Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BL1143

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
29-01-2010
Datum publicatie
29-01-2010
Zaaknummer
09/665287-08; 09/560219-09; 09/753629-09 (t.t.z. gev.); 09/522569-07 (TUL)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en meermalen aan oplichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummers 09/665287-08; 09/560219-09; 09/753629-09 (t.t.z. gev.); 09/522569-07 (TUL)

Datum uitspraak: 29 januari 2010

Verkort vonnis

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1972,

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting "Rijnmond – HvB De IJssel" te Krimpen aan de IJssel.

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 15 januari 2010.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr A.G. de Jong, advocaat te Alphen aan den Rijn, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

Er hebben zich benadeelde partijen gevoegd.

De officier van justitie mr A.F. Baas heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding 09/665287-08 primair ten laste gelegde wordt vrijgesproken en dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 09/665287-08, 09/560219-09 en 09/753629-09 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De officier van justitie heeft tevens de teruggave aan verdachte gevorderd van het op de lijst van inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen (als bijlage, gemerkt A, aan dit vonnis gehecht) onder 1 genummerde voorwerp, te weten een boekwerk ordner met bescheiden.

Voorts heeft de officier van justitie gepersisteerd ten aanzien van de schriftelijke vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk gevangenisstraf, waartoe verdachte bij vonnis van de politierechter in deze rechtbank d.d. 14 november 2007 is veroordeeld, te weten twee maanden gevangenisstraf.

Ten aanzien van de benadeelde partijen heeft hij het volgende geconcludeerd:

1. [A]:

- toewijzing van de vordering tot een bedrag van € 108,50 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en voor het overige niet-ontvankelijkverklaring omdat een rechtstreeks verband tussen de schade en het ten laste gelegde feit ontbreekt;

2. [M] Relatiegeschenken:

- toewijzing van de vordering tot het gevorderde bedrag van € 743,33 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

3. [S].com:

- toewijzing van de vordering tot het gevorderde bedrag van € 5694,00 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

4. [B]:

- toewijzing van de vordering tot een bedrag van € 3937,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en voor het overige niet-ontvankelijkverklaring omdat een rechtstreeks verband tussen de schade en het ten laste gelegde feit ontbreekt;

5. [C] Beheer B.V.:

- toewijzing van de vordering tot een bedrag van € 3966,66 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en voor het overige niet-ontvankelijk verklaring omdat een rechtstreeks verband tussen de schade en het ten laste gelegde feit ontbreekt.

De tenlastelegging.

Aan de verdachte is ten laste gelegd

ten aanzien van parketnummer 09/665287-08 - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting -:

hij op of omstreeks 25 april 2007 te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, opzettelijk geld, te weten een bedrag van 3937,50 Euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [B], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten een (mondelinge) overeenkomst, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

art 321 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2007 tot en met 3 mei 2007 te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg en/of Leiderdorp, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [B] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 3937,50 euro, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide verkoper van telefoons welke bereid en in staat was om een aantal door voornoemde [B] bestelde en (deels) betaalde telefoons (binnen een termijn van 10 dagen) te leveren, waardoor [B] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

ten aanzien van parketnummer 09/560219-09:

hij in of omstreeks de periode van 15 januari 2008 tot en met 16 januari 2008 te Leiderdorp in elk geval in Nederland een huurovereenkomst tussen verdachte en [C] Beheer BV, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte valselijk op die huurovereenkomst de naam [D] laten opnemen en/of (vervolgens) die huurovereenkomst ondertekend met een handtekening welke die van [D] moest voorstellen, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

