mededader(s) aan het werk moest in de prostitutie en/of dat hij haar naar het buitenland zou brengen en/of haar (vervolgens) zou verkopen en/of

-heeft/hebben ingepraat op die [F] om seksuele handelingen met hem/hen en/of anderen te verrichten en/of te ondergaan en/of

-heb(ben) geweten van de jonge leeftijd en/of de emotionele kwetsbaarheid van die [F] en/of

-alcohol en/of drugs heeft/hebben gegeven en/of laten gebruiken aan/door die [F] en/of

-die [F] heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of

-onverwacht en/of onverhoed meerdere perso(o)n(en) bij die seksuele handelingen heeft/hebben betrokken en/of

-die seksuele handelingen heeft/hebben gefilmd en/of laten filmen en/of

-die seksuele handelingen heeft/hebben laten plaatsvinden in een afgesloten kelderbox, althans een kleine ruimte, in aanwezigheid van meerdere personen en/of

-door intimidatie en/of ontstane machtsongelijkheid en/of overwicht een dusdanige druk op die [F] heeft/hebben uitgeoefend, waardoor die [F] verminderd in staat was om weerstand te bieden en/of/althans een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die [F] heeft/hebben gehad, en/of (aldus) voor die [F] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstippen in omstreeks de periode van 29 augustus 2006 tot en met [datum] 2008 te Delft, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [F] (geboren op [geboortedatum] 1991), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [F],

hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens)

- zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die [F] gebracht en/of

- zijn penis in de mond van die [F] gebracht en/of

- zich laten aftrekken door die [F];

Dagvaarding C (parketnummer 09/900669-09)

hij in of omstreeks de periode van in of omstreeks de periode van 11 juli 2006 tot en met 18 mei 2009 te Delft en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of Delfgauw, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk (een) bankbiljet(ten) van 50 euro, dat/die verdachte en/of zijn mededader(s) zelf heeft/hebben nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte, toen hij dat/die ontving, bekend was,

- opzettelijk (een) als echt(e) en onvervalst(e) bankbiljet(ten) heeft/hebben uitgegeven en/of

- met het oogmerk om dat/die als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad heeft gehad;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 01 maart 2008 tot en met 18 mei 2009 te Delft en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of Delfgauw, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,opzettelijk (een) bankbiljet(ten) van 50 euro, dat/die verdachte en/of zijn mededader(s) zelf heeft/hebben nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing

verdachte, toen hij dat/die ontving, bekend was,

- opzettelijk (een) als echt(e) en onvervalst(e) bankbiljet(ten) heeft/hebben uitgegeven en/of

- met het oogmerk om dat/die als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad heeft gehad,

tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 01 maart 2008 tot en met 18 mei 2009 te Den Haag en/of te Delft en/of te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of Delfgauw en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door

immers heeft hij, verdachte, toen en daar opzettelijk:

-informatie verzameld op internet ten behoeve van de vervaardiging van vals geld en deze informatie doorgegeven aan [medeverdachte 4] en/of

-een of meer perso(o)n(en) benaderd en gezegd dat deze de harde schijf moest weghalen.

Vrijspraak.

Dagvaarding A, feit 3

De verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder 3 ten laste gelegde afpersing van [A]. Dit behoeft geen nadere motivering nu de officier van justitie tot vrijspraak heeft gerekwireerd.

Dagvaarding A, feit 4 (verkrachting [B])

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde dient verdachte te worden vrijgesproken van de groepsverkrachtingen van [B] die in een kelderbox en een woonhuis te Pijnacker zouden hebben plaatsgevonden. Dat behoeft geen nadere motivering nu de officier van justitie tot vrijspraak heeft gerekwireerd.

Dr. Bullens

Met betrekking tot na te melden verkrachtingen overweegt de rechtbank dat zij geen aanleiding ziet terug te komen op haar beslissing ter terechtzitting van 8 april 2010 om de rapportage van dr. Bullens niet aan te merken als bewijsmiddel nu deze rapportage in het kader van de loverboy-gerelateerde/mensenhandel feiten is uitgebracht.

Dagvaarding A, feit 5 primair (verkrachting [C])

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de verkrachting bewezen kan worden geacht gelet op de openhartige en eerlijke verklaring van aangeefster, de chatgesprekken waaruit blijkt dat er druk op haar is uitgeoefend om haar verklaring in te trekken, hetgeen zij desondanks niet heeft gedaan en de verklaring van meerdere getuigen dat met betrekking tot haar meermalen sprake is geweest van groepsseks.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit nu steeds sprake is geweest van vrijwillige (groeps)seks.

De rechtbank overweegt het volgende.

[C] heeft op 27 maart 2009 bij de politie een verklaring als getuige afgelegd. Nadien is zij op 5 november 2009 bij de rechter-commissaris (hierna: RC) gehoord. Bij de RC is zij in zoverre teruggekomen op haar verklaring bij de politie, dat zij zegt dat zij die verklaring niet bij de politie zou hebben afgelegd als haar moeder daar niet van tevoren over zou hebben gesproken. Zij heeft bij de RC ook verklaard dat zij het niet leuk vond dat haar moeder aangifte had gedaan, dat de rechercheurs erg bij haar hadden aangedrongen om een verklaring af te leggen, en dat zij het ook wel voor haar moeder moest doen. [C] heeft vervolgens ook bij de RC alle vragen inhoudelijk beantwoord.

[C] heeft bij de RC verklaard dat zij wel seks met de verdachte wilde, maar liever niet met anderen erbij. Als zij zei dat zij dat niet wilde, dreef de verdachte toch zijn zin door, niet op gewelddadige wijze maar meer met mooie praatjes. Als hij zijn zin had doorgedreven liet zij het maar over zich heen komen. Desgevraagd heeft zij verklaard geen antwoord kunnen geven op de vraag waarom zij toch telkens weer terugging naar de kelderbox. Zij heeft bij de RC tot twee maal toe de juistheid bevestigd van haar verklaring bij de politie, dat zij in die tijd seksverslaafd was. Zij heeft gezegd dat zij die uitspraak niet nader kan toelichten dan dat zij bedoeld heeft dat zij het gewoon lekker vond. Bij de politie heeft zij verklaard dat de seks ook wel werd gefilmd, maar dat zij dat eigenlijk niet wilde. Bij de RC heeft zij verklaard dat zij eenmaal heeft gezien dat er met een telefoon opnames zijn gemaakt, maar dat zij nooit een filmpje heeft gezien.

