Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BD0708

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
29-04-2008
Datum publicatie
06-05-2008
Zaaknummer
305536 / KG ZA 08-262
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Merk Boerengolf en Farmersgolf.

Eisers vorderen een verbod op inbreuk op hun merk- en handelsnaamrechten.

De voorzieningenrechter beveelt gedaagde om iedere inbreuk op de merkrechten van eiser binnen de EU te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de tekens 'boerengolf', 'farmersgolf', en 'boerengolfadressen' ter onderscheiding van spellen identiek aan of lijkend op het spel Boerengolf van eiser dan wel hieraan gerelateerde diensten of producten met veroordeling tot betaling van een dwangsom van € 2.000 voor elke keer (...) dat gedaagde nalatig is aan deze veroordelingen te voldoen, met veroordeling van gedaagde in proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 305536 / KG ZA 08-262

Vonnis in kort geding van 29 april 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE 3 B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Lievelde,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FARMERSGOLF INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Lievelde,

3. de vennootschap onder firma

KAASBOERDERIJ [A],

kantoorhoudende te Lievelde,

4. [eiser A], en

5. [eiseres A-B],

beiden wonende te [woonplaats],

in hun hoedanigheid van vennoten van de Kaasboerderij [A],

eiseressen,

procureur mr. L.M. Bruins,

advocaat mr. C. Jeunink te 's-Hertogenbosch,

tegen

[gedaagde] (tevens h.o.d.n. De Blikvanger),

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. drs. H. van der Perk, advocaat te Deventer.

Partijen zullen hierna ook De 3, Farmersgolf International, Kaasboerderij [A],

[eiser A] en [eiseres A-B] en [gedaagde] genoemd worden. Eiseressen worden

gezamenlijk aangeduid als [A] c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 februari 2008;

- de producties 1 tot en met 23 van eisers;

- de producties 1 tot en met 30 van [gedaagde];

- de pleitnotities van partijen.

1.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 april 2008. Het vonnis is

bepaald op heden.

2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1. Farmersgolf International en Kaasboerderij [A] exploiteren zowel in

Nederland als daarbuiten een spel onder de naam Boerengolf. De 3 houdt zich bezig met

bescherming van de hierna te vermelden merken. [eiser A] en [eiseres A-B]

zijn vennoten van Kaasboerderij [A] en bestuurders van De 3 B.V. en Farmersgolf

International.

2.2. Op 19 januari 2001 heeft Kaasboerderij [A] de domeinnaam boerengolf.nl

doen registreren op haar naam, evenals op 20 april 2004 de domeinnaam farmersgolf.com.

2.3. De 3 is houdster van de Gemeenschapswoordmerken:

-BOERENGOLF, gedeponeerd op 2 mei 2005 en geregistreerd op 14 juni 2007 onder

nummer 004415634 en

-FARMERSGOLF, gedeponeerd op 13 april 2005 en geregistreerd op 5 mei 2006 onder

nummer 004387098

voor onder meer waren en diensten in klasse 28 en 41, te weten spellen, golfclubs,

verschillende golfaccessoires, het organiseren van sportieve evenementen en wedstrijden en

het exploiteren van golfterreinen.

2.4. Kaasboerderij [A] is houdster van het hieronder weergegeven Benelux

woord/beeldmerk, gedeponeerd op 22 april 2004 en op 10 januari 2005 geregistreerd voor

dezelfde waren en diensten als de hiervoor genoemde merken onder nummer 0759413:

boerengolf

2.5. [A] c.s. hebben elkaar over en weer licenties verstrekt ten aanzien van het

gebruik van de merken.

2.6. [gedaagde] heeft op 4 september 2005 de domeinnaam boerengolfadressen.nl

geregistreerd en op 7 april 2006 de domeinnaam farmersgolf.eu. Deze domeinnamen zijn

gekoppeld aan een website van [gedaagde] waarop informatie over het spel wordt gegeven en

adressen van speelterreinen. Exploitanten van speelterreinen kunnen tegen betaling hun

gegevens op de website laten opnemen. [gedaagde] exploiteert (zoals hij ter zitting

desgevraagd heeft bevestigd) ook zelf het spel met gebruik van de tekens Boerengolf.

