Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2003:AF9527

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-03-2003
Datum publicatie
04-06-2003
Zaaknummer
09/037509-02
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

's-Gravenhage, 13 maart 2003

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

VERDACHTE,

[geboortedatum] [geboorteplaats]

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 27 februari 2003.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. Ohlenroth, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr Degeling heeft gevorderd dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding primair telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat het blijkens de Lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen - hierna te noemen Beslaglijst, waarvan een fotokopie, gemerkt C, aan dit vonnis is gehecht - onder verdachte inbeslaggenomen briefje zal worden verbeurdverklaard.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A.

De bewijsmiddelen.

P.M.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte het bij dagvaarding primair vermelde feit heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijf oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf en maatregel zijn in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden, waaronder het is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf het volgende overwogen. Verdachte heeft zich telefonisch gemeld bij de politie in Leiden met de bewering dat hij behoorde tot de terreurgroep Al Quaida en dat hij een bedrag van 150.000 Euro in een rood koffertje wilde ontvangen op het station van Leiden. Wanneer men niet aan zijn eis zou voldoen, dreigde verdachte de boel op te blazen. Door deze wijze van optreden heeft verdachte getracht de verhoogde dreiging van, dan wel de toenemende angst voor terreuraanslagen te benutten voor eigen gewin. Hierbij heeft de verdachte op geen enkele wijze oog gehad voor de verstrekkende gevolgen die zijn daden zouden kunnen hebben, noch voor de angst, de overlast en de inzet van personeel en materieel die een dergelijke serieus te nemen bedreiging met zich meebrengt.

In het nadeel van de verdachte weegt de rechtbank mee dat verdachte reeds eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en dat bij aanhouding van de verdachte een dreigbrief werd gevonden, waarmee de verdachte een bank had willen bewegen tot afgifte van 25.000 Euro.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van het Pro Justitiarapport van dr. B.A Blansjaar, psychiater, d.d. 7 januari 2003. De psychiater concludeert dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht. De rechtbank deelt deze conclusie

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp genummerd 1 verbeurdverklaren, zijnde dit voorwerp voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien dit aan verdachte toebehorende voorwerp is vervaardigd en bestemd tot het begaan van een soortgelijk misdrijf als het primair bewezenverklaarde;

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen:

- 33, 33a, 45 en 317 van het Wetboek van Strafrecht;

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het bij dagvaarding onder primair telastgelegde feit heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

- poging tot afpersing;

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte te dier zake tot:

gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op : 20-11-2002;

in voorlopige hechtenis gesteld op : 22-11-2002;

verklaart verbeurd het blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp, genummerd 1, te weten een brief;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs Hensen, voorzitter,

Joele en Van den Boom, rechters,

in tegenwoordigheid van mr Talsma, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 13 maart 2003.