Gelet op het voorgaande is [C] niet teruggekomen op haar verklaring bij de politie dat zij wel seks wilde met de verdachte, en dat zij het ook niet erg vond als er nog iemand bij kwam, maar dat zij het eigenlijk niet meer wilde als het er nog meer werden. De rechtbank constateert voorts dat haar verklaringen bij de politie en bij de RC (dat ze het dan maar over zich heen liet komen) op dit punt ook niet tegenstrijdig zijn.

De rechtbank leidt uit de verklaringen van [C] af dat zij meermalen door de mooie praatjes van de verdachte heeft meegedaan aan seks met meer dan één jongen tegelijk. Dat zij zich daartoe heeft laten verleiden zegt iets over de overredingskracht van de verdachte maar daarmee is nog geen sprake van verkrachting.

De rechtbank heeft voorts ter zitting van 29 oktober 2009 de films met nummers 144-21 en 144-1MP4-8/144-8 bekeken en daarbij de feitelijkheden zoals die in het proces-verbaal van de zedenrechercheurs staan, waargenomen.

Op film 144-21 verricht de verdachte samen met de andere verdachte [medeverdachte 3] seksuele handelingen met [C]. Uit de beelden op deze film valt naar het oordeel van de rechtbank niet af te leiden dat [C] fysiek of anderszins gedwongen wordt de andere verdachte [medeverdachte 3] te pijpen of om seksuele handelingen met de verdachte te ondergaan.

Met betrekking tot de film met nr. 144-8 heeft de rechtbank waargenomen dat een meisje gevingerd wordt. De rechtbank heeft het meisje aan het begin van de film “nee” horen zeggen en heeft op de film gezien dat zij aan het einde van de film met haar heupen draait. Mede gelet op de intonatie waarmee het “nee” wordt uitgesproken en het moment waarop zij “nee” zegt is naar het oordeel van de rechtbank niet zonder meer aannemelijk dat zij daarmee heeft bedoeld dat zij geen seks wilde. Evenmin is aannemelijk dat de bewegingen met de heupen van [C] op deze film duiden op verzet tegen of het afweren van het vingeren.

De rechtbank heeft aldus noch uit de feitelijke handelingen op deze films noch uit hetgeen zij daarop -voor zover mogelijk- omtrent persoonlijke verhoudingen of sfeer heeft waargenomen, kunnen vaststellen dat sprake was van dwang of onvrijwilligheid.

Dwang of andere feitelijkheden zijn niet gebleken en overigens is evenmin gebleken dat het voor de verdachte kenbaar is geweest [C] (eigenlijk) geen seks wilde met meer dan één jongen tegelijk.

Gelet op het hiervoor overwogene kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van verkrachting [C].

Dagvaarding A, feit 6 (ontucht [D])

Hoewel vast staat dat de verdachte tezamen met verdachte [medeverdachte 5] seks heeft gehad met [D] terwijl zij nog geen zestien jaar oud was en een dergelijk trio onder de gegeven omstandigheden (het werd gefilmd) ontuchtig wordt geacht, wordt geoordeeld dat vrijspraak dient te volgen. Niet vastgesteld kan worden of de verdachte dit feit tijdens zijn meerderjarigheid in de thans tenlastegelegde periode heeft begaan of dat hij het feit heeft begaan in de periode dat hij nog minderjarig was, voor welke periode hij bij afzonderlijke dagvaarding is vervolgd. Het standpunt van de officier van justitie, dat de ten aanzien van dit feit (met uitzondering van de tenlastegelegde periode) gelijkluidende tenlasteleggingen in de meerderjarigen-zaak en de minderjarigen-zaak als een alternatief/cumulatieve tenlastelegging hebben te gelden, kan niet worden gevolgd.

Dagvaarding A, feit 7 (verkrachting [E])

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de onder feit 7 tenlastegelegde verkrachting van [E] bewezen dient te worden verklaard op grond van de getuigenverklaring die [E] bij de politie heeft afgelegd. De officier van justitie heeft aangevoerd dat [E] in haar verhoor bij de RC weliswaar is teruggekomen op haar verklaringen maar dat zij desalniettemin aan haar verklaring van 14 mei 2009 kan worden gehouden omdat die verklaring op essentiële punten overeenkomt met de bij de RC afgelegde verklaring, deze verklaring niet het enige bewijsmiddel is en [E] bovendien onder dusdanige druk stond dat het ook logisch valt te verklaren waarom zij (deels) terug is gekomen op haar verklaring.

De officier van justitie heeft er in dit verband nog op gewezen dat [E] bij de RC heeft verklaard: “Ik heb alle drie de keren bij de politie naar waarheid verklaard, maar het is uitvergroot. Ik dacht negatief over [verdachte].”

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat vrijspraak dient te volgen nu [E] wel degelijk bij de RC op haar bij de politie afgelegde verklaringen is teruggekomen. Nu zij niet ter terechtzitting is gehoord kan geen gebruik gemaakt worden van haar tegenover de politie afgelegde verklaring.

De rechtbank overweegt dat [E] op 14 mei 2009 bij de politie heeft verklaard dat verdachte haar mishandelde, dat zij meerdere keren onvrijwillige seks heeft gehad met de verdachte, dat hij haar chanteerde omdat zij verliefd was op de verdachte en haar door manipulatief gedrag dwong tot seks en dat dat ook het geval was als zij met meerdere jongens seks had.

Op 12 juni 2009 en 8 juli 2009 is [E] naar de politie gegaan en heeft zij de politie gevraagd of zij haar verklaring in kon trekken. Zij heeft ook een brief geschreven waarin zij haar verklaring intrekt. Vervolgens is [E] door de RC gehoord. [E] heeft in dat verhoor onder meer verklaard dat ze het niet erg vond om seks met de verdachte te hebben omdat hij haar vriendje was, dat ze het niet erg vond om seks te hebben met meerdere jongens, dat ze niet is mishandeld maar dat ze stoeiden en dat ze bij de politie dingen heeft gezegd die niet kloppen.

Vooropgesteld wordt dat het tenlastegelegde geweld in geen van de door [E] afgelegde verklaringen in verband worden gebracht met het hebben van seks met onder meer de verdachte. Geoordeeld wordt dat [E] bij de RC uitdrukkelijk is terug gekomen op haar aanvankelijke beschuldigingen omtrent de onvrijwilligheid van de seks met de verdachte. De door de officier van justitie geciteerde laatste passage uit haar verhoor ten overstaan van de RC brengt daar geen verandering in.

