Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:6891

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-06-2021
Datum publicatie
16-08-2021
Zaaknummer
618457
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

ondertoezichtstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/618457 / JE RK 21-1287

datum uitspraak: 28 juni 2021

beschikking van de kinderrechter over een ondertoezichtstelling

in de zaak van

de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht,

locatie Rotterdam, hierna te noemen: de Raad,

betreffende

[naam kind],

geboren op [geboortedatum kind] 2006 te [geboorteplaats kind], hierna te noemen: [naam kind].

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder],

hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats moeder],

[naam vader],

hierna te noemen: de vader, wonende te [woonplaats vader].

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen van de Raad van 14 mei 2021, ingekomen bij de griffie op dezelfde datum;

- een brief van [naam kind] van 13 juni 2021, ingekomen bij de griffie op dezelfde datum.

Op 28 juni 2021 heeft de kinderrechter de zaak tijdens de mondelinge behandeling met gesloten deuren behandeld. Verschenen zijn:
- de vader;
- de moeder;
- een vertegenwoordiger van de Raad, [naam 1];
- een tweetal vertegenwoordigsters van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, hierna te noemen de GI, [naam 2] en [naam 3].

[naam kind] is in de gelegenheid gesteld om zijn mening kenbaar te maken. Hij heeft hier ter zitting geen gebruik van gemaakt, wel heeft hij een brief naar de rechtbank gestuurd.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de ouders.

[naam kind] woont bij de moeder.

Het verzoek

De Raad verzoekt de ondertoezichtstelling van [naam kind] voor de duur van twaalf maanden.

De Raad heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Bij [naam kind] is sprake van autisme en depressie. Zijn boosheid wort steeds dreigender naarmate [naam kind] fysiek sterker wordt. De betrokken hulpverleners zijn niet in staat om passende hulpverlening te verlenen aan [naam kind] en de moeder. Op dit moment wordt gezocht naar dagbesteding voor [naam kind] en lijkt Horses&Co een geschikte plek voor [naam kind]. [naam kind] zal waarschijnlijk veel baat hebben bij de afleiding van de dieren. Het is van belang dat er een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, zodat onderzocht kan worden hoe het met [naam kind] gaat, of de dagbesteding passend is en of de moeder het thuis nog aan kan.

Het standpunt van de GI

De GI heeft ter zitting ingestemd met het verzoek van de Raad. Ondanks dat er wordt gezien dat de moeder altijd haar medewerking heeft verleend aan de vrijwillige hulpverlening, is de problematiek van [naam kind] fors. Er moet onderzocht worden of [naam kind] wel thuis kan blijven en tot die tijd heeft de moeder ook ondersteuning nodig. Er is overwogen om [naam kind] aan te melden voor Pluryn, maar op dit moment is er sprake van een lange wachtlijst. Een andere plek waar [naam kind] op kortere termijn terecht zou kunnen is Horses&Co.

Het standpunt van de belanghebbenden

De moeder heeft ter zitting ingestemd met het verzoek van de Raad. De moeder geeft aan dat het momenteel en stuk beter gaat met [naam kind] in de thuissituatie. Ondanks dat er een positieve ontwikkeling te zien is, raakt [naam kind] direct van slag zodra er sprake is van enige prikkels. Het zou daarom erg fijn zijn als [naam kind] een vorm van dagbesteding krijgt.

De vader heeft ter zitting ook ingestemd met het verzoek van de Raad. Ondanks dat de vader het eens is met de ondertoezichtstelling, uit hij wel zijn zorgen over eventuele prikkels die [naam kind] kan krijgen op de school bij Horses&Co. Hij is bang dat zich daar dezelfde problemen zullen voordoen als voorheen. Het hele traject moet daarom goed worden gemonitord.

De beoordeling

Uit de overlegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat [naam kind] ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Bij [naam kind] is sprake van kindeigen problematiek en dit uit zich onder meer in fysieke agressie richting de moeder. Ook gaat [naam kind] al langere tijd niet of onregelmatig naar school. Vanuit het vrijwillige kader is er hulpverlening betrokken, maar gelet op de problematiek is dat momenteel ontoereikend. Om verdere escalaties te voorkomen, is het van belang dat er voor [naam kind] een passende vorm van dagbesteding wordt gevonden. Op dit moment lijkt Horses&Co een geschikte plek waar [naam kind] naar school kan en daarnaast ook dagbesteding aangeboden krijgt. [naam kind] zou hier naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn terecht kunnen. Om de ouders in het gehele traject te ondersteunen en ervoor te zorgen dat er voor [naam kind] passende hulpverlening en dagbesteding wordt ingezet, is een ondertoezichtstelling aangewezen.

Gezien het voorgaande is de kinderrechter van oordeel dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek. De kinderrechter zal daarom [naam kind] onder toezicht stellen voor de duur van twaalf maanden.

De beslissing

De kinderrechter:

stelt [naam kind] onder toezicht van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond met ingang van 28 juni 2021 tot 28 juni 2022;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 28 juni 2021 door mr. S. Jordaan, kinderrechter, in tegenwoordigheid van M. Hermans, als griffier. Deze beslissing is schriftelijk vastgesteld op 12 juli 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en de belanghebbende(n) aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend bij de griffie van het gerechtshof te Den Haag.