Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BI8930

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
12-06-2009
Datum publicatie
19-06-2009
Zaaknummer
09/758660-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich als medeplichtige binnen een kort tijdsbestek schuldig gemaakt aan twee overvallen op de vestiging van de Aldi in Rijswijk, waar hij zelf werkzaam was. Daarbij hebben zijn medeverdachten met bivakmutsen en onder bedreiging van een vuurwapen en een mes het personeel bijeengedreven, hen gefouilleerd en gedwongen hun telefoons in te leveren. Voorts werd telkens een medewerker gedwongen de kluis te openen. Verdachte heeft ten behoeve van deze overvallen zijn medeverdachten voorzien van de benodigde informatie. [..]De rechtbank houdt bij de strafmaat rekening met de ernst van de in een kort tijdsbestek gepleegde feiten. Met dergelijke feiten dient streng te worden afgerekend. De rechtbank houdt in het voordeel van verdachte rekening met het feit dat het aandeel van verdachte bij beide overvallen beperkt is gebleven tot medeplichtigheid en dat hij enkele dagen na zijn aanhouding openheid omtrent de overvallen heeft gegeven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/758660-08

Datum uitspraak: 12 juni 2009

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte [B]],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

adres: [adres],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting "Haaglanden" te Zoetermeer.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 9 maart, 28 en 29 mei 2009.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. I. W. Streefland en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.W. van Leeuwen, advocaat te 's-Gravenhage, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 13 september 2008 te Rijswijk tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening heeft weggenomen 18.000 euro, in elk geval een geldbedrag en/of

drie, in elk geval een of meer, afroomkluisje(s) en/of drie, in elk geval een

of meer, (blauwkleurige) kunststoftasje(s) voorzien van een slot en/of een of

meer pak(jes) sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan supermarkt Aldi (vestiging Herenstraat te Rijswijk), in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen [A] en/of [verdachte] en/of [C] en/of [D] en/of [E], in elk geval tegen

een of meer medewerker(s) van voornoemde Aldi, gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken,

hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk

geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

en/of zijn mededader(s):

- een bivakmuts over zijn/hun hoofd heeft/hebben getrokken en/of (vervolgens)

een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op [C] heeft/hebben gericht en/of

- (vervolgens) voornoemde [C] voornoemde Aldi heeft/hebben binnengeduwd

en/of

- (vervolgens) die [C] en/of [E] het toilet heeft/hebben

ingeduwd, terwijl hij/zij voornoemd vuurwapen, althans op vuurwapen gelijkend

voorwerp, al die tijd op het hoofd van die [C] heeft/hebben

gericht(gehouden) en/of

- (vervolgens) tegen [verdachte] en/of [D] heeft/hebben geschreeuwd

(terwijl hij/zij een bivakmuts op had(den)): "Ga nu liggen of ik schiet" en/of

"Meewerken anders schiet ik je neer" , althans woorden van soortgelijke

dreigende aard of strekking, terwijl hij/zij een vuurwapen, althans een op

een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het/de hoofd(en) van die [verdachte] en/of

[D] had(den) gericht(gehouden) en/of voornoemd vuurwapen tussen het/de

hoofd(en) van die [verdachte] en/of [D] op en neer had(den) bewogen en/of

- (vervolgens) die [verdachte] bij zijn schouder heeft/hebben beetgepakt en/of

aan zijn overhemd omhoog heeft/hebben getrokken en/of

- (vervolgens) heeft/hebben gezegd tegen zijn/hun mededader(s),terwijl deze

een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp vast hield(en)/had(den):

"Als je iemand ziet bewegen moet je schieten", althans woorden van

soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [verdachte] en/of [D] heeft/hebben gezegd:

"Meelopen of ik schiet. Lopen, nu lopen" en/of "Jullie telefoons op de grond",

althans woorden van soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) die [verdachte] en/of [D] naar het halletje van de

toilet(ten) heeft/hebben begeleid waar die [verdachte] en/of [D] op de grond

moest(en) plaatsnemen/zitten en/of

- (vervolgens) die [verdachte] aan zijn schouder omhoog heeft/hebben getrokken

en/of tegen die [verdachte] heeft/hebben gezegd: "Hou je hoofd naar beneden,

mee komen" en/of "Je werkt nu mee en je zorgt ervoor dat de klanten uit de

winkel gaan en dat je collega naar achteren komt. De deur op slot doet. Doe je

dat niet dan schiet ik een van je collega's neer", althans woorden van

soortgelijke aard of strekking, en/of (daarbij) een vuurwapen, althans een op

een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd van die [verdachte]

heeft/hebben geduwd/gedrukt en/of gehouden en/of

- (vervolgens) voornoemd vuurwapen, althans op een vuurwapen gelijkend

voorwerp, in de rug van die [A] heeft/hebben geduwd en/of die [A]

bij haar arm heeft/hebben vastgepakt en/of

- (vervolgens) die [A] heeft/hebben gefouilleerd en/of

- (vervolgens) die [A] en/of [verdachte] in het toilet heeft/hebben geduwd

en/of

- (vervolgens) met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, voor de

(gesloten)deur van de/het toilet(ten) heeft/hebben gestaan (waarachter die

[A] en/of [verdachte] en/of [C] en/of [D] en/of

[E] zich bevonden) en/of

- (vervolgens) die [E] met een vuurwapen, althans een op een

vuurwapen gelijkend voorwerp, naar de kluis heeft/hebben meegenomen en/of

- (vervolgens) tegen die [E] heeft/hebben gezegd: "je liegt,

ik ga schieten, doe open", althans woorden van soortgelijke dreigdende aard

of strekking, terwijl hij/zij, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, op die [E] gericht heeft/hebben (gehouden);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[N] en/of [L] op of omstreeks 13 september 2008 te Rijswijk