ten aanzien van parketnummer 09/753629-09:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 26 augustus 2009 tot 2 september 2009 te Noordwijk en/of Leiderdorp en/of Groningen en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [E] en/of [M].nl heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid paraplu's en/of petten en/of pennen, althans promotiemateriaal, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich tegenover die [E] en/of [M] voorgedaan als medewerker(s) van een bonafide bedrijf ([F] B.V.), althans als bonafide klant(en), en/of aan [M] en/of die [E] gevraagd of genoemde goederen met spoed geleverd konden worden bij een filiaal van het bedrijf [F] B.V. in Groningen en/of verteld dat [F] en/of verdachte(n) de goederen nodig had(den) voor een evenement (Vuelta te Assen) en/of aangegeven dat de factuur naar het hoofdkantoor van [F] ([adres]) te Leiderdorp gestuurd moest worden, zulks terwijl het opgegeven adres van dat hoofdkantoor een leegstaand pand betrof dat niet in gebruik was bij [F] B.V. en/of verdachte en/of zijn mededader(s), waardoor voornoemde [E] en/of [M] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 31 augustus 2009 tot en met 2 september 2009 te Noordwijk en/of Leiderdorp en /of Groningen en/of elders in Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [E] en/of [M].nl te bewegen tot de afgifte van (promotie)goederen ter waarde van in totaal meer dan 3000 euro, in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, zich tegenover die [E] en/of [M] heeft voorgedaan als medewerker(s) van een bonafide bedrijf ([F] B.V.), althans als bonafide klant(en), en/of genoemde goederen bij [M] heeft besteld en/of als factuuradres '[adres] te Leiderdorp ' heeft opgegeven, zulks terwijl het opgegeven (factuur)adres een leegstaand pand betrof dat niet in gebruik was bij [F] B.V. en/of verdachte en/of zijn mededader(s), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 tot en met 26 augustus 2009 te Leiden en/of Zaltbommel en/of Groningen en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [G] en/of [S].com heeft bewogen tot de afgifte van een (verkoop)stand,en/of het verlenen van een dienst, namelijk de levering en/of opbouw en/of het ter beschikking stellen van een (verkoop)stand, in elk geval van enig goed, althans het aangaan van een schuld bestaande uit de verplichting tot levering/verhuur/opbouw van een (verkoop)stand, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich tegenover die [G] en/of [S].com voorgedaan als medewerker van een bonafide bedrijf ([F] B.V.), althans als bonafide klant(en), en/of bij die [G] en/of [S].com een stand voor Delfsail besteld en/of (daarbij) een prijs afgesproken en/of een factuuradres aan die [G] opgegeven, waardoor voornoemde [G] en/of [S] werd bewogen tot vovenomschreven afgifte, althans tot het verlenen van voornoemde dienst, althans tot het aangaan van voornoemde schuld;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 28 december 2008 tot en met 11 januari 2009 te Leiden en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [H] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 506,50 euro, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als medewerker van een bonafide bedrijf, althans als bonafide verkoper, en/of uit naam van dat/een bedrijf ([F].nu) een laptop via Marktplaats te koop aangeboden en/of die [H] medegedeeld dat de laptop voorradig was en/of dat levering de dag na betaling zou plaatsvinden en/of dat er transportkosten in rekening gebracht zouden worden en/of die [H] gevraagd zijn naw gegevens te sturen en/of bovengenoemd bedrag over te maken en/of een factuur aan die [H] gezonden, waardoor voornoemde [H] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

5.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 tot en met 6 september 2009 te Leiderdorp en/of Burdaard en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [A] en/of [N] Systems heeft bewogen tot de afgifte van een of meer laptops, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (al dan niet door tussenkomst van ene [J]) twee laptops bij die [A] en/of [N] Systems besteld, waarbij die [J] in opdracht van verdachte en/of zijn mededader(s) heeft aangegeven dat deze laptops nodig waren voor vertegenwoordigers van het bedrijf [F] en/of die [A] en/of die [N] Systems een dealerschap van dat bedrijf [F] in het vooruitzicht gesteld en/of (daarbij/daardoor) zich voorgedaan als medewerker(s) van een bonafide bedrijf ([F] B.V.), althans als bonafide klant(en), terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) voor het betalen van de rekening voor deze laptops een vals (factuur)adres hebben opgegeven, te weten een adres waar genoemd bedrijf [F] feitelijk niet gevestigd was en/of welk adres door [F] en/ofverdachte en/of zijn mededader(s) feitelijk niet werd gebruikt, waardoor voornoemde [A] en/of [N] Systems werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

6.

hij in of omstreeks de periode van 1 tot en met 15 september 2009, in elk geval in de maand september 2009, te Zoetermeer en/of elders in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [K] en/of [O] B.V. heeft bewogen tot het aangaan van een schuld, te weten het aangaan van een huurovereenkomst m.b.t. een bedrijfspand/kantoorunit gelegen aan de [adres],en/of de verplichting tot het ter beschikking stellen aan verdachte van die bedrijfsruimte/kantoorunit en/of tot het verlenen van een dienst, te weten het tere beschikking stellen van die bedrijfsruimte/kantoorunit en/of tot afgifte van de sleutels van dat/die bedrijfsruimte/kantoor, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich tegenover die [K] voorgedaan als vertegenwoordiger/gemachtigde van een bonafide bedrijf ([F] B.V.), althans als bonafide klant, en/of aangegeven dat hij voor het bedrijf op zoek was naar kantoorruimte en/of met die [K] een huurperiode en/of huurprijs en/of borgsom afgesproken en/of een huurovereenkomst ondertekend, waardoor die [K] en/of [O] B.V. werd(en) bewogen tot het aangaan van genoemde schuld en/of tot afgifte van dat goed;

art 326 Wetboek van Strafrecht

Vrijspraak.

