Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2002:AF2687

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
30-12-2002
Datum publicatie
07-01-2003
Zaaknummer
09/757427-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/757427-01

rolnummer 0005

's-Gravenhage, 30 december 2002

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans preventief gehecht in de Penitentiaire Inrichting Zuid West, De Dordtse Poorten te Dordrecht.

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 18 november 2002 en 20 december 2002.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. C.J. de Wit, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr Remmerswaal heeft gevorderd dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding onder 2 telastgelegde wordt vrijgesproken en dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding onder 1 primair, 3, 4 en 5 telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat het blijkens de Lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen - hierna te noemen Beslaglijst, waarvan een fotokopie, gemerkt C, aan dit vonnis is gehecht - onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43 zullen worden onttrokken aan het verkeer, dat het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 11, 24, 25, 26 en 36 zullen worden verbeurdverklaard, en dat het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35 zullen worden teruggegeven aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A.

De bewijsmiddelen.

P.M.

Vrijspraak.

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte bij dagvaarding onder 2 is telastgelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen -elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft- staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1 primair, 3, 4 en 5 vermelde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijven oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden, waaronder zij zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf het volgende overwogen.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een poging tot een gewelddadige diefstal in een postkantoor. Gezien de eerder uitgevoerde voorbereidingshandelingen en de artikelen die ze mee hadden genomen, zoals schoonmaakmiddelen, pruiken, een scanner, wapens, munitie en een handgranaat, acht de rechtbank het aannemelijk dat hier sprake is van een zeer professioneel opgezette actie, waarbij het gebruik van geweld, danwel de bedreiging daarmede, niet zou worden geschuwd. De verwerpelijkheid van een dergelijk delict spreekt voor zich en de rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

Blijkens een verdachte betreffend uittreksel uit het Documentatieregister d.d. 22 februari 2002, is hij reeds eerder met politie en justitie in aanraking geweest.

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat het opleggen van na te melden gevangenisstraf passend en geboden is.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43 onttrekken aan het verkeer, zijnde deze voorwerpen voor onttrekking aan het verkeer vatbaar. Met behulp van deze voorwerpen is het onder 1 primair bewezenverklaarde feit voorbereid, dan wel deze aan verdachte toebehorende voorwerpen zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit, aangetroffen, terwijl deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan en deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

De rechtbank zal de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 11, 24, 25, 26 en 36 verbeurdverklaren, zijnde deze voorwerpen voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien met behulp van deze voorwerpen het onder 1 primair bewezenverklaarde feit is voorbereid.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 en 35 te weten

12. 1 paar zwarte leren handschoenen,

13. 1 buitenjas, fieldjack xxl,

14. 1 prijskaart ter waarde van Fl. 139,= van een fieldjack,

15. 1 autosleutel van een Mercedes,

16. 1 speciale certificaatsleutel,

17. 1 paar grijze Nike Air sportschoenen,

18. 1 kentekenbewijs deel 2 [nummer], betreffende [kenteken],

19. 1 keuringsbewijs apk [kenteken],

20. 1 kentekenbewijs deel 1 & 2 [nummer], betreffende [kenteken],

21. 1 keuringsbewijs apk [nummer], betreffende [kenteken],

22. 1 bruin leren holster,

27. 1 autosleutel van een Mercedes, [kenteken],

28. 1 kentekenbewijs deel 1 & 2 [nummer], betreffende [kenteken],

29. 1 tankpas, TEXACO, op naam van [persoon1] en [persoon2],

30. 1 geheugensimm, Libertel,

31. 1 personenauto, Mercedes S1500, [kenteken],

33. 1 bestelauto, Mercedes vito, [kenteken],

34. 1 sleutel, inslag cijfers [cijfers],

35. 1 klantenpas, Videoland Etten-Leur, [adres], [klantpasnummer].

De rechtbank zal de teruggave aan [betrokkene] gelasten van het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp genummerd 32 te weten 1 zwarte personenauto, Suzuki vitara, [kenteken].

