Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BF1784

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
11-09-2008
Datum publicatie
22-09-2008
Zaaknummer
313664 / KG ZA 08-803
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde maakt inbreuk op het recht van eiseres door aanbieding van een illegale kopie van de Bollywoodfilm 'Apne'.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 313664 / KG ZA 08-803

Vonnis in kort geding van 11 september 2008

in de zaak van

de stichting

STICHTING INDIAN FILM AND MUSIC,

gevestigd te Tilburg,

eiseres,

advocaat mr. A. Ramsoedh , (procureur tot 1 september 2008),

advocaten mrs N.W. Mulder en A. Fouad te Amsterdam en mr A. Ramdas te Rotterdam,

tegen

GEDAAGDE,

h.o.d.n. [A] VIDEOCENTRE,

wonende te 's-Gravenhage,

gedaagde,

advocaat mr. A.J.F. Gonesh te Den Haag, tot 1 september 2008 tevens procureur.

Partijen zullen hierna Sifam en [gedaagde] genoemd worden.

1. Het procesverloop

1.1. Met verlof van de voorzieningenrechter heeft Sifam bij exploot van 27

juni 2008 [gedaagde] gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 28 augustus

2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaande aan de zitting

heeft Sifam 21 producties waaronder een kostenopgave ingezonden. [gedaagde]

heeft 13 producties en een kostenopgave overgelegd.

1.2. Ter terechtzitting heeft de advocaat mr Fouad van Sifam de vorderingen

aan de hand van de producties (nader) toegelicht. De raadsman van [gedaagde]

heeft ook aan de hand van een pleitnotitie en producties, verweer gevoerd met

conclusie tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van

stukken, waaronder de overgelegde producties, de pleitnotities en de opgaven

van de kosten van de procedure. Sifam heeft voorts twee edities van de film

APNE op dvd overgelegd. Het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Sifam heeft ten doel het bestrijden van de onrechtmatige exploitatie van

informatiedragers en informatie, alsmede het behartigen van zowel de materiële

als de immateriële belangen van auteurs en hun rechtverkrijgenden, uitgevers

en uitgeversbedrijven en het verkrijgen van een afdoende juridische bescherming

van de rechten en belangen van die rechthebbenden en exploitanten, alles

in de ruimste zin.

2.2. Ter verwezenlijking van haar doel handhaaft Sifam in eigen naam de

auteursrechten van haar aangeslotenen en ook de auteursrechten van oorspronkelijk

rechthebbenden op filmwerken, de producenten. Dit doet Sifam op

basis van rechtstreekse handhavingsverklaringen dan wel procesvolmachten van

de producenten van de betreffende filmwerken.

2.3. Bij Sifam is onder andere aangesloten: KMI Movies B.V., (Kainth Music

India Music Bank) hierna te noemen KMI. KMI heeft Sifam gevolmachtigd haar

rechten in eigen naam te handhaven.

2.4. [gedaagde] exploiteert onder de naam [A] Videocentre een videotheek en

een winkel in onder anderen CD's en DVD's. [A] treedt naar buiten met de

website www.[A]video.com.

2.5. KMI brengt een zogenoemde Bollywoodfilm uit onder de titel APNE. Daartoe

is aan haar door Shemaroo Entertainment te Mumbai, India, (hierna Shemaroo)

een licentie verleend. Dit is neergelegd in een overeenkomst van 16 juli

2007 tussen Shemaroo en KMI. In de overeenkomst is bepaald dat KMI productie

en distributie rechten worden verleend voor Europa met uitzondering van het

Verenigd Koninkrijk, van het filmwerk APNE. APNE zou zijn uitgebracht door

Prime Focus ltd (hierna: Prime Focus) en Glamour Entertainment pvt ltd (hierna

Glamour Entertainment).

2.6. Shemaroo ontleend haar rechten met betrekking tot APNE aan een overeenkomst

van 1 juni 2007 tussen Glamour Entertainment en Shemaroo waarbij

Shemaroo alle rechten met betrekking tot APNE zijn verleend voor de gehele

wereld met uitzondering van India c.a.

2.7. [gedaagde] brengt ook een editie van de Bollywoodfilm APNE uit. In opdracht

van Sifam heeft de deurwaarder op 23 mei 2008 bij [A] Videocentre een

tiental dvd's aangekocht, waaronder de door [gedaagde] verhandelde editie van Apne.

