Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:8700

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-09-2021
Datum publicatie
07-09-2021
Zaaknummer
8446978 CV EXPL 20-1507
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering ontbinding en ontruiming vanwege overlast. Op grond van hetgeen de getuigen hebben verklaard moet het ervoor worden gehouden dat de overlast afkomstig is uit de woning van gedaagde. Bewijsopdracht geslaagd. Vordering toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8446978 CV EXPL 20-1507

uitspraak: 2 september 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de stichting

Stichting Trivire,

gevestigd te Dordrecht,

eiseres,

gemachtigde: mr. M.W. Kox,

tegen:

[gedaagde],

wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagde,

gemachtigde: mr. M.B. Visser.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Trivire’ en ‘[gedaagde]’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het tussenvonnis van 8 oktober 2021 en de daarin genoemde stukken;

  2. de akte bewijslevering getuigenverhoor van de zijde van Trivire;

  3. het proces-verbaal van het getuigenverhoor van 17 februari 2021;

  4. de akte bewijslevering getuigenverhoor van de zijde van [gedaagde];

  5. het proces-verbaal van het getuigenverhoor van 14 april 2021;

  6. de conclusie na enquête van de zijde van [gedaagde];

  7. de antwoordconclusie na enquête van Trivire.

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1

Bij tussenvonnis van 8 oktober 2020 is Trivire in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat [gedaagde] de door haar gestelde overlast veroorzaakt. De bewijsopdracht is beperkt tot de periode vanaf 29 januari 2020 op tijdstippen vanaf 22.00 uur in de avond en tot 07.00 uur in de ochtend, waarop geen leefgeluiden van buren hoeven te worden verwacht.

2.2

Trivire heeft vijf getuigen laten horen, te weten [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3], [getuige 4] en [getuige 5]. Deze getuigen betreffen allen buren aan het [adres 1]. [gedaagde] heeft vervolgens behalve zichzelf zijn partner [naam] als getuige laten horen.

2.3

Voor een goed begrip zal eerst worden vermeld hoe de woningen van deze bewoners zijn gelegen ten opzichte van elkaar. [gedaagde] woont samen met [naam] aan het [adres 2]. Deze woning bevindt zich op de begane grond. Direct boven hun woning bevindt zich het [adres 3], waar [getuige 3] en [getuige 4] wonen. Direct aangrenzend aan de woning van [gedaagde] bevindt zich op de begane grond [adres 4], waar [getuige 5] woont. Aan de andere zijde van de woning van [gedaagde] op de begane grond grenst [adres 5], alwaar [getuige 1] en [getuige 2] wonen.

2.4

Ten aanzien van de geluidsoverlast tussen 22.00 uur in de avond en 07.00 uur in de ochtend hebben de getuigen het volgende verklaard:

[getuige 3]:

Ik woon inmiddels ongeveer vier jaar op [adres 3] […]. Sinds wij daar wonen hebben wij last van de bonkgeluiden die volgens ons worden veroorzaakt door [gedaagde] […]. Behalve de bonkgeluiden maakt [gedaagde] ook harde leefgeluiden tijdens het gamen en ruzie met zijn vrouw.

[…]

Zoals gezegd wonen wij al vier jaar boven [gedaagde] en al die tijd horen wij deze bonkgeluiden. Die bonkgeluiden moeten wel van [gedaagde] afkomstig zijn want in de tussentijd zijn alle buren verhuisd behalve [getuige 5] en de bonkgeluiden gaan onverminderd door. Ook als [gedaagde] met zijn partner ruzie heeft en wij dus hun stemmen horen gaat dat vaak gepaard met hetzelfde gebonk.

[…]

Mijn vrouw heeft twee dagen geleden nog overlastgeluiden van [gedaagde] gehoord. […] Dat ging door tot vlak voor 10 uur s ‘avonds. Sinds het tussenvonnis bonkt [gedaagde] bijna elke dag ongeveer vanaf het tot op bed leggen van ons dochtertje tot vlak voor 10 uur.

[…]

De geluiden komen direct van onder onze keuken vandaan. Dus uit de woning van [gedaagde]. Zijn hobbykamer zat tot voor kort onder onze keuken.”

[getuige 4]:

Vanaf het moment dat wij daar wonen ervaren wij overlast van [gedaagde]. Die overlast

bestaat uit bonken, hard praten, gamen met harde geluiden en ook ‘s nachts aanbellen.

[…]

U vraagt mij wanneer ik dat geluid voor het laatst heb gehoord. Dat was twee dagen geleden. Dat was laat in de avond. Volgens mij had [gedaagde] ruzie met zijn partner. De stem van de partner van [gedaagde] herkennen wij ook.

[…]

Ik heb de indruk dat sinds het laatste gesprek dat wij met mr. Kox hebben gehad er kort voor

10 uur nog bonkgeluiden worden gemaakt en dan niet meer.”

