Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:8928

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-08-2021
Datum publicatie
14-09-2021
Zaaknummer
C/10/622570 / JE RK 21-1996
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

machtiging gesloten jeugdhulp

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaaknummer: C/10/622570 / JE RK 21-1996

Datum uitspraak: 19 augustus 2021

Beschikking van de kinderrechter over een machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west,

gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen: de GI,

betreffende

[naam kind],

geboren op [geboortedatum kind] 2009 te [geboorteplaats kind], hierna te noemen: [naam kind],

advocaat: mr. P.A. Ellenbroek, te Rotterdam.

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder],

hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats moeder].

De kinderrechter merkt als informant aan:

[naam vader],

hierna te noemen: de vader, wonende op een bij de rechtbank bekend adres.

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 20 juli 2021, ingekomen bij de griffie op 21 juli 2021;

- de verklaring d.d. 20 juli 2021 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder;

- de instemmende verklaring d.d. 28 juli 2021 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 19 augustus 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden en heeft de kinderrechter de zaak met gesloten deuren behandeld.

Verschenen zijn:
- [naam kind], die ook voorafgaand aan de zitting apart is gehoord, bijgestaan door mr.

P.A. Ellenbroek;
- een vertegenwoordigster van de GI, [naam].

Opgeroepen en niet verschenen zijn:
- de moeder;
- de vader.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de moeder.

[naam kind] verblijft op een gesloten groep bij Schakenbosch.

Bij beschikking van 13 november 2018 is [naam kind] onder toezicht gesteld. Deze maatregel is daarna steeds verlengd, voor het laatst tot 13 november 2021.

Bij beschikking van 25 mei 2021 is een machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp verleend met ingang van 25 mei 2021 tot 25 augustus 2021.

Het verzoek

De GI verzoekt een machtiging om [naam kind] in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van de ondertoezichtstelling. Dit gaat om de periode tot 13 november 2021.

De GI heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Het is een lange tijd onrustig geweest. [naam kind] is een periode thuis bij de moeder geweest, ging vervolgens naar de crisisopvang en van daaruit naar Schakenbosch. Vanaf de huidige groep wordt gekeken wat [naam kind] nodig heeft en welke vervolgplek passend bij hem is. [naam kind] heeft baat bij de structuur, begeleiding en strakke kaders van de gesloten groep. Er is nu nog geen zicht op een vervolgstap. Op zeer korte termijn wordt bij hem een PO afgenomen. Ook is het van belang dat [naam kind] therapie krijgt bij de Waag. Daarnaast moet worden uitgezocht of PMT [naam kind] kan helpen met traumaverwerking of dat een andere therapie nodig is. De GI kan op dit moment niet duidelijk maken welke therapie bedoeld is voor traumaverwerking. Wel moet ervoor worden gewaakt dat de therapieën niet te veel worden voor [naam kind].

Het standpunt van [naam kind]

heeft tegen de kinderrechter gezegd dat hij het eens is met het verzoek. Hij zit nu op een fijne groep. [naam kind] begrijpt dat hij nog even op een gesloten groep moet blijven, maar hij is binnenkort wel toe aan een volgende stap. Op dit moment volgt [naam kind] Rots&Water training en behandeling bij de Waag. [naam kind] zou het fijn vinden als hem wordt uitgelegd waarom hij deze therapieën moet volgen. Het doel is hem niet altijd duidelijk. Wel snapt hij dat hij problemen heeft met zijn hechting. Hiervoor heeft [naam kind] hulp nodig. Ook woont [naam kind] nu ver weg van zijn moeder. Hij wil graag dichterbij bij zijn moeder wonen. [naam kind] heeft eerder een gesloten-traject bij het Bergse Bos positief afgerond. Het mag daarom nu niet te lang duren. De komende periode moet snel een passende vervolgplek voor [naam kind] worden gevonden.

De beoordeling

De kinderrechter is van oordeel dat in het geval van [naam kind] voldaan is aan de eisen van de wet.1 Bij [naam kind] is sprake van ernstige gedragsproblemen. Na eerdere uithuisplaatsingen heeft [naam kind] een periode thuis bij de moeder gewoond. Door corona kwam hij letterlijk thuis te zitten. Passend hulp kwam niet goed op gang. [naam kind] had in ieder geval toen behoefte aan intensieve 1-op-1 begeleiding. Thuis ging het niet meer goed en hij is bij een crisisgroep geplaatst. Hier kon zijn veiligheid niet gewaarborgd worden. Sinds 19 mei 2021 verblijft [naam kind] weer op een gesloten groep bij Schakenbosch. Op dit moment is [naam kind] gebaat bij de structuur, begrenzing en begeleiding binnen de gesloten setting. [naam kind] heeft het naar zijn zin op de huidige groep. Hij volgt de training Rots&Water en is gestart met behandeling bij de Waag. Teleurstellend is dat er nog steeds geen PO is afgenomen bij [naam kind], terwijl al heel lang duidelijk is dat dit voor [naam kind] belangrijk is.

Op zitting is ook besproken dat [naam kind] verschillende therapieën volgt of nog gaat volgen. Niet duidelijk is welke therapie specifiek bedoeld is voor traumabehandeling. Het is jammer dat dit niet duidelijk is, omdat de beschikking van 25 mei 2021 benadrukt dat traumabehandeling belangrijk is. Ook de gedragswetenschapper eindigt haar verslag voor deze zitting met de woorden: “als laatste wil ik nogmaals het belang van traumaverwerking voor [naam kind] aanhalen.” [naam kind] en zijn advocaat moeten deze duidelijkheid krijgen.

De komende periode dient er duidelijk te worden waar [naam kind] na Schakenbosch gaat wonen. [naam kind] heeft al een keer laten zien dat hij het kan en wil graag zicht hebben op een vervolgplek. Het is belangrijk dat [naam kind] zijn best blijft doen en zijn therapieën blijft volgen, zodat hij een positieve ontwikkeling doormaakt. Samen met de uitkomsten van het PO krijgen de hulpverleners een goed beeld van [naam kind].

De kinderrechter zal de machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp verlenen voor de duur van de ondertoezichtstelling, te weten tot 13 november 2021.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging om [naam kind] te doen opnemen en te doen verblijven in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp met ingang van 25 september 2021 tot 13 november 2021.

Deze beslissing is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2021 door mr T. van den Akker, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.M. Ruijgrok, als griffier. Deze beslissing is schriftelijk vastgesteld op 7 september 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en de belanghebbende(n) aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend bij de griffie van het gerechtshof te Den Haag.

1 Zie artikel 6.1.2., tweede lid, Jeugdwet.