De deurwaarder heeft voor de tien films samen het bedrag van € 20,- betaald.

2.8. Zowel op de door de deurwaarder bij [gedaagde] aangekochte APNE dvd als

op de door KMI aangeboden APNE dvd vangt de film aan met een intro waarbij

de naam Glamour Entertainment in de schijnwerpers wordt gezet. Het screenshot

hieronder is afkomstig van deze intro.

Glamour entertainment

2.9. Op 28 februari 2008 heeft Glamour Entertainment schriftelijk de volgende

verklaring afgegeven:

We, GLAMOUR ENTERTAINMENT PVT.LTD., having its principal office at 3rd floor

'SHAMROCK', Main Avenue Road, Santacruz (west), Mumbai - 400054, India

('GLAMOUR ENTERTAINMENT'), hereby confirm and declare as follows,

we are the producers/original owners of the film 'APNE' starring - Dhannendra,

Sunny Deol, Bobby Deol, Kirron Kher, etc.(the 'film')

And therefore all the copyright of the film vest with Glamour Entertainment Pvt.

Ltd. We hereby authorize with retrospective effect the right to institute and conduct

legal proceedings to Stichting India Films And Music, a non-profit organization

registerd under number 18081203 and having its registered office at

(5021WL) Trouwlaan 40 E Tilburg, Netherlands, in its own name in order to protect

or enforce the copyrights of the said full length feature film in the Netherlands,

for Theatrical format, DVD and VCD only.

We have assigned the rights of the said film to M/S. Shemaroo Entertainment

Pvt. Ltd. for the said territories.

2.10. Onder rolnummer 07-1126 is in 2007 voor de voorzieningenrechter van

deze rechtbank een kort geding gevoerd tussen Sifam en een drietal gedaagden

waaronder [gedaagde]. Hierin is vonnis gewezen op 31 oktober 2007 (B9 5007). Inzet

van die procedure was de door Sifam gestelde inbreuk op een aantal Bollywoodfilms,

waaronder APNE, welke door de deurwaarder in opdracht van Sifam

bij de drie gedaagden waren aangekocht. De dvd APNE welke in die procedure

naast andere filmtitels was ingebracht, was evenwel niet aangekocht bij [gedaagde].

2.11. Bij vonnis van 31 oktober 2007 heeft de voorzieningenrechter alle vorderingen

van Sifam afgewezen. Sifam is van deze beslissing in hoger beroep gegaan, maar heeft niet van grieven gediend. Sifam is vervolgens nietontvankelijk verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep.

3. Het geschil

3.1. Sifam vordert uitvoerbaar bij voorraad:

(I) gedaagde, waaronder begrepen alle overige (toekomstige) aan gedaagde direct

of indirect gelieerde (rechts)personen, ieder voor zich te gebieden met onmiddellijke

ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden:

a. in Nederland iedere inbreuk op de in de dagvaarding bedoelde auteursrechten

van eiseres, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden

(waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen,

(doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland

(doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer

brengen van de in deze dagvaarding beschreven illegale beelddragers van Apne;

b. althans, iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens eiseres, meer in het

bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via

internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen)

distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren,

marketen, (doen afleveren) of andersins in het verkeer brengen van de in deze dagvaarding

beschreven inbreukmakende beelddragers van Apne.

(II) gedaagde te gebieden om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis,

alle bij haar afnemers en bij haar bekende derden waarvan zij weet of redelijkerwijs kan

weten of vermoeden dat de inbreukmakende beelddragers voorhanden zijn, te verzoeken

om de inbreukmakende beelddragers af te geven, alsmede alle binnen zeven (7) dagen

na ontvangst van de door deze afnemers/derden geretourneerde of afgegeven illegale

beelddragers voor eigen rekening en om niet af te geven op een nader door eiseres te

bepalen plaats in Nederland, alsmede eiseres te machtigen deze beelddragers te (doen)

vernietigen, al het voorgaande op kosten van gedaagde;

(III) gedaagde te gebieden om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis,

alle (reclame) materialen waarin de beelddragers worden aangeboden of getoond voor

eigen rekening en om niet af te geven op een nader door eiseres te bepalen plaats in

Nederland, alsmede eiseres te machtigen deze (reclame) materialen voor rekening van

gedaagde te (doen) vernietigen, dan wel voor zover de beelddragers (door derden) worden

aangeboden of getoond via Internet deze aanbiedingen en afbeeldingen te (laten)

verwijderen en verwijderd te houden;

