Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BK2883

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-11-2009
Datum publicatie
18-11-2009
Zaaknummer
AWB 09/7590
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Schorsing van de bestreden besluiten tot het tijdstip dat uitspraak is gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

Afdeling 3

Reg.nr.: AWB 09/7590 MAW

UITSPRAAK ingevolge artikel 8:83 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

op het verzoek om voorlopige voorziening van

[A], wonende te [plaats], verzoeker,

gemachtigde mr. M.M. van Breet,

ter zake van

- de op 14 september 2009 gedane mondelinge mededeling dat de functie van [functie] bureau horizontale instroom/herintreders/reservisten (hierna: de geambieerde functie) niet aan verzoeker wordt toegewezen en verzoeker niet wordt bevorderd tot majoor der mariniers en

- de (gestelde) toewijzing van de geambieerde functie aan [B] per 1 november 2009.

Verzoeker heeft tegen deze besluiten bij brieven van 23 september 2009 bij verweerder bezwaar gemaakt. Voorts heeft hij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

I OVERWEGINGEN

1.De voorzieningenrechter doet op grond van artikel 8:83, vierde lid, van de Awb uitspraak zonder zitting.

2.Het verzoek is er op gericht dat de geambieerde functie niet per 1 november 2009 aan [B] wordt toegewezen.

3.Verweerder heeft op 29 oktober 2009 medegedeeld niet bereid te zijn om de rechtsgevolgen van de bestreden besluiten op te schorten tot de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan omdat overdracht van de betreffende werkzaamheden aan [B] heeft plaatsgevonden en [B] inmiddels de geambieerde functie vervult.

Uit een zich onder de gedingstukken bevindend e-mailbericht van CZSK/PERSONEEL/ STAF/P&O aan CDC/JDV, verzonden op 29 oktober 2009 om 16:42 uur, blijkt dat nog geen functietoewijzingsbesluit is gezonden aan [B] en dat dit mogelijk eerst kan worden doorgevoerd in PeopleSoft nadat de aanstelling van [B] is gewijzigd van reservist naar militair.

De voorzieningenrechter overweegt dat in afwachting van een uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening onomkeerbare gevolgen kunnen intreden. Derhalve bestaat aanleiding om de bestreden besluiten te schorsen tot het tijdstip dat uitspraak is gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening. Een zittingsdatum zal nader worden bepaald.

4.Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

IIBESLISSING

De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage,

RECHT DOENDE:

schorst de bestreden besluiten tot het tijdstip dat uitspraak is gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening.

Aldus vastgesteld door mr. M.D.J. van Reenen-Stroebel, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van de griffier A.J. Faasse - van Rossum.

Uitgesproken in het openbaar op 2 november 2009.

RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.