Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ8385

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
25-10-2006
Datum publicatie
14-02-2007
Zaaknummer
607796 EJ 06-83469
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

kantonzaak, mentorschap. Voorgestelde mentor is tevens professionele pastorale zorgverlener, voor welk werk hij vergoeding vraagt naast vergoeding van kosten van mentorschap. Kantonrechter acht taken onverenigbaar, mede gelet op art. 1:452 lid 6 sub d BW

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 452
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2007/51 met annotatie van PVl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank 's-Gravenhage

sector kanton locatie ’s-Gravenhage

zaaknr. 607796 EJ VERZ 06-83469

BESCHIKKING MENTORSCHAP

De kantonrechter te ’s-Gravenhage,

Gezien het verzoekschrift dat op 1 september 2006 is ingediend door:

de Officier van Justitie te 's-Gravenhage,

tot instelling van een mentorschap ten behoeve van

[BELANGHEBBENDE],

hierna te noemen: [Belanghebbende],

geboren te [gemeente] op [datum],

wonende en verblijvende [verpleeghuis],

[Adres], [Woonplaats];

OVERWEEGT:

1. De Officier van Justitie heeft het verzoek ingediend naar aanleiding van een brief van 10 augustus 2006 van mevrouw [maatschapelijk werster], die als maatschappelijk werkster verbonden is aan het verpleeghuis “[verpleeghuis]”. Mevrouw [Belanghebbende]heeft de heer [Kandidaat] (hierna: [Kandidaat]) als mentor voorgedragen en de Officier van Justitie ondersteunt die voordracht.

2. Uit de stukken is aannemelijk geworden dat [Belanghebbende] als gevolg van zijn geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

3. Het is niet bekend of [Belanghebbende] bloedverwanten heeft of andere relaties als bedoeld in artikel 1:451 lid 1 BW, die voor een benoeming als mentor in aanmerking kunnen komen. [Kandidaat] heeft ter zitting van 26 september 2006 verklaard dat er vermoedelijk nog een familielid van [Belanghebbende] in Drenthe woont, doch dat over de betrokkene geen nadere gegevens bekend zijn. Echter, evenmin blijkt dat enig nader onderzoek dienaangaande heeft plaatsgevonden.

4. Voorts heeft [Kandidaat] ter zitting verklaard dat hij professionele pastorale zorg verleent. Hij handelt onder de naam “De Pastorale Partner” en ter gelegenheid van de aanvrage van het mentoraat heeft [Kandidaat] een begroting ingediend van de kosten van pastorale zorg naast de aan een mentorschap verbonden kosten. [Kandidaat] acht de verlening van pastorale zorg aan [Belanghebbende] van primair belang en naar zijn mening is een daaraan gekoppeld mentorschap een goede zaak in geval van meningsverschillen met andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld een arts.

5. Overwogen wordt dat de twee taken onverenigbaar zijn, mede gelet op het bepaalde in artikel 1:452 lid 6 sub d BW. Als mentor heeft [Kandidaat] de taak de belangen van [Belanghebbende] van niet vermogensrechtelijke aard te behartigen, waartoe het toezien op te verlenen pastorale zorg kan behoren. Deze toeziende taak staat los van een uitvoerende taak als het verlenen van pastorale zorg en dient niet door een en dezelfde persoon te worden vervuld, zulks ter voorkoming van een verstrengeling van belangen.zein De combinatie van taken kan bovendien leiden tot een ongewenste afhankelijkheidsrelatie.

6. Nu geen andere persoon als mentor is voorgedragen dient het verzoek te worden afgewezen.

BESLIST:

Wijst het verzoek af.

Gegeven door mr. K.R. van der Graaf, kantonrechter te 's-Gravenhage, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 oktober 2006.

Tegen deze beslissing kan door indiening van een beroepschrift (door een advocaat) ter griffie van het Gerechtshof te

’s-Gravenhage hoger beroep worden ingesteld:

- door de verzoeker en door de in de procedure verschenen belanghebbenden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak.

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.