(IV) gedaagde te gebieden om binnen zeven (7) werkdagen na betekening in deze wijzen

vonnis, aan de raadsman van eiseres, mr. N.W. Mulder, een door een onafhankelijke

registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave met gedetailleerde en goed leesbare

schriftelijke bewijsstukken te verstrekken met daarin de volgende informatie:

c. de op de dag van betekening van dit vonnis aanwezige voorraad van de beelddragers,

waaronder in ieder geval de voorraad aanwezig bij gedaagde zelf, haar nevenvestigingen

en gelieerde bedrijven, als ook bij distributiecentra;

d. het totale aantal op de dag van betekening van dit vonnis door gedaagde in

behandeling zijnde orders voor beelddragers. alsmede de titel waarop zulks is geschied:

zulks gerangschikt per afnemer. onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking

hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen;

e. het totale aantal door of namens gedaagde gefabriceerde, ingekochte, bestelde,

in bestelling genomen, verkochte en geleverde en/of op andere commerciële wijze in het

verkeer gebrachte beelddragers, alsmede de titel waarop zulks is geschied: zulks gerangschikt

per bedrijf. onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende

correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen;

f. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de afnemers

van de beelddragers. niet zijnde particulieren, zulks gerangschikt per bedrijf;

g. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de fabrikant(

en), distributeur(s), importeur(s), tussenperso(o)n(en), producent(en) en leverancier(

s) van de beelddragers. zulks gerangschikt per bedrijf;

h. de kostprijs en/of de inkoopprijs, verkoopprijs van de verhandelde de beelddragers

en de met de beelddragers door gedaagde behaalde omzet en winst, alsmede een

duidelijke uiteenzetting over de wijze waarop de winst is berekend, zodanig dat er niet

meer dan 5 % aan vaste kosten op de bruto winst in mindering wordt gebracht, zulks

vergezeld van duidelijk en gedetailleerd schriftelijk bewijsmateriaal;

(V) gedaagde te gebieden binnen zeven (7) dagen na betekening van het in dezen te

wijzen vonnis om een duidelijk leesbare brief op briefpapier van gedaagde te sturen aan

alle afnemers, aan wie gedaagde de beelddragers heeft aangeboden of geleverd, onder

gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van eiseres, mr.

N.W. Mulder met uitsluitend de volgende tekst:

'BELANGRIJK

Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon invullen],

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage heeft onlangs vastgesteld dat

de beelddrager Apne die U recentelijk bij ons heeft besteld (en afgenomen) inbreuk

maakt op de intellectuele eigendomsrechten van KMI Movies B.V.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend desbetreffende door ons geleverde beelddrager(

s) zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, zodat wij ze voor u kunnen omruilen

voor beelddragers die geen inbreuk maken op de rechten van KMI Movies B.V. Uiteraard

zullen wij alle door u in verband met de retournering en omruilactie te maken kosten

geheel voor onze rekening nemen.

Met betrekking tot reeds door u bestelde maar nog niet door ons geleverde inbreukmakende

beelddragers zullen wij de betaalde aankoopbedragen aan u retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

[naam gedaagde], '

(VI) gedaagde te bevelen om uiterlijk binnen drie werkdagen na betekening van het te

dezen wijzen vonnis voor de aaneengesloten duur van 2 maanden een rectificatie op de

introductiepagina (homepage) van de websites van gedaagde te plaatsen. welke rectificatie

tenminste 30 seconden zichtbaar dient te blijven. in een rood kader, zonder enig

commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met in de aanhef het woord 'Rectificatie'

in lettergrootte 36 en de overige tekst van de rectificatie in lettergrootte 18, een en

ander goed zicht- en leesbaar, met uitsluitend de navolgende inhoud:

'BELANGRIJK BERICHT,

Recentelijk hebben wij beelddragers, namelijk van de filmtitel Apne aangeboden ten aanzien

waarvan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft geoordeeld

dat deze beelddragers inbreuk maken op de exclusieve rechten van KMI Movies B.V. De

verkoop en verhuur van deze beelddragers hebben wij dan ook onmiddellijk gestaakt'