2.7. Op de website gebruikt [gedaagde] de tekens Boerengolf en Farmersgolf ter

onderscheiding van het spel. Verder was tot kort voor deze procedure daarop de navolgende

afbeelding te zien.

boerengolf in agrarisch landschap

2.8. [gedaagde] heeft op 21 augustus 2007 de domeinnaam [a].nl geregistreerd.

Deze domeinnaam was tot voor kort eveneens gekoppeld aan de hiervoor genoemde website

van [gedaagde].

2.9. Op de website zijn foto's geplaatst van door of onder licentie van [A] c.s.

geëxploiteerde speelterreinen en van spelmateriaal dat door [A] c.s. wordt verkocht.

2.10. Op de website wordt het volgende vermeld over het standpunt van [A] c.s. dat

derden de tekens Boerengolf en Farmersgolf niet mogen gebruiken:

'Maar juridisch gezien hoeft u aan deze wens niet te voldoen. Dat is door ons uitgezocht in

samenwerking met een zeer gerenommeerd advocatenkantoor'.

2.11. Het door partijen geëxploiteerde spel is ook onder andere namen bekend zoals

weidegolf, kolfgolf en klompengolf.

3. Het geschil

3.1. [A] c.s. vorderen, zakelijk weergegeven:

-een verbod op inbreuk op hun merkrechten, welk verbod zich zou dienen uit te strekken tot

gehele Gemeenschap en de Benelux;

-een verbod op inbreuk op aan [A] c.s. toekomende handelsnaamrechten door het

gebruik door [gedaagde] van de handelsnamen Boerengolf, Farmersgolf en

Boerengolfadressen;

-een verbod op onrechtmatig handelen jegens [A] c.s., welke verbod voor zover thans

van belang mede zou moeten zien op het gebruik van afbeeldingen van speelterreinen en

materialen van [A] c.s. en het doen van onjuiste en onrechtmatige mededelingen aan

derden over de merkrechten van [A] c.s.;

-overdracht van de domeinnamen boerengolfadressen.nl, farmersgolf.eu en [a].nl

aan De 3 B.V., met machtiging als bedoeld in art. 3:300 B.W.;

-een en ander op straffe van een dwangsom;

-met veroordeling van [gedaagde] in de volgens de maatstaf van artikel 1019h Rv. vast te

stellen proceskosten en bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes

maanden.

3.2. [A] c.s. leggen aan deze vorderingen, voor zover van belang, de volgende

stellingen ten grondslag.

3.2.1. Het gebruik van de tekens Boerengolf, Farmersgolf en de domeinnaam

farmersgolf.eu maakt inbreuk op de Gemeenschapsmerkrechten van [A] c.s. als

bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMeVo (1) omdat [gedaagde] tekens gebruikt die gelijk zijn aan

deze merken voor dezelfde waren of diensten. [A] c.s. stelt dat zij de merken intensief

hebben gebruikt en dat de merken daarom bekendheid hebben verworven, zodat zij zich

eveneens kunnen beroepen op artikel 9 lid 1 sub c GMeVo.

3.2.2. Het gebruik van de tekens Boerengolfadressen op de website van [gedaagde] en in de

domeinnaam boerengolfadressen.nl is aan te merken als gebruik in de zin van artikel 9 lid 1

sub b GmeVo en artikel. 2.20 lid 1 sub b BVIE (2). Dit gebruik kan verwarring doen ontstaan

bij het publiek, nu de tekens worden gebruikt voor gelijke waren en diensten en de indruk

wordt gewekt dat op deze website adressen worden getoond van de boerengolfbanen die van

[A] c.s. een licentie hebben. Bovendien is sprake van inbreuk als bedoeld in artikel

2.20 lid 1 onder d BVIE.

3.2.3. De hiervoor weergegeven afbeelding op de website stemt op verwarringwekkende

wijze overeen met het Beneluxmerk, zodat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20

lid 1 sub b BVIE.

