Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2001:AD5976

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
21-11-2001
Datum publicatie
22-11-2001
Zaaknummer
09-925711-01
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2005:AU0353
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR

MEERVOUDIGE KAMER

(VONNIS)

parketnummer 09-925711-01

rolnummer 9

's-Gravenhage, 21 november 2001.

De arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in zaak van de officier van justitie tegen de ve[verdachte]e:

[verdachte],

[geboortedatum] te Curaçao (Nederlandse Antillen),

[adres]

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Oosterhoek, Huis van Bewaring Grave

(Unit A+B).

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 7 november 2001.

De verdachte, bijgestaan door de raadsvrouw mr Y.J. Doornik, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr Remmerswaal heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding telastgelegde, poging tot moord, wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A.

De bewijsmiddelen.

1. het ambtsedig proces-verbaal van politie Haaglanden, d.d. 2 mei 2001, nummer PL1501/2001 (als bijlage gevoegd bij het ambtsedig proces-verbaal van politie Haaglanden, d.d. 12 mei 2001, nummer 1512/2001/16152, opgemaakt en ondertekend door brigadier

D. Wagemaker en brigadier P.J. Turenhout van politie Haaglanden). Dit proces-verbaal is opgemaakt en ondertekend door brigadier W.J. Jacobs en brigadier D. Wagemaker van politie Haaglanden. Het houdt onder meer in, verkort en zakelijk weergegeven, de op

2 mei 2001 tegenover verbalisanten Jacobs en Wagemaker voornoemd afgelegde verklaring van 002 (doorgenummerde pagina 323):

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart 2001, omstreeks 2.00 uur, was ik in cafe "CHRISTAL"in de Herenstraat in Den Haag. De personen die binnen waren waren …. [verdachte]…. [slachtoffer] lag tegenover de Cristal met zijn benen tegen de stoep aan. Eigenlijk aan de overkant van de straat. Eerst was hij op zijn knieen, kreeg een trap en lag toen op zijn rug, bewusteloos en met zijn armen wijd. …Toen [bezoeker 1] net klaar was hiermee, zag ik dat [verdachte] vanuit de Cristal weg liep. Ik zag dat hij de weg overstak en deed alsof hij wegliep. ..Ik zag dat hij hierna zich omkeerde en dat hij op een afstand van 2 a 3 meter van [slachtoffer] bleef staan. Ik herkende heel duidelijk [verdachte]. Toen hij zich omdraaide, zag ik, dat [verdachte] uit zijn rechterzak een chroomkleurig pistool haalde… Ik zag dat [verdachte] met zijn gestrekte rechterarm het pistool op het lichaam van [slachtoffer] richtte en drie keer achter elkaar schoot. ..Ik zag, dat [verdachte] hierna hard wegrende in de richting van het Plein.

U toont mij nu enkele politifoto's. Op foto nummer 51 herken ik [verdachte], de man die geschoten heeft. Dat is 100% zeker.

2. het ambtsedig proces-verbaal van politie Haaglanden, d.d. 20 mei 2001, nummer PL1501/2001/16152-158 (als bijlage gevoegd bij het ambtsedig proces-verbaal van politie Haaglanden, d.d. 12 mei 2001, nummer 1512/2001/16152, opgemaakt en ondertekend door brigadier D. Wagemaker en brigadier P.J. Turenhout van politie Haaglanden). Dit proces-verbaal is opgemaakt en ondertekend door genoemde verbalisanten Wagemaker en Turenhout. Het houdt onder meer in, verkort en zakelijk weergegeven, als relaas van verbalisanten (doorgenummerde pagina 423):

Video prints gemaakt van video band van uitvaartdientst

Print 51 man met zonnenbril [verdachte]erdachte]

Deze video prints maken deel uit van dit proces-verbaal.

3. De video print foto 51, deel uitmakend van het onder 2. Genoemd proces-verbaal

(pagina 432).

4. een proces-verbaal van verhoor van getuigen, op 14 juni 2001 opgemaakt en ondertekend door mr S. Tammes, de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, en D. Bonemeijer-van der Steen, griffier. Het houdt onder meer in, verkort en zakelijk weergegeven, de op 14 juni 2001 tegenover mr Tammes voornoemd afgelegde verklaring van D.S. Thode:

