Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2022:7194

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-08-2022
Datum publicatie
30-08-2022
Zaaknummer
9696715 CV EXPL 22-735
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde partij is failliet verklaard. Ambtshalve schorsing tav voor verificatie vatbare vorderingen (artikel 26 FW). Geen schorsing en oproeping curator verzocht ten aanzien van gevorderde ontbinding en vernietiging. Verzoek belang toe te lichten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2022-0227
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

locatie Dordrecht

zaaknummer: 9696715 CV EXPL 22-735

datum uitspraak: 25 augustus 2022

Vonnis van de kantonrechter

in de zaak van

[eiser] ,

woonplaats: [woonplaats eiser],

eiser,

gemachtigde: mr. M.G. van Dijken van Stichting Achmea Rechtsbijstand,

tegen

Autobedrijf Binnenmaas B.V.,

vestigingsplaats: Heinenoord,

gedaagde,

gemachtigde: mr. G.I. Niesert.

De partijen worden hierna ‘[eiser]’ en ‘Auto Binnenmaas’ genoemd.

1. De procedure

1.1.

Het dossier bestaat uit de volgende processtukken:

 • -

  de dagvaarding van 9 februari 2022, met bijlagen;

 • -

  de conclusie van antwoord, met bijlagen (inclusief usb stick);

 • -

  de brief van 25 mei 2022 waarin een mondelinge behandeling is bepaald op 28 september 2022;

 • -

  het e-mailbericht van 21 juni 2022 van mr. G.I Niesert;

 • -

  de akte uitlating van 7 juli 2022 van [eiser].

2. De feiten

2.1.

[eiser] heeft op 11 juni 2021 van Auto Binnenmaas een Nissan X-Trail met kenteken [kentekennummer 1] (hierna: de auto) gekocht voor een bedrag van € 40.185,-. [eiser] heeft bij deze koop een Mazda CX-5 ingeruild voor € 23.000,-.

2.2.

[eiser] heeft Auto Binnenmaas, eerst zelf en later via zijn rechtsbijstandsverzekeraar, aangeschreven omdat de auto een aantal opties miste, waaronder adaptieve cruise control, file assistentie en rijstrooksensor met correctie. [eiser] heeft Auto Binnenmaas ook op een aantal gebreken aan de auto gewezen en Auto Binnenmaas verzocht om mee te werken aan ontbinding van de koopovereenkomst. Auto Binnenmaas stelt zich op het standpunt dat de auto aan de te verwachten eigenschappen voldoet en conform is.

3. Het geschil

3.1.

[eiser] vordert samengevat:

Primair:

1. de koopovereenkomst tussen [eiser] en Auto Binnenmaas te ontbinden;

2A. Auto Binnenmaas te veroordelen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen aan [eiser] een bedrag van € 40.185,-, vermeerderd met de wettelijke rente of

2B. Auto Binnenmaas te veroordelen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen aan [eiser] een bedrag van € 17.185,- te vermeerderen met de wettelijke rente en tot het overdragen van de Mazda CX-5 met kenteken [kentekennummer 2] binnen veertien dagen na het vonnis op straffe van een dwangsom van € 50,- per dag;

Subsidiair:

1. de koopovereenkomst tussen [eiser] en Auto Binnenmaas te vernietigen;

2A. Auto Binnenmaas te veroordelen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen aan [eiser] een bedrag van € 40.185,-, vermeerderd met de wettelijke rente of

2B. Auto Binnenmaas te veroordelen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen aan [eiser] een bedrag van € 17.185,- te vermeerderen met de wettelijke rente en tot het overdragen van de Mazda CX-5 met kenteken [kentekennummer 2] binnen veertien dagen na het vonnis op straffe van een dwangsom van € 50,- per dag;

Primair en subsidiair:

 • -

  Auto Binnenmaas te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van € 1.423,99;

 • -

  Auto Binnenmaas te veroordelen in de proceskosten.

 • -

  het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

3.2.

[eiser] legt aan zijn vorderingen het volgende ten grondslag. De auto voldoet niet aan de door [eiser] te verwachten eigenschappen en is daarmee non-conform. [eiser] mocht uitgaan van de juistheid van de inhoud van de advertentie op Autotrack. Omdat Auto Binnenmaas niet (positief) heeft gereageerd op het verzoek om de opties alsnog in te bouwen dan wel een auto te leveren met de betreffende opties, is Auto Binnenmaas in verzuim en heeft [eiser] het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Subsidiair is [eiser] van mening dat Auto Binnenmaas hem heeft laten dwalen bij het aangaan van de koopovereenkomst door niet te zeggen dat de verkoopadvertentie niet overeenkwam met de werkelijke eigenschappen van de auto. De koopovereenkomst is daarom vernietigbaar op grond van dwaling.