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte bij dagvaarding 09/665287-08 primair, en bij dagvaarding 09/753629-09 onder 1, 2 en 3 en 5 is ten laste gelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van hetgeen bij dagvaarding 09/753629-09 onder 1, 2 en 3 is ten laste gelegd, overweegt de rechtbank als volgt. Zo in verband met de feiten 1, 2 en 3 al door de inhoud van hierna te noemen bewijsmiddelen zou kunnen worden vastgesteld dat strafbare feiten zijn gepleegd, is niet aannemelijk geworden dat verdachte daarbij als medepleger betrokken was. Het was [X] die de desbetreffende overeenkomsten met [M] en [S] heeft gesloten of probeerde te sluiten. Hij deed dit weliswaar uit naam van [F] en, naar zijn zeggen, in opdracht van [verdachte], maar die betrokkenheid van [verdachte] blijkt slechts uit de verklaringen van [X]. Niet aannemelijk is geworden dat er tussen [X] en [verdachte] sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking die erop was gericht om (juist) [M] (c.q. [E]) en (juist) [S] ([G]) op te lichten. De rechtbank zal daarom verdachte van deze feiten vrijspreken.

Wat feit 5 van de dagvaarding met parketnummer 09/753629-09 betreft, overweegt de rechtbank als volgt. Uit het dossier blijkt niet dat de door de officier van justitie als oplichtingshandelingen gekwalificeerde activiteiten in de tenlastegelegde periode hebben plaatsgevonden. De rechtbank zal daarom verdachte ook van dit feit vrijspreken.

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

Overwegingen omtrent het bewijs.

Ten aanzien van parketnummers 09/665287-08 en 09/560219-09

De raadsman heeft ter terechtzitting betoogd dat de politie verdachte voorafgaand aan de verhoren, weergegeven vanaf pagina 17 van het (doorgenummerde) proces-verbaal van de politie Hollands Midden met nummer PL1632/09-000478 in de zaak met parketnummer 09/560219-09 en vanaf pagina 19 van het (doorgenummerde) proces-verbaal van de politie Haaglanden met nummer 15732007/10240-17 in de zaak met parketnummer 09/665287-08, niet heeft gewezen op zijn recht om voorafgaand aan die verhoren een advocaat te raadplegen. De raadsman heeft zich daarom op het standpunt gesteld dat die verklaringen als bewijsmiddel dienen te worden uitgesloten.

De rechtbank deelt -gelet op de zogenoemde Salduz-jurisprudentie- de opvatting van de raadsman. Deze verklaringen zullen niet als bewijsmiddel kunnen worden gebezigd.

Ten aanzien van parketnummer 09/665287-08

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte wel degelijk de intentie had om de telefoons te leveren, maar dat hij boos was, omdat de gebroeders [B] het televisieprogramma Tros Opgelicht?! van informatie over hem hadden voorzien, waardoor hij de telefoons niet meer wilde leveren.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte bij het aangaan van de overeenkomst niet de intentie heeft gehad om de telefoons aan [B] te leveren. Uit het dossier blijkt dat de aanbetaling op 3 mei 2007 op de door verdachte opgegeven rekening werd bijgeschreven. Uit de aangifte volgt dat de telefoons niet alleen niet binnen de (uit die aangifte blijkende) leveringstermijn van 10 dagen zijn geleverd, maar ook dat verdachte over het uitblijven van die levering geen enkel contact met de gebroeders heeft opgenomen, terwijl hij als zij hem belden de telefoon niet opnam. Daarbij komt dat verdachte geen informatie – ook niet ter terechtzitting – heeft kunnen verschaffen over de leverancier waarvan hij de te leveren telefoons zou betrekken. Ten slotte heeft de verdediging weliswaar aangevoerd dat verdachte niet meer wilde leveren als gevolg van het verstrekken van informatie over verdachte aan Tros Opgelicht?!, maar uit niets is gebleken dat het televisieprogramma al voorafgaand aan de aangifte van de gebroeders d.d. 20 juni 2007 over die informatie beschikte, terwijl de leveringstermijn op dat moment al ruimschoots verstreken was.