Onder deze omstandigheden en gelet op het feit dat er geen andere bewijsmiddelen zijn die kunnen bijdragen aan het oordeel dat sprake is geweest van onvrijwillige seks tussen [E] en de verdachte (en de andere verdachten), zal de rechtbank het politieverhoor van [E] niet bezigen voor het bewijs. Immers de bewijsmiddelen die volgens de officier van justitie steun bieden aan de door [E] bij de politie afgelegde getuigenverklaring zijn daartoe naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende.

Uit de verklaring van verdachte [medeverdachte 1] blijkt dat [E] in aanwezigheid van hem en verdachte [medeverdachte 3] seks had met de verdachte. Dat wordt door de verdachte ook niet betwist. Dat deze seks onvrijwillig zou zijn blijkt echter in het geheel niet uit de verklaring van [medeverdachte 1]. Uit de verklaring van de broer van [E] blijkt verder dat de verdachte [E] probeerde te verleiden tot seks door haar kadootjes te geven, maar dit levert naar het oordeel van de rechtbank nog geen bewijs op omtrent het onvrijwillige karakter van seks. Uit de door de officier van justitie genoemde chatgesprekken en afgeluisterde telefoongesprekken kan voorts wel de conclusie worden getrokken dat door de verdachte op een uiterst respectloze wijze over [E] werd gesproken, maar ook daaruit blijkt niet dat [E] op enige wijze gedwongen is tot seks. Dat de verdachte andere bedoelingen had met [E] (daarop wordt teruggekomen bij de beoordeling van de tenlastegelegde mensenhandel) maakt nog niet dat sprake is van feitelijkheden waaruit de conclusie kan worden getrokken dat sprake was van dwang. Verdachte [medeverdachte 8] heeft tenslotte verklaard dat hij niet zeker weet of de seks waarbij hij aanwezig was tegen de zin van [E] was. De feitelijkheden die de officier van justitie in de tenlastelegging heeft opgenomen en waaruit de dwang zou blijken omtrent seks die heeft plaatsgevonden in het huis dat via [medeverdachte 8] in ’s-Gravenhage is geregeld, vinden ook in deze verklaring geen steun.

Ook indien de door de officier van justitie genoemde bewijsmiddelen worden bezien in onderling verband en in samenhang met de verklaring van [E] die zij heeft afgelegd bij de RC en de onderdelen van haar politieverklaring waarop zij niet is teruggekomen, kunnen deze niet bijdragen tot het oordeel dat de verdachte en zijn medeverdachte(n) door intimidatie, ontstane machtsongelijkheid of overwicht een dusdanige druk op die [E] hebben uitgeoefend, dat die [E] daardoor verminderd in staat was om weerstand te bieden of dat sprake was van een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op die [E] waardoor een bedreigende situatie is ontstaan. Ook overigens is uit het onderzoek niet gebleken van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de seks tussen [E], de verdachte en zijn medeverdachte (n) op enige wijze zoals door de officier ten laste is gelegd, een onvrijwillig karakter had.

Dagvaarding A, feit 8 (mishandeling [E])

Onder dit parketnummer wordt de verdachte ervan verdacht dat hij [E] heeft mishandeld. Voorop moet worden gesteld dat [E] bij de RC haar verklaring tegenover de politie op dit punt expliciet heeft herroepen en heeft aangegeven dat geen sprake was van mishandeling maar dat het meer om stoeien ging. De officier van justitie heeft nog gewezen op een chat gesprek tussen de verdachte en verdachte [medeverdachte 1] dat zich in het dossier bevindt. Dit levert echter onvoldoende wettig en overtuigend bewijs op om tot een bewezenverklaring te kunnen komen.

Dagvaarding B, primair (verkrachting [F])

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de verkrachting bewezen kan worden geacht. [F] werd aangezet tot groepsseks enerzijds door middel van het overwicht van de verdachte op haar in psychische of fysieke zin en anderzijds door misbruik te maken van de situatie ([F] was onder invloed van alcohol/drugs).

De verdediging heeft vrijspraak bepleit nu steeds sprake is geweest van vrijwillige (groeps)seks.

De rechtbank overweegt als volgt.

[F] heeft op 30 juli 2009 bij de politie een verklaring als getuige afgelegd. Nadien is zij op 9 november 2009 bij de RC gehoord. In dat verhoor is zij teruggekomen op haar verklaring bij de politie in zoverre, dat zij verklaart dat zij bij de politie dingen heeft gezegd die niet kloppen omdat zij niet wilde dat haar moeder zou weten wat er echt was gebeurd. [F] heeft verklaard dat zij haar moeder niet kan vertellen over de vrijwilligheid van de seksuele contacten, omdat dat te schaamtevol was tegenover haar. [F] heeft vervolgens ook bij de RC alle vragen inhoudelijk beantwoord. Zij heeft benadrukt dat zij nooit onder druk is gezet. Dat van het een het ander kwam was niet hun schuld, niet haar schuld, het was gewoon gebeurd.

Gelet op haar voormelde verklaring en bij gebreke van bewijsmiddelen die op het tegendeel duiden, kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van verkrachting van [F].

Dagvaarding C (vals geld)

Onder dit parketnummer wordt de verdachte verweten dat hij zich samen met verdachte [medeverdachte 4] en verdachte [medeverdachte 1] als medepleger of medeplichtige heeft schuldig gemaakt aan het bezit /vervaardigen /verspreiden van vals geld.

Het dossier bevat een chatgesprek tussen de verdachte en verdachte [medeverdachte 4], waaruit blijkt dat de verdachte in het voorjaar van 2009 informatie aan het verzamelen is voor het drukken van vals geld. Nu los van dit chat gesprek niet is gebleken van enige verdere betrokkenheid van de verdachte bij het vervaardigen van vals geld, is de rechtbank van oordeel dat de verdachte van deze verdenking dient te worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan acht de rechtbank bewezen en is zij tot de overtuiging gekomen dat de verdachte de op de dagvaarding met parketnummer 09/900087-09 onder 1, 2, 5 subsidiair, 9 en 10 primair ten laste gelegde feiten en het op de dagvaarding met parketnummer 09/655480-09 onder subsidiair ten laste gelegde feit heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - dat:

Dagvaarding A

1.

hij in de periode van 01 april 2008 tot en met 23 januari 2009 te Pijnacker om een feit,

bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk

bereiden van XTC-pillen bevattende MDMA (Methyleendioxymethylamfetamine), zijnde MDMA (Methyleendioxymethylamfetamine) een middel vermeld op de bij de

Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden,

- voorwerpen en stoffen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

immers heeft hij, verdachte, toen en daar opzettelijk:

