Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2003:AF3699

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
14-01-2003
Datum publicatie
31-01-2003
Zaaknummer
AWB 02/94750
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

AC-procedure / Sierra Leone / beleidswijziging / opvang.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om in verband met nadere oordeelsvorming omtrent de recente wijzigingen van het beleid van verweerder inzake (terugzending naar) Sierra Leone de voorlopige voorziening, met toepassing van artikel 8:83, derde lid, Awb, toe te wijzen in die zin dat verweerder wordt gelast de uitzetting achterwege te laten tot op het beroep is beslist.

Ten aanzien van het verzoek verweerder te verplichten tot het doen van een verzoek om opvang aan het COA, overweegt de voorzieningenrechter dat het bestreden besluit niet -mede - strekt tot het verlenen van opvang, zodat dit aspect niet ter toetsing voorligt in de onderhavige procedure. Toewijzing verzoek.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 8:83
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK te 's-GRAVENHAGE

nevenzittingsplaats Zwolle

sector vreemdelingenrecht

voorzieningenrechter

regnr.: Awb 02/94750

UITSPRAAK

inzake: A,

geboren op [...] 1977,

van Sierra Leoonse nationaliteit,

IND dossiernummer 0212.18.8062,

gemachtigde: mr. G.W. Milet de St. Aubin, medewerker bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Noordoost-Nederland te Zwolle,

verzoeker;

tegen: DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

(Immigratie- en Naturalisatiedienst),

te 's-Gravenhage,

verweerder.

1 Procesverloop

1.1 Bij brief van 22 december 2002 is beroep ingesteld tegen de beschikking van 22 december 2002. Dit beroep is geregistreerd onder Awb 02/94753. Bij brief van 22 december 2002 is verzocht de voorlopige voorziening te treffen dat uitzetting achterwege wordt gelaten tot op het beroep is beslist en verzoeker te behandelen als ware zijn aanvraag niet binnen 48 uur afgedaan dan wel verweerder te verplichten tot het doen van een verzoek tot opvang.

2 Overwegingen

2.1 De voorzieningenrechter stelt vast dat voldaan wordt aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2.2 Bij brief van 13 januari 2003 heeft de rechtbank aan partijen meegedeeld dat de rechtbank heeft besloten dat in verband met nadere oordeelsvorming omtrent de recente wijzigingen in het beleid van verweerder inzake (terugzending naar) Sierra Leone een aantal beroepszaken door een meervoudige kamer van deze rechtbank behandeld zal worden.

2.3 Reeds hierom bestaat aanleiding het verzoek om voorlopige voorziening, met toepassing van artikel 8:83, derde lid, Awb, toe te wijzen in die zin dat verweerder wordt gelast de uitzetting achterwege te laten tot op het beroep is beslist.

2.4 Ten aanzien van het verzoek voor zover het betrekking heeft op de opvang overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Niet is gesteld dat de onderhavige aanvraag niet binnen 48 uur is afgedaan, zodat als uitgangspunt heeft te gelden dat de aanvraag binnen 48 uur is behandeld.

Ten aanzien van het verzoek verweerder te verplichten tot het doen van een verzoek om opvang aan het COA, overweegt de voorzieningenrechter dat het bestreden besluit niet -mede- strekt tot het verlenen van opvang, zodat dit aspect niet ter toetsing voorligt in de onderhavige procedure.

Het verzoek is derhalve kennelijk niet-ontvankelijk voor zover het betrekking heeft op de opvang.

2.5 Er bestaat aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die verzoeker in verband met de behandeling van het verzoek redelijkerwijs heeft moeten maken.

3 BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe in die zin dat verweerder wordt gelast uitzetting achterwege te laten totdat op het beroep is beslist;

- verklaart het verzoek om voorlopige voorziening niet-ontvankelijk voor zover het betreft de opvang;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten ad € 322,-- onder aanwijzing van de Staat der Nederlanden als rechtspersoon die deze kosten aan verzoeker dient te voldoen.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.F.M.J. Bouwman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. W.L.J. Fernhout als griffier op 14 januari 2003.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Afschrift verzonden: 14 januari 2003