Ten aanzien van parketnummer 09/560219-09

De verdediging heeft ter terechtzitting aangevoerd dat de naam [D] door een fout van de tussenpersoon in de overeenkomst is opgenomen en dat het verdachte bij het tekenen van de overeenkomst niet is opgevallen dat zijn naam foutief was weergegeven. Aldus ontbreekt het voor valsheid in geschrift vereiste oogmerk op misleiding, zodat verdachte van dit feit dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Het is de rechtbank opgevallen dat de in huurovereenkomst opgenomen achternaam [D] ook de meisjesnaam van de moeder van verdachte is. Het valt de rechtbank bovendien op dat de voornamen van deze [D] overeenkomen met de voornamen van verdachte. Over de vraag hoe naar zijn mening de naam [D] in de overeenkomst moet zijn terechtgekomen, heeft verdachte ter terechtzitting in eerste instantie verklaard dat het feit dat zijn initialen en de meisjesnaam van zijn moeder in de overeenkomst waren opgenomen op louter toeval berustte en voerde hij daarna aan dat mogelijk de naam van zijn, overigens verder onbekende, zakenpartner was opgenomen. De eerste verklaring is naar het oordeel van de rechtbank onwaarschijnlijk en de tweede verklaring is, gelet op het feit dat verdachte eerst anders verklaarde en het feit dat verdachte geen enkele informatie over deze zakenpartner heeft gegeven, ongeloofwaardig. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich bij het sluiten van de overeenkomst heeft voorgedaan als [D], met de bedoeling om zijn eigen identiteit te verbergen en ervoor te zorgen dat zijn naam niet in de huurovereenkomst zou worden vermeld.

Ten aanzien van parketnummer 09/753629-09

De raadsman heeft ter terechtzitting bepleit dat de pagina’s 670 tot en met 803 van het dossier als bewijsmiddel moeten worden uitgesloten, nu de verdediging deze stukken niet tijdig voorafgaand aan de zitting heeft ontvangen en aldus in haar belangen is geschaad. De rechtbank verwerpt dit verweer. Indien de raadsman te weinig voorbereidingstijd had om deze stukken adequaat te kunnen bestuderen en met verdachte te bespreken, had hij om aanhouding van de behandeling ter terechtzitting kunnen verzoeken. Dat heeft hij nagelaten. Desgevraagd heeft de raadsman bij aanvang van de behandeling verklaard dat tot behandeling van de zaken kon worden overgegaan. Onder deze omstandigheden ziet de rechtbank geen grond tot bewijsuitsluiting over te gaan.

De raadsman heeft tevens aangevoerd dat zowel pagina’s 274 tot en met 283, als pagina’s 284 tot en met 292 van het bewijs dienen te worden uitgesloten, nu uit het dossier niet blijkt wie de persoon is die die pagina’s heeft samengesteld/opgesteld, respectievelijk het proces-verbaal niet is opgemaakt op ambtseed. De rechtbank overweegt hierover dat een en ander van belang is voor de bewijskracht van bedoelde stukken, maar niet zonder meer leidt tot bewijsuitsluiting.

De verdediging heeft ten aanzien van het vierde feit aangevoerd dat verdachte eerst nadat de overeenkomst met [H] tot stand was gekomen niet meer in staat was de laptop te leveren. Hij heeft bij het aangaan van het contract niet het oogmerk gehad [H] valselijk tot afgifte van dat geldbedrag te bewegen.

De rechtbank overweegt daaromtrent dat verdachte in zijn advertentiemateriaal had duidelijk gemaakt dat hij laptops in voorraad had. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij de laptops niet in voorraad had, maar kon betrekken van een bedrijf dat vlak na het sluiten van de overeenkomst niet langer wilde leveren. Hij heeft aldus onjuiste mededelingen richting die [H] gedaan. Verdachte heeft verder ter terechtzitting niet de leverancier kunnen noemen waarvan hij de telefoons zou betrekken. Verdachte heeft tot slot nadat het geld was overgemaakt, nooit meer enig contact met [H] opgenomen, of mogelijk gemaakt. Mede gelet hierop acht de rechtbank het in het vierde feit omschreven oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen wettig en overtuigend bewezen.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan acht de rechtbank bewezen en is zij tot de overtuiging gekomen dat de verdachte de bij dagvaarding 09/665287-08 subsidiair, bij dagvaarding 09/560219-09 en bij dagvaarding 09/753629-09 onder 4 en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht:

