Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:7359

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-05-2021
Datum publicatie
28-07-2021
Zaaknummer
617741 / HA RK 21-467
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Verschoning
Inhoudsindicatie

Verschoning. Verzoek toegewezen. De rechter voelt zich niet vrij deze wrakingsprocedure te behandelen omdat zij samen met de gewraakte rechter in een lopend intervisieproject in het kader van de Professionele Standaarden zit en in dat kader meerdere – laatstelijk nog op 22-04-2021 – intervisie-bijeenkomsten hebben gehad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor verschoningszaken

Zaaknummer / rekestnummer : 617741 / HA RK 21-467

Beslissing van 3 mei 2021

op het verzoek van:

mr. K.J. Bezuijen,

rechter in de rechtbank Rotterdam, team kanton 1 en tevens lid van de wrakingskamer in genoemde rechtbank (hierna: de rechter),

ertoe strekkende zich te mogen verschonen van de behandeling van het verzoek:

TECMACON STRUCTURES B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Europoort Rotterdam,

verzoekster,

advocaat mr. D.G. Lasschuit

tot wraking van:

mr. J.B. Smits,

rechter in de rechtbank Rotterdam, team Handel en Haven.

1 Het procesverloop en de processtukken

Op 26 april 2021 heeft Tecmacon Structures B.V. in de civielrechtelijke procedure met kenmerk C/10/556081 / HA ZA 18-742 tegen Radaelli Tecna S.P.A. een verzoek ingediend tot wraking van rechter mr. J.B. Smits.

De wrakingsprocedure heeft als kenmerk 617588 / HA RK 21-455.

Bij brieven van de griffier van 29 april 2021 zijn Tecmacon Structures B.V. en rechter mr. J.B. Smits uitgenodigd voor de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek ter zitting van de wrakingskamer op 11 mei 2021.

Tevens is Radaelli Tecna S.P.A. bij brief van gelijke datum in kennis gesteld van de indiening van het wrakingsverzoek en de zitting van de wrakingskamer.

In deze brieven is aan alle betrokkenen meegedeeld welke rechters op 11 mei 2021 zitting zullen nemen in de wrakingskamer, waaronder mr. K.J. Bezuijen.

Op 30 april 2021 heeft de rechter een schriftelijk verzoek tot verschoning gedaan.

Aan de verschoningskamer zijn ter beschikking gesteld de dossiers van de hiervoor genoemde civielrechtelijke procedure en wrakingsprocedure.

2 Het verzoek

2.1

Ter adstructie van het verzoek om verschoning heeft de rechter het volgende aangevoerd – verkort en zakelijk weergegeven – :

2.1.1

De rechter en rechter mr. J.B. Smits zitten samen met nog twee collega-rechters in een lopend intervisieproject in het kader van de Professionele standaarden en hebben in dat kader meerdere - laatstelijk nog op 22 april jl - intervisiebijeenkomsten gehad.

Om deze reden voelt de rechter zich niet vrij om het wrakingsverzoek tegen collega mr. Smits te behandelen en zitting te nemen in deze wrakingskamer.

3 De beoordeling

3.1

Verschoning is een middel ter verzekering van de onpartijdigheid van de rechter. Voorop dient te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

3.2

Aan de door de rechter aangevoerde omstandigheden valt geen aanwijzing te ontlenen voor het oordeel dat de rechter - subjectief - niet onpartijdig is.

3.3

Te onderzoeken staat vervolgens of de aangevoerde omstandigheden niettemin een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat de vrees dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden - objectief - gerechtvaardigd is.

3.4

De door de rechter aangevoerde omstandigheid, in samenhang met het gegeven dat de rechter daarin aanleiding heeft gevonden zelf een verzoek in te dienen zich te mogen verschonen van de verdere behandeling van de zaak, levert naar het oordeel van de rechtbank op zichzelf een zwaarwegende aanwijzing als hiervoor onder 3.3 bedoeld op.

3.5

Het verzoek wordt om deze reden toegewezen.

4 De beslissing

De rechtbank:

- wijst toe het verzoek van mr. K.J. Bezuijen zich in de wrakingsprocedure van Tecmacon Structures B.V. tegen mr. J.B. Smits met kenmerk 617588 / HA RK 21-455 te mogen verschonen.

Deze beslissing is gegeven door mr. A.J.P. van Essen, voorzitter, mr. drs. E. van Schouten en mr. W.M.P.M. Weerdesteijn, rechters en door de voorzitter en J.A. Faaij, griffier ondertekend op 3 mei 2021.

Verzonden op:

aan:

- mr. K.J. Bezuijen

- mr. D.G. Lasschuit

- mr. J.B. Smits

- mr. M.W. Steenpoorte