Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:8701

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-09-2021
Datum publicatie
14-09-2021
Zaaknummer
9057358 CV EXPL 21-959
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De in artikel 8 overeengekomen boete is vanwege het vorenstaande in strijd met artikel 9 van de Waadi en daarom nietig. Voor gedeeltelijke nietigheid of conversie bestaat geen grond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-1167
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 9057358 CV EXPL 21-959

uitspraak: 9 september 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dordtmij B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

eiseres,

gemachtigde: Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Solid Engineers Projects B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

gedaagde,

gemachtigde: mr. M.P. Krebbers.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Dordtmij’ en ‘Solid Engineers’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 24 februari 2021, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met producties;

  3. het tussenvonnis van 29 april 2021 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

  4. de aanvullende producties van de zijde van Dordtmij;

  5. de aantekening dat de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 7 juni 2021;

  6. de pleitaantekeningen van de gemachtigde van Solid Engineers;

  7. de rolbeslissing van 10 juni 2021;

  8. de akte van de zijde van Dordtmij;

  9. de akte van de zijde van Solid Engineers.

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, staat het volgende tussen partijen vast.

2.2

Dordtmij en Solid Engineers doen zaken op het gebied van uit- en inlenen van arbeidskrachten. Partijen hebben daartoe een raamovereenkomst. Deze overeenkomst bepaalt het volgende:

8 Concurrentiebeding

Opdrachtgever is gehouden aan de volgende onderstaande bepalingen.

Indien de werknemer 1040 of meer werkuren heeft gemaakt bij de opdrachtgever staat het de opdrachtgever vrij om de werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden

• Indien de 1040 uur nog niet behaald zijn, is het voor de opdrachtgever niet toegestaan buiten de bepalingen uit deze overeenkomst om, de werknemer in te zetten/huren, ook niet via een andere opdrachtnemer/uitzendbureau

• Indien de 1040 uur zijn behaald en er geen rechtstreekse arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, is het de opdrachtgever gedurende 3 maanden niet toegestaan om de werknemer via een ander opdrachtnemer/uitzendbureau in te zetten/huren

Indien deze bepalingen worden overtreden, zal er een direct opeisbare boete zijn van €100,00 (honderd euro) + € 2,00 (twee euro) per gewerkt uur tot maximaal de 3 maanden na het bereiken van 1040 werkuren.

Kandidaat werknemers welke opdrachtnemer aan de opdrachtgever voorstelt zullen als werknemer worden gezien. Voor deze werknemers zullen de bovenstaande bepalingen gelden gedurende een halfjaar na voorstellen.

9. Afkopen concurrentie beding

Opdrachtgever kan indien gewenst de werknemer vervroegd een rechtstreeks dienstverband aanbieden, hiervoor zal de opdrachtnemer wervingskosten in rekening brengen.

De wervingskosten zullen als volgt worden berekend:

Tariefwerknemer per uur X 95% resterende uren (van 1040) X 0.06 = WERVINGSKOSTEN in €”

2.3

Op 14 januari 2020 is [naam] vier uur voor Solid Engineers werkzaam geweest na bemiddeling door Dordtmij. Na deze periode heeft Solid Engineers [naam] aangebracht bij een payrollbedrijf, waarna [naam] voor Solid Engineers werkzaam is geweest.

3. Het geschil

3.1

Dordtmij vordert dat Solid Engineers bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan Dordtmij van een bedrag van € 2.691,55,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 2.311,40,- vanaf 24 februari 2021 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van Solid Engineers in de proceskosten.

3.2

Dordtmij legt aan haar vordering ten grondslag dat Solid Engineers is tekortgekomen in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen, waardoor Solid Engineers artikel 8 van de raamovereenkomst dient na te komen, waarin een boetebepaling is opgenomen die een redelijke vergoeding omvat als bepaald in artikel 9a lid 2 Waadi.

3.3

Solid Engineers voert verweer en legt daaraan ten grondslag dat artikel 9a Waadi een belemmeringsverbod kent. Daarnaast bestaat volgens dit artikel geen verplichting tot het betalen van een redelijke vergoeding. Voor zover deze wel is verschuldigd, is de vordering onvoldoende onderbouwd. Solid Engineers concludeert tot afwijzing van de vordering.

4. De beoordeling

4.1

Dordtmij beroept zich alleen op artikel 8 van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Zij beroept zich niet op artikel 9 van de overeenkomst. Dordtmij stelt dat Solid Engineers op grond van artikel 8 een boete verschuldigd is van € 2.311,40 omdat zij binnen de termijn van 1040 uren de werknemer direct in dienst heeft genomen. Deze uitleg strookt niet met de meest voor de hand liggende betekenis van de artikelen 8 en 9, maar Solid Enigeers heeft deze uitleg niet betwist. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat partijen de bepalingen kennelijk zo hebben bedoeld.

4.2

Solid Engineers voert als verweer dat het boetebeding van artikel 8 raamovereenkomst nietig is, gelet op het belemmeringsverbod dat is opgenomen in artikel 9a lid 1 Waadi. Dit verweer slaagt. Artikel 8 van de overeenkomst zoals door partijen in deze zaak uitgelegd levert namelijk een ongeoorloofde belemmering op voor de werknemer om bij de opdrachtgever in dienst te treden na afloop van de uitzending.

4.3

Artikel 9a lid 1 Waadi bepaalt dat de intermediair de opdrachtgever en de arbeidskracht niet mag belemmeren om rechtstreeks een arbeidsverhouding met elkaar aan te gaan. Wel is op grond van artikel 9a lid 2 Waadi mogelijk dat een redelijke vergoeding is verschuldigd voor de werving van de arbeidskracht door de intermediair. Artikel 9a lid 2 Waadi biedt zelf echter geen grondslag voor het in rekening brengen van een redelijke vergoeding. De verplichting om een dergelijke vergoeding te betalen moet daarom door partijen zijn overeengekomen.

4.4

Zoals reeds overwogen heeft Dordtmij onvoldoende onderbouwd dat de boete die zij vordert een redelijke vergoeding is zoals bedoeld in artikel 9a lid 2 Waadi. Zij volstaat met het noemen van enkele cijfers en verwijst naar de vergoeding die een andere opdrachtgever in rekening brengt. Onduidelijk is echter wat de wervingskosten van [naam], of van kandidaten in het algemeen, zijn geweest en op welke wijze zich dit verhoudt tot de vordering. Dordtmij is ook niet ingegaan op de vergoeding die op grond van artikel 9 van de overeenkomst zou moeten worden betaald. Deze vergoeding lijkt juist bedoeld als vergoeding voor wervingskosten en komt uit op een lager bedrag dan op grond van artikel 8.

4.5

De in artikel 8 overeengekomen boete is vanwege het vorenstaande in strijd met artikel 9 van de Waadi en daarom nietig. Voor gedeeltelijke nietigheid of conversie bestaat geen grond omdat de Richtlijn waarop de Waadi is gebaseerd beoogt om doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend te zijn.1 Het beding moet hier daarom helemaal buiten toepassing blijven. De vordering dient daarom als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen.

4.6

Dordtmij zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Dordtmij in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Solid Engineers vastgesteld op € 545,- (2,5 punt à € 218,-) aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

371

1 Artikel 10 lid 2 Richtlijn 2008/104/EG.