(VII) gedaagde te veroordelen om aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen een

bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend

naar keuze van eiseres. dat gedaagde met de nakoming van de geboden en verboden als

vermeld onder I tot en met VII in gebreke blijft;

(VIII) gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseres van de door gedaagde genoten

winst, welk bedrag nog zal worden begroot aan de hand van de door de registeraccountant

opgemaakte gecertificeerde verklaring genoemd onder (IV) dan wel een zodanig

bedrag dat de Voorzieningenrechter, in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen

met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag tot de dag der algehele

voldoening;

(IX) gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseres binnen zeven (7) dagen na betekening

van het te dezen wijzen vonnis van een voorschot op de schadevergoeding dan

wel winstafdracht, begroot op € 25.000.- dan wel een zodanig bedrag als de Voorzieningenrechter,

in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke

rente over het toe te wijzen bedrag tot de dag der algehele voldoening;

(X) gedaagde te veroordelen tot vergoeding aan eiseres van de volledige proceskosten

bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door

eiseres, zulks op grond van artikel 1019 h Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, overeenkomend

met het totaalbedrag als berekend door eiseres waarvan bij nadere akte

voorafgaand aan de zitting, een overzicht in het geding zal worden gebracht;

(Xl) de termijn als bedoeld in artikel 1009 i Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen

op 6 maanden nadat het, voor zover gebaseerd op auteursrechtelijke grondslag, in

dezen te wijzen vonnis van kracht van gewijsde is gegaan.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor

zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Ontvankelijkheid

4.1. [gedaagde] stelt dat Sifam niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar

vorderingen. [gedaagde] voert daartoe aan dat er sprake is van misbruik van procesrecht,

afstand van recht, rechtsverwerking, oneigenlijk gebruik van rechtsmiddelen,

gebrek aan rechtens te respecteren belang en gebrek aan spoedeisend

belang.

4.2. De voorzieningenrechter begrijpt dat de vier eerst genoemde ontvankelijkheidsbezwaren

van [gedaagde] alle samenhangen met de onder 2.10 en 2.11 genoemde

procedure. In die procedure was [gedaagde] een van de drie gedaagden.

Volgens [gedaagde] heeft Sifam wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid van hoger

beroep maar geen grieven ingediend. Nu in een nieuwe procedure stelt Sifam

wederom dezelfde vorderingen in tegen [gedaagde].

4.3. Inzet van de onderhavige procedure is het aanbieden van een inbreuk

makende editie van de filmtitel Apne welke naar Sifam stelt op 23 mei 2008

door de deurwaarder is geconstateerd en welke inbreuk volgens Sifam voortduurt

omdat deze titel nog steeds wordt aangeboden op de website van [gedaagde].

4.4. Het verweer van [gedaagde] slaagt niet. De onderhavige zaak betreft een

ander feitencomplex dan de eerdere procedure. Inzet van de eerdere procedure

was ook de filmtitel APNE, maar in die eerdere procedure werd [gedaagde] geen inbreuk

met betrekking tot die film verweten. Het verwijt betrof zijn medegedaagden.

Eerst ruim nadat in de eerdere procedure door de voorzieningenrechter

op 31 oktober 2007 vonnis was gewezen heeft Sifam op 23 mei 2008, na het

doen van een testaankoop in de winkel van [gedaagde], vastgesteld dat [gedaagde] de

filmtitel APNE aanbiedt in haar winkel en op haar website en dit was de aanleiding

voor de huidige procedure.

4.5. [gedaagde] stelt dat op de door hem aangeboden editie van APNE Tip Top

Entertainment Ltd (hierna: TTE) als rechthebbende wordt vermeld. TTE is geen

aangeslotene bij Sifam en heeft aan Sifam ook geen procesvolmacht gegeven.

De voorzieningenrechter begrijpt dat [gedaagde] hiermee bedoelt dat Sifam niet in

het belang van TTE kan optreden en daarom geen rechtens te respecteren belang

bij haar vordering heeft.

4.6. De voorzieningenrechter gaat er evenwel vanuit dat Sifam geheel niet

beoogt in het belang van TTE enig auteursrecht te handhaven. De vorderingen

kunnen niet anders worden begrepen dan ingesteld ter handhaving van het

recht dat KMI stelt te hebben. Dit is als een legitiem belang aan te merken.

4.7. Het spoedeisend belang volgt uit de gestelde inbreuk en de dreigende

voortduring daarvan.