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen 18.000 euro,

in elk geval een geldbedrag en/of drie, in elk geval een of meer,

afroomkluisje(s) en/of drie, in elk geval een of meer, (blauwkleurige)

kunststoftasje(s) voorzien van een slot en/of een of meer pak(jes) sigaretten,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan supermarkt Aldi

(vestiging Herenstraat te Rijswijk), in elk geval aan een ander of anderen dan

aan [N] en/of [L] en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd

voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met

geweld tegen [A] en/of [verdachte] en/of [C] en/of [D] en/of [E], in elk geval tegen een of meer

medewerker(s) van voornoemde Aldi, gepleegd met het oogmerk om die diefstal

voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op

heterdaad aan die [N] en/of [L] en/of aan zijn mededader(s) en/of aan

verdachte hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en) dat die [N] en/of [L] en/of zijn mededader(s):

- een bivakmuts over zijn/hun hoofd heeft/hebben getrokken en/of (vervolgens)

een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op [C] heeft/hebben gericht en/of

- (vervolgens) voornoemde [C] voornoemde Aldi heeft/hebben binnengeduwd

en/of

- (vervolgens) die [C] en/of [E] het toilet heeft/hebben

ingeduwd, terwijl hij/zij voornoemd vuurwapen, althans op vuurwapen gelijkend

voorwerp, al die tijd op het hoofd van die [C] heeft/hebben

gericht(gehouden) en/of

- (vervolgens) tegen [verdachte] en/of [D] heeft/hebben geschreeuwd

(terwijl hij/zij een bivakmuts op had(den)): "Ga nu liggen of ik schiet" en/of

"Meewerken anders schiet ik je neer" , althans woorden van soortgelijke

dreigende aard of strekking, terwijl hij/zij een vuurwapen, althans een op

een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het/de hoofd(en) van die [verdachte] en/of

[D] had(den) gericht(gehouden) en/of voornoemd vuurwapen tussen het/de

hoofd(en) van die [verdachte] en/of [D] op en neer had(den) bewogen en/of

- (vervolgens) die [verdachte] bij zijn schouder heeft/hebben beetgepakt en/of

aan zijn overhemd omhoog heeft/hebben getrokken en/of

- (vervolgens) heeft/hebben gezegd tegen zijn/hun mededader(s),terwijl deze

een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp vast hield(en)/had(den):

"Als je iemand ziet bewegen moet je schieten", althans woorden van

soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) tegen die [verdachte] en/of [D] heeft/hebben gezegd:

"Meelopen of ik schiet. Lopen, nu lopen" en/of "Jullie telefoons op de grond",

althans woorden van soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) die [verdachte] en/of [D] naar het halletje van de

toilet(ten) heeft/hebben begeleid waar die [verdachte] en/of [D] op de grond

moest(en) plaatsnemen/zitten en/of

- (vervolgens) die [verdachte] aan zijn schouder omhoog heeft/hebben getrokken

en/of tegen die [verdachte] heeft/hebben gezegd: "Hou je hoofd naar beneden,

mee komen" en/of "Je werkt nu mee en je zorgt ervoor dat de klanten uit de

winkel gaan en dat je collega naar achteren komt. De deur op slot doet. Doe je

dat niet dan schiet ik een van je collega's neer", althans woorden van

soortgelijke aard of strekking, en/of (daarbij) een vuurwapen, althans een op

een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd van die [verdachte]

heeft/hebben geduwd/gedrukt en/of gehouden en/of

- (vervolgens) voornoemd vuurwapen, althans op een vuurwapen gelijkend

voorwerp, in de rug van die [A] heeft/hebben geduwd en/of die [A]

bij haar arm heeft/hebben vastgepakt en/of

- (vervolgens) die [A] heeft/hebben gefouilleerd en/of

- (vervolgens) die [A] en/of [verdachte] in het toilet heeft/hebben geduwd

en/of

- (vervolgens) met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, voor de

(gesloten)deur van de/het toilet(ten) heeft/hebben gestaan (waarachter die

[A] en/of [verdachte] [C] en/of [D] en/of

[E] zich bevonden) en/of

- (vervolgens) die [E] met een vuurwapen, althans een op een

vuurwapen gelijkend voorwerp, naar de kluis heeft/hebben meegenomen en/of

- (vervolgens) tegen die [E] heeft/hebben gezegd: "je liegt,

ik ga schieten, doe open", althans woorden van soortgelijke dreigdende aard

of strekking, terwijl hij/zij, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, op die [E] gericht heeft/hebben (gehouden);

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte

in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 13 september 2008 te

Rijswijk en/of Den Haag en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is

geweest door:

- informatie te verstrekken over de openings- en sluitingstijden van de

supermarkt en/of

- te vertellen welke medewerkers in dienst waren en/of

- te vertellen waar de kluis stond en/of

- te vertellen of er al dan niet gebruik werd gemaakt van beveiligingscamera's

en/of

- te vertellen welke medewerker(s) toegang tot de kluis had(den) en/of

- medewerking heeft verleend aan de overvallers ten tijde van de overval.

