Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BK2800

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
09-11-2009
Datum publicatie
10-11-2009
Zaaknummer
09/535026-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer 09/535026-09

Datum uitspraak: 9 november 2009

(Verkort vonnis)

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,

adres]

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 26 oktober 2009.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. drs. J. Hemelaar, advocaat te

Leiden, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr. L.E. van der Leeuw heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag.

De tenlastelegging.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

hij in of omstreeks de periode van 23 januari 2007 tot en met 22 oktober 2008 te [P], in elk geval in Nederland, één of meermalen een (groot aantal, in ieder geval 6639 of daaromtrent) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten één of meer computer(s) en/of (een) diskette(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD('s) bevattende (een groot aantal, in ieder geval 86 of daaromtrent) film(s)(fragment(en) (telkens) heeft verspreid door het verzenden van e-mail/het plaatsen op een forum/bulletin board system/nieuwsgroep en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het in de mond (laten) nemen van (een deel van) de penis van een man door een baby, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, (onder meer [nummer].jpg) en/of

- het in de mond (laten) nemen van (een deel van) de penis van een jongetje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, door een jong kind die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, (onder meer [nummer].jpg) en/of

- het houden van (een) penis(sen) naast het gezicht/lichaam van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, terwijl in de mond en/of op het gezicht van dat meisje een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (onder meer [nummer].jpg en/of [nummer]].jgp) en/of

- het naakt (laten) poseren van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van dat meisje/die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer [nummer].jgp) en/of

- het (gedeeltelijk) naakt laten poseren van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, die haar vagina betast en/of de schaamlippen uiteen trekt, (onder meer [nummer].jpg) en/of

- het (laten) vasthouden van de stijve penis van een man door een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, (onder meer [nummer].jpg) en/of

- het naakt (laten) poseren van twee jongens, althans (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft hebben bereikt, waarvan de geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn,

(onder meer [nummer].jpg) en/of

- het naakt laten poseren van een jongen, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarvan de stijve penis duidelijk zichtbaar is en/of die zichzelf anaal penetreert door een voorwerp in zijn anus te brengen, (onder meer [nummer].jpg) en/of

- het naakt laten poseren van twee jongens, althans perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, en die elkaars (stijve) penis vasthouden/betasten, (onder meer [nummer].jpg) en/of

- het anaal penetreren (met de penis) door een man van het lichaam van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, (onder meer [titel].jpg) en/of

- het vaginaal penetreren (met de penis) door een man van het lichaam van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer [nummer].jpg)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan acht de rechtbank bewezen en is zij tot de overtuiging gekomen dat de verdachte het op de dagvaarding ten laste gelegde feit heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad, dat

hij in de periode van 23 januari 2007 tot en met 22 oktober 2008 te [P], 6639 afbeeldingen en gegevensdragers, te weten computers bevattende 86 filmfragmenten in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het in de mond (laten) nemen van (een deel van) de penis van een man door een baby, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, (onder meer [nummer].jpg) en

- het in de mond (laten) nemen van (een deel van) de penis van een jongetje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, door een jong kind die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, (onder meer [nummer].jpg) en

- het houden van (een) penis(sen) naast het gezicht/lichaam van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, terwijl in de mond en/of op het gezicht van dat meisje een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (onder meer [nummer].jpg en/of [nummer]].jpg) en

- het naakt (laten) poseren van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van dat meisje/die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer [nummer]jpg) en

- het (gedeeltelijk) naakt laten poseren van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, die haar vagina betast en/of de schaamlippen uiteen trekt, (onder meer [nummer].jpg) en

- het (laten) vasthouden van de stijve penis van een man door een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, (onder meer [nummer].jpg) en

- het naakt (laten) poseren van twee jongens, althans (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft hebben bereikt, waarvan de geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn,

(onder meer [nummer].jpg) en

- het naakt laten poseren van een jongen, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarvan de stijve penis duidelijk zichtbaar is en/of die zichzelf anaal penetreert door een voorwerp in zijn anus te brengen, (onder meer [nummer].jpg) en

- het naakt laten poseren van twee jongens, althans perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, en die elkaars (stijve) penis vasthouden/betasten, (onder meer [nummer].jpg) en

- het anaal penetreren (met de penis) door een man van het lichaam van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, (onder meer [titel].jpg) en

- het vaginaal penetreren (met de penis) door een man van het lichaam van een meisje, althans een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer [nummer].jpg).

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografie. Verdachte heeft afbeeldingen van een fotochatbox gekopieerd en deze op zijn eigen computers opgeslagen. Verdachte heeft verklaard dat hij op internet naar kinderporno is gaan zoeken om afleiding van zijn persoonlijke problemen te zoeken. Hij had hierbij, naar eigen zeggen, geen besef van het leed en de ernstige schending van belangen van de kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik dat samenhangt met kinderpornografie.