3.2.4. Het gebruik van de namen boerengolf, boerengolfadressen en farmersgolf en de

domeinnamen boerengolfadressen.nl en farmersgolf.eu is naast merkgebruik ook als

handelsnaamgebruik aan te merken. Door het gebruik maakt [gedaagde] inbreuk op de

handelsnaamrechten van [A] c.s. omdat het tot verwarring tussen de ondernemingen

van partijen bij het publiek kan leiden. Het gebruik is bovendien in strijd met artikel 5a

Handelsnaamwet.

3.2.5. Bovenomschreven handelen van [gedaagde] is bovendien aan te merken als een

onrechtmatige daad jegens [A] c.s., nu hij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de

goede naam en reputatie van [A] c.s., waardoor [A] c.s. schade leiden. Verder

handelt [gedaagde] onrechtmatig jegens [A] c.s.:

-door het op zijn website plaatsen van bovengenoemde foto's, waarmee [gedaagde] meelift op

de investeringen en de reputatie van [A] c.s. en nog verdere verwarring sticht;

-met de op de website geplaatste tekst met betrekking tot mogelijke handhaving door

[A] c.s. van hun merkrechten, waarmee [gedaagde] derden aanzet tot inbreukmakend

gedrag;

-door de domeinnaam [a].nl te registreren en deze door te linken naar zijn eigen

website met als doel geïnteresseerden in het spel naar zijn eigen website te lokken, waarmee

[gedaagde] beoogt ten nadele van [A] c.s. financieel voordeel te behalen.

3.3. [gedaagde] voert zakelijk weergegeven het navolgende verweer.

3.3.1. [eiser A] is niet de bedenker van het spel Boerengolf of de benaming Boerengolf.

Het merk is geregistreerd lang nadat het spel onder die benaming bekend was geworden en

ook algemeen zo aangeduid. [gedaagde] betwist de geldigheid van het merk BOERENGOLF

omdat het merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 7 lid 1 onder b GMeVo),

beschrijvend is (artikel 7 lid 1 onder c GMeVo) of omdat de benaming Boerengolf in het

normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van het spel is geworden (artikel 7 lid 1

onder d GMeVo). De tekens Boerengolf voldoen bovendien niet aan de eis van artikel 4

GMeVo dat zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te

onderscheiden. [A] c.s. hebben niet aangetoond dat het merk is ingeburgerd. De

geldigheid van het merk stuit ook af op artikel 8 lid 4 onder a GMeVo omdat, zoals

[A] c.s. wisten, de tekens Boerengolf al geruime tijd vóór de inschrijving van het merk

door vele derden werd gebruikt.

3.3.2. Gezien het voorgaande is in hoge mate waarschijnlijk dat het merk

BOERENGOLF door de bodemrechter nietig zal worden verklaard. Het zelfde geldt voor

het merk FARMERSGOLF.

3.3.3. Het Beneluxmerk wordt gedomineerd door het woord Boerengolf. Ook dit merk is

daarom beschrijvend en om die reden nietig.

3.3.4. Het gebruik van de tekens Boerengolf kan niet tot verwarring bij het publiek leiden

omdat het publiek niet in staat is aan de hand van deze tekens de door [A] c.s.

aangeboden waren of diensten te onderscheiden.

3.3.5. Van het door [A] c.s. gestelde intensieve gebruik van het merk

BOERENGOLF is geen sprake. Het merk BOERENGOLF heeft geen bekendheid.

3.3.6. Het gebruik van de tekens Boerengolf kan niet verboden worden. Boerengolf is een

soortnaam waarop het bepaalde in artikel 12 onder b GMeVo van toepassing is. De tekens

worden gebruikt om aan te geven welke sport op het terrein wordt bedreven c.q. om aan te

geven dat artikelen worden verkocht die geschikt zijn voor het spelen van Boerengolf, wat

volgens artikel 12 onder c GMeVo is toegestaan. [gedaagde] verwijst in dit verband onder

meer naar het arrest van het Hof van Justitie EG van 23 februari 1999, LJN AD3020, inzake

BMW - Deenink.

3.3.7. Het gebruik van de domeinnaam Boerengolfadressen.nl is toegestaan omdat,

daargelaten de geldigheid van het merk, registratie van de domeinnaam plaatsvond vóór

registratie van het Gemeenschapsmerk.