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 08 juli 2008 te Rijswijk tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of

ten dele toebehorende aan supermarkt Aldi ( vestiging Herenstraat te

Rijswijk), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd

van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [F] en/of hemzelf,

[verdachte], (verdachte) gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te

bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan

zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken,

hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke

bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s):

- hem, [verdachte], verdachte een (harde) duw heeft/hebben gegeven en/of

- ( vervolgens) een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in de nek

van die [F] heeft/hebben geduwd waardoor deze gewond is geraakt en/of

- (vervolgens) met die [F] naar het kantoor van voornoemde Aldi

is/zijn gegaan, terwijl hij/zij voornoemd mes, althans scherp en/of puntig

voorwerp, tegen de nek van die [F] heeft/hebben gehouden en/of

- (vervolgens) tegen die [F] en/of hem, [verdachte], verdachte,

heeft/hebben gezegd dat ze op hun knieen moesten gaan zitten met het hoofd

naar de grond, althans woorden van soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) de polsen van die [F] en/of hem, [verdachte], verdachte,

met tiewraps (voorlangs) heeft/hebben vastgebonden en/of

- (vervolgens) (meermalen) tegen die [F] en/of hem, [verdachte],

verdachte heeft/hebben gezegd dat ze op hun zij moesten gaan liggen met hun

gezicht afgewend en/of

- (vervolgens) onder bedreiging van voornoemd mes, althans scherp en/of puntig

voorwerp, die [F] heeft/hebben meegenomen naar de kluis en/of

- ( vervolgens) tegen die [F] en/of hem, [verdachte], verdachte

heeft/hebben gezegd: "Doe geen gekke dingen, wij weten jullie te vinden" en/of

" Niet bewegen, anders maak ik jullie af", althans woorden van soortgelijke

aard of strekking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[N] en/of [L] op of omstreeks 08 juli 2008 te Rijswijk tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen een geldbedrag, in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan supermarkt Aldi (

vestiging Herenstraat te Rijswijk), in elk geval aan een ander of anderen dan

aan [N] en/of [L] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte, welke

diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen [F] en/of [verdachte] gepleegd met

het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of

om bij betrapping op heterdaad aan die [N] en/of [L] en/of aan zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en) dat [N] en/of [L] en/of zijn mededader(s):

- die [verdachte] een (harde) duw heeft/hebben gegeven en/of

- ( vervolgens) een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in de nek

van die [F] heeft/hebben geduwd waardoor deze gewond is geraakt en/of

- (vervolgens) met die [F] naar het kantoor van voornoemde Aldi

is/zijn gegaan, terwijl hij/zij voornoemd mes, althans scherp en/of puntig

voorwerp, tegen de nek van die [F] heeft/hebben gehouden en/of

- (vervolgens) tegen die [F] en/of [verdachte] heeft/hebben gezegd dat ze

op hun knieen moesten gaan zitten met het hoofd naar de grond, althans woorden

van soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) de polsen van die [F] en/of [verdachte] met tiewraps

(voorlangs) heeft/hebben vastgebonden en/of

- (vervolgens) (meermalen) tegen die [F] en/of [verdachte] heeft/hebben

gezegd dat ze op hun zij moesten gaan liggen met hun gezicht afgewend en/of

- (vervolgens) onder bedreiging van voornoemd mes, althans scherp en/of puntig

voorwerp, die [F] heeft/hebben meegenomen naar de kluis en/of

- ( vervolgens) tegen die [F] en/of [verdachte] heeft/hebben gezegd: "Doe

geen gekke dingen, wij weten jullie te vinden" en/of " Niet bewegen, anders

maak ik jullie af", althans woorden van soortgelijke aard of strekking,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte

in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 13 september 2008 te Rijswijk

en/of Den Haag en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- informatie te verstrekken over de openings- en sluitingstijden van de

supermarkt en/of

- te vertellen welke medewerkers in dienst waren en/of

- te vertellen waar de kluis stond en/of

- te vertellen of er al dan niet gebruik werd gemaakt van beveiligingscamera's

en/of

- te vertellen welke medewerker(s) toegang tot de kluis had(den) en/of

- medewerking heeft verleend aan die [N] en/of [L] ten tijde van de

overval;

3:

[N] en/of [L] op of omstreeks 02 oktober 2008 te Rijswijk tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag en/of een of meer (pakjes)

sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

supermarkt Aldi ( vestiging Herenstraat te Rijswijk), in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal

werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging

met geweld tegen [F] en/of [G] en/of [A],

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te

maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan die [N] en/of aan [L] en/of aan zijn

mededader(s) en/of aan verdachte hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s):

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, omhoog en

omlaag heeft/hebben gezwaaid en/of op die [F] heeft/hebben gericht

en/of

- (vervolgens)tegen die [F] en/of [G] heeft/hebben gezegd dat ze

moesten bukken en/of doorlopen en/of hun zakken leegmaken, althans woorden van

gelijke aard of strekking en/of

(vervolgens) die [F] en/of [G] heeft/hebben gefouilleerd en/of

- (vervolgens) die [F] en/of [G] en/of [A] naar de toiletten

heeft/hebben gebracht en/of die [F] en/of [G] en/of [A] in

voornoemde toiletten heeft/hebben opgesloten en/of (daarbij) tegen die van

Ommeren en/of [G] en/of [A] heeft/hebben gezegd dat ze hun mond

moesten dichthouden anders zou een van hen worden neergeschoten, althans

woorden van soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) die [F] uit het toilet heeft/hebben gehaald, terwijl