- ongeveer 5000 gram materiaal bevattende een microcellulose met een mengsel magnesium stearate en metalen stempels met daarop een logo van een kroon en/of een appel, welke deel uitmaken van een tabletteermachine voorhanden gehad,

waarvan verdachte wist dat die bestemd waren tot het plegen van dat feit;

2.

hij op 23 januari 2009 te Pijnacker wapens van categorie III, te weten

- een (omgebouwd) alarm- c.q startpistool 9mm ([merk]) en

- een pistool 6.35mm ([merk]),

en munitie van categorie III, te weten

- 17 patronen van 7.65mm kaliber,

voorhanden heeft gehad;

5 subsidiair.

hij in de periode 11 juli 2006 tot en met [datum] 2007 te Pijnacker, meermalen tezamen en in vereniging met anderen [C] (geboren [geboortedatum] 1991) die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [C], hebbende verdachte en/of een van zijn mededaders

- een penis in de vagina en/of de anus en de mond van die [C] gebracht en

- (een) vinger(s) in de vagina van die [C] gebracht;

9.

hij in de periode 11 juli 2006 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente

Pijnacker-Nootdorp, tezamen en in vereniging met een ander meermalen een gegevensdrager bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten:

- (p.1243) film 2009-144-2-MP4-13, filmpje waarop een meisje ([F], geboren [geboortedatum] 1991) een man oraal bevredigt en seksuele handelingen verricht met twee mannen

en

- (p.491) films 144-16 en 144-17, waarop is te zien dat een meisje ([G], geboren [geboortedatum] 1990) seksuele handelingen verricht met twee mannen ([medeverdachte 3] en [verdachte]). Beide mannen laten zich oraal door haar bevredigen en beide mannen brengen hun penis in haar vagina

en

- (p.502) film 113-2, waarop is te zien dat een meisje ([D], geboren [geboortedatum] 1991) een man oraal aan het bevredigen is, terwijl een andere man ([verdachte]) in die ruimte aanwezig is en filmt. Deze laatste man heeft ook een ontblote stijve penis.

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, heeft vervaardigd en telkens in bezit heeft gehad en/of verspreid

10.

hij in de periode van 01 januari 2007 tot en met 22 januari 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of te Delft, althans in Nederland,

a. [E] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009 de

leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en

b. [H] (geboren [geboortedatum] 1992),

- terwijl deze in de periode van 01 september 2006 tot en met [datum]

2008 de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt en

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2008 tot en met 22 januari 2009

de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en

c. [C] (geboren [geboortedatum] 1991),

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2007 tot en met 22 januari 2009 de

leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en

d. [F] (geboren [geboortedatum] 1991),

- terwijl deze in de periode van [geboortedatum] 2007 tot en met 22 januari 2009

de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

heeft geworven met het oogmerk van uitbuiting van die [E] en die [H] en die [C] en die [F],

immers heeft verdachte

- in chatgesprekken gesproken over die meisjes voornoemd, om haar te 'vangen' en te hersenspoelen en in zijn macht te krijgen en

- tegen die meisjes gezegd dat zij voor hem moesten werken als prostituee en/of gezegd wat zij waard zou zijn als zij als prostituee voor hem zou gaan werken en

- informatie verzameld over het opstellen van contracten ten behoeve van de prostitutie en

- een filmpje met daarop seksuele handelingen met een meisje aan een ander laten zien en daarbij gezegd: "Als je vrouwen wilt hebben of leasen, dan kun je mij altijd bellen", althans woorden van gelijke aard en/of strekking.

Dagvaarding B

Subsidiair:

hij in de periode van 29 augustus 2006 tot en met [datum] 2008 te Delft, althans in Nederland, meermalen, tezamen en in vereniging met een ander, met [F] (geboren op [geboortedatum] 1991), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [F], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededaders (telkens)

- een penis in de mond van die [F] gebracht.

Bewijsoverwegingen.

Dagvaarding A, feit 1 (voorbereidingshandelingen XTC tabletten)

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte van dit feit dient te worden vrijgesproken, nu de relevante ingrediënten voor het produceren van synthetische drugs bij de verdachte ontbraken en nu de verdachte desgevraagd ter terechtzitting niet eens bleek te weten wat de belangrijkste bestanddelen zijn om synthetische drugs te maken.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt hiertoe als volgt.

Bij de verdachte zijn stempels met het logo van een kroon en/of een appel aangetroffen. De stempels pasten qua vorm en afmeting in een tabletteermachine die gezien de omstandigheden kennelijk gebruikt wordt voor de vervaardiging van synthetische drugs. In het dossier bevindt zich een foto van een stempelmachine, welke de verdachte erkent voorhanden te hebben gehad. Voorts is bij de verdachte wit poeder aangetroffen, welk microcellulose met een mengsel magnesium stearate bevat, en dat bestemd is voor het “vullen” van XTC tabletten. Volgens opgave van het NFI is microcellulose een gebruikelijk vulmiddel voor tabletten.

In het dossier bevindt zich daarnaast een chat gesprek tussen de verdachte en verdachte [medeverdachte 4], waarin de verdachte aangeeft dat hij precies weet hoe hij MDMA en XTC moet maken. Gelet op dit chat gesprek gaat de rechtbank voorbij aan de verklaring van de verdachte ter zitting dat hij niet op de hoogte is van de benodigde bestanddelen voor synthetische drugs. De bij de verdachte aangetroffen goederen zijn voorts bestemd voor het maken van synthetische drugs. Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan voorbereidingshandelingen tot het bereiden van XTC pillen.

Dagvaarding A, feit 5 subsidiair (ontucht [C])

Ten aanzien van dit feit overweegt de rechtbank het volgende.

Uit de verklaring van [C] bij de politie volgt dat zij vanaf 2006 tot ongeveer medio 2007 seks met de verdachte heeft gehad waaraan ook anderen deelnamen. Bij de RC is zij op dit deel van haar verklaring niet terug gekomen. Bij de RC heeft [C] immers eveneens verklaard dat zij meermalen seks heeft gehad met de verdachte en dat zij weet dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] er bij waren. Zij heeft voorts verklaard dat er ook andere jongens buiten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] bij zijn geweest.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij meermalen seks met [C] heeft gehad. Ook heeft de verdachte ter zitting erkend dat dat aanvankelijk met [C] alleen was, en dat er daarna mensen bij kwamen. Dan had [C] ook wel seks met de verdachte en de anderen, hetgeen één of twee keer is gebeurd volgens de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting voorts verklaard dat hij degene is op de bij dit feit beschreven films en dat hij ook op de (ter zitting van 29 oktober 2009 vertoonde) film staat waarop te zien is dat [C] aan het einde met haar vingers knipt in de richting van de camera. Op de film met nummer 144-8 is te zien dat seksuele handelingen met [C] worden verricht door één persoon, in het bijzijn van anderen. Voorts heeft de rechtbank ter zitting van 29 oktober jl. waargenomen dat op de film met nummer 144-21 te zien is dat [C] seksuele handelingen verricht met de verdachte en verdachte [medeverdachte 3]. [C] pijpt verdachte [medeverdachte 3] terwijl deze op een bank of stoel zit en wordt tegelijkertijd door de verdachte achterlangs gepenetreerd, waarbij niet valt vast te stellen of daarbij sprake is van vaginaal of anaal binnendringen.