ten aanzien van parketnummer 09/665287-08:

hij in de periode van 1 maart 2007 tot en met 3 mei 2007 te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [B] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 3937,50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide verkoper van telefoons welke bereid en in staat was om een aantal door voornoemde [B] bestelde en (deels) betaalde telefoons (binnen een termijn van 10 dagen) te leveren, waardoor [B] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

ten aanzien van parketnummer 09/560219-09:

hij in de periode van 15 januari 2008 tot en met 16 januari 2008 te Leiderdorp een huurovereenkomst tussen verdachte en [C] Beheer BV, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte valselijk op die huurovereenkomst de naam [D] laten opnemen en (vervolgens) die huurovereenkomst ondertekend, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

ten aanzien van parketnummer 09/753629-09:

4.

hij in de periode van 28 december 2008 tot en met 11 januari 2009 in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [H] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 506,50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als medewerker van een bonafide bedrijf, en uit naam van dat bedrijf ([F].nu) een laptop via Marktplaats te koop aangeboden en die [H] medegedeeld dat de laptop voorradig was en dat levering de dag na betaling zou plaatsvinden en dat er transportkosten in rekening gebracht zouden worden en die [H] gevraagd zijn naw gegevens te sturen en bovengenoemd bedrag over te maken en een factuur aan die [H] gezonden, waardoor voornoemde [H] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

6.

hij in de periode van 1 tot en met 15 september 2009, te Zoetermeer met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid [K] en [O] B.V. heeft bewogen tot het aangaan van eenschuld, te weten het aangaan van een huurovereenkomst m.b.t. een bedrijfspand/kantoorunit gelegen aan de [adres],en de verplichting tot het ter beschikking stellen aan verdachte van die bedrijfsruimte/kantoorunit en tot afgifte van de sleutels van dat/die bedrijfsruimte/kantoor, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk zich tegenover die [K] voorgedaan als vertegenwoordiger/gemachtigde van een bonafide bedrijf ([F] B.V.), en aangegeven dat hij voor het bedrijf op zoek was naar kantoorruimte en met die [K] een huurperiode en huurprijs en borgsom afgesproken en een huurovereenkomst ondertekend, waardoor die [K] en [O] B.V. werden bewogen tot het aangaan van genoemde schuld.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en meermalen aan oplichting.

Verdachte heeft zich daarbij enkel laten leiden door zijn eigen financieel gewin, zonder zich te bekommeren om de gevolgen die zijn handelen voor de diverse slachtoffers meebracht. De schade die uit dergelijke frauduleuze praktijken voortvloeit blijft niet beperkt tot de schade aan de directe slachtoffers. Ook het vertrouwen dat gesteld moet kunnen worden in het normale handelsverkeer wordt erdoor geschaad, hetgeen nadelige gevolgen kan hebben voor het economisch verkeer in het algemeen.

Blijkens een Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 15 oktober 2009 is verdachte eerder veroordeeld voor vermogensdelicten, waaronder oplichting en valsheid in geschrift. Kennelijk hebben deze veroordelingen verdachte er niet van weerhouden wederom (soorgelijke) feiten te plegen.

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

De vorderingen van de benadeelde partijen.

[M] Relatiegeschenken heeft zich in verband met het bij dagvaarding 09/753629-09 onder 1 en 2 ten laste gelegde als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 743,33.

[S].com heeft zich in verband met het bij dagvaarding 09/753629-09 onder 3 ten laste gelegde als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 5694,00.

[A] heeft zich in verband met het bij dagvaarding 09/753629-09 onder 5 ten laste gelegde als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 1142,00.

De rechtbank zal [A], [M] Relatiegeschenken en [S].com niet-ontvankelijk verklaren in hun vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ten aanzien van de ten laste gelegde feiten waarop de vorderingen betrekking hebben, wordt vrijgesproken.

[B] heeft zich in verband met het bij dagvaarding 09/665287-08 ten laste gelegde als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 8774,05.

De rechtbank zal [B], voor zover de vordering betrekking heeft op de posten ‘1e factuur telemarketing’, ‘personeelskosten TCM Recruitment’, ‘advertentiekosten’ en ‘onderzoekskosten’, niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien de schade geen rechtstreeks verband houdt met het ten laste gelegde.