hij een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in zijn/hun hand(en)

vasthield(en) en/of

- (vervolgens) tegen die [F] heeft/hebben gezegd dat als het alarm (

van de magazijndeuren) af zou gaan hij zou gaan schieten en dat het hem niet

uitmaakte als hij daarvoor moest gaan zitten, althans woorden van

soortgelijke aard of strekking en/of

- (vervolgens) die [F] heeft/hebben meegenomen naar de kluis en/of

kassa(s) terwijl hij/zij voornoemd vuurwapen, althans op vuurwapen gelijkend

voorwerp, op die [F] gericht heeft/hebben gehouden en/of

- (vervolgens) met voornoemd mes, althans scherp en/of puntig voorwerp, langs

de muur heeft/hebben geschaafd

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte

in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 02 oktober 2008 te Rijswijk

en/of Den Haag en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- informatie te verstrekken over de openings- en sluitingstijden van de

supermarkt en/of

- te vertellen welke en/of hoeveel medewerkers in dienst waren en/of

- te vertellen waar de kluis stond en/of

- te vertellen of er al dan niet gebruik werd gemaakt van beveiligingscamera's

en/of

- te vertellen welke medewerker(s) toegang tot de kluis had(den);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

3. Het bewijs(1)

Op 8 juli 2008 heeft een overval plaatsgevonden op de Aldi Supermarkt aan de Herenstraat te Rijswijk. Deze overval werd gepleegd door twee personen, die met een wapen het aanwezige personeel hebben gedwongen de kluis te openen. Ook werd het personeel bedreigd en vastgebonden. De overvallers zijn er met een groot geldbedrag vandoor gegaan.

Op 13 september 2008 heeft wederom een overval plaatsgevonden op de Aldi supermarkt aan de Herenstraat te Rijswijk. Deze overval werd gepleegd door twee personen, voorzien van bivakmutsen, die met een vuurwapen en een mes het daar aanwezige personeel hebben bedreigd. Het personeel werd gefouilleerd en gedwongen plaats te nemen in de toiletten. Voorts werd een personeelslid onder bedreiging van een wapen gedwongen de kluis te openen. De overvallers waren blijkens de beelden van de beveiligingscamera in het bezit van een trolleykoffer. Ook bij deze overval is een groot geldbedrag alsmede afroomkluisjes, kunststof tasjes en sigaretten buit gemaakt.

Op 2 oktober is voor de derde maal door twee personen een gewapende overval gepleegd op de Aldi supermarkt, gevestigd in Rijswijk. Bij deze overval is een groot geldbedrag gestolen.

3.1 Het standpunt van de officier van justitie

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdacht zich als medepleger op 13 september 2008 tezamen en in vereniging met anderen heeft schuldig gemaakt aan een gewapende overval op de Aldi supermarkt, gevestigd in Rijswijk (feit 1 primair). De officier van justitie baseert zich hierbij met name op de rol van verdachte tijdens de overval. Verdachte heeft ten tijde van de overval zelf klanten uit de winkel gestuurd en een collega mee naar achteren genomen, wetende dat hij haar hier bloot zou stellen aan de aanwezigheid van de overvallers die een vuurwapen en een mes bij zich droegen.

Tevens kan worden bewezen dat verdachte medeplichtig is geweest bij de gewapende overval op 8 juli 2008 op voornoemde vestiging van deze Aldi supermarkt (feit 2 subsidiair). De officier van justitie baseert zich hierbij op de eigen verklaring van verdachte, waarin hij heeft aangegeven inlichtingen omtrent de (gang van zaken bij de)supermarkt aan medeverdachte [N] te hebben verstrekt.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van het hem onder feit 2 primair en feit 3 ten laste gelegde.

3.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de overvallen op de Aldi van 8 juli 2008 en 2 oktober 2008. Met betrekking tot de overval van 8 juli 2008 is van belang dat de verklaring van verdachte, waarin hij stelt inlichtingen te hebben verstrekt, het enige bewijsmiddel is en dat een bewezenverklaring niet slechts kan rusten op de eigen verklaring van verdachte. Evenmin kan naar het oordeel van de verdediging wettig en overtuigend bewezen worden verklaard dat verdachte zich als medepleger schuldig heeft gemaakt aan de overval op de Aldi van 13 september 2008. Er was immers geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking. Wel kan naar de mening van de verdediging wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte als medeplichtige schuldig is aan de overval op de Aldi van 13 september 2008.

3.3 De beoordeling van de tenlastelegging

3.3.1 bewijsmiddelen overval Aldi d.d. 8 juli 2008

De filiaalleider van de Aldi supermarkt aan de Herenstraat in Rijswijk, [F], heeft verklaard dat hij op 8 juli 2008 om 07.00 uur samen met verdachte aanwezig was om de winkel te openen. Hij zag dat vanuit de toegangsdeur twee mannen op hem af kwamen lopen. Verdachte kreeg van één van hen een harde duw.(2) Een van de mannen duwde een mes in de nek van [F].(3) De man zei tegen [F] “meelopen naar kantoor”. De man hield constant een mes in de nek van [F].(4) [F] is voor de man uit naar het kantoor gelopen en heeft het kantoor geopend. De man met het mes bleef achter [F] staan waarbij het mes tegen de nek van [F] werd gehouden. Ook verdachte kwam met een man achter zich het kantoor in. [F] en verdachte moesten op hun knieën gaan zitten met hun hoofd naar de grond.(5) Vervolgens moesten de armen omhoog gedaan worden en werden deze gebonden met tiewraps.(6)(7) [F] kreeg te horen dat hij moest gaan liggen met zijn gezicht afgewend van de kluis.(8) [F] werd onder bedreiging van een mes meegenomen naar de kluis en hoorde dat er op enig moment van alles uit de kluis werd gehaald.(9) De overvallers hebben gezegd: “doe geen gekke dingen, wij weten jullie te vinden” en “niet bewegen, anders maak ik jullie af”.(10) (11)

