Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3294

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
24-10-2008
Datum publicatie
04-11-2008
Zaaknummer
09/755104-05; 09/862517-07 (ttz. gev)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte is door medeverdachte [verdachte 1] (zie LJN BG1998) benaderd om penningmeester te worden van Stichting [B]. Deze stichting had tot doel gelden te genereren ten behoeve van de gehandicaptenzorg. Verdachte heeft vervolgens op verzoek van [verdachte 1], die bij de oprichting van de stichting was betrokken, in zijn hoedanigheid als penningmeester van de stichting regelmatig stukken die door [verdachte 1] aan hem werden voorgelegd (mede)ondertekend. Deze stukken hadden betrekking op de verkrijging van geldleningen onder rijksgarantie van het Ministerie van VWS. De inleidende dagvaarding II is ten aanzien van het onderdeel van de beschrijving van de verweten gedraging 'althans redelijkerwijs moest vermoeden' innerlijk tegenstrijdig en in zoverre nietig. Niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het bij dagvaarding I en II tenlastegelegde (dagvaarding I: valsheidsdelicten en opichtingsdelicten en dagvaarding II: gewoontewitwassen) heeft begaan. Vrijspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummers 09/755104-05; 09/862517-07 (ttz gev.)

's-Gravenhage, 24 oktober 2008

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaken van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte 4],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1946,

adres: [adres].

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 6 tot en met 10 oktober 2008, 1 maart 2007 en 3 maart 2006.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. E.H. Bokhorst, advocaat te Veenendaal, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

De officier van justitie, mr. E.I. Schuijer, heeft gevorderd dat verdachte terzake van het hem bij (gewijzigde) dagvaarding met parketnummer 09/755104-05 (dagvaarding I) onder 3. tenlastegelegde wordt vrijgesproken en dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding I onder 1. cumulatief/eerste alternatief, 1. cumulatief/tweede alternatief en 2., en bij dagvaarding met parketnummer 09/862517-07 (dagvaarding II) tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht

De tenlastelegging.

In de op 1 maart 2007 aangepaste omschrijving van de tenlastelegging met parketnummer 09/755104-05 is aan de verdachte tenlastegelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks

a) de periode van 21 juni 2001 tot en met 15 juli 2002 en/of

b) de periode van 21 juni 2001 tot en met 6 november 2002 en/of

c) de periode van 21 juni 2001 tot en met 12 december 2002 en/of

d) de periode van 21 juni 2001 tot en met 17 december 2002 en/of

e) de periode van 21 juni 2001 tot en met 21 januari 2002 en/of

f) de periode van 21 juni 2001 tot en met 21 januari 2002 en/of

g) 8 april 2003

althans in of omstreeks de periode van 21 juni 2001 tot en met 24 oktober

2005 te [P1] en/of [P6] en/of [P2] en/of elders in Nederland

(telkens) tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meerdere:

- aanvra(a)g(en) voor het verstrekken van leningen en/of

- verzoek(en) tot het afgeven van rijksgarantie(s) en/of

- geldleningsovereenkomst(en) en/of

- brief en/of brieven (minuut) en/of

- akte(n) van borgstelling en/of

- schuldbekentenis(sen)

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst en/of heeft laten opmaken

en/of vervalsen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

(telkens) valselijk - immers opzettelijk in strijd met de waarheid -

a) (inzake leningnummer [nummer] (BNG-nummer 94740) ten bedrage van

1.681.709 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 238)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 72), gedateerd 24 juni 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse Gemeenten een bedrag van1.681.709 euro leent onder de voorwaarde dat deze lening door de Staat der

Nederlanden zal worden gegarandeerd met betrekking tot de verplichtingen die

uit de overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de betaling van rente en

aflossing en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste)

handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van

dat/die geschrift(en)) en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-3), gedateerd 1 juli 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de BNG

wegens een lening van 1.681.709 euro en/of dat geschrift heeft voorzien van

een (valse/vervalste) handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de

juistheidvan de inhoud van dat/die geschrift(en)) en/of

b) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 95539) ten bedrage van

1.693.425 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 239)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 66), gedateerd 19 en 20 september

2002, opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting

[B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse Gemeenten een bedrag van