Inbreuk

4.8. [gedaagde] betwist de inbreuk. Hij stelt dat Sifam geen recht ontleent aan

een rechthebbende. Als dat wel zo zou zijn, dan is in elk geval ook de door hem

aangeboden editie afkomstig van een rechthebbende.

4.9. Hieronder zijn afgebeeld de hoezen van beide edities van APNE, links

zoals deze door KMI wordt aangeboden en rechts de hoes van de op 23 mei

2008 bij [gedaagde] aangekochte dvd.

hoes van KMI hoes van gedaagde

4.10. De dvd's die door partijen onder de titel APNE worden aangeboden zijn

inhoudelijk vrijwel gelijk. De editie van KMI heeft een korte intro van KMI en

heeft ondertitels in het Frans, Engels en Nederlands. De door [gedaagde] aangeboden

editie van TEE mist die intro maar heeft ook ondertitels in het Duits, Spaans en

Arabisch.

4.11. Beide dvd's tonen op gelijke wijze direct in het begin de vermelding van

de filmmaatschappij. De afbeelding onder 2.8 is een screenshot daarvan.

4.12. Een verwijzing naar Prime Focus komt op beide dvd's op gelijke wijze

voor, na inleidende filmbeelden en voorts in de aftiteling. Uit de vermelding na

de inleidende filmbeelden zou kunnen worden afgeleid dat de filmtitel APNE door

TTE en Prime Focus gezamenlijk wordt gepresenteerd. Uit de aftiteling blijkt

evenwel dat Prime Focus de organisatie is geweest die de gehele techniek

rondom de productie van de film heeft verzorgd.

4.13. De nu te beantwoorden vraag is bij welke natuurlijke of rechtperso(

o)n(en) wat betreft de fimtitel APNE de primaire aan het auteursrecht verbonden

exploitatierechten ligt of liggen. Naar Nederlands recht (artikel 45 a lid 3

Aw) geldt in dit verband dat de producent de natuurlijke of rechtspersoon is die

verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het filmwerk met het oog op de

exploitatie daarvan. Kennelijk is dat naar het recht van India niet anders. De

India Copyright Act 1957 bepaalt onder artikel 2 d onder V dat author means, in

relation to a cinematograph or sound recording the producer en onder article 2

uu dat 'producer', in relation to a cinematograph or sound recording, means a

person who takes the initiative and responsibility for making the work.

4.14. Naar voorlopig oordeel is wat betreft het filmwerk APNE Glamour Entertainment

op grond van de vermeldingen in het filmwerk zelf als de producent

aan te merken. Een bevestiging daarvan vindt de voorzieningenrechter in de

overeenkomst van 1 juni 2007 tussen Glamour Entertainment en Shemaroo

waarbij aan Shemaroo alle rechten met betrekking tot het filmwerk APNE zijn

verleend voor de gehele wereld met uitzondering van India c.a. Deze overeenkomst

is door Sifam overgelegd maar ook [gedaagde] beroept zich op deze overeenkomst

om te onderbouwen dat haar TTE editie 'legaal' is. Zij stelt immers dat

Shemaroo op basis van die overeenkomst aan TTE een sublicentie heeft gegeven.

4.15. De voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding om Prime Focus

als co-producent aan te merken. [gedaagde] stelt zulks onder verwijzing naar de

overeenkomst van 16 juli 2007 waarbij Shemaroo vervaardigingsrechten en

distributierechten met betrekking tot de dvd voor Europa met uitzondering van

het Verenigd Koninkrijk heeft overgedragen aan KMI. In een schedule bij deze

overeenkomst wordt het filmwerk waar de overeenkomst op ziet, op de volgende

wijze omschreven:

Name of the Film 'APNE'

Language and Gauge Hindi - 35 MM

Company / Firm / Banner PRIME FOCUS LTD./ GLAMOUR ENTERTAINMENT PVT LTD.

Director ANIL SHARMA

Music Director HIMESH RESHMMIYA

Star Cast etc

[gedaagde] leidt hieruit af dat Prime Focus co-producent is naast Glamour Entertainment

en daarom had moeten meewerken aan de overdracht van het distributierecht

aan Shemaroo. De voorzieningen rechter gaat er voorshands evenwel

vanuit dan dat het schedule geen ander betekenis heeft dan een omschrijving

van het filmwerk waar de overeenkomst op ziet. Tussen partijen is onbetwist

dat dat het filmwerk APNE is. De vermelding van Prime Focus als Company /

Firm / Banner naast Glamour Entertainment heeft dan ook niet de betekenis dat

Prime Focus als co-producent moet worden aangemerkt.