Door de verkoopleider van het concern Aldi is telefonisch aan de politie medegedeeld dat bij de overval van 8 juli 2008 een geldbedrag van 24.800 euro is weggenomen.(12)

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat medeverdachte [N] vanaf juni 2008 regelmatig interesse toonde in zijn werk bij de Aldi. Hij vroeg allerlei dingen zoals hoeveel mensen er werkten bij Aldi, hoeveel omzet er per dag was en waar de kluis stond.(13) Verdachte heeft medeverdachte [N] verteld dat de kluis zich in de kantoorruimte bevindt. Gevraagd naar de reden van deze interesse zei [N] dat hij de Aldi wilde overvallen (14) Medeverdachte [N] heeft verdachte daarna meerdere malen gebeld om te vragen hoeveel mensen er zouden werken bij de Aldi. Op 7 juli 2008 heeft medeverdachte [N] verdachte gebeld met de vraag wie er op 8 juli 2008 bij de Aldi aan het werk zouden zijn. Verdachte heeft [N] verteld dat er die dag twee mensen zouden werken en dat hij zelf om 7.00 uur zou beginnen.(15) Tijdens de overval van 8 juli 2008 herkende verdachte zonder twijfel de overvaller die zijn chef vast hield aan zijn postuur en zijn stem, als zijnde medeverdachte [N]. (16) Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij alle vragen van [N] heeft beantwoord.(17)

De rechtbank overweegt het volgende.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte betrokken is geweest bij de overval op 8 juli 2008. Verdachte heeft daartoe inlichtingen verschaft en hij heeft op verschillende momenten over een te plegen overval contact gehad met medeverdachte [N]. Het laatste contact dateert van 7 juli 2008. Daarbij heeft verdachte wederom inlichtingen verschaft aan medeverdachte [N]. De rechtbank concludeert uit het bovenstaande dat verdachte had moeten weten dat met behulp van zijn inlichtingen op enig moment de Aldi te Rijswijk, waar hij werkzaam was, zou worden overvallen. Het feit dat de overval op 8 juli 2008 heeft plaatsgevonden, kan, gelet op het vorenstaande, niet als een verrassing voor verdachte zijn gekomen.

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte zich als medepleger heeft schuldig gemaakt aan de overval van 8 juli 2008. Hiervoor dient immers sprake te zijn van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de daders, hetgeen in het onderhavige geval niet is kunnen blijken.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich wel schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan de overval van 8 juli 2008. Door het verschaffen van bovenstaande inlichtingen is verdachte zijn medeverdachten behulpzaam geweest bij het plegen van die overval op 8 juli 2008.

3.3.2. bewijsmiddelen overval Aldi d.d. 13 september 2008

Uit de aangiftes die zijn gedaan door de medewerkers die bij deze overval aanwezig waren komt het volgende naar voren.

Een chauffeur van de Aldi zag dat op 13 september 2008 bij de Aldi aan de Herenstraat in Rijswijk een man, die een bivakmuts over zijn hoofd deed, zijn richting op kwam.(18) Deze man had een vierkant verchroomd vuurwapen in zijn rechterhand, welk vuurwapen hij op de chauffeur richtte.(19)

De chauffeur werd de Aldi ingeduwd en in de richting van het toilet geduwd, waarbij al die tijd het vuurwapen op zijn hoofd werd gericht.(20) Een tweede persoon, voorzien van een bivakmuts en mes, liep een paar stappen achter de chauffeur en de persoon met het vuurwapen.(21) Ook een andere medewerker werd in het toilet opgesloten(22) De man met het pistool zei tegen de andere overvaller “hier blijven” en “als je iemand ziet bewegen moet je schieten”.(23)

Een van de medewerkers die zich op dat moment nog in de winkel bevond werd onder bedreiging van een vuurwapen door een van de overvallers, die een bivakmuts droeg, bij zijn schouder beetgepakt en geleid naar de kantine. (24) Deze medewerker werd, samen met een andere medewerker vervolgens eveneens gedwongen in het toilet te gaan; ze moesten daaraan voorafgaand hun telefoons inleveren.(25) Eén medewerker werd bij het toilet daarna aan zijn schouder omhoog getrokken en onder woordelijke bedreiging en met een vuurwapen op zijn hoofd gericht, gedwongen de in de winkel aanwezige klanten naar buiten te sturen. Voorts werd hij gedwongen de in de winkel aanwezige collega mee naar achteren te nemen.(26) Deze collega werd door een van de overvallers bij de bovenarm vastgepakt en haar werd een vuurwapen in de rug geduwd. Ze werd gefouilleerd en vervolgens eveneens het toilet ingeduwd.(27) De overvaller met het mes bleef voor de deur van het toilet staan.(28)

