Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2005:AS5629

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
08-02-2005
Datum publicatie
09-02-2005
Zaaknummer
KG 04/1431
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vitra (eiseres sub 1) is rechthebbende op het internationale woordmerk EAMES en op een tweetal vormmerken, uitmakende het uiterlijk van respectievelijk de Lounge Chair en de Aluminium Chair. Deze merken hebben onder meer gelding in de Benelux en in Duitsland. Alle merken zijn ingeschreven voor de categorie 20 (meubels). Vitra (eiseressen sub 1, sub 2 en sub 3) vordert dat de voorzieningenrechter gedaagden zal bevelen om ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, waaronder iedere inbreuk op de auteursrechten en de merkrechten van eiseres sub 1 te staken en gestaakt te houden, en gedaagden in het bijzonder te verbieden meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op Aluminium Chair en de Lounge Chair met Ottoman van Charles en Ray Eames, aan te bieden, in voorraad te houden, te verkopen, leveren, te laten importeren in (primair) de Benelux en Duitsland, (subsidiair) de Benelux, (meer subsidiair) Nederland. Voorts vordert Vitra de toegang tot de websites van gedaagden waarop zij meubelmodellen aanbieden die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op de Aluminium Chair en de Lounge Chair met Ottoman van Charles en Ray Eames, zodanig te wijzigen dat deze ontoegankelijk wordt voor bezoekers uit (primair) de Benelux en Duitsland, (subsidiair) de Benelux, (meer subsidiair) Nederland of deze website zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk is voor IP-adressen die in deze landen zijn gelokaliseerd. De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen voorzover die zien op iets ander dan het grondgebied van de Benelux (voor wat betreft de gestelde merkinbreuk) respectievelijk Nederland (voor wat betreft het overigens gevorderde) en wijst de vorderingen voor het overige af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IER 2005, 36
BIE 2005, 99
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer KG 04/1431

Datum vonnis: 8 februari 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht - Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

gewezen in de zaak rolnummer KG 04/1431

van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

VITRA COLLECTIONS AG,

gevestigd te Muttenz, Zwitserland,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VITRA (Nederland) B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

VITRA GmbH,

gevestigd te Weil am Rhein, Duitsland,

eiseressen,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr. R.E. Weening te Amsterdam,

tegen:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

CLASSIC DESIGN INTERNATIONAL S.R.L,

gevestigd te Meranzo, Italië,

gedaagde

niet verschenen,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

STEELFORM EUROPA S.L.,

gevestigd te Palma de Mallorca, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

DIMENSIONE DIRECT SALES S.R.L,

gevestigd te Bologna, Italië,

gedaagde,

procureur: mr. R.S. Meijer,

advocaten: mrs. K.A.J. Bisschop en B. Brouwer te Amsterdam,

4. de rechtspersoon naar vreemd recht

CLASSIQUES-DESIGN S.R.L.,

gevestigd te Campo di Trens, Italië,

gedaagde,

niet verschenen,

5. de rechtspersoon naar vreemd recht

PASSIONE DESIGN LIMITED,

gevestigd te Torino, Italië,

gedaagde,

niet verschenen,

6. de rechtspersoon naar vreemd recht

CLASSICO MOBILE ITALIA S.R.L.,

gevestigd te Colognola ai Colli, Italië,

gedaagde,

niet verschenen,

7. de rechtspersoon naar vreemd recht

AZIENDA CLASSICA S.R.L.,

gevestigd te Poggibonsi, Italië,

gedaagde,

procureur: mr. R.S. Meijer,

advocaten: mrs. K.A.J. Bisschop en B. Brouwer te Amsterdam,

8. de rechtspersoon naar vreemd recht

BEST OF DISIGN SHOP,

gevestigd te Firenze, Italië,

gedaagde,

niet verschenen,

9. de rechtspersoon naar vreemd recht

THISISFURNITURE (LONDON) LIMITED

gevestigd te London, Engeland,

gedaagde

in persoon verschenen bij haar Chief Financial Officer

de heer [naam],

10. de rechtspersoon naar vreemd recht

ROGERS & FOX LIMITED

gevestigd te London, Engeland,

gedaagde,

niet verschenen,

[11. Ingetrokken]

12. de rechtspersoon naar vreemd recht

NEWAGE LIVING LTD,

gevestigd te London, Engeland,

gedaagde,

niet verschenen,

13. de rechtspersoon naar vreemd recht

BONBON TRADING UK LTD,

gevestigd te London, Engeland,

gedaagde,

niet verschenen,

14. de rechtspersoon naar vreemd recht

INTER CLASSIC DESIGN LTD,

gevestigd te Dublin, Ierland,

gedaagde,

niet verschenen,

15. de rechtspersoon naar vreemd recht

ACCEPTUS LTD

gevestigd te Birmingham, Engeland,

gedaagde,

niet verschenen,

16. de rechtspersoon naar vreemd recht

EUROPADESIGN LTD,

gevestigd te London, Engeland,

gedaagde,

niet verschenen.

Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:

Eiseressen -hierna ook gezamenlijk te noemen: Vitra- hebben alle gedaagden doen dagvaarden

om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 25 januari 2005.

Tegen de niet verschenen gedaagden is verstek verleend.

Ter zitting heeft de raadsvrouwe van Vitra de vordering, voor zover betrekking hebbend

op de verschenen gedaagden, toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties.

Gedaagde sub 3 (hierna ook: Dimensione ) en gedaagde sub 7 (hierna ook: Azienda

Classica) hebben verweer gevoerd bij monde van hun raadslieden, die daarbij eveneens

een pleitnota met producties hebben gehanteerd.

De ter zitting aanwezige [naam], bestuurder van gedaagde sub 9, bleek uitsluitend

Engels te spreken en gaf te kennen dat hij van de deurwaarder had begrepen dat de zitting

in kort geding ook geheel in het Engels zou worden gehouden. De voorzieningenrechter

heeft de heer [naam] duidelijk gemaakt dat dit niet het geval was en dat uitsluitend

in de Nederlandse taal op de vordering kon worden geantwoord. De heer

[naam] heeft hierop te kennen gegeven zich bij het verweer van Dimensione aan te

sluiten.

Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de

pleitnota's daaronder begrepen.

Overwegingen ten aanzien van het recht:

De feiten

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. De beroemde meubelontwerpers Charles en Ray Eames hebben in de jaren vijftig

diverse ontwerpen vervaardigd, die ook heden ten dage nog zeer populair zijn en

wel als "klassiekers" worden beschouwd. Tot hun meest succesvolle ontwerpen behoort

de zogenaamde "Lounge Chair" die er als volgt uitziet:

[afbeelding "Lounge Chair" in uitspraak op rechtspraak.nl niet opgenomen]

Een ander door Charles en Ray Eames (als onderdeel van een grotere collectie) ontworpen

meubel wordt in deze procedure door Vitra aangeduid als "Aluminium

Chair" en is hieronder afgebeeld:

[afbeelding "Aluminium Chair" in uitspraak op rechtspraak.nl niet opgenomen]

b. Charles en Ray Eames hebben de rechten op (onder meer) voornoemde ontwerpen

uit handen gegeven; deze rechten zijn uiteindelijk terecht gekomen bij Vitra.

c. Vitra is rechthebbende op het internationale woordmerk EAMES, zulks krachtens

inschrijving d.d. 16 februari 1987, welk merk onder meer gelding heeft in de Benelux.

Voorts is Vitra rechthebbende op een tweetal vormmerken, uitmakende het uiterlijk

van respectievelijk de Lounge Chair en de Aluminium Chair, welke merken

onder meer gelding hebben in de Benelux en in Duitsland. Alle merken zijn ingeschreven

voor de categorie 20 (meubels).

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2. Vitra vordert dat de voorzieningenrechter gedaagden zal bevelen:

Primair

A. om onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, te staken en

gestaakt te (doen) houden ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, waaronder in

ieder geval doch niet uitsluitend wordt verstaan iedere inbreuk op de auteursrechten en

de merkrechten van eiseres sub 1, en gedaagden in het bijzonder te verbieden meubelmodellen

identiek aan of in overwegende mate gelijkend op Aluminium Chair en de

Lounge Chair met Ottoman van Charles en Ray Eames, aan te bieden door middel van

advertenties en/of op een vrij toegankelijke website, dan wel op andere wijze aan te bieden

en/of ten toon te stellen en/of in voorraad te houden en/of te verkopen en/of te (laten)

leveren en/of te laten importeren, in/naar

a. primair: de Benelux en Duitsland,

b. subsidiair: de Benelux,

c. meer subsidiair: Nederland.

