Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2004:AR8079

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
29-11-2004
Datum publicatie
23-12-2004
Zaaknummer
KG 04/1337
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Ontruiming woning. Gedaagde is niet verschenen. Tegen hem is verstek verleend. Vordering, behoudens de gevorderde buitengerechtelijke kosten, toegewezen. Dwangsom gemaximeerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 29 november 2004,

gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/1337 van:

1. [eiseres 1],

2. [eiseres 2],

beiden wonende te Rijnsaterwoude, gemeente Jacobswoude,

eiseressen,

procureur mr. M.J.W. Hoek,

tegen:

[gedaagde],

wonende te Rijnsaterwoude, gemeente Jacobswoude,

gedaagde,

niet verschenen.

1. De procedure

./. Eiseressen hebben de dagvaarding doen uitbrengen overeenkomstig aangehechte kopie en hebben ter zitting van 26 november 2004 bij de daarin opgenomen eis volhard.

Gedaagde is behoorlijk opgeroepen tegen die terechtzitting, doch is aldaar niet verschenen. Tegen hem is verstek verleend.

2. De beoordeling van het geschil

Nu de vordering, behoudens voor wat betreft de gevorderde buitengerechtelijke kosten, de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal deze -op de wijze als hierna vermeld- worden toegewezen, met dien verstande dat de dwangsom zal worden gemaximeerd.

De vordering tot betaling van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen omdat ook op grond van de ter zitting gedane mededelingen niet aannemelijk is geworden dat er buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht die voor vergoeding in aanmerking komen.

Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

veroordeelt gedaagde de onroerende zaak, zijnde het woonhuis met erf en toebehoren, staande en gelegen aan de Herenweg 12 te Rijnsaterwoude, gemeente Jacobswoude, binnen acht dagen na betekening van dit vonnis met alle zich daarin bevindende personen te ontruimen en te verlaten, alsmede deze onder afgifte van sleutels en hetgeen daartoe verder behoort ter vrije en algehele beschikking van eiseressen te stellen, met machtiging van eiseressen om die ontruiming zonodig zelf te doen bewerkstelligen, op kosten van gedaagde en desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

veroordeelt gedaagde de hiervoor genoemde onroerende zaak, na de hiervoor bedoelde ontruiming, ontruimd en verlaten te houden alsmede ter algehele en vrije beschikking van eiseressen te laten, met machtiging van eiseressen om zulks zonodig zelf te doen bewerkstellingen, op kosten van gedaagde en desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van € 2.500,-- voor elke dag of gedeelte van een dag dat hij de hiervoor gegeven veroordelingen niet mocht nakomen, met een maximum van € 500.000,--;

bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals in rechtsoverweging 2. is vermeld;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseressen begroot op € 838,40, waarvan € 527,-- aan salaris procureur, € 241,-- aan griffierecht en € 70,40 aan dagvaardingskosten;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris en uitgesproken ter openbare zitting van 29 november 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.

jwo