1.693.425 euro leent onder de voorwaarde dat deze lening door de Staat der

Nederlanden zal worden gegarandeerd met betrekking tot de verplichtingen dieuit de overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de betaling van rente en

aflossing en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste)

handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van

dat/die geschrift(en)) en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-8), gedateerd 20 september 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de BNG

wegens een lening van 1.693.425 euro en/of dat geschrift heeft voorzien van

een (valse/vervalste) handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid

van de inhoud van dat/die geschrift(en)) en/of

c) (inzake leningnummer 40.0095913/20029 (BNG nummer 95913) ten bedrage van

4.242.500 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 240)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 55), gedateerd 14 november 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse Gemeenten een bedrag van 4.242.500 euro leent onder de voorwaarde dat deze lening door de Staat der Nederlanden

zal worden gegarandeerd met betrekking tot de verplichtingen die uit de

overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de betaling van rente en aflossing

en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste) handtekening(en)(zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van dat/die

geschrift(en)) en/of

- in een brief (doc 51), gedateerd 18 november 2002, opgenomen/ingevuld en/of

doen laten invullen/opnemen dat de overeenkomst van geldlening door Stichting

[B] ([verdachte 6]) wordt toegezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport ([verdachte 3]) met het verzoek de overeenkomst in behandeling te

nemen en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste)

handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van

dat/die geschrift(en)) en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-10), gedateerd 14 november 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de BNG

wegens een lening van 4.242.500 euro en/of dat geschrift heeft voorzien van

een (valse/vervalste) handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid

van de inhoud van dat/die geschrift(en)) en/of

d) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 96005) ten bedrage van

4.838.835 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 241)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 43), gedateerd 3 december 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse Gemeenten een bedrag van 4.838.825

euro leent onder de voorwaarde dat deze lening door de Staat der Nederlanden

zal worden gegarandeerd met betrekking tot de verplichtingen die uit de

overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de betaling van rente en aflossing

en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste) handtekening(en)

(zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van dat/die

geschrift(en)) en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-12), gedateerd 6 december 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de BNG

wegens een lening van 4.838.825 euro en/of dat geschrift heeft voorzien van

een (valse/vervalste) handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid

van de inhoud van dat/die geschrift(en)) en/of

e) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 96074) ten bedrage van

5.665.000 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 242)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 30), gedateerd 16 en 20 december

2002, opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting

[B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse Gemeenten een bedrag van

5.665.000 euro leent onder de voorwaarde dat deze lening door de Staat der Nederlanden zal worden gegarandeerd met betrekking tot de verplichtingen die

uit de overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de betaling van rente en

aflossing en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste)

handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van

dat/die geschrift(en)) en/of

- in een brief (bij doc 242), gedateerd 7 december 2002, opgenomen/ingevuld

en/of doen laten invullen/opnemen dat de overeenkomst van geldlening door

Stichting [B] ([verdachte]) wordt toegezonden aan het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport ([verdachte 3]) met het verzoek de overeenkomst

in behandeling te nemen en/of dat geschrift heeft voorzien van een

(valse/vervalste) handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid van

de inhoud van dat/die geschrift(en)) en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-15), gedateerd 20 december 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte 6] en [verdachte]) verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de BNG

wegens een lening van 5.665.000 euro en/of dat geschrift heeft voorzien van

een (valse/vervalste) handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid

van de inhoud van dat/die geschrift(en)) en/of

f) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 96176) ten bedrage van3.800.000 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 243)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 19), gedateerd 20 december 2002,

opgenomen/ingevuld en/of doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B]

([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse Gemeenten een bedrag van 3.800.000

euro leent onder de voorwaarde dat deze lening door de Staat der Nederlanden

zal worden gegarandeerd met betrekking tot de verplichtingen die uit de

overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de betaling van rente en aflossing

en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste) handtekening(en)

(zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van dat/die

geschrift(en)) en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-17), zonder datum, opgenomen/ingevuld en/of

doen laten invullen/opnemen dat Stichting [B] ([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart

wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de BNG wegens een lening van 3.800.000

euro en/of dat geschrift heeft voorzien van een (valse/vervalste)

handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud van

dat/die geschrift(en)) en/of

g) (inzake alle leningnummers)

- in een brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ([verdachte 3]) (doc 83), gedateerd 8 april 2003, opgenomen/ingevuld en/of doen lateninvullen/opnemen dat Stichting [B] ([verdachte]) diverse semi-murale en

transmurale huisvestingsprojecten voor verstandelijk gehandicapten heeft die

middels een afgegeven verklaring gefinancierd zijn met een staatsgarantie,

waarvan een specificatie wordt gegeven en/of dat geschrift heeft voorzien van

een (valse/vervalste) handtekening(en) (zulks ter bevestiging van de juistheid

van de inhoud van dat/die geschrift(en))

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks

a) de periode van 21 juni 2001 tot en met 15 juli 2002 en/of

b) de periode van 21 juni 2001 tot en met 6 november 2002 en/of

c) de periode van 21 juni 2001 tot en met 12 december 2002 en/of

d) de periode van 21 juni 2001 tot en met 17 december 2002 en/of

e) de periode van 21 juni 2001 tot en met 21 januari 2002 en/of

f) de periode van 21 juni 2001 tot en met 21 januari 2002 en/of

g) 8 april 2003

althans in of omstreeks de periode van 21 juni 2001 tot en met 24 oktober 2005

te [P1] en/of [P2] en/of elders in Nederland

(telkens) tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt (van)

een of meer vals(e) en/of vervalst(e)

- aanvra(a)g(en) voor het verstrekken van leningen en/of

- verzoek(en) tot het afgeven van rijksgarantie(s) en/of

- geldleningsovereenkomst(en) en/of

- brief en/of brieven (minuut) en/of

- akte(n) van borgstelling(en) en/of

- schuldbekentenis(en)

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,bestaande dat gebruikmaken hierin dat dat/die overeenkomst (en) en/of

geschrift(en) is/zijn overlegd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport en/of de Bank

Nederlandse Gemeenten en/of het Ministerie van Financiën en/of de Directie

Gehandicaptenbeleid van het ministerie van VWS en/of (een) andere (financiële)

instelling

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

a) (inzake leningnummer [nummer] (BNG-nummer 94740) ten bedrage van

1.681.709 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 238)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 72), gedateerd 24 juni 2002, stond

vermeld dat Stichting [B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse

Gemeenten een bedrag van 1.681.709 euro leent onder de voorwaarde dat deze

lening door de Staat der Nederlanden zal worden gegarandeerd met betrekking

tot de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de

betaling van rente en aflossing en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-3), gedateerd 1 juli 2002, stond vermeld

dat Stichting [B] ([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk schuldig

te zijn aan de BNG wegens een lening van 1.681.709 euro en/of

b) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 95539) ten bedrage van

1.693.425 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 239)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 66), gedateerd 19 en 20 september

2002, stond vermeld dat Stichting [B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank

Nederlandse Gemeenten een bedrag van 1.693.425 euro leent onder de voorwaarde

dat deze lening door de Staat der Nederlanden zal worden gegarandeerd met

betrekking tot de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien ten

aanzien van de betaling van rente en aflossing en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-8), gedateerd 20 september 2002, stond

vermeld dat Stichting [B] ([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk

schuldig te zijn aan de BNG wegens een lening van 1.693.425 euro en/of

c) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 95913) ten bedrage van

4.242.500 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 240)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 55), gedateerd 14 november 2002,

stond vermeld dat Stichting [B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse

Gemeenten een bedrag van 4.242.500 euro leent onder de voorwaarde dat deze

lening door de Staat der Nederlanden zal worden gegarandeerd met betrekking

tot de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien ten aanzien van debetaling van rente en aflossing en/of

- in een brief (doc 51), gedateerd 18 november 2002, stond vermeld dat de

overeenkomst van geldlening door Stichting [B] ([verdachte 6]) wordt toegezonden

aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ([verdachte 3]) met het

verzoek de overeenkomst in behandeling te nemen en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-10), gedateerd 14 november 2002, stond

vermeld dat Stichting [B] ([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk

schuldig te zijn aan de BNG wegens een lening van 4.242.500 euro en/of

d) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 96005) ten bedrage van

4.838.835 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 241)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 43), gedateerd 3 december 2002,

stond vermeld dat Stichting [B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank Nederlandse

Gemeenten een bedrag van 4.838.825 euro leent onder de voorwaarde dat deze

lening door de Staat der Nederlanden zal worden gegarandeerd met betrekking

tot de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de

betaling van rente en aflossing en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-12), gedateerd 6 december 2002, stond

vermeld dat Stichting [B] ([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk

schuldig te zijn aan de BNG wegens een lening van 4.838.825 euro en/of

e) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 96074) ten bedrage van

5.665.000 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 242)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 30), gedateerd 16 en 20 december

2002, stond vermeld dat Stichting [B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank

Nederlandse Gemeenten een bedrag van 5.665.000 euro leent onder de voorwaarde

dat deze lening door de Staat der Nederlanden zal worden gegarandeerd met

betrekking tot de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien ten

aanzien van de betaling van rente en aflossing en/of

- in een brief (bij doc 242), gedateerd 7 december 2002, stond vermeld dat de

overeenkomst van geldlening door Stichting [B] ([verdachte]) wordt toegezonden

aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ([verdachte 3]) met het

verzoek de overeenkomst in behandeling te nemen en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-15), gedateerd 20 december 2002, stond

vermeld dat Stichting [B] verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn aan

de BNG wegens een lening van 5.665.000 euro en/of

f) (inzake leningnummer [nummer] (BNG nummer 96176) ten bedrage van

3.800.000 euro aangevraagd door Stichting [B], doc 243)

- in een overeenkomst van geldlening (doc 19), gedateerd 20 december 2002,

stond vermeld dat Stichting [B] ([verdachte 6] en [verdachte]) bij de Bank NederlandseGemeenten een bedrag van 3.800.000 euro leent onder de voorwaarde dat deze

lening door de Staat der Nederlanden zal worden gegarandeerd met betrekking

tot de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien ten aanzien van de

betaling van rente en aflossing en/of

- in een schuldbekentenis (doc 253-17), zonder datum, stond vermeld dat

Stichting [B] ([verdachte] en [verdachte 6]) verklaart wel en deugdelijk schuldig te

zijn aan de BNG wegens een lening van 3.800.000 euro en/of

g) (inzake alle leningnummers)

- in een brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ([verdachte 3]) (doc 83), gedateerd 8 april 2003, stond vermeld dat Stichting [B]

([verdachte]) diverse semi-murale en transmurale huisvestingsprojecten voor

verstandelijk gehandicapten heeft die middels een afgegeven verklaring

gefinancierd zijn met een staatsgarantie, waarvan een specificatie wordt

gegeven

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 juni 2001

tot en met 24 oktober 2005 te [P1] en/of [P6] en/of [P2] en/of

elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans

alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens),

met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

(telkens) door gebruik te maken van (valse/vervalste) aanvra(a)g(en) voor het

verstrekken van leningen en/of verzoek(en) tot het afgeven van

rijksgarantie(s) en/of

geldleningsovereenkomst(en) en/of brief en/of brieven (minuut) en/of akte(n)

van borgstelling en/of schuldbekentenis(sen),

en/of doordat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), het deden voorkomen dat

- de Stichting [B] (Transmurale en Semimurale Voorzieningen) eigenaar was

van, althans gerechtigd was tot het bezwaren van onroerend goed van (een)

zorginstelling(en) en/of

- de Stichting [B] (Transmurale en Semimurale Voorzieningen) projecten zoufinancieren in de gezondheidszorg waarvoor een rijksgarantie kon worden

afgegeven,

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de Bank

Nederlandse Gemeenten en/of het Ministerie van Financiën en/of de Directie

Gehandicaptenbeleid van het ministerie van VWS en/of (een) andere

(financiële) instelling heeft bewogen tot het verstrekken van leningen onder

rijksgarantie en/of heeft opgelicht

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- (een) verzoek(en) tot het verstrekken van leningen onder rijksgarantie

gedaan, waarbij onjuiste gegevens werden opgegeven (waaronder de eigendom van

de voorzieningen en/of de bestemming van de te verstrekken gelden) en/of

- valse stukken overlegd (waaronder (een) (geantedateerde) aanvra(a)g(en)

voor het verstrekken van leningen en/of verzoek(en) tot het afgeven van

rijksgarantie(s) en/of geldleningsovereenkomst(en) en/of brief en/of brieven

(minuut) en/of akte(n) van borgstelling en/of schuldbekentenis(sen) en/of eenof meer ander(e) stuk(ken) en/of geschrift(en)) en/of