B. om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, de toegang

tot de websites van gedaagden waarop zij meubelmodellen aanbieden die identiek

zijn aan of in overwegende mate lijken op de Aluminium Chair en de Lounge Chair met

Ottoman van Charles en Ray Eames, zodanig te wijzigen dat deze (definitief) ontoegankelijk

wordt voor bezoekers uit:

a. primair: de Benelux en Duitsland,

b. subsidiair: de Benelux,

c. meer subsidiair: Nederland,

danwel deze website zodanig te wijzigen dat wijzigen dat deze niet toegankelijk zijn

voor IP-adressen die:

a. primair: in de Benelux en Duitsland zijn gelokaliseerd

b. subsidiair: in de Benelux zijn gelokaliseerd

c. meer subsidiair: in Nederland zijn gelokaliseerd.

C. om binnen drie dagen na het in deze te wijzen vonnis aan Mr R.E. Weening,

postbus 2720, 1000 CS Amsterdam, Nederland, een schriftelijke, door een registeraccountant

gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van de namen en

adressen van de afnemers van de inbreukmakende producten, alsmede een schriftelijke

door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van

het aantal door gedaagden verkochte inbreukmakende producten, de inkoopprijs, de

verkoopprijs en de door gedaagden genoten netto- en brutowinst onder overlegging van

kopieën van de factuur/facturen,

D. iedere gedaagde te veroordelen om aan eiseressen een dwangsom te betalen van

€ 100.000 (zegge: honderdduizend Euro) per overtreding, of een gedeeltelijke overtreding,

per dag, voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), dat iedere

afzonderlijke gedaagde in strijd met één van bovengenoemde bevelen handelt, althans

een zodanige dwangsom die de Voorzieningenrechter onder deze omstandigheden geraden

acht.

E. Op basis van artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een termijn

van zes maanden te bepalen, dan wel een door de Voorzieningenrechter in goed justitie

te bepalen termijn waarbinnen de procedure in de hoofdzaak aanhangig dient te worden

gemaakt.

F. gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding.

3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Vitra aan die vordering het

volgende ten grondslag:

- Vitra heeft moeten constateren dat gedaagden (die allen in het buitenland gevestigd

zijn) zonder haar toestemming op een vanuit de Benelux en Duitsland toegankelijke

website meubelmodellen aanbieden die identiek, althans nagenoeg gelijk, zijn aan

de meubelmodellen Aluminium Chair en Lounge Chair van Charles en Ray Eames.

- Het handelen van gedaagden valt aan te merken als onrechtmatig jegens Vitra, primair

omdat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht op de ontwerpen van de

meubelen, en subsidiair omdat sprake is van slaafse nabootsing. Bovendien maken

gedaagden inbreuk op de merkrechten van Vitra, zowel op de vormmerken als op

het woordmerk EAMES.

4. Gedaagden sub 3 en 7 hebben tegen de vordering van Vitra gemotiveerd verweer

gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

Beoordeling van het geschil

Bevoegdheid

5. Blijkens de dagvaarding (punt 29) beroept Vitra zich ter onderbouwing van de

bevoegdheid van de voorzieningrechter op artikel 37 A van de Benelux Merkenwet en

artikel 5, aanhef en onder 3 EVEX (bedoeld zal zijn: de EEX-verordening).

6. Gedaagden sub 3 en 7 hebben die bevoegdheid bestreden -en gedaagde sub 9 heeft

zich daarbij aangesloten- , doch uitsluitend voor wat betreft de door Vitra gevorderde

grensoverschrijdende voorzieningen. Dat verweer slaagt, nu geen van de door Vitra ingeroepen

bevoegdheidsgronden de bevoegdheid schept maatregelen te treffen buiten het

grondgebied van Nederland respectievelijk de Benelux. De voorzieningrechter zal zich

dan ook onbevoegd verklaren voorzover het de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen

betreft, ten aanzien van de niet verschenen gedaagden ambtshalve met toepassing

van artikel 26 lid 1 van de EEX-verordening.

De zaak tegen gedaagde sub 7

7. Deze gedaagde heeft als verweer gevoerd dat zij nimmer enige van de door Vitra

aan haar verweten handelingen heeft verricht, meer in het bijzonder het aanbieden van

meubelen via een website. Gedaagde sub 7 heeft er op gewezen dat Vitra daar ook in het

geheel geen bewijs van heeft overgelegd. Vitra heeft ter zitting op dat verweer niet gereageerd,

zodat zij geacht moet worden haar vordering tegen deze gedaagde niet te hebben

kunnen of willen handhaven. Die vordering zal dan ook worden afgewezen.