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen:

- 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 45, 47, 57, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht;

- 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem bij dagvaarding onder 2 telastgelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1 primair, 3, 4 en 5 telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 primair:

POGING TOT DIEFSTAL, VOORAFGEGAAN OF VERGEZELD OF GEVOLGD VAN GEWELD OF BEDREIGING MET GEWELD TEGEN PERSONEN, GEPLEEGD MET HET OOGMERK OM DIE DIEFSTAL VOOR TE BEREIDEN OF GEMAKKELIJK TE MAKEN, OF OM, BIJ BETRAPPING OP HETERDAAD, AAN ZICHZELF OF ANDERE DEELNEMERS AAN HET MISDRIJF HETZIJ DE VLUCHT MOGELIJK TE MAKEN, HETZIJ HET BEZIT VAN HET GESTOLENE TE VERZEKEREN, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN;

ten aanzien van feit 3, feit 4 en feit 5:

MEDEPLEGEN VAN HANDELEN IN STRIJD MET ARTIKEL 26, EERSTE LID, VAN DE WET WAPENS EN MUNITIE, MEERMALEN GEPLEEGD;

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte te dier zake tot:

gevangenisstraf voor de duur van 4 JAREN;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op : 21 februari 2002,

in voorlopige hechtenis gesteld op : 22 februari 2002,

verklaart onttrokken aan het verkeer de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43, te weten

1. 1 zwarte tas, FOSTEX KI 2000, met inhoud,

2. 1 blauw/zarte tas, DNL RAY (ovaal), met inhoud,

3. 1 geweer, Winchester Defender kal. 12, hagel met ingekorte kolf,

4. 7 stuks munitie, kal. 12, hagelpatronen,

5. 1 handgranaat, M93, Joegoslavisch,

6. 1 pistool, Zastava M57 kal. 7.62,

7. 9 stuks munitie, kal. 7.62, inhouder,

8. 1 patroonhouder, Walther Ppk,

9. 30 stuks munitie, Parabellum en Kort kal. 9 mm,

10. 86 stuks munitie, .32 Auto kal. 7.65,

23. 1 blauwe doos van kunststof met wapenstok, Star wapen,

37. 1 witte tas met holster en patronenhouder, Bas v.d Heijden,

38. 1 oranje Albert Heijn-tas, met inhoud,

39. 1 doos Browning Court 380 auto, 25 9mm patronen,

40. 1 doos Magtech 32auto mrp, 43 patronen,

41. 1 doos Browning 7.65 32 auto, 50 patronen,

42. 1 losse patroon S & B 9mm,

43. 1 blauwe doos, vuurwapen, met opschrift., inhoud: 1 zwarte pompstok;

verklaart verbeurd de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 11, 24, 25, 26 en 36, te weten

11. 1 groene bivakmuts,

24. 1 zwarte kanvas holster,

25. 1 groene wollen bivakmuts, Fostex,

26. 2 witte plastic tie-raps,

36. 1 zwarte schouderholster;

gelast de teruggave aan verdachte van de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 en 35, te weten

12. 1 paar zwarte leren handschoenen,

13. 1 buitenjas, fieldjack xxl,

14. 1 prijskaart ter waarde van Fl. 1.139,= van een fieldjack,

15. 1 autosleutel van een Mercedes,

16. 1 speciale certificaatsleutel,

17. 1 paar grijze Nike Air sportschoenen,

18. 1 kentekenbewijs deel 2 [nummer], betreffende [kenteken],

19. 1 keuringsbewijs apk [kenteken],

20. 1 kentekenbewijs deel 1 & 2 [nummer], betreffende [kenteken],

21. 1 keuringsbewijs apk [nummer], betreffende [kenteken],

22. 1 bruin leren holster,

27. 1 autosleutel van een Mercedes, [kenteken],

28. 1 kentekenbewijs deel 1 & 2 [nummer], betreffende [kenteken],

29. 1 tankpas, TEXACO, op naam van [persoon1] en [persoon2],

30. 1 geheugensimm, Libertel,

31. 1 personenauto, Mercedes S1500, [kenteken],

33. 1 bestelauto, Mercedes vito, [kenteken],

34. 1 sleutel, inslag cijfers [cijfers],

35. 1 klantenpas, Videoland Etten-Leur, [adres], [klantpasnummer];

gelast de teruggave aan [betrokkene], wonende aan de [adres], [woonplaats], van het blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp, genummerd 32, te weten 1 zwarte personenauto, Suzuki vitara, [kenteken];

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs Quadekker, voorzitter,

Van Kempen en Van Harte, rechters,

in tegenwoordigheid van mr Schuurmans, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 december 2002.