Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB5168

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
24-07-2007
Datum publicatie
11-10-2007
Zaaknummer
AWB 06/52115 e.v.
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Procesbelang / openstellen Nederlandse arbeidsmarkt voor Poolse werknemers

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of eisers procesbelang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van de situatie vóór 1 mei 2007. De voorwaarde voor de gevraagde verblijfskaart op grond van artikel 9 Vw, namelijk het moeten verrichten van rechtmatige arbeid, is door het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt op 1 mei 2007 komen te vervallen. Gelet hierop is thans geen procesbelang om inhoudelijk te beoordelen of verweerder destijds terecht die weigeringsgrond heeft toegepast. Desgevraagd ter zitting heeft de gemachtigde van eisers ook niet aan kunnen geven wat thans het procesbelang van eisers is om dit te beoordelen. Beroepen ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’s-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

Nevenzittingsplaats Haarlem

zaaknummers:

AWB 06/52115, 06/52136, 06/52135, 06/52130, 06/52133, 06/52132, 06/52137, 06/52121, 06/52122, 06/52129, 06/52127, 06/52123, 06/52138 06/52139, 06/52140, 06/52141, 06/52143, 06/52144, 06/52146, 06/52147, 06/52149, 06/52150 en 06/52154

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 24 juli 2007

in de zaak van:

[eiser 1], geboren op [geboortedatum] 1950, AWB 06/52115,

[eiser 2], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52136,

[eiser 3], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52135,

[eiser 4], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52130,

[eiser 5], geboren op [geboortedatum], 06/52133,

[eiser 6], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52132,

[eiser 7], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52137,

[eiser 8], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52121,

[eiser 9], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52122,

[eiser 10], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52129,

[eiser 11], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52127,

[eiser 12], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52123,

[eiser 13], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52138,

[eiser 14], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52139,

[eiser 15], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52140,

[eiser 16], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52141,

[eiser 17], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52143,

[eiser 18], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52144,

[eiser 19], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52146,

[eiser 20], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52147,

[eiser 21], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52149,

[eiser 22], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52150,

[eiser 23], geboren op [geboortedatum], AWB 06/52154,

allen van Poolse nationaliteit,

samen te noemen eisers,

gemachtigde: mr. A. van Driel, advocaat te Alkmaar,

tegen:

de staatssecretaris van Justitie,

verweerder,

gemachtigde: mr. C. De Jongh, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te ’s-Gravenhage.

1. Procesverloop

1.1 Eisers, [eiser 3], [eiser 5], [eiser 8], [eiser 10], [eiser 13], [eiser 14] en [eiser 16] hebben op 6 december 2005 een aanvraag ingediend om toetsing op grond van het Verdrag betreffende de Europese gemeenschap (EG-Verdrag) en verstrekking van het daaraan verbonden verblijfsdocument op grond van artikel 9 Vreemdelingenwet 2000 (Vw). Eisers, [eiser 1], [eiser 6], [eiser 7] en [eiser 15] hebben voornoemde aanvraag op 13 december 2005 ingediend. Eisers, [eiser 17], [eiser 19] en [eiser 22] hebben voornoemde aanvraag op 24 januari 2006 ingediend. Eisers, [eiser 9] en [eiser 23] hebben voornoemde aanvraag op 28 februari 2006 ingediend, Eisers, [eiser 12] en [eiser 18] hebben voornoemde aanvraag op 30 maart 2006 ingediend. Eisers, [eiser 4] en [eiser 11] hebben voornoemde aanvraag op 13 april 2006 ingediend. Eisers, [eiser 2], [eiser 20] en [eiser 21] hebben voornoemde aanvraag op 16 mei 2006 ingediend. Eisers hebben tegen het uitblijven van de besluiten op hun aanvragen op 28 juli 2006 bezwaar gemaakt. Verweerder heeft de bezwaren bij besluiten van 27 september 2006 ongegrond verklaard. Eisers hebben tegen de besluiten op 24 oktober 2006 beroepen ingesteld.