[getuige 5]:

De keukens van onze woningen grenzen aan elkaar. En dat geldt ook voor de woonkamers.

Zo kon ik goed horen dat de overlastgeluiden uit de woning van [gedaagde] kwamen. In 2017 ben ik naar aanleiding van gebonk op de muur naar [gedaagde] toegegaan om te vragen waarom hij dat deed. Toen zag ik dat hij bloed aan zijn vuisten had.

[…]

Afgelopen weekend nog hoorde ik gillen, schreeuwen en gebonk. Dat was om 20.00 uur, om 21.00 uur, om 22.00 uur en op het laatst om 22.30 uur hoorde ik nog gebonk.”

[getuige 2]:

“[…] Onze woning grenst aan de woning van [gedaagde]. De beide woonkamers grenzen aan elkaar en ook een van onze slaapkamers grenst aan de woning van [gedaagde].

[…]

Sinds ik daar woon hoor ik de overlastgeluiden van [gedaagde]. Dat betreft vooral bonken.

[…]

De laatste tijd valt op dat het gebonk vaak vlak voor 22.00 uur stopt […]. Een paar dagen geleden hoorde ik midden in de nacht een keiharde bonk; ik schrok wakker. Het geluid kwam uit de richting van de woning van [gedaagde]. En afgelopen maandagnacht hoorde ik ‘s avonds gebonk en geschreeuw. Het was tussen 22.00 uur en 22.30 uur want ik heb op de klok gekeken. […] Ik zie nu in mijn telefoon dat het gebonk om 22.38 uur was en het geschreeuw om 23.01 uur.

[…]

Bij het schelden en schreeuwen herken ik zijn stem en het gebonk komt uit de richting van zijn woning.”

[getuige 1]:

De overlastgeluiden waarover ik heb geklaagd bij Trivire betreft bonken door [gedaagde]. Dat bonken gebeurt telkens als reactie op een geluid bij ons.

[…]

Toen ik in oktober 2019 daar kwam wonen hoorde ik die geluiden eigenlijk ook al maar lette ik er niet zo op. Ik ben op enig moment mij gaan voorstellen bij [gedaagde], ook omdat ik hoorde dat hij klachten had over mijn honden, en sindsdien is het mij op gaan vallen dat er telkens wordt gereageerd op geluiden uit onze woning; er wordt gebonkt zodra mijn honden blaffen of zodra mijn dochtertje geluid maakt.

[…]

De geluiden komen uit de richting van de woning van [gedaagde]. Mijn buren aan de andere kant zijn hele rustige mensen en de bovenburen zijn verhuisd terwijl het gebonk nog altijd voortduurt.

[…]

Afgelopen maandag nog vlak voor 22.00 uur ‘s avonds een bonk en dat terwijl het bij ons stil was terwijl er geen aanleiding was.”

D. [gedaagde]:

“Ik heb de verklaringen van de getuigen gelezen, die kloppen niet. […] Het zijn allemaal leugens en pesterijen.

[…]

Ik ervaar zelf overlast van de buren. Die overlast bestaat uit gebonk, tikken en zware dingen laten vallen. Overdag ervaar ik vooral die overlast van de kinderen van mijn buurman [getuige 5] op [adres 4] en ‘s nachts komt de overlast van mijn bovenbuurman [getuige 3] en zijn vriendin. […] Ik hoor nog steeds gebonk, ook na tien uur ‘s avonds; vanochtend nog was er om 05:00 uur een harde klap. Er viel iets zwaars de grond in de woning van [adres 3]. Dat gebeurt de laatste tijd wel zo’n 4 à 5 keer per week. Mijn vriendin heeft haar rooster laten wijzigen zodat ze eerder thuiskomt en beter kan slapen. Het is ons opgevallen dat er nu ook ‘s morgens vroeg harde bonken plaatsvinden als de auto van mijn vriendin buiten staat. Ik heb het allemaal vastgelegd op een stickje.”

[naam]:

“Ik heb de verklaringen en de logboeken van de getuigen gelezen. Wij ervaren dezelfde overlast; bonken, stampen, schreeuwen en getik, maar het komt niet bij ons vandaan. De overlast komt van links, rechts en van boven en wellicht ook van de galerij. Ook de nachtelijke overlast bestaat uit bonken en stampen en dingen die op de grond vallen. […] De nachtelijke overlast lijkt vooral van boven te komen; het klinkt zo dichtbij in onze slaapkamer dat het wel uit de woonkamer van [adres 3] moet komen.

[…]

Ik ga meestal om tien uur half elf naar bed omdat de wekker om half zes afgaat. [gedaagde] gaat later naar bed; hij gaat regelmatig nog gamen of naar een film kijken. Als hij dat doet hoor ik hem niet, hij heeft een headset op.

