Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BK0928

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
03-08-2009
Datum publicatie
08-12-2009
Zaaknummer
338614 - FA RK 09-4203
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voorlopige machtiging tot het doen voortduren van het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis op eigen verzoek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige Kamer

Rekestnummer : FA RK 09-4203

Zaaknummer : 338614

Datum beschikking : 3 augustus 2009

P- nummer : 1013516

Voorlopige machtiging op eigen verzoek

Beschikking op het op 13 juli 2009 ingekomen verzoek van de officier van justitie in het arrondissement 's-Gravenhage tot het verlenen van een voorlopige machtiging

tot het doen voortduren van het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, van:

[de heer A],

geboren op [datum] 1974,

wonende te [plaats A],

krachtens een sedert 31 januari 2009 als voorlopige machtiging geldende voorwaardelijke machtiging - verleend van 10 juni 2008 tot en met 21 mei 2009 - verblijvende in het psychiatrisch ziekenhuis Parnassia, [locatie] te 's-Gravenhage,

hierna te noemen: de betrokkene,

advocaat: mr. Th.H. Putto, te Leiderdorp.

Procedure

Op het verzoek zijn van toepassing de artikelen 2, 5, 6, 8, 9, 32, 33 en 34 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (hierna: Wet Bopz).

Bij het verzoekschrift zijn de volgende stukken - voor zover van belang - overgelegd:

- de op 7 juli 2009 ondertekende en met redenen omklede verklaring van R.F.P. de Winter, psychiater, die de betrokkene heeft onderzocht maar niet bij zijn behandeling betrokken was;

- een afschrift van het behandelingsplan en een afschrift van de aantekeningen omtrent de geestelijke en lichamelijke toestand van de betrokkene en de op hem toegepaste behandeling en de effecten;

- een schriftelijke verklaring van betrokkene d.d. 7 juli 2009 inhoudende dat betrokkene akkoord is met een machtiging.

De rechtbank heeft voorts kennisgenomen van:

- het verzoek van de officier van justitie d.d. 25 mei 2009 tot het verlenen van een

voorwaardelijke machtiging;

- de beschikking van deze rechtbank d.d. 30 juni 2009 waarin de behandeling van het

verzoek is aangehouden, teneinde de officier van justitie in de gelegenheid te

stellen zich uit te laten over de handhaving dan wel intrekking of wijziging van

voormeld verzoek.

De rechtbank heeft de betrokkene op 3 augustus 2009 gehoord. De betrokkene werd bijgestaan door zijn advocaat.

De rechtbank heeft zich in aanwezigheid van de betrokkene en zijn advocaat laten voorlichten door de arts J. Krijger.

Beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat de verzochte machtiging op eigen verzoek slechts mag worden verleend wanneer er sprake is van een stoornis van de geestvermogens, de betrokkene bereid is tot het ondergaan van een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, de betrokkene gevaar veroorzaakt, het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend en het verzoekschrift is ingediend op verzoek van de betrokkene.

Gelet op de processtukken, waaronder de geneeskundige verklaring van psychiater R.F.P. de Winter d.d. 7 juli 2009 en de verklaring van betrokkene zelf, ingekomen op het arrondissementsparket 's-Gravenhage d.d. 10 juli 2009, alsmede op het verhandelde ter terechtzitting is de rechtbank van oordeel dat aan de voornoemde vereisten van artikel 32 Wet Bopz is voldaan.

De rechtbank is van oordeel dat er bij de betrokkene sprake is van een stoornis van de geestesvermogens als bedoeld in de Wet Bopz. Naast schizofrenie is sprake van herhaald middelengebruik en een verstandelijke beperking.

De rechtbank is van oordeel dat het hiervoor genoemde gevaar zich voordoet. De betrokkene levert door zijn ziekte een gevaar op voor zichzelf en een of meer personen.

De rechtbank is voorts van oordeel dat het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

Betrokkene is tenslotte bereid een behandeling te ondergaan in het psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank leidt dit af uit zijn verzoek tot opname.

De rechtbank bepaalt tot slot de duur van de machtiging op zes maanden na de datum van expireren van de voorwaardelijke machtiging op 21 mei 2009.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een rechterlijke machtiging tot het doen voortduren van het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Parnassia, locatie Albardastraat te 's-Gravenhage, of ieder ander in Nederland gelegen psychiatrisch ziekenhuis, van:

[de heer A],

geboren op [datum] 1974,

uiterlijk tot en met 21 november 2009.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.G.J. Brink, bijgestaan door mr. A.J. Stoter als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 augustus 2009.