- door misbruik /gebruik/omkoping van (natuurlijke)contactpersonen binnen de

organisatie de administratieve procedure voor het verstrekken van leningen

niet gevolgd en/of (een) dossier(s) bij het Ministerie van Volksgezondheid

niet gecompleteerd met de aanvra(a)g(en) voor het verstrekken van leningen

en/of de gunningsbrief en/of gunningsbrieven en/of de hypotheekakte(n) en/of

de nota('s) van aflossing en/of de aanvra(a)g(en) niet gedaan en afgewikkeld

conform de voorgeschreven procedure(s) en/of

- (een) Stichting [B] opgericht, die uitsluitend diende als dekmantel voor

het verwerven van de onder rijksgarantie verstrekte leningen en/of die in

strijd handelde met de doelstelling(en) in artikel 2 van de oprichtingsakte

en/of een bankrekeningnummer behorend bij deze Stichting geopend

(67.47.49.219), dat nooit andere inkomsten heeft gekend dan de gelden van de

onder rijksgarantie verstrekte leningen (o.a. doc 172, 188) en/of

- de onder rijksgarantie verstrekte geldlening(en) niet heeft gebruikt voor de

doelstelling(en) in de zorgsector, waarvoor de gelden verstrekt zijn/worden

en/of bestemd zijn waardoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de Bank Nederlandse Gemeenten en/of het Ministerie van Financiën en/of de Directie Gehandicaptenbeleid van het ministerie van VWS

(telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 21 juni 2001 tot en met 24 oktober 2005 te

[P1] en/of [P6] en/of [P2] en/of elders in Nederland, (als

bestuurder en/of oprichter) heeft deelgenomen aan een organisatie bestaande

uit de (rechts)personen:

- [verdachte 1] en/of

- [verdachte 3] en/of

- [verdachte 2] en/of

- [verdachte 5] en/of

- [verdachte 6] en/of

- Stichting [B] (Transmurale en Semimurale Voorzieningen) en/of- (Stichting) [C] Holding [...] (BV) en/of

- (Beheer- en Exploitatiemaatschappij) [D] BV en/of

- een of meer ander(e) (rechts)perso(o)n(en),

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- het valselijk opmaken of vervalsen van geschriften die bestemd zijn om tot

bewijs van enig feit te dienen, met het oogmerk die als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken (artikel 225 lid 1 Wetboek van

Strafrecht) en/of

- het opzettelijk gebruik maken van valse of vervalste geschriften als ware

die echt en onvervalst (artikel 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht) en/of

- het door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid,

hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van

verdichtsels, bewegen van iemand tot afgifte van een goed, het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, het

aangaan van een schuld en/of het tenietdoen van een inschuld met het oogmerk

om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen (artikel 326 Wetboek van

Strafrecht) en/of

- van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de

vervreemding of de verplaatsing verbergen of verhullen, dan wel verbergen ofverhullen wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft dan

wel een voorwerp verwerven, voorhanden hebben, overdragen of omzetten of

ervan gebruikmaken, terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of

middellijk afkomstig is uit enig misdrijf

(artikel 420 bis Wetboek van Strafrecht);

In de tenlastelegging met parketnummer 09/862517-07 is aan verdachte tenlastegelegd dat

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 juni 2001

tot en met 24 oktober 2005 te [P1] en/of [P6] en/of [P2] en/of

elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans

alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers

heeft hij, verdachte, (telkens) van een voorwerp, te weten (telkens) een of

meer geldbedrag(en),

a) ter hoogte van 21.921.459,48 euro en/of 20.239.759,-- euro en/of

b) ter hoogte van 377.500,-- euro (doc 579) en/of

c) ter hoogte van 200.000,-- euro (doc 580) en/of

althans enig geldbedrag afkomstig uit fraude gepleegd ten laste van het

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de Bank Nederlandse

Gemeenten

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of

verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans heeft hij verborgen en/of

verhuld wie de rechthebbende op dat/die geldbedrag(en) was of wie dat/die

geldbedrag(en) voorhanden had, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest

vermoeden, dat dat/die bedrag(en) - onmiddellijk of middelijk - afkomstig

was/waren uit het misdrijf;

art 420(qua)ter Wetboek van Strafrecht

art 420ter Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht.

Geldigheid inleidende dagvaarding

Dagvaarding II

De rechtbank overweegt ambtshalve het volgende.

Ten laste is gelegd dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen, mitsdien aan een feit waartoe opzet is vereist. Dit feit zou, blijkens de bewoordingen van de tenlastelegging, door verdachte zijn begaan, ten aanzien van de vermelde geldbedragen, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat de geldbedragen van misdrijf afkomstig waren.

De subsidiaire vermelding dat verdachte, zo hij van de criminele herkomst van de gelden niet wist, hij die criminele herkomst van de gelden toch had moeten vermoeden, duidt op culpoos gedrag en niet op opzet. Zelf als zou komen vast te staan dat verdachte dit vermoeden redelijkerwijs had moeten bekomen, kan dit dan ook niet leiden tot de tenlastgelegde kwalificatie. Ten aanzien van het onderdeel van de beschrijving van de verweten gedraging 'althans redelijkerwijs moest vermoeden' is de tenlastelegging dan ook innerlijk tegenstrijdig. In zoverre is de dagvaarding nietig.

