Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT5758

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-05-2005
Datum publicatie
27-05-2005
Zaaknummer
AWB 05/11721
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Leges / afwijzingsgrond.

De voorzieningenrechter overweegt dat artikel 16 Vw 2000 de afwijzingsgronden limitatief opsomt. Het niet betalen van de leges is daaronder niet begrepen. Artikel 14 Vw 2000 biedt niet zelfstandig een bevoegdheid om, naast de in artikel 16 Vw 2000 genoemde gronden, een aanvraag om andere redenen af te wijzen. Artikel 24 Vw 2000 geeft evenmin een bevoegdheid tot afwijzing vanwege het niet betalen van de leges. Verweerder was derhalve niet bevoegd om de aanvraag op deze grond af te wijzen. Toewijzing verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage

sector bestuursrecht

vreemdelingenkamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak ingevolge

artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.: AWB 05/11721 BEPTDN

Inzake: [verzoeker], verzoeker, V-nummer [V-nummer], woonplaats kiezende ten kantore van zijn gemachtigde, mr. J.P.H. Thissen, advocaat te 's-Gravenhage

tegen : de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, verweerder,

gemachtigde mr. M. van Driel, advocaat te Den Haag.

1. ZITTING

Datum: 13 mei 2005.

Zitting hebben:

mr. J.L. Verbeek, voorzieningenrechter,

mr. drs. I. Goud, griffier.

Ter zitting zijn verschenen de gemachtigde van verzoeker en verweerder bij gemachtigde.

Na het onderzoek ter zitting te hebben gesloten, heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan als onder 3. vermeld.

2. OVERWEGINGEN

In geschil is de afwijzing d.d. 3 maart 2005 van de aanvraag van verzoeker tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Verweerder heeft als afwijzingsgronden gehanteerd het niet betalen van de leges en het niet beschikken over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

De voorzieningenrechter overweegt dat artikel 16 Vw 2000 de afwijzingsgronden limitatief opsomt. Het niet betalen van de leges is daaronder niet begrepen. Artikel 14 Vw 2000 biedt niet zelfstandig een bevoegdheid om, naast de in artikel 16 Vw 2000 genoemde gronden, een aanvraag om andere redenen af te wijzen. Artikel 24 Vw 2000 geeft evenmin een bevoegdheid tot afwijzing vanwege het niet betalen van de leges. Verweerder was derhalve niet bevoegd om de aanvraag op deze grond af te wijzen.

In zoverre zal het besluit geen stand kunnen houden.

De ter zitting geponeerde stelling van de gemachtigde van verzoeker, inhoudende dat het mvv-vereiste (of een andere afwijzingsgrond van artikel 16 Vw 2000) niet zou mogen worden gehanteerd als geen leges zijn betaald, is niet juist. Immers, als de aanvraag niet om die reden buiten behandeling is gesteld, moet deze inhoudelijk worden beoordeeld.

Verweerder mocht het mvv-vereiste derhalve tegenwerpen aan verzoeker.

Inhoudelijk zijn daartegen door verzoeker geen gronden aangevoerd. Dit kan evenwel alsnog in bezwaar gebeuren.

Het verzoek komt derhalve voor toewijzing in aanmerking.

De voorzieningenrechter ziet in dit geval aanleiding verweerder met toepassing van artikel 8:75, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) te veroordelen in de kosten die verzoeker in verband met de behandeling van het verzoek redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op voet van het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op

€ 644,-- (1 punt voor het verzoekschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 322,-- en wegingsfactor 1).

3. BESLISSING

De voorzieningenrechter:

1. wijst het verzoek toe;

2. veroordeelt verweerder in de proceskosten ad € 644,-- onder aanwijzing van de Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie) als rechtspersoon die deze kosten aan verzoeker dient te vergoeden;

3. gelast dat de Staat der Nederlanden als rechtspersoon het door verzoeker betaalde griffierecht ad € 138,-- vergoedt.

griffier: voorzieningenrechter:

RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Verzonden op: