Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:9733

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13-08-2021
Datum publicatie
13-10-2021
Zaaknummer
9154073 CV EXPL 21-13471
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Auteursrechtelijk beschermde foto gebruikt op website.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 9154073 CV EXPL 21-13471

uitspraak: 13 augustus 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP,

gevestigd te Rijswijk,

eiseres,

gemachtigde: gerechtsdeurwaarder P.F. van den Berg te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Trident Group B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

die niet in de procedure is verschenen.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘ANP’ en ‘Trident’.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

• de dagvaarding van 29 maart 2021, met producties;

• de aantekeningen van de griffier van het mondelinge antwoord van gedaagde, met twee bijlagen;

• de conclusie van repliek, met een productie.

1.2

Trident is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conclusie van repliek, maar dat heeft zij niet gedaan. Hierna is bepaald dat vonnis zal worden gewezen. De kantonrechter heeft de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

2. De vordering

2.1

ANP vordert dat Trident bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan ANP van een bedrag van € 500,- dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van Trident in de proceskosten.

2.2

ANP legt - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende aan haar vordering ten grondslag. Trident heeft in april 2018 – zonder toestemming of licentie - een auteursrechtelijk beschermde foto op haar website geopenbaard en bijgesneden zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of rechthebbende. Het auteursrecht op deze foto behoort toe aan ANP. Door deze handelswijze heeft Trident inbreuk gemaakt op de auteursrechten van ANP, waardoor ANP schade heeft geleden. Het schikkingsvoorstel van ANP van 12 augustus 2019 is door Trident niet geaccepteerd. De totale schade vanwege de inbreuk wordt door ANP begroot op € 363,- aan gederfde licentie-inkomsten (2 jaar x € 181,50), € 90,75 vanwege daling verkoopwaarde door verlies van exclusiviteit (zijnde 0,25 x € 363,-), € 175,- aan onderzoeks- en opsporingskosten en € 54,45 aan buitengerechtelijke incassokosten. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 683,20. ANP heeft haar vordering echter beperkt tot € 500,-, waarbij zij afstand heeft gedaan van het meerdere.

3. De beoordeling

3.1

In geschil is of Trident inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van ANP en of zij de daardoor geleden schade van ANP dient te vergoeden.

3.2

Op 29 april 2021 is [naam] verschenen op de rolzitting om namens Trident te reageren op de dagvaarding. Hij gaf daarbij aan eigenaar, aandeelhouder en bestuurder van Trident te zijn. Trident is daarop in de gelegenheid gesteld om hiervan bewijsstukken over te leggen, maar dat heeft zij niet meer gedaan. Ook heeft Trident niet gereageerd op de conclusie van repliek. Wegens het ontbreken van stukken kan niet worden vastgesteld dat [naam] bevoegd dan wel gemachtigd was om namens Trident ter zitting te verschijnen en verweer te voeren. Daarom is niet vast komen te staan dat Trident door een daartoe bevoegde persoon is vertegenwoordigd op de rolzitting en daarmee in de procedure is verschenen. Tegen Trident is dan ook verstek verleend.

3.3

De vordering komt de kantonrechter niet ongegrond of onrechtmatig voor en zal dan ook worden toegewezen.

3.4

Trident zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gelet op het zeer eenvoudige en niet-bewerkelijke karakter van de zaak zullen de kosten voor het salaris van de gemachtigde overeenkomstig de geldende regeling Indicatietarieven in IE-zaken (rechtbanken) worden begroot conform het toepasselijke liquidatietarief in kantonzaken.

4. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Trident aan ANP te betalen een bedrag van € 500,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt Trident in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van ANP vastgesteld op € 126,- aan griffierecht, € 90,62 aan dagvaardingskosten en € 248,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Kemp-Randewijk ter openbare terechtzitting.

43416