Onder bedreiging van een vuurwapen werd de plaatsvervangend bedrijfsleider gedwongen de kluis te openen. Toen het openen van een deel van de kluis niet lukte werd hem door de overvaller met het vuurwapen gezegd: “je liegt, ik ga je schieten, doe open”. Al die tijd heeft de man het pistool op hem gericht gehad. Hierna werd hij teruggebracht naar het toilet.(29)

Blijkens een proces-verbaal van bevindingen is bij deze overval een geldbedrag van € 17.500,- weggenomen(30).De verkoopleider van de Aldi heeft tijdens telefonisch contact met de politie aangegeven dat tevens drie afroomkluisjes en twee of drie blauwkleurige kunststoftasjes zijn weggenomen.(31)

Zoals hierboven reeds is vermeld onder 3.3.1. heeft verdachte met betrekking tot een te plegen overval inlichtingen verschaft aan medeverdachte [N]. Voorts heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat hij op 13 september 2008 in de ochtend een sms-bericht van verdachte [N] ontving met de vraag of hij die dag moest werken. Verdachte heeft niet op deze sms gereageerd, maar dacht wel dat dit betekende dat er deze dag opnieuw een overval zou plaatsvinden.

Medeverdachte [N] heeft bij de politie bekend de overval op 13 september 2008 op de Aldi aan de Herenstraat te Rijswijk samen met een vriend te hebben gepleegd. Hij heeft verklaard vóór de overval contact gehad met verdachte, werkzaam bij de Aldi, die hem informatie heeft verstrekt over de openingstijden van de Aldi, het aantal medewerkers dat aanwezig zou zijn ten tijde van de overval en de locatie van de kluis. Tijdens de overval heeft hij gebruik gemaakt van een vuurwapen en zijn mededader heeft zichtbaar een mes bij zich gedragen. Medeverdachte [N] en zijn mededader hadden voordat zij de chauffeur naar binnen hadden geduwd, een bivakmuts opgedaan. Medeverdachte [N] verklaarde voorts dat hij naast een geldbedrag, afroomkluisjes en kunststoftasjes, ook een aantal sloffen sigaretten heeft weggenomen.(32)

De rechtbank acht, gelet op voormelde aangiftes en getuigenverklaringen in samenhang met de bekennende verklaring van verdachte, die wordt ondersteund door de verklaring van medeverdachte [N], wettig en overtuigend bewezen dat verdachte medeplichtig is geweest bij de overval op 13 september 2008 op de Aldi supermarkt in Rijswijk. Verdachte heeft daartoe inlichtingen verschaft en hij heeft op verschillende momenten over een te plegen overval contact gehad met medeverdachte [N]. De overval op 8 juli 2008 heeft met behulp van die inlichtingen plaatsgevonden. Verdachte is hierbij aanwezig geweest en heeft zelfs aangifte gedaan. Door in eerste instantie de ware gang van zaken te verhullen, heeft hij het risico genomen dat zijn medeverdachten aan de hand van zijn eerder verstrekte inlichtingen, wederom een overval zouden kunnen plegen, hetgeen op 13 september 2008 is geschied. Deze tweede overval is voor verdachte evenmin als een verrassing gekomen nu hij op 12 september 2008 is gebeld door medeverdachte [N] met de vraag of hij zaterdag moest werken en met hoeveel medewerkers hij die dag zou zijn. Voorts heeft hij op 13 september 2008 genoemde sms van medeverdachte [N] ontvangen, op grond waarvan hij zelf al concludeerde dat die dag wederom een overval zou plaatsvinden.

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat voornoemde handelingen van verdachte niet kunnen worden gekwalificeerd als het medeplegen van de overval. Hiervoor dient immers sprake te zijn van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de daders. Dat verdachte ten tijde van de overval handelingen heeft verricht, is naar het oordeel van de rechtbank niet het resultaat van een dergelijke samenwerking of voorafgaande afspraak, maar is het resultaat van de gedurende de overval gegeven opdracht van zijn medeverdachte [N].

Met betrekking tot de tenlastegelegde bedreigingen ten aanzien van verdachte is de rechtbank van oordeel dat, voorzover deze door de andere aanwezigen niet zijn gehoord of gezien, deze niet bewezen kunnen worden verklaard, nu verdachte betrokken is geweest bij de overval van 13 september 2008 en niet vastgesteld kan worden of hij zich tijdens deze overval daadwerkelijk bedreigd heeft gevoeld. De bedreigingen die wel zijn gehoord of gezien door de andere medewerkers van de Aldi kunnen wel bewezen worden verklaard, nu vast staat dat dit voor deze anderen tijdens de overval wel degelijk bedreigend geweest is.

3.3.3 vrijspraak overval Aldi, d.d. 2 oktober 2008

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt om te komen tot een bewezenverklaring van de betrokkenheid van verdachte bij de overval op de Aldi aan de Herenstraat te Rijswijk van 2 oktober 2008.

