Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB1332

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
24-07-2007
Datum publicatie
08-08-2007
Zaaknummer
AWB 07/27958
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:RVS:2007:BB3092, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring / vervolgberoep niet ontvankelijk / eerste beroep gegrond / toewijzing voorlopige voorziening hangende hoger beroepsprocedure

Eerste beroep tegen maatregel van bewaring gegrond verklaard door deze rechtbank en nevenzittingsplaats op 2 juli 2007 (AWB 07/24902). Hoger beroep ingesteld door verweerder. Bij uitspraak van 3 juli 2007 (200704580/2) heeft de Voorzitter van de AbRS bepaald dat verweerder, voordat op het hoger beroep is beslist, geen gevolg hoeft te geven aan de uitspraak van deze rechtbank en nevenzittingsplaats van 2 juli 2007. Artikel 96, eerste lid, van de Vw 2000 bepaalt dat alleen een vervolgberoep kan worden ingediend als een eerste beroep tegen de oplegging van de maatregel van bewaring ongegrond is verklaard. Nu in het onderhavige geval het eerste beroep gegrond is verklaard, kan eiser niet worden ontvangen in zijn beroep.

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000 96
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JV 2007/435
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank 's-Gravenhage

zittinghoudende te Amsterdam

enkelvoudige kamer vreemdelingenzaken

Proces-verbaal van de zitting van 24 juli 2007 inhoudende mondelinge

Uitspraak

op grond van artikel 8:67 j? 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

jo artikel 96 en 106 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000)

reg. nr.: AWB 07/27958

V-nr.: 271.6569.251

inzake:

[Eiser], geboren op [geboortedatum] 1984, van (gestelde) Nigeriaanse nationaliteit, verblijvende in het Uitzetcentrum Schiphol te Oude Meer, eiser,

gemachtigde: mr. C.E. Stassen-Buijs, advocaat te Amsterdam,

tegen:

de Staatssecretaris van Justitie, verweerder,

gemachtigde: mr. A.H.M. van Wijk, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie.

Eiser is ter zitting in persoon verschenen, bijgestaan door mr. G.E. Jans, kantoorgenoot van eisers gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn voornoemde gemachtigde.

Op 16 juni 2007 is eiser op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 in bewaring gesteld.

Het eerste beroep tegen de oplegging van de maatregel van bewaring is bij uitspraak van deze rechtbank en nevenzittingsplaats van 2 juli 2007 (AWB 07/24902) gegrond verklaard. Verweerder heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS).

Bij uitspraak van 3 juli 2007 (200704580/2) heeft de Voorzitter van de AbRS bepaald dat verweerder, voordat op het hoger beroep is beslist, geen gevolg hoeft te geven aan de uitspraak van deze rechtbank en nevenzittingsplaats van 2 juli 2007.

Het onderhavige beroep van 10 juli 2007 betreft een vervolgberoep.

Ter zitting heeft de gemachtigde van eiser namens eiser opheffing van de maatregel gevorderd

alsmede toekenning van schadevergoeding.

MOTIVERING

Onderhavig beroep is het tweede beroep tegen de toepassing van de vrijheidsontnemende maatregel.

Artikel 96, eerste lid, van de Vw 2000 bepaalt dat alleen een vervolgberoep kan worden ingediend als een eerste beroep tegen de oplegging van de maatregel van bewaring ongegrond is verklaard. Nu in het onderhavige geval het eerste beroep gegrond is verklaard, kan eiser niet worden ontvangen in zijn beroep.

BESLISSING

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

mr. E.M. de Buur

griffier

mr. G.S. Crince Le Roy

voorzitter

afschrift verzonden op:

Conc.:EB

Coll.:

D: B