3.3.8. De onder 2.7 weergegeven afbeelding is inmiddels van de website verwijderd. De

afbeelding was geplaatst door [...], een bedrijf dat op de website van [gedaagde]

Boerengolf aanbiedt. Conform artikel 6:196c lid 4 B.W. heeft [gedaagde] de afbeelding

verwijderd nadat hij daarom was verzocht.

3.3.9. Betwist wordt dat [A] c.s. de handelsnamen Boerengolf en/of Farmersgolf

gebruiken. Bovendien kan geen verwarring ontstaan, omdat op de website de gegevens van

[gedaagde] vermeld worden. Voor een verbod op grond van artikel 5a Handelsnaamwet is

geen ruimte omdat het merk BOERENGOLF niet ziet op fabrieks- en of handelswaren en

geen verwarring kan ontstaan.

3.3.10. [gedaagde] heeft de domeinnaam [a].nl losgekoppeld van zijn website en

aangeboden de domeinnaam om niet over te dragen aan [eiser A]. Deze heeft het aanbod

afgewezen zodat bij dit deel van de vordering kennelijk geen belang bestaat.

3.3.11. De onder 2.9 bedoelde foto's heeft [gedaagde] zelf gemaakt. Niet is in te zien

waarom het plaatsen van die foto's op de website onrechtmatig zou zijn. De foto's kunnen

geen verwarring bij het publiek veroorzaken, de gefotografeerde speelterreinen zijn niet

herkenbaar. De onder 2.10 vermelde tekst op de website is niet onrechtmatig. [gedaagde] heeft

recht op vrijheid van meningsuiting. In de tekst is bovendien vermeld dat het betrekking

heeft op de situatie op 24 mei 2006. Toen was het merk BOERENGOLF nog niet

ingeschreven.

4. De beoordeling

4.1. Voor zover de vorderingen van [A] c.s. zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken

is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de

artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GmeVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-

verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op

het Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit

arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE).

4.2. De spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde

voortdurende inbreuken op de merk- en handelsnaamrechten van [A] c.s.

4.3. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat [gedaagde] niet betwist dat hij de

tekens Boerengolf en Farmersgolf en de domeinnamen Boerengolfadressen.nl en

Farmersgolf.eu gebruikt ter onderscheiding van een aan het publiek aangeboden spel en dat

dus sprake is van merkgebruik. Eveneens is onbetwist dat hij deze tekens (tevens) als

handelsnamen gebruikt.

4.4. Een belangrijk deel van het verweer van [gedaagde] komt erop neer dat de

geldigheid van de Gemeenschapsmerken wordt betwist. In dit verband is van belang dat

artikel 95 lid 1 GMeVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het

Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een

reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling

ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen

van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een

reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk

is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te

nemen.

4.5. Indien [gedaagde] niet in een bodemprocedure op merkinbreuk wordt aangesproken

maar niettemin meent dat er reden is voor nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken

BOERENGOLF en FARMERSGOLF kan hij bij het in de verordening bedoelde Bureau een

vordering tot nietigverklaring instellen. Zolang dat niet is gebeurd brengt het vermoeden van

geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de

Gemeenschapsmerken. Daarvoor is te meer reden omdat de geldigheid van de merken door

het Bureau is vooronderzocht en het Bureau, zoals blijkt uit de door [A] c.s.

overgelegde correspondentie, haar aanvankelijke bezwaren tegen registratie van het merk

BOERENGOLF op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen en

beschrijvendheid van de gebruikte tekens heeft laten varen nadat [A] c.s.

gedocumenteerd hadden aangevoerd dat sprake was van inburgering.

4.6. Dat het Beneluxmerk beschrijvend is, kan vooralsnog evenmin worden

aangenomen. De enkele omstandigheid dat dit woord-/beeldmerk, zoals [gedaagde] aanvoert,

het beschrijvende element Boerengolf bevat maakt het merk nog niet nietig. Dat is alleen

dan het geval indien het merk uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen

(artikel 2.28 lid 1 onder c BVIE). [gedaagde] laat ten onrechte de figuratieve elementen buiten

beschouwing.

