Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB1050

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
18-06-2007
Datum publicatie
08-08-2007
Zaaknummer
FA RK 06-5734 273578
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot voornaamswijziging van minderjarig kind van Nederlandse moeder en Egyptische vader. De Nederlandse rechter komt, gelet op het bepaalde in artikel 3, sub a, van het Wetboek van Burgerlijke Rv met betrekking tot het verzoek rechtsmacht toe. Nederlands recht is van toepassing op het verzoek op grond van artikel 2 van de Wet conflictenrecht namen. De minderjarige heeft thans geen geslachtsnaam, omdat de vader over een namenreeks beschikt en geen geslachtsnaam heeft en partijen bij de geboorteaangifte niet voor de geslachtsnaam van de moeder hebben gekozen. Het is voor de minderjarige, mede gelet op de culturele achtergrond van de vader, van belang dat de laatste naam van de namenreeks van de vader ook in de naam van de minderjarige voorkomt, zodat er een duidelijke koppeling tussen de namen van de vader en de minderjarige is. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verzoekers het zwaarwichtige belang van de minderjarige bij toewijzing van het verzoek tot voornaamswijziging voldoende onderbouwd. De rechtbank wijst het verzoek toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Familie- en Jeugdrecht

Enkelvoudige Kamer

Wijziging voornaam

rekestnummer: FA RK 06-5734

zaaknummer: 273578

datum beschikking: 18 juni 2007

BESCHIKKING op het op 25 september 2006 ingekomen verzoekschrift van:

[moeder],

de moeder,

en

[vader],

de vader,

in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige [minderjarig kind], geboren op [datum] 2003 te [woonplaats],

allen wonende te [woonplaats],

procureur: mr. M.H. Samama.

Als informant wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te 's-Gravenhage,

hierna te noemen: de ambtenaar.

PROCEDURE

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift;

- de brief van 21 februari 2007 van de ambtenaar.

Op 21 mei 2007 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: de procureur van verzoekers en de ambtenaar in de persoon van de heer [...].

Het verzoek zoals dit luidt in het verzoekschrift strekt tot verbetering van de geboorteakte van de minderjarige. De ambtenaar heeft als belanghebbende verweer gevoerd tegen dit verzoek en aan de rechtbank verzocht dit verzoek af te wijzen.

Verzoekers hebben ter terechtzitting hun verzoek gewijzigd in een verzoek tot wijziging van de voornamen '[voornaam 1]' van de minderjarige in de voornamen '[voornaam 2]'.

De ambtenaar wordt bij een dergelijk verzoek niet als belanghebbende aangemerkt. De ambtenaar heeft in zijn verweerschrift en ter terechtzitting gereageerd op dit verzoek en de rechtbank merkt hem in dit kader aan als informant.

BEOORDELING

Blijkens overgelegd bewijsstuk heeft de vrouw de Nederlandse nationaliteit. De rechtbank leidt uit de stukken af dat de man de Egyptische nationaliteit heeft en de minderjarige (in ieder geval) de Nederlandse nationaliteit.

De Nederlandse rechter komt, gelet op het bepaalde in artikel 3, sub a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met betrekking tot het onderhavige verzoek rechtsmacht toe.

Nederlands recht is van toepassing op het verzoek op grond van artikel 2 van de Wet conflictenrecht namen.

Verzoekers hebben hun verzoek als volgt onderbouwd.

De minderjarige heeft thans geen geslachtsnaam, omdat de vader over een namenreeks beschikt en geen geslachtsnaam heeft en partijen bij de geboorteaangifte niet voor de geslachtsnaam van de moeder hebben gekozen. Het is voor de minderjarige, mede gelet op de culturele achtergrond van de vader, van belang dat de naam [naam vader] - de laatste naam van de namenreeks van de vader - ook in de naam van de minderjarige voorkomt, zodat er een duidelijke koppeling tussen de namen van de vader en de minderjarige is.

De ambtenaar wijst op het wellicht ongewenste gevolg dat mogelijk in de toekomst de laatste voornaam van de minderjarige identiek is aan zijn geslachtsnaam. Deze situatie kan zich voordoen als de man zich op enig moment tot Nederlander zal laten naturaliseren en bij die gelegenheid als geslachtsnaam [naam vader] wordt vastgesteld, welke vaststelling doorwerkt op de minderjarige.

Voorts wijst de ambtenaar erop dat door de voornaamswijziging het principe van de Egyptische naamsketen wordt geïntroduceerd in het stelsel van voornamen voor een Nederlands kind. De ambtenaar stelt hierbij de vraag of dit gewenst is. De ambtenaar verwijst naar een uitspraak van deze rechtbank van 21 december 2006 waarin de introductie van een naamsketen - in dat geval door de toevoeging van de voornaam 'Bin' - als niet passend binnen het Nederlandse namenrecht werd afgewezen.

Naar aanleiding van de reactie van de ambtenaar hebben verzoekers verklaard dat nog onzeker is of de man de Nederlandse nationaliteit zal krijgen en alsdan als geslachtsnaam eventueel [naam vader]. Op de onzekere toekomstige situatie dat de minderjarige als laatste voornaam én als geslachtsnaam de naam [naam vader] heeft dient niet vooruit gelopen te worden. Voorts zijn verzoekers van mening dat de door de ambtenaar aangehaalde uitspraak een situatie betreft die niet vergelijkbaar is met de onderhavige, nu de naam 'Bin' of 'Ben' rechtstreeks verwijst naar een namenreeks en de naam [naam vader] niet.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben verzoekers het zwaarwichtige belang van de minderjarige bij toewijzing van het verzoek tot voornaamswijziging voldoende onderbouwd.

Het feit dat zich mogelijk in de toekomst de situatie zal voordoen dat de laatste voornaam van de minderjarige gelijk is aan zijn geslachtsnaam acht de rechtbank onvoldoende om het verzoek af te wijzen en voorbij te gaan aan het thans aanwezige zwaarwichtige belang van de minderjarige bij voornaamswijziging.

Verder is de rechtbank niet van oordeel dat de voornaam [naam vader] ongepast is en niet past in het Nederlandse namenrecht, zoals in voormelde uitspraak betreffende de voornaam 'Bin' het geval was.

Gezien het vorenstaande zal de rechtbank het verzoek toewijzen.

BESLISSING

De rechtbank:

gelast de wijziging van de voornaam '[voornaam 1] van de minderjarige in dier voege dat de voornaam zal luiden: '[voornaam 2]'.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J. Verbeek, bijgestaan door mr. T.A.E. Scheers als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 juni 2007.