De zaak tegen gedaagde sub 3 (Dimensione)

8. Als meest verstrekkend verweer heeft Dimensione betoogd dat de gedragingen die

Vitra haar verwijt: te weten het aanbieden van meubelen op een vanuit Nederland toegankelijke

website (daargelaten of dat feitelijk juist is; zo betwist Dimensione dat de Aluminium

Chair op haar website wordt genoemd of afgebeeld) kan gelden als een gedraging

die inhoudt het aanbieden in de Benelux althans Nederland op een wijze die relevant is

vanuit een oogpunt van auteursrecht, merkenrecht dan wel anderszins onrechtmatig. Dat

verweer is, voorshands oordelend, gegrond. Daarvoor is het volgende redengevend.

9. Van het aanbieden als voormeld in de Benelux van artikelen op een website op het

internet is slechts sprake indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar

mede op het publiek van de Benelux is gericht. Of dat geval zich voordoet zal

in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Eén van die factoren is de toegankelijkheid

van de website vanuit de Benelux.

10. Die toegankelijkheid alleen is evenwel onvoldoende om tot onmiskenbare gerichtheid

van de website op (mede) het publiek in de Benelux te concluderen. Daarvoor

moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bij

voorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux).

11. Dergelijke verdere aanwijzingen ten aanzien van de website van Dimensione zijn

door Vitra niet gesteld, noch overigens ten processe gebleken. Reeds daarom kan niet op

voorhand worden aangenomen dat het aanbieden van enig meubel door Dimensione op

haar website inbreuk op de door Vitra ingeroepen rechten uitmaakt.

12. De vordering tegen Dimensione zal dan ook worden afgewezen.

De zaak tegen gedaagde sub 9

13. Deze gedaagde heeft zich aangesloten bij het door Dimensione gevoerde verweer.

Dat verweer gaat eveneens ten aanzien van gedaagde sub 9 op, nu van enig aanbieden in

de thans relevante zin niet is gebleken. Ook hier geldt dat Vitra niets anders heeft gesteld

dan toegankelijkheid van de website, hetgeen onvoldoende is om haar vordering te dragen.

Die vordering zal dan ook worden afgewezen.

De zaak tegen de overige, niet verschenen, gedaagden

14. Voor deze gedaagden geldt, dat de dagvaarding niet meer en anders vermeldt dan

dat zij op een vanuit de Benelux en Duitsland toegankelijke website meubelmodellen

aanbieden die identiek, althans nagenoeg gelijk, zijn aan de meubelmodellen Aluminium

Chair en Lounge Chair van Charles en Ray Eames. Verdere stellingen ontbreken, en

ook de betreffende websites worden niet met name genoemd. Zoals uit het vorenoverwogene

blijkt kan het door Vitra wèl gestelde (nog) niet worden beschouwd als aanbieden

in de Benelux althans Nederland op een wijze die relevant is vanuit een oogpunt van

auteursrecht, merkenrecht of dan wel anderszins onrechtmatig. Vitra heeft weliswaar

twee ordners van telefoonboekformaat ter griffie gedeponeerd, maar dat kan -zonder dat

bij dagvaarding daarop nader wordt ingegaan- niet, en zeker niet in kort geding, worden

beschouwd als een verdere, laat staan deugdelijke onderbouwing van haar stellingen.

15. De slotsom is dat de stellingen van Vitra het gevorderde niet kunnen dragen zodat

de vordering zal worden afgewezen.

Proceskosten

16. Vitra zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten

van de procedure.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

VERKLAART ZICH ONBEVOEGD kennis te nemen van de vorderingen voorzover die zien

op iets ander dan het grondgebied van de Benelux (voor wat betreft de gestelde merkinbreuk)

respectievelijk Nederland (voor wat betreft het overigens gevorderde);

WIJST de vorderingen voor het overige AF;

VEROORDEELT eiseressen in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak

aan de zijde van gedaagden sub 3 en sub 7 (gezamenlijk) begroot op € 241,-- aan

verschotten en € 703,-- aan procureurssalaris, en aan de zijde van gedaagde sub 9 op

€ 241,-- aan verschotten.

Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

8 februari 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.