De rechtbank acht de vordering, voor zover deze betrekking heeft op de post ‘girale overboeking’, van zo eenvoudige aard dat dit deel van de vordering zich leent voor behandeling in deze strafzaak. Dit deel van de vordering is door de verdachte niet betwist en is voldoende onderbouwd door de benadeelde partij.

De rechtbank zal derhalve de vordering toewijzen tot een bedrag van € 3937,50.

De rechtbank zal voorts de gevorderde wettelijke rente toewijzen, nu vast is komen te staan dat de schade met ingang van 1 mei 2007 is ontstaan.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die [B] tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die [B] ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens [B] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het bij dagvaarding 09/665287-09 bewezenverklaarde strafbare feit is toegebracht en verdachte voor dit feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de staat van een bedrag groot € 3937,50, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2007, ten behoeve van [B].

[C] Beheer B.V. heeft zich in verband met het bij dagvaarding 09/560219-08 ten laste gelegde als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 19.227,99.

De rechtbank zal, voor zover de vordering betrekking heeft op de posten ‘blokkade verhuur 3,5 maand’ en ‘buitenschilderwerk’, de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering tot schadevergoeding, aangezien de vordering niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

De rechtbank acht de vordering, voor zover deze betrekking heeft op de post ‘huurbetaling mei 2008 niet ontvangen’, van zo eenvoudige aard dat dit deel van de vordering zich leent voor behandeling in deze strafzaak. Dit deel van de vordering is door de verdachte niet betwist en is voldoende onderbouwd door de benadeelde partij.

De rechtbank zal derhalve de vordering toewijzen tot een bedrag van € 3966,66.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens [C] Beheer B.V. naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het bij dagvaarding 09/560219-09 bewezenverklaarde strafbare feit is toegebracht en verdachte voor dit feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de staat van een bedrag groot

€ 3966,66, ten behoeve [C] Beheer B.V..

Vordering tenuitvoerlegging.

De rechtbank acht termen aanwezig voor toewijzing van de vordering van de officier van justitie van 17 december 2009 tot tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf, waartoe verdachte werd veroordeeld bij onherroepelijk geworden vonnis van de politierechter in deze rechtbank d.d. 14 november 2007, nu uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte de algemene voorwaarde niet heeft nageleefd, doordat deze zich voor het einde van de proeftijd, die bij voormeld vonnis was opgelegd, wederom heeft schuldig gemaakt aan soortgelijke feiten.

Beslag.

De rechtbank zal de teruggave gelasten aan verdachte van het inbeslaggenomen voorwerp, nu het belang van strafvordering zich daartegen niet verzet.

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen:

- 14g, 36f, 57, 63, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding 09/665287-08, primair, en dagvaarding 09/753629-09 onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding 09/665287 08, subsidiair, dagvaarding 09/753629-09 onder 4 en 6, en dagvaarding 09/560219-09 ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van parketnummer 09/665287 08 en parketnummer 09/753629-09, onder 4 en 6:

oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van parketnummer 09/560219-09:

valsheid in geschrift;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) maanden;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voorwaardelijk opgelegd bij voormeld vonnis van de politierechter in deze rechtbank d.d. 14 november 2007, gewezen onder parketnummer 09/522569-09, te weten:

een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de na te noemen benadeelde partijen gedeeltelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan:

[B], een bedrag van € 3937,50, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 1 mei 2007 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan,

[C] Beheer B.V., een bedrag van € 3966,66;

bepaalt dat deze benadeelde partijen voor het overige niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding, en dat zij de vorderingen in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door [B] en [C] Beheer B.V. gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 3937,50, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 1 mei2007 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [B] en een bedrag groot € 3966,66, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [C] Beheer B.V.;

bepaalt dat in geval noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting – in beide gevallen vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van telkens 49 dagen;

bepaalt dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichtingen aan de benadeelde partijen de betalingsverplichtingen aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichtingen aan de Staat de betalingsverplichtingen aan de benadeelde partijen in zoverre doet vervallen;

verklaart de benadeelde partijen [M] Relatiegeschenken, [S].com en [A] niet-ontvankelijk in hun vorderingen tot schadevergoeding en bepaalt dat zij deze vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

veroordeelt de benadeelde partijen [M] Relatiegeschenken en [S].com en [A] in de proceskosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

gelast de teruggave aan verdachte van het op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen genoemde voorwerp, te weten: een boekwerk ordner met bescheiden.

Dit vonnis is gewezen door

mrs. Meskers, voorzitter,

Knijff en Peters, rechters,

in tegenwoordigheid van Koops, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2010.