Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BH6511

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-02-2009
Datum publicatie
19-03-2009
Zaaknummer
AWB 08/4778 PARKBL
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Naheffingsaanslag parkeerbelasting onbevoegd opgelegd. Bevoegdheid niet gemandateerd aan de parkeercontroleurs van [onderneming] B.V. Beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2009/649
FutD 2009-0632
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 08/4778 PARKBL

Uitspraakdatum: 13 februari 2009

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[X], wonende te [Z], eiser,

en

de heffingsambtenaar [te P], verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 6 juni 2008 op het bezwaar van eiser tegen de aan eiser opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting (aanslagnummer [nummer]).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 februari 2009.

Eiser is daar in persoon verschenen. Namens verweerder zijn verschenen [A] en [B], medewerkers van [onderneming] te [plaats].

1 Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de naheffingsaanslag en bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

- gelast dat de gemeente Noordwijk het door eiser betaalde griffierecht ten bedrage van € 39 aan hem vergoedt.

2 Gronden

2.1. Op 20 mei 2008 om 16.51 uur stond de auto van eiser, met kenteken [kenteken], geparkeerd op een parkeerplaats aan de Oude Zeeweg te Noordwijk ter hoogte van de nummers 51 t/m 63 en 60 t/m 88. Deze locatie is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk aangewezen als een parkeerplaats waar op die dag en dat tijdstip tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd.

2.2. Tijdens een controle op de voormelde datum en voormeld tijdstip heeft een parkeercontroleur geconstateerd dat er in het voertuig geen geldig parkeerkaartje aanwezig was. Naar aanleiding hiervan is aan eiser een naheffingsaanslag opgelegd van € 50,50, bestaande uit € 1,50 aan parkeerbelasting en € 49,- aan kosten ter zake van het opleggen van de aanslag.

2.3. De rechtbank dient ambtshalve te beoordelen of de aan eiser opgelegde naheffingsaanslag door een daartoe bevoegd persoon is opgelegd.

2.4. Op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, bevoegd om een naheffingsaanslag parkeerbelasting op te leggen.

2.5. De onderhavige naheffingsaanslag is opgelegd door een parkeercontroleur. Uit het door verweerder overgelegde aanwijzingsbesluit van 25 februari 2003 blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk de parkeercontroleurs van Parkeer Groep Nederland B.V. heeft aangewezen als gemeenteambtenaren die in de plaats treden van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, voor de uitreiking van naheffingsaanslagen parkeerbelasting ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990. Anders dan verweerder heeft aangenomen, is de bevoegdheid tot het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting niet gemandateerd aan de parkeercontroleurs van Parkeer Groep Nederland B.V. Artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet ziet immers niet op de heffing van gemeentelijke belastingen maar op de invordering daarvan.

2.6. Nu de aan eiser opgelegde naheffingsaanslag niet door een daartoe bevoegd persoon is opgelegd, dient het beroep gegrond te worden verklaard en dienen de uitspraak op bezwaar en de naheffingsaanslag te worden vernietigd. Hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd behoeft geen bespreking.

2.7. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling, omdat niet van voor vergoeding in aanmerking komende kosten is gebleken.

Deze uitspraak is gedaan op 13 februari 2009 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. T. van Rij, in tegenwoordigheid van M. van Vlodrop, griffier.

Afschrift aangetekend

verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage (belastingkamer), Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.