Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2001:AD7534

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
03-10-2001
Datum publicatie
21-12-2001
Zaaknummer
AWB 01/47321
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewaring / procesbelang.

De gemachtigde van de vreemdeling heeft kennis genomen van het feit dat de vreemdeling is uitgezet. Hij heeft zich op het standpunt gesteld dat hij het beroep niet kan intrekken, nu hij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van de vreemdeling.

De rechtbank overweegt dat zij door middel van een kennisgeving als bedoeld in artikel 94, eerste lid, Vw 2000 in kennis is gesteld van de bewaring van de vreemdeling en dat er geen beroepschrift van de zijde van de vreemdeling tegen de inbewaringstelling is ingediend. Zij constateert voorts dat de vreemdeling reeds zeer kort na zijn inbewaringstelling succesvol is uitgezet naar het land van herkomst, Tunesië. Daarnaast is het de rechtbank gebleken dat de gemachtigde van de vreemdeling ten tijde en na de uitzetting geen contact heeft gehad met de vreemdeling en dat de gemachtigde ook niet ter zitting is verschenen. Evenmin is gebleken dat er een verzoek om schadevergoeding is ingediend door de gemachtigde. Onder deze omstandigheden, in onderling verband bezien, is de rechtbank van oordeel dat aan het - fictieve - beroep de grondslag is komen te ontvallen, nu niet aannemelijk is dat de vreemdeling nog een belang heeft bij een beoordeling van de rechtmatigheid van de inbewaringstelling. Beroep niet-ontvankelijk.

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenwet 2000 94
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

sector bestuursrecht

vreemdelingenkamer, enkelvoudig

__________________________________________________

UITSPRAAK

ingevolge artikel 8:77 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

beroep vrijheidsontnemende maatregel

__________________________________________________

Reg.nr : AWB 01/47321 VRWET

Inzake : A, crv nummer [crv nummer], hierna te noemen de vreemdeling, gemachtigde mr. P. Th. van Alkemade, advocaat te Maastricht,

tegen : de Staatssecretaris van Justitie, verweerder,gemachtigde mr. S. van Beek, ambtenaar ten departemente.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

1. De vreemdeling heeft gesteld te zijn geboren op [...] 1979 en de Tunesische nationaliteit te hebben.

2. Bij kennisgeving op grond van artikel 94 Vreemdelingenwet 2000 (Vw2000), ter griffie van deze rechtbank ontvangen op 20 september 2001, heeft verweerder de rechtbank bericht dat de vreemdeling met ingang van 18 september 2001 de maatregel van bewaring is opgelegd. Krachtens die bepaling wordt de vreemdeling na de ontvangst van deze kennisgeving geacht beroep te hebben ingesteld tegen het besluit tot oplegging van een vrijheidsontnemende maatregel.

3. De vreemdeling is op 25 september 2001 uitgezet naar Tunesië.

4. Openbare behandeling van dit beroep heeft plaatsgevonden op 27 september 2001. De gemachtigde van de vreemdeling is niet verschenen. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

II. OVERWEGINGEN

1. De gemachtigde van de vreemdeling heeft kennis genomen van het feit dat de vreemdeling is uitgezet. Hij heeft zich op het standpunt gesteld dat hij het beroep niet kan intrekken, nu hij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van de vreemdeling.

2. De rechtbank overweegt dat zij door middel van een kennisgeving als bedoeld in artikel 94, eerste lid, Vw2000 in kennis is gesteld van de bewaring van de vreemdeling en dat er geen beroepschrift van de zijde van de vreemdeling tegen de inbewaringstelling is ingediend.

Zij constateert voorts dat de vreemdeling reeds zeer kort na zijn inbewaringstelling, namelijk op 25 september 2001, succesvol is uitgezet naar het land van herkomst.

Daarnaast is het de rechtbank gebleken dat de gemachtigde van de vreemdeling ten tijde en na de uitzetting geen contact heeft gehad met de vreemdeling en dat de gemachtigde ook niet ter zitting is verschenen. Evenmin is gebleken dat er een verzoek om schadevergoeding is ingediend door de gemachtigde. Onder deze omstandigheden, in onderling verband bezien, is de rechtbank van oordeel dat aan het -fictieve- beroep de grondslag is komen te ontvallen, nu niet aannemelijk is dat de vreemdeling nog een belang heeft bij een beoordeling van de rechtmatigheid van de inbewaringstelling. Het beroep dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard.

3. Van omstandigheden op grond waarvan een van de partijen zou moeten worden veroordeeld in de door de andere partij gemaakte proceskosten, is de rechtbank niet gebleken.

III. BESLISSING

De Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage

RECHT DOENDE:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

IV. RECHTSMIDDEL

Krachtens artikel 95 Vw2000 staat tegen deze uitspraak voorzover het betreft het beroep tegen het besluit tot oplegging van een vrijheidsontnemende maatregel voor partijen hoger beroep open.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt één week na verzending van de uitspraak door de griffier.

Bij het beroepschrift dient een kopie van deze uitspraak te worden overgelegd.

Het beroepschrift dient een of meer grieven tegen de uitspraak van de rechtbank te bevatten en moet geadresseerd worden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Hoger beroep vreemdelingenzaken, Postbus 16113, 2500 BC 's-Gravenhage.

Voorzover in deze uitspraak is beslist op het verzoek om schadevergoeding staat daartegen krachtens artikel 84 aanhef en onder d Vw2000 geen hoger beroep open.

Aldus gedaan door mr. H. Ollermann en uitgesproken in het openbaar op

3 oktober 2001, in tegenwoordigheid van W.M. Colpa, griffier.