4.16. Dat aan KMI de handhavingsrechten en verplichtingen met betrekking

tot APNE zijn overgedragen en dat KMI deze heeft overgedragen aan Sifam is

door [gedaagde] niet betwist. Voorts heeft Glamour Entertainment rechtstreeks aan

aan Sifam het handhavingsrecht overgedragen met de verklaring van 28 februari

2008 welke is weergegeven onder 2.9.

4.17. [gedaagde] betwist dat hij illegale dvd's verkoopt. Hij stelt de betreffende

dvd's te hebben gekregen via het officiële verkoopkanaal van de beweerdelijke

auteursrechthebbende Shemaroo, te weten TTE. [gedaagde] heeft overgelegd een

factuur d.d. 6 augustus 2008 van TTE waaruit blijkt dat TTE 100 APNE dvd's

heeft geleverd voor het bedrag van 200 euro of pond en een factuur d.d. 1 augustus

2007 waaruit blijkt dat Susha Entertainment te Oegstgeest onder meer

100 KMI APNE dvd's heeft geleverd voor € 1.68 excl btw per stuk.

4.18. De voorzieningenrechter merkt op dat, gelet op de datum 6 augustus

2008, de uit de factuur van TTE blijkende levering in elk geval niet kan slaan op

een partij dvd's waaruit de test aankoop op 23 mei 2008 is gedaan. De voorzieningenrechter

gaat evenzo voorbij aan de factuur van Susha Entertainment omdat

[gedaagde] niet wordt verweten KMI dvd's te hebben aangeboden.

4.19. Sifam heeft overgelegd, als productie 19, een verklaring van 30 augustus

2008 van Shemaroo Entertainment waarin wordt gesteld:

We hereby confirm that we are the lawful copyrights holders of Home Video copyrights

of 'APNE' (Hindi color) starring - DHARMENDRA, SUNNY DEOL, BOBBY

DEOL, SHILPA SHETTY, KATRINA KAlF ETC in DVD, VCD, VHS et cetera, and we

are entitled to exploit our copyrights in overseas territory (as defined in the Indian

Film Trade)

Shemaroo Entertainment hereby confirms that we have given Tip Top Video Ltd

only the distribution rights for ready made products to sell in the territory of UK

of the movie 'APNE'. See the specifications of the product send by us to Tip Top

in picture 1 (Enclose picture of Cover). We hereby confirm that Tip Top Video

does not have manufacturing rights of the movie 'APNE'.

We hereby declare that product that is shown in attachment 2 (TIP TOP Apne pirate.

pdf) is an counterfeit product. Nor Shemaroo nor Glamour Entertainment

Pvt Ltd. nor Prime Focus Ltd. has given permission to any party in the world to

produce this product/DVD. To avoid confusion we also confirm that Tip Top

Video hasn't acquired the right to produce the shown product. It is most likely

that people involved in piracy misused name of Tip Top Video by using the logo

of Tip Top Video on the cover of this counterfeit product.

The product which is released by Shemaroo can be seen in picture 1 (attached).

Attachment 2 komt overeen met de afbeelding van de hoes van de op 23 mei

2008 bij [gedaagde] aangekochte dvd, welke hierboven onder 4.9 is afgebeeld aan de

rechterzijde. Attachment 1 is hieronder afgebeeld en toont de voor en achterzijde

van de hoes van de dvd welke door Shemaroo van het filmwerk APNE wordt

uitgegeven. Op deze hoes is op meerdere plaatsen aangegeven dat de dvd een

editie van Shemaroo betreft.

voor- en achterzijde van de hoes

4.20. Naar voorlopig oordeel is de lezing van de herkomst welke [gedaagde] opgeeft

van de door hem aangeboden dvd niet aannemelijk. Indien deze van TTE

afkomstig zou zijn had het op de weg van [gedaagde] gelegen de facturen over te

leggen waaruit de gestelde levering blijkt. De thans overgelegde facturen doen

niet ter zake. [gedaagde] heeft ook niet betwist de als productie 19 door Sifam overgelegde

verklaring van 30 augustus 2008 van Shemaroo Entertainment (hierboven

geciteerd onder 4.19). [gedaagde] heeft dan ook onverklaard gelaten waarom op

de door hem aangeboden dvd, welke volgens hem via TTE van Shemaroo afkomstig

zou zijn, geen enkele verwijzing naar Shemaroo toont. Voorshands

moet de door [gedaagde] aangeboden dvd dan ook als een ongeautoriseerde kopie

worden aangemerkt.

