Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:7397

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-06-2021
Datum publicatie
29-07-2021
Zaaknummer
620525 / HA RK 21-716
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Verschoning
Inhoudsindicatie

Verschoning. Verzoek toegewezen. De rechter is voor hij rechter werd werkzaam geweest bij één van de procespartijen en verricht ook nu nog bezoldigde nevenactiviteiten voor die procespartij, waardoor de rechter zich niet vrij voelt de zaak te behandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor verschoningszaken

Zaaknummer / rekestnummer : 620525 / HA RK 21-716

Beslissing van 22 juni 2021

op het verzoek van:

mr. W.J.J. Wetzels,

rechter in de rechtbank Rotterdam, team kanton 1 (hierna: de rechter),

ertoe strekkende zich te mogen verschonen in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS' FEDERATION,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

2. de vereniging

NAUTILUS INTERNATIONAL,

gevestigd te Rotterdam,

3. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

VEREINTE DIENSTLEITUNGSGEWERKSCHAFT,

gevestigd te Berlijn, Duitsland,

4. de vereniging

FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING, optredende zowel pro se als in hoedanigheid van vertegenwoordiger van tot haar achterban behorende havenwerkers,

gevestigd te Utrecht,

eiseressen,

advocaat mr. R.J. Wybenga te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARLOW NAVIGATION NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

advocaat mr. S.A. Tan te Rotterdam,

2. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

MARLOW NAVIGATION COMPANY LIMITED,

gevestigd te Limassol, Cyprus,

advocaat mr. S.A. Tan te Rotterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EXPERT SHIPPING B.V.,

gevestigd te Harlingen,

advocaat mr. R.C.A. van 't Zelfde te Rotterdam,

gedaagden,

en in welke zaak bij vonnis van 23 december 2020 aan de navolgende partijen is toegestaan zich te voegen aan de zijde van gedaagden:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BG FREIGHT LINE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAMSKIP B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

3. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

UNIFEEDER A/S,

gevestigd te Aarhus, Denemarken,

4. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

EUCON SHIPPING & TRANSPORT LTD.,

gevestigd te Dublin, Ierland,

5. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

X-PRESS CONTAINER LINE (UK) LTD.,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

advocaat mr. G.W. van der Voet te Rotterdam.

1 Het procesverloop en de processtukken

In de bij deze rechtbank aanhangige civielrechtelijke procedure met kenmerk C/10/599847 / HA ZA 20-648 tussen de hierboven genoemde procespartijen zijn de partijen bij brieven van de griffier van 4 maart 2021 opgeroepen voor een mondelinge behandeling ter zitting van de meervoudige kamer op 13 juli 2021. In die brieven is aan partijen meegedeeld dat in die meervoudige kamer onder meer de rechter zitting zal nemen.

Op 18 juni 2021 heeft de rechter een schriftelijk verzoek tot verschoning gedaan.

Aan de verschoningskamer is ter beschikking gesteld het dossier van de hiervoor omschreven civielrechtelijke procedure.

2 Het verzoek en het verweer daartegen

2.1.

Ter adstructie van het verzoek om verschoning heeft de rechter het volgende aangevoerd – verkort en zakelijk weergegeven – :

2.1.1.

De meervoudige kamer die op 13 juli 2021 de zaak zal behandelen wordt voorgezeten door mr. P.A.M. Schouwenburg- Laan, terwijl mr. C. Sikkel en de rechter als leden van de combinatie zullen optreden. De rechter is ingedeeld voor de zitting zonder dat hij wist wie de partijen in de zaak waren en wat de inzet van de procedure was. Pas nadat de namen van de behandelend rechters aan partijen bekend waren gemaakt, is de rechter bij de voorbereiding van de zaak op het probleem gestuit dat FNV een van de eisende partijen in de zaak is.

2.1.2.

In het verleden, inmiddels bijna 30 jaar geleden, is de rechter werkzaam geweest bij de FNV als medewerker van de toenmalige Rechtskundige Dienst van de FNV op het kantoor Rotterdam. Na zijn overstap naar de rechterlijke macht in 1992 is de rechter voor de FNV allerlei nevenactiviteiten blijven verrichten. Tot op de dag van vandaag is de rechter voorzitter van de Permanente Geschillencommissie van de FNV, die belast is met de behandeling van arbeidsgeschillen die rijzen tussen FNV als werkgever en medewerkers van FNV als werknemer. Tevens is de rechter nu nog steeds voorzitter van de Klachtencommissie van de FNV, die klachten behandelt van leden van de FNV die niet tevreden zijn over de dienstverlening door FNV. Die nevenactiviteiten van de rechter, die bezoldigd zijn, zijn ook vermeld in het register van nevenfuncties op rechtspraak.nl.

2.1.3.

Door deze bezoldigde nevenfuncties ten behoeve van FNV voelt de rechter zich niet vrij om de zaak te behandelen waarin FNV als een van de eisende partijen optreedt. Door zijn betrokkenheid bij de FNV kan bij partijen de vrees ontstaan dat de rechterlijke onpartijdigheid schade lijdt.

3 De beoordeling

3.1.

Verschoning is een middel ter verzekering van de onpartijdigheid van de rechter. Voorop dient te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

3.2.

Aan de door de rechter aangevoerde omstandigheden valt geen aanwijzing te ontlenen voor het oordeel dat de rechter - subjectief - niet onpartijdig is.

3.3.

Te onderzoeken staat vervolgens of de aangevoerde omstandigheden niettemin een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat de vrees dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden - objectief - gerechtvaardigd is.

3.4.

De door de rechter aangevoerde omstandigheid, in samenhang met het gegeven dat de rechter daarin aanleiding heeft gevonden zelf een verzoek in te dienen zich te mogen verschonen van de verdere behandeling van de zaak, levert naar het oordeel van de rechtbank op zichzelf een zwaarwegende aanwijzing als hiervoor onder 3.3 bedoeld op.

3.5.

Het verzoek wordt om deze reden toegewezen.

4 De beslissing

De rechtbank:

- wijst toe het verzoek van mr. W.J.J. Wetzels zich in de civielrechtelijke procedure met kenmerk C/10/599847 / HA ZA 20-648 van de in de kop van deze beslissing genoemde procespartijen te mogen verschonen.

Deze beslissing is gegeven door mr. A.P. Hameete, voorzitter, mr. A.M.H. Geerars

en mr. P. Joele, rechters en door de voorzitter en J.A. Faaij, griffier ondertekend op

22 juni 2021.

Verzonden op:

aan:

- mr. W.J.J. Wetzels

- mr. R.J. Wybenga

- mr. S.A. Tan

- mr. R.C.A. van 't Zelfde

- mr. G.W. van der Voet