1.2 Verweerder heeft op 21 mei 2007 een verweerschrift ingediend.

1.3 De openbare behandeling van het geschil heeft plaatsgevonden op 31 mei 2007. Eisers, [eiser 14] en [eiser 21] zijn in persoon verschenen bijgestaan door hun gemachtigde. De overige eisers zijn vertegenwoordigd door hun gemachtigde. Verweerder is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde.

2. Overwegingen

2.1 In beroep toetst de rechtbank het bestreden besluit aan de hand van de voorgedragen beroepsgronden op rechtmatigheid en ambtshalve aan voorschriften van openbare orde.

2.2 De rechtbank betrekt bij de beoordeling de volgende feiten. De Tweede kamer heeft op 26 april 2007 besloten de Nederlandse arbeidsmarkt per 1 mei 2007 volledig open te stellen voor onderdanen van, onder andere Polen. Werkgevers hebben daardoor vanaf 1 mei 2007 niet langer een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig voor werknemers uit Polen.

2.3 Verweerder heeft de aanvragen van eisers afgewezen omdat de notificatieregeling niet op eisers van toepassing is en omdat niet gebleken is dat de werkgever van eisers beschikt over een geldige TWV of dat deze inmiddels voor eisers is aangevraagd. In het verweerschrift heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat eisers per 1 mei 2007 geen TWV meer nodig hebben waardoor eisers thans geen belang meer hebben bij de beoordeling van onderhavige procedures.

2.4 Eisers hebben hiertegen - voor zover van belang – het volgende aangevoerd. Eisers hebben vanaf de datum van de aanvragen belang gehad bij de afgifte van de gevraagde verblijfskaarten. Eisers vallen vanaf de datum van de aanvragen onder de notificatieregeling waardoor zij niet verplicht waren over een TWV te beschikken. Eisers hebben vanaf de datum van de aanvragen rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, aanhef en onder e, Vw gehad waardoor verweerder verplicht was, eisers de gevraagde verblijfskaarten verlenen. Eisers hebben nog steeds belang bij afgifte van de gevraagde verblijfskaart.

De rechtbank overweegt als volgt.

2.5 Allereerst ziet de rechtbank, gelet op de toetsing ex-tunc in beroep, zich voor de vraag gesteld of eisers procesbelang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van de situatie vóór 1 mei 2007.

2.6 Verweerder heeft in de bestreden besluiten bepaald dat eisers geen aanspraak kunnen maken op een verblijfskaart op grond van artikel 9 Vw omdat eisers niet rechtmatig arbeid in loondienst in Nederland verrichten. Verweerder is tot deze conclusie gekomen omdat eisers volgens verweerder niet onder de notificatieregeling vallen en omdat ook niet gebleken is dat de werkgever van eisers beschikt over een geldige TWV of dat deze inmiddels voor eisers is aangevraagd. De voorwaarde voor de gevraagde verblijfskaart op grond van artikel 9 Vw, namelijk het moeten verrichten van rechtmatige arbeid, is door het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt op 1 mei 2007 komen te vervallen. Gelet hierop is er thans geen procesbelang om inhoudelijk te beoordelen of verweerder destijds terecht die weigeringsgrond heeft toegepast. Desgevraagd ter zitting heeft de gemachtigde van eisers ook niet aan kunnen geven wat thans het procesbelang van eisers is om dit te beoordelen.

2.7 Ten overvloede wordt opgemerkt dat indien eisers de situatie ná 1 mei 2007 beoordeeld willen zien, zij hiertoe een nieuwe aanvraag in kunnen dienen.

2.8 De rechtbank zal de beroepen niet-ontvankelijk verklaren.

3. Beslissing

De rechtbank:

verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G.W.S. de Groot, rechter, en op 24 juli 2007 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van mr. L.I. Siers, griffier.

Afschrift verzonden op:

Coll:

Rechtsmiddel

Partijen kunnen tegen deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Hoger beroep vreemdelingenzaken, Postbus 16113, 2500 BC, ’s-Gravenhage. Het hoger beroep moet ingesteld worden door het indienen van een beroepschrift, dat een of meer grieven bevat, binnen vier weken na verzending van de uitspraak door de griffier. Bij het beroepschrift moet worden gevoegd een afschrift van deze uitspraak.