Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:8390

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-08-2021
Datum publicatie
26-08-2021
Zaaknummer
14-658 FT EA en 14-183 FT RK
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rc weigert, na horen curator, verzoek van geïntimeerden tot herstel van de beschikking waarbij aan curator machtiging is verleend om een procedure tegen geïntimeerden te starten.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 31
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2021-0244
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team insolventie

beschikking van de rechter-commissaris

Insolventienummers : [nummers]

In het faillissement van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZUIDDIEPJES HOLDING B.V.

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE COMBI GROEP B.V.

gefailleerden,

rechter-commissaris: mr. drs. J.C.A.T. Frima,

curator: mr. J.P.M. Borsboom.

1 De procedure

Mr. J.A.M. Egberink heeft bij brief van 15 juli 2021 een verzoek ex artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ingediend.

Op 21 juli 2021heeft de rechter-commissaris de curator verzocht om op genoemd verzoek te reageren.

De curator heeft bij brief van 23 juli 2021 zijn reactie toegezonden aan de rechter-commissaris, van welke reactie mr. Egberink van de curator een kopie heeft ontvangen.

2 De standpunten van partijen

2.1

Bij brief van 15 juli 2021 heeft mr. J.A.M. Egberink, namens mrs. Taks en Graal (de advocaten van geïntimeerden in de procedure jegens de curator) (hierna: “geïntimeerden”), het verzoek gedaan om de beschikking van de rechter-commissaris d.d. 17 maart 2021 (hierna: “de Beschikking”) te herstellen in die zin dat de verwijzingen naar de naam [naam] vanaf pagina 2 van de beschikking worden verwijderd, alsook de zinsnede op pagina 2: ”Met het opstellen en afronden van het rapport door accountant [naam] zal een periode van ongeveer tien weken gemoeid zijn”.

Geïntimeerden voeren daartoe aan dat de beschikking van 17 maart 2021 informatie bevat die tijdens de hoorzitting niet is gedeeld met geïntimeerden (en waarmee zij tot de beschikking niet bekend waren), te weten:

  • -

    dat de curator voornemens is om drs. [naam] te benoemen als deskundige;

  • -

    dat het deskundige bericht 10 weken in beslag zal nemen;

  • -

    dat de rechter-commissaris kennis heeft genomen van de in opdracht van de curator verstrekte second opinion van mr. Harmsen.

Geïntimeerden nemen aan dat dit informatie betreft die volgt uit voorafgaande communicatie tussen de rechter-commissaris en de curator waar geïntimeerden geen deel van uitmaakten.

2.2

De curator heeft bij brief van 23 juli 2021 bericht dat het verzoek van mr. Egberink moet worden afgewezen omdat de stellingen van mr. Egberink feitelijk onjuist zijn. Zo bericht de curator dat zowel de naam van drs. [naam] als deskundige, als de vermoedelijke doorlooptijd van 10 weken voor het verkrijgen van haar opinie tijdens de mondelinge behandeling zijn genoemd en besproken.

Verder meent de curator dat de door Mr. Egberink voorgestelde wijzigingen zich niet lenen voor eenvoudig herstel zoals bedoeld ex. art. 31 Rv, omdat:

a. herstel op de voet van art. 31 Rv. alleen mogelijk is indien er sprake is van een

kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig

herstel leent;

b. daar volgens de toelichting uitsluitend sprake van is bij zeer duidelijke

verschrijvingen of (reken)fouten waarbij voor partijen en derden direct en buiten

redelijke twijfel, duidelijk is dat er sprake is van een vergissing;

c. van een dergelijke verschrijving, fout of vergissing hier geen sprake is;

d. er door de Hoge Raad in het algemeen een beperkte uitleg wordt gegeven aan het

toepassingsbereik van art. 31 Rv;

e. de herstelmogelijkheid van art. 31 Rv zich dus niet leent voor situaties waarin een

partij het niet eens is met (en er debat is over) de beknopte weergave in de

Beschikking van hetgeen volgens de rechter(commissaris) tijdens een mondelinge

behandeling aan bod is gekomen of in dat verband door de partijen of de

rechter(commissaris) is gezegd of verklaard; en

f. zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien welk redelijk te

respecteren belang de geïntimeerden (bijna 4 maanden na ontvangst van de

Beschikking) hebben bij het verzoek zoals dat is gedaan.

3 De beoordeling

3.1

Op grond van artikel 31 Rv. kan een rechter op verzoek in zijn uitspraak “een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent”, verbeteren. Ik zie op grond van artikel 31 Rv. geen reden om het lichaam van de Beschikking aan te passen nu wet, toelichting en jurisprudentie daar geen aanleiding toe geven. Omdat daarnaast geen enkele toelichting ter onderbouwing van het verzoek is gegeven en de curator en de rechter-commissaris op dat punt in het ongewisse worden gelaten, valt ook niet in te zien en te beoordelen om welke andere reden(en) het verzoek - al dan niet deels - toewijsbaar zou moeten zijn.

3.2

Voorts, anders dan geïntimeerden stellen, is ter zitting de naam van drs. [naam] wel degelijk gevallen. Bovendien is juist vanwege de tijd welke naar verwachting noodzakelijk zou zijn om haar een rapport op te laten stellen, gesproken over een periode van 10 weken waartoe geïntimeerden dienden in te stemmen met een uitstel in de hoger beroep procedure, waartoe geïntimeerden niet bereid bleken omdat het niet in hun belang was. Tot slot heb ik tijdens de zitting aangegeven wat de conclusies van de second opinion van mr. Harmsen waren, waaruit toch niet anders dan kan worden opgemaakt dan dat ik haar second opinion heb gelezen.

4 De beslissing

- weigert het door geïntimeerden verzochte herstel van de beschikking d.d. 17 maart 2021.

Rotterdam, 4 augustus 2021

mr. drs. J.C.A.T. Frima,

rechter-commissaris