Namens de verdachte is ten verwere aangevoerd dat de seksuele moraal van jongeren in de afgelopen 5 tot 10 jaren aanzienlijk is veranderd, zelfs zodanig dat sprake is van een radicale omslag in de beleving van seksualiteit bij jongeren. Seks, ook in extremere vormen, vindt regelmatig vrijwillig plaats, ook met meerdere personen tegelijk en is zelfs een statussymbool geworden.

Daaromtrent overweegt de rechtbank het volgende.

Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht strekt tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet of onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien. De wetgever heeft daarbij als maatstaf voor ogen gehad of de desbetreffende seksuele handeling algemeen als sociaal-ethisch is aanvaard. Onder omstandigheden kan aan seksuele handelingen met -zoals in het onderhavige geval- meisjes onder de zestien jaar het ontuchtig karakter ontbreken, bijvoorbeeld als de handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen.

In dit geval is sprake van seksueel binnendringen van een meisje onder de zestien jaar door meerderde jongens tegelijk waarbij tussen haar en die jongens sprake is van een niet gering leeftijdsverschil (de verdachte is bijna drie jaar ouder dan [C] en verdachte [medeverdachte 3] is drie jaar en vijf maanden ouder) en voorts worden de seksuele handelingen gefilmd. De verdachte heeft de films bovendien gedurende lange tijd bewaard, een aantal in ieder geval tot zij in 2009 ten tijde van de aanhouding op zijn computer zijn aangetroffen. Naar het oordeel van de rechtbank is er, wat er verder zij van de door de verdediging geschetste ontwikkeling, nog geen sprake van een zodanig veranderde seksuele norm dat seks met meisjes onder de zestien onder deze omstandigheden algemeen sociaal-ethisch aanvaard is.

De rechtbank volgt de verdediging evenmin waar zij heeft betoogd dat sprake zou zijn van een affectieve relatie tussen de verdachte en [C]. De verdachte zelf heeft ter zitting verklaard dat hij [C] in die tijd niet zo heel goed kende. Uit de verklaring van [C] blijkt voorts juist dat zij niet verliefd was op de verdachte en dat zij geen relatie met hem had, doch dat hij één van de jongens was met wie zij meermalen seks had. Ook de stelling dat de frequentie waarmee de verdachte en [C] seks hadden toch enige vorm van relatie betekende, gaat niet op. De enkele frequentie waarmee seksuele handelingen met iemand onder de zestien jaar worden gepleegd ontneemt daaraan nog niet het ontuchtige karakter. Onder de hierboven gerelateerde omstandigheden zijn deze seksuele handelingen, ook als zij vaker voorkwamen, in strijd met de sociaal-ethische norm.

Op grond van het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte tezamen met anderen met [C], die de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [C].

Dagvaarding A, feit 9 (kinderporno)

De officier van justitie heeft ten aanzien van de onder het eerste gedachtenstreepje omschreven film partiële vrijspraak gevorderd voor zover het de aanduiding [C] betreft. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting op 8 april 2010 is vast komen te staan dat de films bij het eerste en het tweede gedachtenstreepje dezelfde film betreffen en dat het meisje op deze film [F] is. De rechtbank zal de verdachte daarom van het onder het eerste gedachtenstreepje ten laste gelegde geheel vrijspreken.

De onder feit 9 beschreven films zijn tijdens een huiszoeking op 23 januari 2009 aangetroffen op de computer die volgens de tenaamstelling bij “registered owner”aan de verdachte toebehoort. De verdachte heeft ter terechtzitting ook erkend dat hij de onder feit 9 omschreven films op zijn computer had staan en dat hij op die films te zien is.

Alle onder dit feit beschreven films bevatten afbeeldingen van seksuele gedragingen. Op de film met nummer 2009-144-2-MP4-13 worden seksuele handelingen verricht met [F]. Zij is geboren op [geboortedatum] 1991 en was gedurende de tenlastegelegde periode dus nog geen 18 jaar oud. Op de films met nummers 144-16 en 144-17 worden seksuele handelingen verricht met [G]. Zij is geboren op [geboortedatum] 1990 en is dus op [geboortedatum] 2008 18 jaar geworden. Uit de verklaring van [G] bij de rechter-commissaris blijkt dat de filmpjes zijn gemaakt in de tijd dat zij nog minderjarig was. Op de film met nummer 113-2 worden seksuele handelingen verricht met [D]. Zij is geboren op [geboortedatum] 1991 en was gedurende de ten laste gelegde periode dus nog geen 18 jaar oud.

De verdachte heeft de films met nrs 144-16 en 144-17, waarop hij tezamen met verdachte [medeverdachte 3] seks heeft met [G], zelf gefilmd en dus vervaardigd. Hoewel ten aanzien van de film 113-2 eveneens kan worden vastgesteld dat de verdachte deze zelf heeft vervaardigd, kan niet worden vastgesteld wanneer dat is gebeurd. Aldus kan niet bewezen worden verklaard dat de verdachte deze film in de ten laste gelegde periode heeft vervaardigd.

Bij dezelfde huiszoeking op 23 januari 2009 is een computer in beslag genomen die toebehoort aan de broer van verdachte, [broer verdachte]. Na onderzoek is gebleken dat ook op die computer afbeeldingen stonden van seksuele gedragingen waarbij personen zijn betrokken die de leeftijd van achttien jaar kennelijk nog niet hadden bereikt. [broer verdachte] heeft tijdens zijn verhoor bij de politie op 7 en 8 juli 2009 verklaard dat hij filmpjes van de computer van [verdachte] op zijn telefoon, en van de telefoon van [verdachte] op zijn eigen computer heeft overgezet. Aldus heeft tussen beiden een zodanig bewuste en nauwe samenwerking plaatsgevonden dat sprake is van medeplegen. Ten aanzien van de films met nummers 144-16 en 144-17 en 113-2 stelt de rechtbank daarmee vast dat verdachte deze in vereniging heeft verspreid.

Op grond van voormelde bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in vereniging afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij telkens iemand was betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, heeft vervaardigd en meermalen in bezit heeft gehad en verspreid.

Dagvaarding A, feit 10 primair (mensenhandel)

Onder feit 10 wordt de verdachte verweten dat hij zich al dan niet samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel althans een poging daartoe met betrekking tot een aantal meisjes. Het gaat hierbij om meisjes die tijdens de verweten periode de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt. Met betrekking tot deze verdenking overweegt de rechtbank als volgt.

Het dossier bevat een groot aantal chat gesprekken die de verdachte in de periode maart 2008 tot januari 2009 op MSN heeft gevoerd met onder meer de verdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 8] en [medeverdachte 4]. In meerdere van deze chat gesprekken wordt op een zeer grove wijze over de betrokken meisjes gesproken. Aangegeven wordt voorts dat jacht op ze moet worden gemaakt, dat ze moeten worden gevangen en dat er geld met hen verdiend gaat worden.

Zo wordt door de verdachte en verdachte [medeverdachte 4] op 16 april 2008 besproken dat [E] moet worden gevangen door de verdachten [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1]. Op 19 2008 april bespreekt de verdachte dit ook met [medeverdachte 1], waarbij [medeverdachte 1] aangeeft dat hij haar gaat vangen voor de verdachte, dat hij haar een voorproefje gaat geven en haar laat wennen aan het kelderleven. De verdachte geeft verder aan dat zij hoer wil spelen en dat zij nog maagd is en voorts hebben ze het over een hoerenhuis dat ze willen beginnen.

Op 19 april 2008 heeft de verdachte het met [medeverdachte 1] over [C]. In dit gesprek geeft hij aan dat hij met haar gesproken heeft, haar gevraagd heeft of de planning nog staat en dat zij daarop ja heeft geantwoord. De verdachte geeft aan dat hij een man kent die veel geld betaalt voor pornofilms met jonge meisjes, dat ze [C] laten neuken, het filmen en verkopen.

Ook over [F] wordt tussen de verdachte en de andere verdachten op deze wijze gesproken. Zo wordt in het reeds genoemde chat gesprek tussen de verdachte en [medeverdachte 1] op 19 april 2008 2008 met betrekking tot haar door de verdachte tegen [medeverdachte 1] gezegd dat hij haar moet nemen. Als [medeverdachte 1] aangeeft dat zij vies is, zegt de verdachte: “ schijt, denk aan doekoe (de rechtbank begrijpt: geld)”. In een chat gesprek op 26 april 2008 tussen de verdachte en [medeverdachte 4] wordt gezegd dat [F] al gevangen en gehersenspoeld is en dat ze geld met haar gaan verdienen.

Met betrekking tot [H] geeft de verdachte tijdens een chat gesprek met [medeverdachte 1] op 12 oktober 2008 aan dat hij grote plannen met haar heeft en haar in een huis gaat zetten.

Voorts bevat het dossier chat gesprekken die de verdachte heeft gevoerd met verdachte [medeverdachte 8] en met de beide andere verdachten over [medeverdachte 8]. Uit deze gesprekken leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 8] door de verdachte werd gezien als de financier. Immers met andere verdachten bespreekt de verdachte meermalen dat [medeverdachte 8] wil investeren en een huis kan/moet regelen waarin de meisjes kunnen werken.

Uit deze gesprekken blijkt zonneklaar dat de verdachte meermalen met de andere verdachten heeft besproken dat hij voormelde meisjes voor zich (en de anderen) wilde laten werken als prostituee.

De raadsman van de verdachte heeft aangevoerd dat de chat gesprekken genuanceerd moeten worden. In dit verband heeft hij gewezen op de generatiekloof tussen de verdachten en de leden van de meervoudige strafkamer, de omstandigheid dat veel gesprekken beginnen met “helleh helle” (waarmee de ene gesprekspartner aan de andere aangeeft dat het elkaar opjutten mag beginnen) en het gebruik van moderne leestekens (zoals :P en ;) en :D) waarmee wordt aangegeven dat wat getypt is niet serieus genomen moet worden.

De uitspraken in de chats dienen te worden gezien als grootspraak en opscheppen, hetgeen ook past binnen de groep waartoe de verdachte behoorde. In deze groep krijgt degene die het grofst gebekt is, het meeste respect van de anderen. De verdachte heeft inmiddels onderkend dat in de chatgesprekken op weinig respectvolle wijze over vrouwen/meisjes wordt gesproken en daarover zijn spijt betuigd, aldus de raadsman van de verdachte.

Wat daar verder van zij, de rechtbank stelt vast dat het bij de verdachte niet is gebleven bij de uitlatingen op MSN tegenover de andere verdachten.

Immers de verdachte heeft ook zelf de betrokken meisjes benaderd. Zo heeft hij in een chatgesprek op 22 maart 2008 aan [C] op MSN gevraagd of hun afspraak nog staat. Uit het vervolg van dit chatgesprek leidt de rechtbank af dat deze afspraak ziet op werken in de prostitutie. Immers de verdachte wil dat zij naar Dubai komt en geeft aan dat daar veel verdiend kan worden met betaalde sex.

Voorts bevat het dossier een chatgesprek tussen [H] en de verdachte op 3 mei 2008 waarin de verdachte ook tegen haar zegt dat hij in Dubai 300 per beurt voor haar kan krijgen en dat als ze genoeg hebben ze ermee stoppen. Het lijkt erop dat [H] uiteindelijk er in toestemt voor de verdachte te gaan werken. Dit lijkt voorts aan te sluiten bij een chatgesprek tussen hen beiden op 13 december 2008 waarin [H] aangeeft dat ze bang is dat de verdachte haar laat gaan omdat hij haar vies gaat vinden om wat ze heeft gedaan. Zowel [F] als [H] hebben voorts verklaard dat de verdachte hen gevraagd heeft of ze voor hem wilden gaan werken als prostituee. Zij geven daarbij aan dat zij dachten dat het een grap was. De rechtbank acht dit echter niet aannemelijk nu uit het dossier blijkt dat de verdachte, die een grote overredingskracht lijkt te hebben, hen meermalen heeft gevraagd en er ook niet voor terugdeinsde enige (morele) druk uit te oefenen. Immers in het reeds genoemde chatgesprek van 3 mei 2008 zegt dat hij niets meer van [H] wil weten als zij niet voor hem wil werken. Voorts had [H] in meer of mindere mate een liefdesrelatie met de verdachte, terwijl [C] heeft verklaard dat zij eigenlijk geen seks met anderen wilde maar dat de verdachte zijn zin doordreef met mooie praatjes.

Uit het dossier blijkt verder dat de verdachte in het najaar van 2008 gedurende tenminste een maand een etage heeft gehuurd in Pijnacker-Noord. Dat de verdachte hier een wietplantage wilde aanleggen, zoals hij ter terechtzitting heeft verklaard, acht de rechtbank in het licht van de verklaring van [E] dat hij haar dat huis heeft laten zien en toen heeft gezegd dat zij daar moest werken, niet aannemelijk.

Daarnaast blijkt uit de aangifte van [A], die steun vindt in de verklaring van [getuige] als getuige, dat de verdachte op 21 januari 2009 tegen hem gezegd heeft dat als [A] wilde neuken, hij veel voor hem kon regelen en dat [A], als hij vrouwen wilde leasen, hem altijd kon bellen. De verdachte heeft daarbij aan [A] voornoemd een filmpje getoond waarop seksuele handelingen met een meisje werden verricht.

Gegeven het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de verdachte feitelijk invulling heeft gegeven aan zijn voornemen om deze minderjarige meisjes te werven voor de prostitutie, een situatie die bij uitstek de mogelijkheid en gelegenheid tot uitbuiting biedt. De verdachte wilde hiermee (veel) geld (“doekoe”) verdienen en was voornemens hen te laten werken onder zeer ongunstige condities. Daarmee staat het oogmerk van uitbuiting vast. Naar het oordeel van de rechtbank is voorts sprake van een voltooid delict als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 2 Sv. Voor bewezenverklaring daarvan is immers niet vereist dat de uitbuiting ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De rechtbank acht verder wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich vanaf 22 maart 2008 tot 22 januari 2009 heeft bezig gehouden met voormelde mensenhandel [H] gedurende een deel van deze periode de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt, acht de rechtbank met betrekking tot haar in zoverre de strafverzwarende omstandigheid van artikel 273f lid 3 Sv eveneens bewezen.

Ten aanzien van [I] en [J] kunnen in het dossier geen aanwijzingen gevonden worden dat de verdachte met betrekking tot hen verder is gegaan dan grove en respectloze uitlatingen in de chat gesprekken op MSN. Onder deze omstandigheden dient de verdachte van de verweten mensenhandel ten aanzien van hen te worden vrijgesproken.

Dagvaarding B (ontucht [F])

Ten aanzien van het bij deze dagvaarding subsidiair ten laste gelegde overweegt de rechtbank het volgende.

[F] heeft zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris een verklaring afgelegd. Zoals hiervoor reeds overwogen is zij bij de rechter-commissaris in zoverre teruggekomen op haar verklaring bij de politie, dat zij zegt dat zij bij de politie dingen heeft gezegd die niet kloppen omdat zij niet wilde dat haar moeder zou weten wat er echt was gebeurd. [F] heeft vervolgens ook bij de rechter-commissaris alle vragen inhoudelijk beantwoord.

Zij heeft verklaard dat zij seks heeft gehad met de verdachte. Zij vond de verdachte niet in het bijzonder leuk, het was alleen dat van het één het ander kwam. Bij de politie heeft zij toegelicht dat het met de verdachte ging om pijpen, trekken en vingeren. Zij heeft verklaard dat dit moet hebben plaatsgevonden in oktober of september 2006. Op dit deel van haar verklaring bij de politie is zij bij de rechter-commissaris niet teruggekomen. Bij de rechter-commissaris heeft zij nog bevestigd dat zij met seks niet bedoelt dat zij heeft geneukt, maar dat het ging om pijpen, vingeren en dergelijke.Voorts heeft zij bij de rechter-commissaris verklaard dat zij ook seks heeft gehad met anderen uit de groep waar zij het eerder over had, namelijk [voornaam] (verdachte [medeverdachte 1], Rb) en [voornaam] (verdachte [medeverdachte 6], Rb).

De verdachte heeft ter terechtzitting erkend dat hij seks met [F] heeft gehad.

[F] staat voorts op de film met nummer 2009-144-2-MP4-13. Op die film verricht zij seksuele handelingen met twee mannen tegelijk; zij pijpt hen om de beurt. [F] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat zij niet wist van het bestaan van het filmpje maar toen de politie erover vertelde, zij precies wist over welke avond het ging. Zij verklaart dat de verdachte de persoon op het filmpje is.

Genoemde film met nummer 2009-144-2-MP4-13 is omschreven onder feit 9. Ter zitting heeft de verdachte ten aanzien van de aldaar omschreven films erkend dat hij deze films op zijn computer had staan en dat hij op die films te zien is. Hij heeft verklaard dat er werd gefilmd omdat het leuk was. De verdachte is drie jaar ouder dan [F].

Ook ten aanzien van de ten laste gelegde ontucht met [F] is namens de verdachte aangevoerd dat de seksuele moraal van jongeren in de afgelopen 5 tot 10 jaar aanzienlijk is veranderd, zelfs zodanig dat sprake is van een radicale omslag in de beleving van seksualiteit bij jongeren. De rechtbank verwijst naar hetgeen zij met betrekking tot de verweten ontucht met [C] heeft overwogen, nu dit ook hier onverkort heeft te gelden.

Ook hier gaat het betoog van de verdediging dat sprake zou zijn van een affectieve relatie tussen de verdachte en [F], niet op. De verdachte zelf heeft dat niet verklaard en uit de verklaring van [F] blijkt juist dat de verdachte één van de jongens was met wie zij meermalen seks had “omdat van het één het ander kwam” en niet omdat zij een relatie met hem had. Ook de stelling dat de frequentie waarmee de verdachte en [F] seks hadden toch enige vorm van relatie betekende, gaat niet op. De enkele frequentie waarmee seksuele handelingen met iemand onder de zestien jaar worden gepleegd ontneemt daaraan nog niet het ontuchtige karakter. Onder de hiervoor reeds besproken omstandigheden zijn deze seksuele handelingen, ook als zij vaker voorkwamen, in strijd met de sociaal-ethische norm.

Op grond van het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte tezamen met een ander met [F], die de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [F].

