Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:8429

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-08-2021
Datum publicatie
02-09-2021
Zaaknummer
9151187 CV EXPL 21-13257
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

regelingsvonnis - partijen zijn tot een regeling gekomen, welke is vastgelegd in dit vonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 9151187 CV EXPL 21-13257

uitspraak: 27 augustus 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van:

de vereniging,
[naam eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats eiseres],

eiseres,

gemachtigde: Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders,

tegen:


[naam gedaagde],

wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagde,

gemachtigde: mr. E.B. Jobse.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘[naam eiseres]’ en ‘[naam gedaagde]’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 6 april 2021, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met producties;

  3. het tussenvonnis van 31 mei 2021 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

  4. het schrijven van [naam eiseres] van 23 augustus 2021, met daarin de tussen partijen overeengekomen regeling.

De datum van deze uitspraak is nader bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1

[naam eiseres] heeft de kantonrechter op 23 augustus 2021 bericht dat partijen een regeling hebben getroffen. Partijen hebben de door hen gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd en zij hebben vervolgens de kantonrechter verzocht om de afspraken uit de brief op te nemen in een beschikking.

2.2

De in 2.1 bedoelde regeling luidt als volgt:
(…)

In bovengenoemde zaak verwijs ik u naar de telefonische contacten die ik met u had om de zaak te schikken en vast te laten leggen in een vonnis, zodat een comparitie van partijen op 24 augustus a.s. niet meer gehouden hoeft te worden. Wij kwamen overeen, dat uw cliënt het gevorderde bedrag voldoet minus de gevorderde woonschade en het restantbedrag voldoet in maandelijkse termijnen van € 50,-. Op dit moment dient uw cliënt nog een bedrag te voldoen van:

hoofdsom € 2445,40

incassokosten € 443,84

salaris dagvaarding € 218,00

griffierecht/overige proceskosten (dagvaarding) € 610,83

rente € 59,22

overige kosten € 12,98

--------------

totaal te voldoen € 3790,27

af (vordering woonschade) -/- € 1240,25

--------------

resteert te voldoen € 2550,02

Ik verzoek u te bevestigen, dat u met bovenstaande akkoord gaat en ons kantoor in die zin te bevestigen dat de comparitie van partijen op 24 augustus 2021 om 09:30 uur geen doorgang behoeft te hebben en de rechter kan worden verzocht om vonnis te wijzen op basis van bovenstaande. Na akkoord zal ik de rechter middels bijgevoegde brief/akte op de hoogte brengen van deze schikkingen en zal de rechter vervolgens vonnis wijzen. U en uw cliënt hoeven dan niet meer te reageren of naar de zitting toe. Ik verneem graag uw bevestiging akkoord van uw kant, zodat ik dit stuk namens beide partijen naar de rechter kan sturen.

(…)

[naam gedaagde] gaat akkoord met het aan de rechter vragen van vonnis tot betaling van een bedrag van € 2550,02 in maandelijkse termijnen van € 50,- en ziet af van verder verweer in de procedure, onder de voornoemde voorwaarden en met inachtneming van de in deze brief opgegeven specificatie en verklaart hierbij, dat de comparitie van partijen van 24 augustus 2021 om 09:30 uur geen doorgang meer behoeft te hebben.

(…)”

2.3

Partijen hebben verzocht de afspraken omtrent de afbetalingsregeling op te nemen in een vonnis. De kantonrechter ziet geen aanleiding om niet aan dit verzoek te voldoen. De kantonrechter zal een veroordeling uitspreken die met de afspraken tussen partijen in overeenstemming is.

2.4

Uit de door partijen getroffen regeling begrijpt de kantonrechter dat de kosten van de procedure zitten inbegrepen in de regeling.

3. De beslissing

de kantonrechter:

verstaat dat partijen een regeling hebben getroffen zoals hiervoor onder r.o. 2.2 is weergegeven;

veroordeelt [naam gedaagde] tot betaling aan [naam eiseres] van een bedrag van € 2.550,02;

staat [naam gedaagde] toe het aan [naam eiseres] verschuldigde bedrag als voormeld aan [naam eiseres] te voldoen in maandelijkse termijnen van € 50,-;

bepaalt dat iedere partij verder de eigen kosten van de procedure draagt;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Deze beschikking is gewezen door mr. drs. E. van Schouten en uitgesproken ter openbare terechtzitting.
44236