Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BF3795

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
21-07-2008
Datum publicatie
30-09-2008
Zaaknummer
KG RK 08-1220
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verzoek tot leggen conservatoir beslag ten laste van notaris op kwaliteitsrekening afgewezen. Verhaal op het geldbedrag dat op deze rekening staat zal niet mogelijk zijn omdat dit niet tot het vermogen van de notaris behoort.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

Beschikking van 21 juli 2008 op het verzoekschrift met rekestnummer KG RK 08/1220 van:

[verzoeker] en [verzoekster],

beiden wonende te [plaats], gemeente [gemeente],

verzoeker,

procureur mr. P.C.M. van Schijndel,

advocaat mr. E.H.J. Slager te Amsterdam,

tegen:

de maatschap [...] Notarissen & Advocaten,

met name mr. drs. [notaris] (notaris),

zaakdoende te [plaats], gemeente [gemeente],

gerekwestreerde.

1. Het verzoek

1.1. Het op 16 juli 2008 ingekomen verzoekschrift strekt - zakelijk en verkort weergegeven - tot het verlenen van verlof om, ter verzekering van het verhaal van de vordering van verzoekers op gerekwestreerde ter hoogte van € 850.000,--, primair conservatoir beslag te leggen onder de bank op de kwaliteitsrekening van gerekwestreerde en subsidiair conservatoir beslag te leggen onder gerekwestreerde op alle gelden, geldswaarden en/of goederen die gerekwestreerde van verzoekers onder zich heeft en/of zal verkrijgen en/of aan hen schuldig zal worden.

1.2. Verzoekers hebben aan dit verzoek - zakelijk en verkort weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd. Zij hebben op 3 januari 2008 een perceel tuinland verkocht tegen een koopsom van € 3.500.000,--, exclusief omzetbelasting van € 665.000,--. De levering heeft plaatsgevonden op 11 juni 2008 ten overstaan van gerekwestreerde. De koper heeft zowel de koopsom als de omzetbelasting voldaan op de kwaliteitsrekening van gerekwestreerde. De koopsom is op verzoek van verzoekers door gerekwestreerde aan een bank betaald. Tot op heden weigert gerekwestreerde echter het bedrag van € 665.000,-- door te storten naar verzoekers, vermoedelijk als gevolg van onterechte inmenging van voornoemde bank, die stelt dat de omzetbelasting rechtstreeks aan de fiscus moet worden betaald. Aldus schiet gerekwestreerde tekort en/of is hij nalatig in de nakoming van de om hem rustende betalingsverplichting.

2. De beoordeling

2.1. Het primair verzochte stuit reeds af op artikel 25 lid 5 van de Wet op het notarisambt. Dit artikel verbiedt het leggen van derdenbeslag - zakelijk weergegeven - onder de bank op een notariële kwaliteitsrekening. De achtergrond van deze bepaling is (onder meer) dat de bank geen inzicht heeft in het aandeel van de verschillende rechthebbenden en daarom hieromtrent geen verklaring kan doen. Dit bezwaar doet zich evenzeer gelden in situaties - zoals hier - dat de notaris zelf de schuldenaar is.

2.2. De notaris heeft het hiervoor bedoelde inzicht uiteraard wel. Daarom bepaalt het genoemde artikel ook dat derdenbeslag onder de notaris kan worden gelegd. In deze zaak wensen verzoekers echter subsidiair onder en ten laste van gerekwestreerde verhaalsbeslag te leggen ter verzekering van hun vordering op gerekwestreerde, waarbij verzoekers, zoals de voorzieningenrechter het verzoek en de toelichting daarop begrijpt, het oog hebben op het hun toekomende geldbedrag dat op de kwaliteitsrekening staat. Verhaal hierop zal echter niet mogelijk zijn omdat dit niet tot het vermogen van de notaris behoort.

2.3. Het primaire noch het subsidiaire verzoek kan dus worden toegewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven op 21 juli 2008 door mr. R.J. Paris.

SV