Slotsom

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte bij dagvaarding A onder 1,2, 5 subsidiair, 9 en 10 en bij dagvaarding B subsidiair is ten laste gelegd

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel door minderjarige meisjes te werven voor de prostitutie. De verdachte heeft hen meerdere malen gevraagd om voor hem als prostituee te werken en heeft daarbij niet geschroomd om morele druk op hen uit te oefenen. De slachtoffers betroffen allen meisjes die kwetsbaar waren door hun jonge leeftijd of door hun persoonlijke situatie. Uit de wijze waarop de verdachte zich in de chat gesprekken heeft uitgelaten over het vangen van de meisjes en de instructies die hij daarover aan een andere verdachte gaf, blijkt dat hij zich terdege bewust is geweest van die kwetsbaarheid en juist van die kwetsbaarheid ook gebruik heeft gemaakt. Bovendien volgt uit de chat gesprekken dat het de verdachte in het bijzonder te doen was om minderjarige meisjes. Een wezenlijk onderdeel van zijn handelwijze was er voor te zorgen dat meisjes verliefd op hem werden, zodat zij alles voor hem zouden doen. In dat licht is op de verdachte de benaming “loverboy”, in de betekenis die die term thans in het spraakgebruik heeft, van toepassing.

De grote drijfveer van de verdachte lijkt te zijn geweest het zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld verdienen en daarvoor was hij niet alleen actief met het werven van meisjes voor de prostitutie maar tevens bezig met kinderporno en voorbereiden van de produktie van verdovende middelen. Het bezit van wapens en munitie lijkt te passen bij het beeld van de verdachte dat uit het dossier naar voren komt. Door het ingrijpen van de politie is gelukkig een einde gekomen aan deze criminele activiteiten van de verdachte maar de rechtbank rekent hem dit alles zwaar aan.

De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam van meisjes die de leeftijd van zestien jaren nog niet hadden bereikt [C] en [F]). Daarbij heeft de rechtbank meegewogen dat dit in elk geval bij één van de slachtoffers meermalen is gebeurd in het bijzijn van anderen en dat het daarbij juist verdachte is geweest die zijn overtuigingskracht aanwendde om het slachtoffer daartoe over te halen. Voor zover verdachte heeft betoogd dat de handelingen niet hebben plaatsgevonden tegen de wil van de slachtoffers doet dat dan ook in de gegeven omstandigheden op geen enkele wijze afbreuk aan de strafwaardigheid van dit handelen. De wetgever heeft met artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht immers jonge mensen mede tegen zichzelf willen beschermen.

Uit het Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 17 maart 2010 blijkt voorts dat de verdachte reeds meermalen voor misdrijven is veroordeeld.

De rechtbank heeft daarnaast kennis genomen van het pro justitia rapport d.d. 21 juli 2009, opgemaakt door G. Nissink, arts in opleiding tot psychiater en E. Kwidama, psychiater. Uit het rapport komt naar voren dat de verdachte aanvankelijk medewerking weigerde aan de totstandkoming van het rapport en later beperkt heeft meegewerkt. Het onderzoek is daarom minder volledig geweest dan gewenst. Niettemin heeft de deskundige wel aanwijzingen gevonden voor een persoonlijkheidsstoornis met antisociale kenmerken. Over de toerekeningsvatbaarheid kan hij voorts geen uitspraak doen gelet op het feit dat de verdachte het ten laste gelegde ontkent.

Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van hierna te noemen duur passend en geboden is. De rechtbank zal een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen om de verdachte er van te weerhouden in de toekomst wederom strafbare feiten te plegen.

Wat betreft de op te leggen straf overweegt de rechtbank dat deze aanzienlijk lager is dan de door de officier van justitie geëiste straf, nu de verdachte wordt vrijgesproken van alle ten laste gelegde verkrachtingen.Niettemin wordt de gevangenneming bevolen (afzonderlijk geminuteerd) nu aan de verdachte een langere vrijheidsbestraf wordt opgelegd dan de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht. De reden waarom de voorlopige hechtenis destijds is opgeheven – artikel 67a, derde lid, Wetboek van Strafvordering – doet zich immers thans niet voor.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal geen beslissing nemen op de op de beslaglijst onder 1 tot en met 4 genoemde voorwerpen, nu de verdachte ter terechtzitting afstand heeft gedaan van deze voorwerpen.

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 8 en 9 genummerde voorwerpen verbeurdverklaren. Deze voorwerpen zijn voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien deze voorwerpen aan de verdachte toebehoren en met betrekking tot deze voorwerpen het onder dagvaarding A, feit 9 bewezenverklaarde feit is begaan en degene aan wie de voorwerpen toebehoren bekend was met dat gebruik.

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 5, 6 en 7 genummerde voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien

- met betrekking tot deze voorwerpen het onder dagvaarding A, feit 1 bewezenverklaarde feit is begaan;

- deze aan de dader of de verdachte toebehorende voorwerpen bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten zijn aangetroffen, terwijl de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan;

en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 240b, 245 en 273f van het Wetboek van Strafrecht;

- 26 en 55 van de Wet wapens en munitie;

- 10 en 10a van de Opiumwet, en de daarbij behorende lijst I.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding met parketnummer 09/900087-09 onder 3, 4, 5 primair, 6, 7 en 8 ten laste gelegde feiten, het bij dagvaarding met parketnummer 09/655480-09 primair ten laste gelegde feit en het bij dagvaarding met parketnummer 09/900669-09 primair en subsidiair ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding met parketnummer 09/900087-09 onder 1, 2, 5 subsidiair, 9 en 10 primair ten laste gelegde feiten en het op de dagvaarding met parketnummer 09/655480-09 subsidiair ten laste gelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

parketnummer 09/900087-09, feit 1:

een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10, voorbereiden, door voorwerpen en stoffen voorhanden te hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit;

parketnummer 09/900087-09, feit 2:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot vuurwapens van categorie III en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot munitie van categorie III;

parketnummer 09/900087-09, feit 5 subsidiair en parketnummer 09/655480-09, subsidiair:

medeplegen van met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

parketnummer 09/900087-09, feit 9:

medeplegen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen of verspreiden of in het bezit hebben, meermalen gepleegd

parketnummer 09/900087-09, feit 10 primair:

mensenhandel, meermalen gepleegd en

mensenhandel jegens een persoon beneden de zestien jaren;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 1 (één) jaar niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

beveelt de gevangenneming van de verdachte (apart geminuteerd);

verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder 8 en 9 genummerde voorwerpen, te weten: 1 stk laptop computer, Hewlett Packard en 1 stk computeronderdeel WD externe;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 5, 6 en 7 genummerde voorwerpen, te weten: 1 stk gereedschapskist inh. 2 stempels met logo “kroon” en “Apple” en spuiten, div. gereedschap inbrekerswerk: voelers, slotentrekker, documentatie en 2 zakken micro cellulose.

Dit vonnis is gewezen door

mrs E.A.G.M. van Rens, voorzitter,

R.J. de Bruijn en M.H. Rochat, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. N. de Jong, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 7 mei 2010.