3.3.

Auto Binnenmaas is het niet eens met de eis en stelt zich op het standpunt dat deze moet worden afgewezen.

4. De beoordeling

4.1.

De gemachtigde van Auto Binnenmaas, mr. G.I Niesert, heeft de kantonrechter bij e-mailbericht van 21 juni 2022 bericht dat Auto Binnenmaas op 14 juni 2022 failliet is verklaard door de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, en dat mr. P.C.M. Ouwens is aangesteld als curator. Volgens de gemachtigde van Auto Binnenmaas is hierdoor deze procedure ex artikel 29 Faillissementswet (Fw) van rechtswege geschorst.

4.2.

De kantonrechter heeft [eiser] bij brief van 21 juni 2022 verzocht zich uit te laten omtrent het faillissement van Auto Binnenmaas / doorhaling of doorprocederen. Bij akte uitlaten van 7 juli 2022 heeft [eiser] verzocht om voorzetting van de procedure.

4.3.

Gelet op het faillissement van Auto Binnenmaas dient er ten aanzien van de tegen haar ingestelde vorderingen door [eiser] een onderscheid te worden gemaakt naar de aard van de verschillende onderdelen. De primaire en subsidiaire vorderingen onder 2A en 2B en de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zijn voor verificatie vatbare vorderingen (artikel 26 Faillissementswet (hierna: Fw)). De procedure ten aanzien van deze vorderingen is op grond van artikel 29 Fw ten opzichte van Auto Binnenmaas ambtshalve geschorst. Gelet hierop dienen de primaire en subsidiaire vorderingen onder 2A en 2B door Herlingen ter verificatie te worden aangemeld bij de curator. Dit gedeelte van de procedure kan alleen worden voortgezet indien de verificatie wordt betwist. De kantonrechter zal vanwege de ambtshalve schorsing dit gedeelte van de procedure ambtshalve doorhalen. De kantonrechter wijst erop, dat een dergelijke doorhaling geen rechtsgevolgen heeft en dat elke partij (bijvoorbeeld bij betwisting van de verificatie) kan vragen de zaak weer op de rol te plaatsen om verder te procederen.

4.4.

De vorderingen tot ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst zijn niet voor verificatie vatbare vorderingen zoals bedoeld in artikel 25 Fw. [eiser] heeft in zijn akte van 7 juli 2022 om voortzetting van de procedure verzocht. De kantonrechter begrijpt hieruit dat [eiser] ten aanzien van dit deel van zijn vordering niet om schorsing van de procedure en oproeping van de curator vraagt conform artikel 28 Fw. Deze keuze heeft tot gevolg dat een veroordelend vonnis geen rechtskracht heeft tegen de boedel. De kantonrechter stelt [eiser] gelet hierop in de gelegenheid om toe te lichten wat zijn belang is bij voortzetting van onderhavige procedure, omdat een vonnis waarin de koopovereenkomst wordt ontbonden of vernietigd geen rechtskracht heeft tegen de boedel en de daarmee samenhangende geldvordering ter verificatie bij de curator moet worden ingediend. De zaak zal worden verwezen naar de hierna te noemen rolzitting waar [eiser] in de gelegenheid wordt gesteld om schriftelijk toe te lichten wat zijn belang is bij voortprocederen over zijn vordering tot ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst.

4.5.

Gelet op wat hiervoor is overwogen gaat de op 28 september 2022 bepaalde mondelinge behandeling niet door. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

verstaat dat de procedure ten aanzien van de primaire en subsidiaire vorderingen onder 2A en 2B en de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten ambtshalve is geschorst en haalt ambtshalve dit gedeelte van de procedure door;

5.2.

verwijst de zaak ten aanzien van de vorderingen tot ontbinding en vernietiging van de koopovereenkomst naar de rolzitting van donderdag 22 september 2022 te 10.00 uur waar [eiser] zich schriftelijk dient uit te laten over hetgeen is opgenomen in rechtsoverweging 4.4.;

5.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Joele en in het openbaar uitgesproken.

31688