Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BC7230

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
06-03-2008
Datum publicatie
19-03-2008
Zaaknummer
FA RK 07-6090 296703
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ontheffing van het ouderlijk gezag. De ouders, behorende tot de Sikh-geloofgemeenschap, hebben de minderjarige verwekt met de bedoeling deze af te staan aan de aspirant adoptiefouders, eveneens behorende tot de Sikh-geloofsgemeenschap. Direct na de geboorte is de minderjarige bij de aspirant adoptiefouders gaan wonen. Nu de ouders zich niet verzetten tegen de verzochte ontheffing en voorts het belang van de minderjarige zich niet tegen de verzochte ontheffing verzet, zal de rechtbank het verzoek van de raad toewijzen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 266
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2008/127
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Meervoudige Kamer

Ontheffing

rekestnummer: FA RK 07-6090

zaaknummer: 296703

datum beschikking: 6 maart 2008

BESCHIKKING op het op 8 oktober 2007 ingekomen verzoek van:

de raad voor de kinderbescherming, Regio [regio], Locatie [...] (hierna: de raad).

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[de moeder],

hierna: de moeder,

wonende te [woonplaats],

procureur: --,

en

[de vader],

hierna: de vader

wonende te [woonplaats],

procureur: --,

en

[aspirant adoptiefouders],

hierna: de aspirant adoptiefouders,

wonende te [woonplaats],

procureur: --.

PROCEDURE

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift.

Op 21 februari 2008 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank door rechter-commissaris mr. P.D. Veenendaal behandeld. Hierbij zijn verschenen de moeder, de vader, de aspirant adoptief-ouders, alsmede mevrouw [A] namens de raad. Voorts is mevrouw [...] verschenen als tolk.

BEOORDELING

De moeder en de vader oefenen van rechtswege gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige [minderjarige], geboren op [datum] 2006 te [woonplaats], uit.

De raad verzoekt de ouders te ontheffen van het ouderlijk gezag over de minderjarige. Ter onderbouwing van dit verzoek voert de raad het volgende aan. Zowel de ouders als de aspirant adoptiefouders behoren tot de Sikh-geloofsgemeenschap. Vanuit hun geloof en traditie is het gebruikelijk om naasten die kinderloos zijn te helpen. De ouders hebben de minderjarige dan ook bewust verwekt met de bedoeling deze af te staan aan de aspirant adoptiefouders.

De minderjarige is direct na zijn geboorte bij de aspirant adoptiefouders gaan wonen. Volgens de raad ontbreekt bij de ouders de wil om voor de minderjarige te zorgen. Hun uitdrukkelijke wens is immers de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige aan de aspirant adoptiefouders over te laten. De ouders zijn derhalve feitelijk ongeschikt c.q. onmachtig om hun plicht tot opvoeding en verzorging van de minderjarige te vervullen, aldus de raad.

Op grond van het vorenstaande - hetgeen niet is betwist - staat naar het oordeel van de rechtbank vast, dat er sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:266 van het Burgerlijk Wetboek.

De moeder en de vader hebben een verklaring d.d. 14 mei 2007 ondertekend waaruit blijkt dat zij geen bezwaar hebben tegen de verzochte ontheffing. Ter terechtzitting hebben de ouders hun standpunt gehandhaafd.

De aspirant adoptiefouders hebben zich (schriftelijk) bereid verklaard de voogdij over de minderjarige te aanvaarden.

Nu de ouders zich niet verzetten tegen de verzochte ontheffing en voorts het belang van de minderjarige zich niet tegen de verzochte ontheffing verzet, zal de rechtbank het verzoek van de raad toewijzen.

BESLISSING

De rechtbank:

ontheft de moeder, [de moeder], en de vader, [de vader], wonende te ([adres], van het ouderlijk gezag over de minderjarige [minderjarige], geboren op [datum] 2006 te [plaats];

benoemt tot voogden over voormelde minderjarige:

de aspirant adoptiefouders, [aspirant adoptiefouders], wonende te [adres];

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gegeven door mrs. P.D. Veenendaal, M. van Loenhoud en J.A. van Steen, kinderrechters, bijgestaan door mr. L.F.A. Bos als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 maart 2008.