Vrijspraak.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding I onder 3 wordt vrijgesproken.

De rechtbank acht, met de officier van justitie, dit feit op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de in dagvaarding I onder 1 verweten valsheidsdelicten en onder 2 verweten oplichtingsdelicten overweegt de rechtbank het volgende.

Uit het dossier en onderzoek ter terechtzitting is van het volgende gebleken.

Verdachte is door medeverdachte [verdachte 1] benaderd om penningmeester te worden van Stichting [B]. Deze stichting had tot doel gelden te genereren ten behoeve van de gehandicaptenzorg. Verdachte heeft vervolgens op verzoek van [verdachte 1], die bij de oprichting van de stichting was betrokken, in zijn hoedanigheid als penningmeester van de stichting regelmatig stukken die door [verdachte 1] aan hem werden voorgelegd (mede)ondertekend. Deze stukken hadden betrekking hebbende op de verkrijging van geldleningen onder rijksgarantie van het Ministerie van VWS, zulks in het kader van de doelstelling van [B]. Uit deze omstandigheid kan niet worden afgeleid dat verdachte wetenschap had, ook niet in de zin van voorwaardelijk opzet, van de aan deze handelingen ten grondslag liggende valsheid. Voorts is niet komen vast te staan dat verdachte willens en wetens betrokken is geweest bij de doorboeking van de aan [B] ter beschikking gestelde gelden aan niet zorggerelateerde ondernemingen. Ten aanzien van de valsheidsdelicten zal verdachte derhalve worden vrijgesproken

Uit het voorgaande vloeit voort dat niet is komen vast te staan dat verdachte zich aan oplichting heeft schuldig gemaakt nu van opzet op de misleidende aard van de tenlastegelegde oplichtingsmiddelen niet is gebleken. Ook van de oplichtingsdelicten zal verdachte mitsdien worden vrijgesproken.

Dagvaarding II

De rechtbank overweegt ten aanzien van het tenlastegelegde gewoontewitwassen het volgende.

Uit voorgaande overwegingen vloeit voort dat verdachte geen opzet op frauduleuze herkomst had van de geldbedragen die aan de Stichting [B] ter beschikking waren gesteld. Van opzettelijke betrokkenheid van verdachte bij de op de verkrijging door [B] volgende handelingen met betrekking tot de geldbedragen is niet gebleken. Verdachte zal derhalve worden vrijgesproken van het tenlastegelegde medeplegen van gewoontewitwassen van de onder a vermelde bedragen.

Onder b en c zijn bedragen aangeduid die door de onderneming van verdachte, [M] Advies b.v, krachtens overeenkomsten van geldlening zijn verkregen van [D] b.v.. In het 2e verhoor van verdachte, d.d. 26 oktober 2005, doc. 577, erkent verdachte dat hij wist dat de door [D] b.v. aan [M] Advies b.v. geleende bedragen afkomstig waren van [B]. Weliswaar heeft verdachte ter zitting alsnog ontkend dat hij deze wetenschap bezat, maar bij gebreke van enig overtuigend argument waarom verdachte dat dan bij de recherche anders heeft verklaard, gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte destijds die wetenschap omtrent de herkomst inderdaad bezat.

Niettemin is daarmee niet vastgesteld dat verdachte er tevens mee bekend was dat de verkrijging door [D] b.v. van de gelden als een frauduleuze handeling moest worden aangemerkt. Dat de door [B] verkregen gelden zorggerelateerd waren en uitlening van bedragen via [D] b.v. aan [M] b.v. niet als een zorggerelateerde bestemming kan worden aangemerkt, brengt op zichzelf nog niet mee dat reeds daardoor de verkrijging door verdachte als verkrijging van door misdrijf verkregen geld betrof. Verdachte zal dan ook van dit onderdeel van het ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Beslissing.

De rechtbank

verklaart de inleidende dagvaarding II, voor zover deze ziet op de woorden "althans redelijkerwijs moest vermoeden" nietig;

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding I, en II tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

heft op het opgeschorte bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. P.A.M. Hoek, voorzitter,

E.F. Brinkman en H.J.M. Smid-Verhage, rechters,

in tegenwoordigheid van V.R.G.D. Boel, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 oktober 2008.