4.7. Voor het voorgaande is niet relevant dat [eiser A] niet de bedenker is van het spel

dat hij onder de merken aanbiedt. Onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de

waar of dienst die wordt aangeboden, het spel, en anderzijds het merk waaronder dat

gebeurt. [A] c.s. kunnen [gedaagde] of anderen niet de exploitatie van het spel verbieden.

[A] c.s. onderkennen dat. Maar waar het hier om gaat is de vraag of [gedaagde] tekens

gebruikt, gelijk aan of overeenstemmend aan de merken, ter onderscheiding van dezelfde of

soortgelijk waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven.

4.8. Voor wat betreft het gebruik van de tekens Boerengolf en Farmersgolf is sprake

van dezelfde tekens voor dezelfde waren of diensten. Dit gebruik moet dus in beginsel

zonder meer worden verboden op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMeVo.

4.9. Het gebruik van de tekens Farmersgolf.eu, boerengolfadressen en

boerengolfadressen.nl moet volgens artikel 9 lid 1 onder b worden verboden indien de

tekens worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten (zoals hier het geval is) en zodanig

overeenstemmen met het merk, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De

verwarring kan inhouden dat merk en teken worden verward (directe verwarring) dan wel

dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en

teken (indirecte verwarring). Afgezien van het hiervoor behandelde en verworpen verweer

van [gedaagde] dat de Gemeenschapsmerken geen onderscheiden vermogen hebben (wat er

volgens [gedaagde] toe zou leiden dat dan ook geen sprake kan zijn van verwarring) heeft

[gedaagde] niet bestreden dat verwarring kan ontstaan. In het bijzonder heeft hij niet bestreden

dat bij het publiek de indruk kan ontstaan van een economische band tussen [gedaagde] en

[A] c.s. Het gebruik van de tekens Farmersgolf.eu en boerengolfadressen(.nl) moet dus

eveneens in beginsel worden verboden.

4.10. [gedaagde] kan zich niet beroepen op de in artikel 12 GMeVo neergelegde beperking

op het merkrecht. Voor de onder c genoemde beperking geldt dat de noodzaak van gebruik

van het merk vooralsnog niet is in te zien nu, naar [gedaagde] zelf heeft aangevoerd, het spel

ook onder andere namen zoals weidegolf, kolfgolf en klompengolf bekend is. Maar

daargelaten de vraag of zich de onder b en c genoemde gevallen voordoen, moet voorshands

worden geoordeeld dat geen sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in

nijverheid en handel omdat een economische band tussen de onderneming van [gedaagde] en

die van [A] c.s. wordt gewekt.

4.11. Gebruik van de tekens voor niet soortgelijke waren of diensten (artikel 9 lid 1

onder c GMeVo) doet zich niet voor, zodat in het midden kan blijven of de merken, zoals

[A] c.s. hebben gesteld, moeten worden aangemerkt als bekende merken.

4.12. Voor zover [gedaagde] met het onder 3.3.7 vermelde verweer beroep wil doen op de

in artikel 107 GMeVo gemaakte uitzondering voor oudere rechten van plaatselijke betekenis

heeft hij dit verweer onvoldoende gemotiveerd. [gedaagde] maakt in dat geval niet duidelijk

op welk recht hij het oog heeft. Registratie van een domeinnaam schept op zichzelf geen

rechten die door artikel 107 worden beschermd. Evenzeer wordt niet toegelicht hoe een

ouder recht zich verhoudt tot het oudere Beneluxmerkrecht en de oudere domeinnamen van

[A] c.s.

4.13. [A] c.s. hebben de stellingen van [gedaagde] over de gang van zaken met

betrekking tot de onder 2.7 weergegeven afbeelding niet bestreden, zodat van de juistheid

daarvan wordt uitgegaan. Aannemende dat [gedaagde] niet verantwoordelijk is geweest voor

plaatsing van deze afbeelding op de website en nu door [A] c.s. niet is gesteld dat

[gedaagde] op andere wijze inbreuk heeft gemaakt op het Beneluxmerk, wordt de vordering tot

een verbod op inbreuk op dit merk afgewezen.

