Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB1472

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
20-06-2007
Datum publicatie
09-08-2007
Zaaknummer
265864 / HA ZA 06-1727
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vordering tot verstrekking van NAW-gegevens van geheime telefoonnummers wordt afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 265864 / HA ZA 06-1727

Vonnis van 20 juni 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TECHNOS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

procureur: mr. B.T. Beuvink,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KPN TELECOM B.V.,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde,

procureur: mr. J.A. Tempelman.

Partijen zullen hierna "Technos" en "KPN" genoemd worden.

De procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

- de dagvaarding, met producties,

- de conclusie van antwoord,

- de conclusie van repliek, met producties, en

- de conclusie van dupliek, met producties.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Technos is een aanbieder van vaste telefoniediensten en maakt in dit verband gebruik van Carrier Pre Selectie (hierna: CPS). In geval van CPS wordt een uitgaand telefoongesprek afgehandeld door de aanbieder die door de eindgebruiker wordt gekozen door middel van de intoetsing van een CPS-code. De CPS-code van Technos is 1639.

Iemand die gebruik maakt van CPS-diensten, blijft ook abonnee van KPN voor zijn of haar vaste telefoonaansluiting bij KPN.

Technos maakt gebruik van een switch. Dit is een verbindingsapparaat tussen netwerken waarmee telefoongesprekken worden gerouteerd. Nadat een klant zich bij Technos heeft geregistreerd, krijgt deze klant toegang tot de switch. Door programmering van de switch kan deze onderscheid maken tussen bij Technos geregistreerde en niet-geregistreerde personen. Op basis van de door Technos bijgehouden gegevens wordt het door geregistreerde personen gemaakte gebruik van de CPS-diensten van Technos aan voornoemde personen in rekening gebracht.

In de periode van 14 maart tot 23 maart 2005 heeft een aanzienlijk aantal personen gebruik gemaakt van de CPS-diensten van Technos zonder dat deze personen zich bij Technos hadden geregistreerd.

Het geschil

Technos vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, KPN gebiedt binnen drie dagen na betekening van het vonnis schriftelijk opgave te doen aan Technos van alle bij haar bekende naam-, adres- en woonplaatsgegevens die zijn gekoppeld aan de vaste telefoonnummers die zijn genoemd in productie 1 bij de dagvaarding, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,00 per abonnee per dag dat KPN in gebreke blijft, met veroordeling van KPN in de kosten van de procedure.

Aan haar vordering legt Technos ten grondslag dat de personen die ongeregistreerd gebruik hebben gemaakt van haar CPS-diensten onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld, althans dat zij wanprestatie hebben gepleegd. Voorts stelt zij dat zij de gevorderde gegevens nodig heeft om de totale schade van EUR 41.226,64 te kunnen verhalen op de betreffende personen, dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat de gegevens te achterhalen en dat het belang van Technos prevaleert boven de belangen van KPN en haar abonnees.

KPN heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij voert onder meer aan dat zij de gegevens niet mag verstrekken op grond van de toepasselijke privacyregelgeving en dat haar weigering de gegevens te verstrekken niet onrechtmatig is jegens Technos.

De beoordeling

Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat de gevorderde gegevens betrekking hebben op personen die gebruik hebben gemaakt van de CPS-diensten van Technos zonder daarvoor te betalen en dat Technos ten gevolge van hun ongeregistreerde gebruik een totale schade van EUR 41.226,64 heeft geleden. Daaruit volgt dat voldoende aannemelijk is dat de mogelijkheid bestaat dat Technos een vordering heeft op deze personen en dat Technos een reëel belang heeft bij het verkrijgen van de gegevens die nodig zijn om die personen aan te spreken.

De hiervoor genoemde omstandigheden brengen echter niet zonder meer mee dat op KPN een rechtsplicht rust de gegevens van haar abonnees aan Technos te verstrekken. Voor het aannemen van een rechtsplicht tot verstrekking van gegevens zijn bijkomende omstandigheden vereist.

In dit verband heeft Technos aangevoerd dat via het netwerk van KPN gebruik is gemaakt van diensten van Technos en dat Technos de gegevens die nodig zijn om de kosten daarvan op de gebruikers te verhalen, uitsluitend via KPN kan verkrijgen. Gebleken is echter dat deze omstandigheden ten minste gedeeltelijk aan Technos zelf zijn toe te rekenen. Tussen partijen staat immers vast dat het feit dat derden gebruik hebben gemaakt van de diensten van Technos zonder eerst de gegevens te verstrekken die Technos nu van KPN vordert, voorkomen had kunnen worden indien Technos in de betrokken periode een switch had ingezet die, zoals gebruikelijk, een onderscheid maakt tussen wel en niet geregistreerde partijen. In dit opzicht wijkt het onderhavige geval duidelijk af van de door Technos aangehaalde rechterlijke uitspraken in zaken waarin de eisende partij ten aanzien van het ontbreken van de gegevens niets te verwijten viel.

Daar komt bij dat KPN een reëel belang heeft de verstrekking van de gegevens van haar abonnees te weigeren. KPN heeft in dit verband gewezen op de bescherming van de privacybelangen van haar abonnees en heeft - als zodanig onweersproken - aangevoerd dat als zij al te gemakkelijk tegemoet komt aan verzoeken zoals dat van Technos, haar imago van een telecommunicatieaanbieder bij wie abonneegegevens in veilige handen zijn, aanzienlijke schade wordt berokkend. KPN heeft erop gewezen dat ten aanzien van het verzoek van Technos bijzondere terughoudendheid is geboden omdat (i) de gevorderde gegevens betrekking hebben op een groot aantal abonnees (500) en (ii) die abonnees uitdrukkelijk aanspraak hebben gemaakt op geheimhouding van hun telefoonnummers en de daaraan verbonden gegevens (het betreffen zogeheten "geheime nummers"). In het midden kan blijven of deze en de andere omstandigheden van het geval ook meebrengen dat KPN de gegevens niet mag verstrekken op grond van de toepasselijke privacyregelgeving, zoals KPN stelt dat het geval is en Technos betwist. Het staat KPN immers in beginsel vrij om - met het oog op de bescherming van de privacy van haar abonnees en haar eigen imago op dat gebied - een terughoudender verstrekkingenbeleid te hanteren dan de regelgeving voorschrijft. Dat zou anders zijn indien het belang van Technos zou prevaleren boven de belangen van KPN en haar abonnees. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 4.3, moet echter worden geconcludeerd dat in dit geval het belang van Technos niet prevaleert. De rechtbank zal de vorderingen derhalve afwijzen.

Technos zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van KPN tot op heden begroot op € 248,00 aan verschotten en € 904,00 aan salaris procureur.

De beslissing

De rechtbank

wijst het gevorderde af,

veroordeelt Technos in de proceskosten, aan de zijde van KPN tot op heden begroot op € 248,00 aan verschotten en € 904,00 aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2007.