De strekking van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is het tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie van dergelijk misbruik. Centraal staat de bescherming van de (afgebeelde) jeugdige. Daarom is ook het enkele privé-bezit van kinderpornografie al strafbaar. De wereld van de kinderpornografie is een keiharde industrie waarin minderjarigen worden uitgebuit. De verdachte moet hiervoor mede verantwoordelijk worden gehouden, nu de vraag naar kinderpornografie bijdraagt aan de productie ervan en daarmee aan het daadwerkelijke misbruik van kinderen. De foto's en films, waarvan een korte aanduiding in de bewezenverklaring is opgenomen, bevatten onder meer afbeeldingen van (zeer jonge) kinderen die (onder andere anaal) gepenetreerd worden.

De rechtbank heeft acht geslagen op de inhoud van de voorlichtingsrapportage van de Reclassering omtrent verdachte, d.d. 22 juni 2009, opgemaakt en ondertekend door [A], reclasseringsmedewerker. Uit de rapportage komt naar voren dat verdachte de ernst van het onderhavige delict goed lijkt in te zien. Hij schaamt zich diep voor wat hij gedaan heeft. Hij heeft veel actie ondernomen om zowel het toezicht van als de behandeling bij de Waag sneller te laten starten. Zijn inzet bij de behandeling is groot. Verdachte lijkt door de behandeling bij De Waag en door gesprekken met de toezichthouder inmiddels een goed inzicht te hebben gekregen in de oorzaak van zijn delictgedrag. Zijn vrouw is volledig op de hoogte van alles en zij ondersteunt hem. Dit alles maakt de kans op recidive kleiner. Het feit dat verdachte first offender is, maakt het gevaarsrisico volgens de Reclassering laag. Een vrijheidsstraf acht de Reclassering niet wenselijk, omdat dit ertoe zou leiden dat verdachte zijn baan zou verliezen en de behandeling bij de Waag zou stoppen.

De rechtbank is van oordeel dat de ernst van de onderhavige feiten in principe een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan rechtvaardigen. De rechtbank zal deze echter niet opleggen en zal een lagere straf opleggen dan de officier van justitie heeft geëist, gelet op het volgende.

Verdachte heeft bij de politie onmiddellijk openheid van zaken gegeven. Hij heeft ook ter zitting blijk gegeven van zijn inzicht in het kwalijke van zijn handelen.

Verdachte lijkt veel spijt te hebben van zijn handelen, zo komt ook uit de rapportage van de Reclassering naar voren. Hij zal zich, naar eigen zeggen, nimmer meer inlaten met dit soort praktijken. Verdachte komt hierbij eerlijk en oprecht over. Daarnaast is verdachte een zogeheten first offender, gelet op het uittreksel uit het Justitieel documentatieregister d.d.

5 oktober 2009. Dit alles in overweging nemende is de rechtbank, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat de oplegging van een vrijheidsbenemende straf niet passend is. De officier van justitie heeft ter onderbouwing van haar eis nog verwezen naar het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 22 oktober 2009, LJN BK 1007. Naar het oordeel van de rechtbank treft die vergelijking geen doel. In die zaak werd niet alleen een veel kortere vrijheidsstraf geëist, maar bovendien betrof het daar een verdachte die, in tegenstelling tot deze verdachte, geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen nam.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat een werkstraf van maximale duur passend en geboden is. De rechtbank zal daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, enerzijds om verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst wederom schuldig te maken aan het plegen van strafbare feiten, anderzijds om daaraan na te noemen bijzondere voorwaarde te verbinden.

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen:

9, 22c, 22d, 14a, 14b, 14c, 14d, 57, 240b van het Wetboek van Strafrecht;

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding ten laste gelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd van 240 UREN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde werkstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt de maatstaf volgens welke de aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht zal geschieden op 2 uren per dag;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 120 DAGEN;

veroordeelt verdachte te dier zake voorts tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden;

bepaalt, dat die straf niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit alsmede onder de hierna te noemen bijzondere voorwaarde;

bepaalt dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, zolang die instelling zulks nodig acht, ook als dat inhoudt begeleiding door en/of (ambulante) behandeling bij De Waag;

geeft hierbij opdracht aan bovengenoemde reclasseringsinstelling krachtens het bepaalde bij artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

heft op het opgeschorte bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mrs. M.T. Renckens, voorzitter,

J.W. du Pon en C. de Kimpe, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. F. Heidinga, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 9 november 2009.

Mr. Du Pon is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.