Ik heb op 2 mei j.l. bij de politie een verklaring afgelegd onder het nummer 002. Ik kwam om ongeveer 02.00 uur in de Cristal. Ik zag dat er een aantal bekende mensen waren. [slachtoffer] stond bij [verdachte] aan de bar. Ik hoorde 2 a 3 schoten. Ik zag dat [slachtoffer 2] op de grond lag en dat [slachtoffer] bij de voordeur stond. [bezoeker 3], [bezoeker 2] en [bezoeker 1] liepen naar buiten en sprongen boven op [slachtoffer]. Ik ben ook naar buiten gegaan en heb voor de deuropening van Cristal gestaan. [slachtoffer] lag op zijn rug aan de overkant van de weg en bewoog niet. Later kwam [bezoeker 1] met een fles die hij op het gezicht van [slachtoffer] stuk sloeg. Toen [bezoeker 1] klaar was, zag ik dat [verdachte] naar buiten kwam. Hij was alleen en liep aan mijn kant van de straat naar rechts en stak toen over. Ik zag dat toen hij aan de overkant was een zilverkleurig pistool uit zijn jaszak haalde. Hij deed alsof hij wegliep, maar toen draaide hij zich om en schoot drie keer achter elkaar op [slachtoffer]. Toen rende hij weg in de richting van het plein.

5. het ambtsedig proces-verbaal van politie Haaglanden, d.d. 17 mei 2001, nummer PL1501/2001/15266-180 (als bijlage gevoegd bij het ambtsedig proces-verbaal van politie Haaglanden, d.d. 12 mei 2001, nummer 1512/2001/16152, opgemaakt en ondertekend door brigadier D. Wagemaker en brigadier P.J. Turenhout van politie Haaglanden). Dit proces-verbaal is opgemaakt en ondertekend door P.B. de Nobel en E.T.W. van den Hoek, beiden hoofdagent van politie Haaglanden. Het houdt onder meer in, verkort en zakelijk weergegeven, de op 17 mei 2001 tegenover verbalisanten voornoemd afgelegde verklaring van J.J. Henriquez (doorgenummerde pagina 489 en verder):

Ik ben voor het laatst in de Cristal geweest toen [slach[slachtoffer 2] werd doodgeschoten. Dat was in de nacht van 23 op 24 maart. Ik heb gezien dat [verdachte] [slachtoffer] heeft neergeschoten. [verdachte] had een pistool in zijn zak denk ik. Nadat [verdachte] had geslagen tegen [slachtoffer] is hij een stukje achteruit gelopen. Ik zag dat [verdachte] een stukje terug, bij 8 tot 4 stond te kijken naar hetgeen ze bij [slachtoffer] deden. Ik keek even niet naar [verdachte] en hoorde toen een knal. Ik keek in de richting van het geluid en zag dat [verdachte] een pistool in zijn hand had en nog 2 keer schoot op [slachtoffer]. Ik hoorde dat hij 3 keer schoot. Nadat [verdachte] had geschoten zag ik dat [verdachte] liep in de richting van het Plein.

6. het ambtsedig proces-verbaal van politie Haaglanden, d.d. 20 mei 2001, nummer PL1501/2001/16152-85, opgemaakt en ondertekend door brigadier D. Wagemaker en brigadier P.J. Turenhout van politie Haaglanden. Het houdt onder meer in, verkort en zakelijk weergegeven, als relaas van verbalisanten (doorgenummerde pagina 10):

De verwondingen van [slachtoffer] bestaan uit:

- 1 maal kogel in de knie (kogel verwijderd in Leyenburg ziekenhuis)

- 2 maal kogel laag in de buik (zitten er nog in.

- 1 maal schotwond in linker bil. Geen kogel aangetroffen.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte het bij dagvaarding vermelde feit heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijf oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden, waaronder het is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf het volgende overwogen.

Verdachte was aanwezig in een café toen daar een der eigenaren werd doodgeschoten. De aanwezigen van dat café hebben zich vervolgens op straat op de schutter gestort. De schutter werd geschopt, geslagen en op gruwelijke wijze werd een fles in zijn gezicht kapotgeslagen. Hierbij werd geroepen dood hem, dood hem. Verdachte nam enige afstand van de schutter, keerde zich weer tot hem en heeft vervolgens weloverwogen in het lichaam van de schutter geschoten. Het is als een wonder dat de schutter dit alles, waaronder de door de kogels veroorzaakte wonden, heeft overleefd. Dit is zeker niet aan verdachte te danken.

De vooromschreven feiten rechtvaardigen op zich zelf al een gevangenisstraf van lange duur, De omstandigheid dat verdachte nog maar net op vrije voeten was na veroordeling tot moord

brengt de rechtbank ertoe een zwaardere straf op te leggen dan door de officier van justitie is gevorderd.

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen: 45 en 289 van het Wetboek van Strafrecht;

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het bij dagvaarding telastgelegde feit heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

poging tot moord

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte te dier zake tot:

gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op :10 mei 2001,

in voorlopige hechtenis gesteld op :15 mei 2001;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs Hensen, voorzitter,

Don en Krekel, rechters,

in tegenwoordigheid van van Bezooijen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 21 november 2001.