Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BF9951

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
01-05-2007
Datum publicatie
16-10-2008
Zaaknummer
641730/07-2024
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

huurzaak, hennepkwekerij, deskundigenonderzoek

hangt samen met LJ nrs BF9952 en BF9953

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector kanton - locatie 's-Gravenhage

atp

rolnr. 641730/07-2024

1 mei 2007

Vonnis in de zaak van:

de Stichting Vestia Den Haag Zuid-West,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

gemachtigde: mr A. de Groot,

en

[gedaagde]

wonende te [plaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr P.H.W. Spoelstra.

Procedure

Tijdens de comparitie van partijen d.d. 3 april is [gedaagde] toegelaten om het bewijs te leveren van zijn stelling dat het schenden van zijn verplichting om de woning als woonruimte te gebruiken slechts een geringe wanprestatie inhield omdat de wijzigingen aan het elektrische systeem van de woning geen gevaarzetting met zich hebben gebracht.

Vervolgens is bepaald dat om dit bewijs te leveren een onafhankelijk deskundige door de kantonrechter zal worden benoemd om over deze kwestie te adviseren.

Beoordeling

Daar gedaagde op basis van een zogenaamde ‘toevoeging’ procedeert, kan ingevolge artikel 195 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) aan hem geen voorschot worden opgelegd. Daarom zal de griffier op basis van artikel 199 Rv te zijner tijd het bedrag waarop de deskundige aanspraak heeft, betalen ten laste van ’s Rijks kas. Het te betalen bedrag wordt hangende de procedure voorlopig in debet gesteld.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Beslissing

De kantonrechter:

Beveelt een deskundigenonderzoek.

1. Benoemt als deskundige: de heer ing. J.C. Zandee

(ingenieursbureau Smits van Burgst BV)

Baron de Coubertinlaan 8

2719 EL Zoetermeer

teneinde een onderzoek in te stellen en een schriftelijk en met redenen omkleed antwoord te geven op de volgende vraag:

kan op basis van de stukken in het dossier worden geconcludeerd dat de wijzigingen die [gedaagde] heeft aangebracht aan het elektrische systeem van de woning, geen gevaarzetting met zich hebben gebracht.

2. Bepaalt dat de kosten van het onderzoek op basis van artikel 199 Rv door de griffier zullen worden betaald aan de deskundige, ten laste van ten laste van ’s Rijks kas en dat dit bedrag hangende de procedure voorlopig in debet wordt gesteld.

3. Bepaalt dat de deskundige met zijn onderzoek zal aanvangen nadat de stukken uit het dossier zijn ontvangen.

4. Bepaalt dat de deskundige zijn onderzoek zelfstandig zal verrichten, ter plaatse en ten tijde als hem goeddunkt en dat hij in zijn rapport zal vermelden op welke wijze hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen alsmede of van die gelegenheid gebruik is gemaakt en zo ja, wat die opmerkingen en verzoeken hebben ingehouden.

5. Bepaalt dat de deskundige zijn bericht uiterlijk uitbrengt op 23 mei 2007 door toezending van zijn rapport aan de griffie van de rechtbank sector kanton.

5. Bepaalt dat de procedure, nadat partijen een exemplaar van het deskundigenrapport hebben ontvangen, zal worden voortgezet op een nog nader te bepalen rolzitting.

6. Houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. R.J. ter Kuile en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 mei 2007 in bijzijn van de griffier.