4.14. In het midden kan blijven of [A] c.s. zich kunnen beroepen op oudere

handelsnaamrechten dan [gedaagde]. Vooralsnog wordt geoordeeld dat de door [gedaagde]

gebruikte handelsnamen moeten worden verboden op grond van artikel 5a Handelsnaamwet.

Door het gebruik van de handelsnamen kan verwarring ontstaan over herkomst van de

waren en diensten. De stelling van [gedaagde] dan artikel 5a Handelsnaamwet geen toepassing

vindt omdat het merk BOERENGOLF niet ziet op (de voorzieningenrechter begrijpt:

ingeschreven is voor) fabrieks- en of handelswaren wordt verworpen. Aan te nemen is dat

artikel 5a Handelsnaamwet ook ziet op oudere merken voor diensten terwijl bovendien het

merk BOERENGOLF is ingeschreven onder meer voor waren.

4.15. De registratie en het gebruik van de domeinnaam [a].nl is, zoals

[gedaagde] ook niet bestrijdt, als onrechtmatig jegens [eiser A] aan te merken. Zoals [A]

c.s. onweersproken hebben gesteld, maakte het aanbod van [gedaagde] tot overdracht van de

domeinnaam deel uit van een meeromvattend, voor [A] c.s. niet aanvaardbare

schikkingsvoorstel. Door dat aanbod te weigeren is het belang bij de in deze procedure

gevorderde overdracht van de domeinnaam niet komen te vervallen.

4.16. De voorzieningenrechter is voorshands met [gedaagde] van mening dat de

onrechtmatigheid van de op de website geplaatste foto's niet is in te zien. Hetzelfde geldt

voor de op de website geplaatste opvatting van [gedaagde] over de juridische positie van

[A] c.s. Het staat [gedaagde] in beginsel vrij daarover zijn mening kenbaar te maken.

Bijzondere omstandigheden die aan zijn uitlatingen een onrechtmatig karakter geven

worden voorshands niet aanwezig geoordeeld.

4.17. Het voorgaande leidt tot toewijzing van de vorderingen als hierna vermeld. De

overige vorderingen zijn onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan

noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van [A] c.s. tegemoet te komen en

worden afgewezen. [gedaagde] wordt als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij

veroordeeld in de proceskosten. Deze bedragen volgens de onbestreden opgave van

[A] c.s. € 15.720,95.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- beveelt [gedaagde] om, na verloop van één week na betekening van dit vonnis,

iedere inbreuk op de merkrechten van [A] c.s. binnen de Europese Unie te

staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de tekens 'boerengolf',

'farmersgolf' en 'boerengolfadressen' ter onderscheiding van spellen identiek

aan of lijkend op het spel Boerengolf van [A] c.s. dan wel hieraan

gerelateerde diensten of producten;

- beveelt [gedaagde] om, na verloop van één week na de betekening van dit vonnis,

het gebruik te staken en gestaakt te houden van de handelsnamen 'Boerengolf',

'Farmersgolf' en/of 'Boerengolfadressen', alsmede daarmee

overeenstemmende namen, in Nederland of in enig medium gericht op

Nederland, waaronder het internet, voor de exploitatie van het spel Boerengolf

dan wel de exploitatie van Boerengolfbanen;

- beveelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis op eigen

kosten de registratie van de domeinnamen boerengolfadressen.nl,

farmersgolf.eu en [a].nl over te dragen aan De 3 B.V., een en ander

conform de instructies/reglementen van de Stichting Internet

Domeinnaamregistraties Nederland (SIDN) en de European Registry for

Internet Domain Names (EURID);

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [A] c.s. van een dwangsom van

€ 2.000,- voor elke keer of elke dag, een gedeelte van een dag daaronder

begrepen, dat [gedaagde] nalatig is aan deze veroordelingen te voldoen;

- bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor

zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het

vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid

van de overtreding

- veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van

[A] c.s. begroot op € 15.720,95;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of ander gevorderde af;

- bepaalt de in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn op zes maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op

29 april 2008.

1 Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het

Gemeenschapsmerk

2 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)