[…]

U houdt mij voor dat de getuigen hebben verklaard dat sinds het tussenvonnis de overlastgeluiden vlak voor tien uur ‘s avonds ophouden. Dat klopt niet; ik hoor nog steeds die overlastgeluiden ‘s nachts.”

2.5

[gedaagde] heeft daarnaast ter onderbouwing van zijn betwisting dat hij de gestelde overlast veroorzaakt bij conclusie na enquête nogmaals een USB-stick met fragmenten overgelegd. [gedaagde] verwijst hierbij in het bijzonder naar de opnames van 25 januari 2020 vanaf 22.03 uur en 3 februari 2020 vanaf 22.25 uur.

2.6

Uit de verklaringen van de buren volgt dat zij [gedaagde] aanwijzen als de veroorzaker van de overlast die zij ervaren. Bijna alle buren verklaren ook dat sinds het tussenvonnis de overlast vaak vlak voor 22.00 uur stopt. [gedaagde] en [naam] verklaren daarentegen dat zij nog wel overlast na 22.00 uur en voor 07.00 uur ervaren sinds het tussenvonnis.

2.7

[getuige 3] en [getuige 4] melden ook overlast van game geluiden. [gedaagde] betwist dat door er op te wijzen dat hij een headset draagt waardoor de geluiden van het spel niet te horen zijn, maar dat sluit niet uit hijzelf tijdens het spel geluiden maakt. Daardoor kan het gamen alsnog overlast voor de buren veroorzaken. De overlastklachten passen op diezelfde wijze ook in de rapportages van de overige buren, die schreeuwen en bonken melden als overlast.

2.8

[gedaagde] heeft ter motivering van zijn betwisting verschillende beeld- en geluidfragmenten overgelegd, volgens hem van tijdstippen waarop de buren overlast melden. Trivire merkt terecht op dat op deze beelden geen harde geluiden waar te nemen zijn, zodat deze in ieder geval niet de overlast kunnen ondersteunen die [gedaagde] zelf zegt te ervaren. Voor zover de fragmenten dienen ter ondersteuning van de betwisting dat [gedaagde] zelf overlast veroorzaakt, moet Trivire worden toegegeven dat uit de fragmenten zelf niet met zekerheid kan worden afgeleid op welk moment ze zijn opgenomen, zo deze al niet volgens de eigen opgave van [gedaagde] na 7.00 uur ’s-ochtends hebben plaatsgevonden.

2.9

De overlastmeldingen van verschillende buren komen regelmatig overeen, zonder dat er reden is te twijfelen aan de authenticiteit. Zelfs twee dagen voor de getuigenverhoren van 17 februari 2021, is door [getuige 2] en [getuige 1] en door [getuige 3] en [getuige 4] nog overlast waargenomen. Er is geen reden om aan de juistheid daarvan te twijfelen, noch aan die van de overige getuigen.

2.10

Dat [gedaagde] zelf ook geluiden hoort van buren en daarvan overlast ondervindt is aannemelijk. Ook de overige bewoners zullen leefgeluiden produceren. Dat is inherent aan wonen in een appartementencomplex. Uit zijn verklaring en die van [naam] kan evenwel niet worden afgeleid dat zij dezelfde overlast ervaren als hun buren, met andere woorden dat de overlast waarover de getuigen hebben verklaard ten onrechte wordt geduid als afkomstig van [gedaagde]. Op grond van hetgeen de door Trivire aangedragen getuigen hebben verklaard moet het er daarom voor gehouden worden dat de overlast afkomstig is uit de woning van [gedaagde]. Trivire is dan ook geslaagd in haar bewijsopdracht. De vordering wordt toegewezen, met dien verstande dat de ontruimingstermijn op vier weken wordt gesteld.

2.11

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De apart gevorderde nakosten worden toegewezen als hierna vermeld, nu de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten.

3. De beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de bovengenoemde huurovereenkomst tussen partijen en veroordeelt [gedaagde] om binnen vier weken na de uitspraak van dit vonnis het gehuurde te ontruimen met alle personen en zaken die zich vanwege [gedaagde] daar bevinden en het gehuurde onder overgave van de sleutels ter beschikking van Trivire te stellen;

veroordeelt [gedaagde] om aan Trivire de gebruiksvergoeding, gelijk aan de huurprijs, te betalen vanaf heden tot en met de maand waarin de ontruiming plaatsvindt;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Trivire vastgesteld op € 226,96 aan verschotten en € 935,- aan salaris voor de gemachtigde;

en indien [gedaagde] niet binnen veertien dagen na aanschrijving vrijwillig aan dit vonnis heeft voldaan, begroot op € 124,- aan nasalaris. Indien daarna betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, dient het bedrag aan nasalaris nog te worden verhoogd met de kosten van betekening;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

41645