3.4 De bewezenverklaring

1. subsidiair

[N] en [L] op 13 september 2008 te Rijswijk met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening hebben weggenomen een geldbedrag en drie afroomkluisjes en blauwkleurige kunststoftasjes voorzien van een slot en pakjes sigaretten, toebehorende aan supermarkt Aldi vestiging Herenstraat te Rijswijk, welke diefstal werd

voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [A] en [verdachte[ en [C] en [D] en [E], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat die [N] en [L]:

- een bivakmuts over hun hoofd hebben getrokken en (vervolgens)

een vuurwapen op [C] hebben gericht en

- vervolgens voornoemde [C] voornoemde Aldi hebben binnengeduwd en

- vervolgens die [C] en [E] het toilet hebben ingeduwd, terwijl zij

voornoemd vuurwapen al die tijd op het hoofd van die [C] hebben gericht gehouden en

- vervolgens die [verdachte] bij zijn schouder hebben beetgepakt en aan zijn overhemd

omhoog hebben getrokken en

- vervolgens hebben gezegd "Als je iemand ziet bewegen moet je schieten", en

- vervolgens tegen die [verdachte] en [D] hebben gezegd:

"Meelopen. Lopen, nu lopen" en "Jullie telefoons op de grond", en

- vervolgens die [verdachte] en [D] naar het halletje van de toiletten hebben begeleid waar die [verdachte] en [D] op de grond moesten plaatsnemen/zitten en

- vervolgens die [verdachte] aan zijn schouder omhoog hebben getrokken en tegen die [verdachte] hebben gezegd: "Hou je hoofd naar beneden, mee komen" en "Je werkt nu mee en je zorgt ervoor dat de klanten uit de winkel gaan en dat je collega naar achteren komt. De deur op slot doet. Doe je dat niet dan schiet ik een van je collega's neer", en

- vervolgens voornoemd vuurwapen in de rug van die [A] hebben geduwd en die [A] bij haar arm hebben vastgepakt en

- vervolgens die [A] hebben gefouilleerd en

- vervolgens die [A] en [verdachte] in het toilet hebben geduwd en

- vervolgens met een mes voor de gesloten deur van de het toilet hebben gestaan waarachter

die [A] en [verdachte] en [C] en [D] en [E] zich bevonden en

- vervolgens die [E] met een vuurwapen naar de kluis hebben meegenomen en

- vervolgens tegen die [E] hebben gezegd: "je liegt, ik ga schieten, doe open", terwijl zij een vuurwapen op die [E] gericht hebben gehouden;

tot het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 juni 2008 tot en met 13 september 2008 te Den Haag opzettelijk inlichtingen heeft verschaft door:

- informatie te verstrekken over de openings- en sluitingstijden van de

supermarkt en

- te vertellen hoeveel medewerkers in dienst waren en

- te vertellen waar de kluis stond;

2. subsidiair

[N] op 08 juli 2008 te Rijswijk tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag toebehorende aan supermarkt Aldi vestiging Herenstraat te Rijswijk, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [F] en [verdachte] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat [N] en zijn mededader:

- die [verdachte] een harde duw hebben gegeven en

- vervolgens een mes in de nek van die [F] hebben geduwd en

- vervolgens met die [F] naar het kantoor van voornoemde Aldi

zijn gegaan, terwijl zij voornoemd mes tegen de nek van die [F] hebben gehouden en

- vervolgens tegen die [F] en [verdachte] hebben gezegd dat ze op hun knieën moesten gaan zitten met het hoofd naar de grond, en

- vervolgens de polsen van die [F] en [verdachte] met tiewraps voorlangs hebben vastgebonden en

- vervolgens tegen die [F] en [verdachte] hebben gezegd dat ze op hun zij moesten gaan liggen met hun gezicht afgewend en

- vervolgens onder bedreiging van voornoemd mes die [F] hebben meegenomen naar de kluis en

- vervolgens tegen die [F] en [verdachte] hebben gezegd: "Doe geen gekke dingen, wij weten jullie te vinden" en " Niet bewegen, anders maak ik jullie af"

tot het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 juni 2008 tot en met 08 juli 2008 te Den Haag opzettelijk inlichtingen heeft verschaft door

- informatie te verstrekken over de openings- en sluitingstijden van de

supermarkt en

- te vertellen hoeveel medewerkers in dienst waren en

- te vertellen waar de kluis stond.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat niet is gebleken van omstandigheden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De straf/maatregel

6.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt vrijgesproken van het hem onder 2 primair en 3 ten laste gelegde feit zal worden vrijgesproken en dat verdachte ter zake van het hem onder 1 primair en 2 subsidiair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

6.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte slechts voor het hem onder 1 subsidiair ten laste gelegde feit kan worden veroordeeld. De verdediging acht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest van verdachte, met daaraan gekoppeld een voorwaardelijke gevangenisstraf en daarnaast een werkstrraf, passend en geboden.

6.3. Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich als medeplichtige binnen een kort tijdsbestek schuldig gemaakt aan twee overvallen op de vestiging van de Aldi in Rijswijk, waar hij zelf werkzaam was. Daarbij hebben zijn medeverdachten met bivakmutsen en onder bedreiging van een vuurwapen en een mes het personeel bijeengedreven, hen gefouilleerd en gedwongen hun telefoons in te leveren. Voorts werd telkens een medewerker gedwongen de kluis te openen. Verdachte heeft ten behoeve van deze overvallen zijn medeverdachten voorzien van de benodigde informatie.

Het behoeft geen betoog dat dergelijke meedogenloze daden grote afkeuring verdienen. Het is onvoorstelbaar dat verdachte en zijn medeverdachten in het geheel niet hebben stilgestaan bij de gevolgen die deze overvallen zouden hebben voor de slachtoffers, nota bene de collega’s van verdachte. Zij zagen zich op klaarlichte dag geconfronteerd met gewapende en gemaskerde mannen, die er binnen korte tijd met de inhoud van de kluis vandoor gingen. Het spreekt voor zich dat hen veel angst is aangejaagd en dat dit een bijzonder traumatische ervaring is geweest. In een schriftelijke slachtofferverklaring is door een slachtoffer indringend aangegeven welke invloed dit op haar leven heeft gehad. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van misdrijven als de onderhavige hiervan nog lange tijd nadelige, psychische gevolgen kunnen ondervinden. Voorts is van belang dat er op het moment van de overvallen ook klanten in de winkel waren. Delicten als de onderhavige dragen ook daarom in hoge mate bij tot de in de maatschappij levende gevoelens van onveiligheid.