4.21. Dit voert tot de conclusie dat KMI is aan te merken als de rechthebbende

van de dvd rechten van het filmwerk APNE. KMI is ook gerechtigd haar recht

en de onderliggende rechten te handhaven en heeft haar handhavingsrechten

geldig aan Sifam overgedragen. Naar voorlopig oordeel maakt [gedaagde] inbreuk op

het recht van KMI door aanbieding van een illegale kopie.

4.22. Bij deze stand van zaken heeft Sifam recht op een verbod. Dit zal worden

toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. Een dwangsom, gevorderd

onder VII, zal worden bepaald.

4.23. In aanmerking genomen dat in deze procedure slechts één enkele eenmalige

inbreuk (op 23 mei 2008) naar voorlopig oordeel is aangetoond gaan de

overige vorderingen, met uitzondering van die genoemd onder X en XI de strekking

van het kort geding te buiten. Deze vorderingen zullen worden afgewezen.

4.24. Sifam is aan te merken als de in het gelijk gestelde partij. [gedaagde] zal in

de kosten van de procedure worden veroordeeld. Nu deze zaak de handhaving

van het afgeleide auteursrecht betreft is desgevorderd artikel 1019 h Rv van

toepassing.

4.25. Sifam vordert proceskosten ten bedrage van € 24.242,89 excl. Btw en

heeft een specificatie daarvan overgelegd. [gedaagde] betwist de hoogte van de gemaakte

kosten waartoe hij met name aanvoert dat onnodig drie advocaten bij

de zaak zijn betrokken.

4.26. De proceskosten in deze zaak zijn niet los te zien van de eerder procedure

waarin [gedaagde] een van de mede gedaagden was. Ook de raadsman van

[gedaagde] voert dit op als verklaring voor de omvang van zijn eigen declaratie ten

bedrage van € 12.500,62 inclusief btw. De door Sifam opgevoerde kosten van

mr Ramdas die Sifam in de eerste procedure bijstond, worden door de rechtbank

niettemin aan de eerste procedure (en het niet ontvankelijke hoger beroep)

toegerekend, zulks mede omdat zijdens Sifam ter zitting niet inzichtelijk is

gemaakt wat de bijdrage van mr Ramdas aan de onderhavige procedure is geweest.

Na aftrek van de declaratie van mr Ramdas resteert een bedrag van

€ 22.357,89 exclusief btw. [gedaagde] zal tot betaling van dat bedrag worden veroordeeld,

nu proceskosten van deze omvang, gelet op de achtergronden van

deze procedure en de procesopstelling van [gedaagde] in de eerdere procedure en de

in dat licht te verwachten verweren, redelijk en evenredig wordt geoordeeld. De

voorzieningenrechter ziet geen reden tot verder matiging omdat zijdens Sifam -

mr Ramdas weggedacht - twee advocaten bemoeienis met de zaak hebben gehad.

Afgewogen tegen de aard van de zaak is de inzet van twee advocaten redelijk

en evenredig. Dat de zaak hors catégorie is, zodat het indicatietarief niet

van toepassing is, heeft Sifam voldoende aannemelijk gemaakt.

4.27. Een termijn ex artikel 1019 i Rv zal worden bepaald.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

gebiedt [gedaagde], met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken

en gestaakt te houden iedere inbreuk in Nederland op de rechten van Sifam,

meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden

(waaronder begrepen aanbieden via internet), en het daartoe in voorraad

(doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren,

exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren,

(doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van illegale beelddragers

van Apne;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Sifam van een onmiddellijk opeisbare

dwangsom van € 1.000, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] in

gebreke is om het hiervoor gegeven gebod te voldoen, dan wel, naar keuze van

Sifam, voor elke overtreding van zo’n bevel;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot heden begroot op

€ 22.357,89;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn bedoelt in artikel 1019 i Rv op zes maanden;

wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken

op 11 september 2008, in het bijzijn van de griffier.