De rechtbank heeft acht geslagen op het verdachte betreffend Uittreksel Justitieel Documentatieregister d.d. 17 december 2008, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met justitie in contact is gekomen.

Voorts heeft de rechtbank acht geslagen op het rapport van de Reclassering Nederland, Regio Den Haag, d.d. 3 maart 2009 omtrent verdachte waarin is opgenomen dat verdachte de ernst van wat hem ten laste gelegd wordt, goed lijkt in te zien. Verdachte maakt een vriendelijke en rustige indruk en komt wat onzeker en goedgelovig over. De reclassering acht begeleiding van de reclassering niet noodzakelijk.

De rechtbank houdt bij de strafmaat rekening met de ernst van de in een kort tijdsbestek gepleegde feiten. Met dergelijke feiten dient streng te worden afgerekend. De rechtbank houdt in het voordeel van verdachte rekening met het feit dat het aandeel van verdachte bij beide overvallen beperkt is gebleven tot medeplichtigheid en dat hij enkele dagen na zijn aanhouding openheid omtrent de overvallen heeft gegeven. De rechtbank acht gelet op het voorgaande een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, passend en geboden. Het voorwaardelijk deel van de op te leggen gevangenisstraf heeft als doel verdachte er in de toekomst van te weerhouden zich schuldig te maken aan nieuwe strafbare feiten.

7. De inbeslaggenomen goederen

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage aan dit vonnis is gehecht) onder 1 en 2 genummerde voorwerpen zullen worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich niet uitgelaten over het beslag.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

Op grond van het onderzoek ter terechtzitting kan met betrekking tot de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen geen persoon als rechthebbende worden aangemerkt.

De rechtbank zal daarom de bewaring van deze voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende gelasten.

8. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

-14a, 14b, 14c, 48, 57, 310, 312 van het Wetboek van Strafrecht;

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij gewijzigde dagvaarding onder 1 primair, 2 primair en 3 tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij gewijzigde dagvaarding onder 1 subsidiair en 2 subsidiair tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 subsidiair en 2 subsidiair:

medeplichtigheid aan diefstal door twee of meer verenigde personen, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op: 15 december 2008,

in voorlopige hechtenis gesteld op: 18 december 2008,

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 10 maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit

gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen.

Dit vonnis is gewezen door

mrs. Y.J. Wijnnobel-Van Erp, voorzitter,

I.K. Spros en M.M. Meijers, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. Durieux, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juni 2009.

Mr. Meijers is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt –tenzij anders vermeld– bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL 1506/2008/22826 van politie Haaglanden/Hollands Midden, Bureau Bovenregionale Recherche, BRT, in het onderzoek Branche;

2 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor van aangever [F], blz. 35, 2e alinea en proces-verbaal van aangifte [verdachte],blz. 40, 2e alinea;

3 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor aangever [F], blz. 35, 3e alinea;

4 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor aangever [F], blz. 35, 5e alinea;

5 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor aangever [F], blz. 36, 3e alinea;

6 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor aangever [F], blz. 36, 3e alinea;

7 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van aangifte [verdachte],

blz. 40, 7e alinea en blz. 41, 1e alinea;

8 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor aangever [F], blz. 36, 3e alinea;

9 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor aangever [F], blz. 36, 5e en 6e alinea;

10 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor aangever [F], blz. 36, 7e alinea;

11 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van aangifte [verdachte],

blz. 41, 6e alinea;

12 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van bevindingen,

blz. 136;

13 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], blz. 428, 3e alinea;

14 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], blz. 428, 4e alinea;

15 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], blz. 428, 6e alinea;

16 Dossier Branche I, zaak Aldi Rijswijk 8 juli 2008, proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], blz. 428, 7e en 8e alinea;

17 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 28 mei 2009;

18 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [C], blz. 263, 2e alinea;

19 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [C], blz. 263, 2e alinea;

20 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [C], blz. 263, 3e alinea en getuige [E], blz. 276, 4e alinea;

21 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [E], blz. 276, 4e alinea en verhoor getuige [D], blz. 272 eerste alinea;

22 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [E], blz. 276, 4e alinea;

23 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [E], blz. 276, 5e alinea;

24 Dossier Branche I, Deel 1, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van aangifte [verdachte], blz. 48;

25 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [D], blz. 272 eerste alinea;

26 Dossier Branche I, Deel 1, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van aangifte [verdachte], blz. 48;

27 Dossier Branche I, Deel 1, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van aangifte [A], blz. 43;

28 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [E], blz. 276, 8e alinea.;

29 Dossier Branche I, Deel 2, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van verhoor getuige [E], blz. 276, 7e alinea;

30 Dossier Branche I, Deel 1, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van bevindingen, blz. 104;

31 Dossier Branche I, Deel 1, zaak Aldi Rijswijk 13 september 2008, proces-verbaal van bevindingen, blz. 101;

32 verklaring van verdachte, proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 28 mei 2008